Hezitimi i fëmijëve për të shkuar në shkollë

Tek një numër shumë i madh i fëmijëve është evident një moment, në të cilin ata shfaqin hezitimin e tyre për të shkuar në shkollë. Ndonjëherë ndodh që ky hezitim të kthehet në refuzim për të shkuar në shkollë, ndërsa herë të tjera refuzimi për të shkuar në shkollë shndërrohet në problem real. Kjo është evidente sidomos te fëmijët që ja fillojnë klasës së parë. Por, si duhet të silleni me këta fëmija. Në vazhdim do t’i paraqesim disa këshilla për fëmijët që shkojnë për herë të parë në shkollë:

- Shkëputja e fëmijës nga familja duhet të bëhet në një mënyrë përshkallëzuese, duke vajtur me fëmijën tek shkolla ku ai do shkojë para fillimit të vitit të ri akademik, për ta prezantuar atë me godinat dhe rrethinat e saj, si dhe për ta njohur me disa prej mësuesve të shkollës. Nëpërmjet kësaj prekje dhe nxitje nga ana e familjes, fëmija arrin t’i mundë problemet, me të cilat përballet më pas.

- Gjithashtu, këshillohet që fëmija të shoqërohet në shkollë dhe të mbeteni në shoqëri të tij gjithë ditën e parë të mësimit, me qëllim që ta ndihmoni atë, të vihet në kontakt sa më këndshëm me shkollën.

- Ekspertët thonë, se fëmija nga fillimi ka nevojë të mësohet mirë dhe drejt, lidhur me mësimet e tij, me qëllim që të mësojë sa më në rregull dhe të jetë sa më i aftë, gjë që e ndihmon atë të kryejë detyrat e shkollës para kohës së gjumit. Kjo do t’i japë atij shansin të argëtohet, qoftë edhe për ca kohë. Ne duhet ta ndihmojmë fëmijën tonë që këto zakone t’i bëhen shprehi.

Comments

Popular posts from this blog

Legjenda e Mujit dhe Halilit

Ese për Vitin e Ri