2017-03-03

Nesër fillon punimet Simpoziumi i parë ndërkombëtar “Dita e Dentistëve”

DITA IME  6 MARSINesër, në prani të qindra profesionistëve e studentëve të drejtimit të Stomatologjisë, fillon punimet Simpoziumi i parë ndërkombëtar “Dita e Dentistëve”. Seancat e punimeve shkencore fillojnë në orën 09:00, ndërsa hapja solemne bëhet në orën 11:00, në Swiss Diamand Hotel Prishtina.

Simpoziumi ndërkombëtar “Dita e Dentistëve”, projekt i Organizatës për Arsim, Shkencë dhe Shëndetësi “KISCOMS”, ka për qëllim edukimin cilësorë, informimin dhe trajnimin e profesionistëve dhe studentëve të drejtimit të stomatologjisë, me të arriturat aktuale të shkencës dhe teknologjisë aplikative.Në simpoziumin ndërkombëtar “Dita e Dentistëve”, profesionistët e lëmive të ndryshme të stomatologjisë do të prezantojnë punën e tyre edukative, shëndetësore, hulumtuese e shkencore.Simpoziumi ndërkombëtar “Dita e Dentistëve”, pos ligjeratave plenare të përzgjedhura, do të ofroj edhe kurse e trajnime profesionale (teorike dhe praktike), si dhe referues të ftuar nga ekspertiza e stomatologjisë në nivel ndërkombëtar. Ligjërues të huaj janë, Roberto Cameriere,  Kryetar i projektit “Age Estimation”, projektit më të suksesshëm në 15 vitet e fundit në fushën e Forenzikës Stomatologjike në nivel ndërkombëtar, pastaj Luz Andrea Velandia Palacio nga Columbia, Henri Diederich nga Luxemburgu, Jean-Marc DERSOT nga Franca,  Marin Vodanovic e Ivan Galic nga Kroacia, si dhe Roberto Scrascia nga Italia.Marrë parasysh se simpoziumi organizohet për nderë të Ditës Ndërkombëtare të Dentistëve, ky projekt do të jetë tradiconal, duke i’u dhënë në këtë mënyrë vendin e merituar dhe respektin ekspertëve të Stomatologjisë për kontributin në ruajtjen e shëndetit oral, edukimin e gjeneratave te reja, ngritjen profesionale si dhe afirmimin shkencor dhe hulumtues.Në kuadër të hapjes solemne, për Veprimtari Jetësore, do t’u ndahen mirënjohje Prof. Rifat Ymeri, Prof. Beqir Lupqi, si dhe për Prof. Roberto Cameriere. Prof. Ymerit dhe Prof. Lupqit, kjo mirënjohje u ndahet për kontribut në edukimin e gjeneratave të reja, promovimin dhe ruajtjen e shëndetit oral të popullatës, si dhe kontributit të tyre në themelimin e departamentit të Stomatologjisë në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës. Ndërsa Prof. Cameriere, kjo mirënjohje i ndahet për suksesin e arritur në kuadër të Projektit për Përcaktim të Moshës “ÁgEstimation” në nivel ndërkombëtar.Për më tepër në lidhje me projektin dhe programin final, mund të informoheni në linkun në vazhdim : http://kiscoms.org/registration_dentistday/

No comments:

Post a Comment