Mars i përflakur (Antologji poetike kushtuar dëshmorit Ismet Qorraj)


Ballina & arti grafik : BoV Desing
Fotoja në ballinë : Deshmori Ismet Qorraj 
© Të gjitha të drejtat janë të Axhensionit Floripres 
Shtëpia botuese : Klubi i Poezise, Tiranë
e-mail : klubipoezis@yahoo.com
Telefon : +355 682076965
+355682460417
Shtypshkronja : Vision Print Prishtinë
Prishtinë - Tiranë, 2015

Comments

Popular posts from this blog

AKADEMIK PROF. DR HAKIFBAJRAMI PH.D : GRUSHTSHTETI IDYTËNDAJKOSOVËS( PAS 23 MARSIT 1989) MË 25 MARS 2020

Legjenda e Mujit dhe Halilit