2017-05-05

LIDHJA E SHKRIMTARËVE E KOSOVËS : KONKURS LETRAR


LIDHJA E SHKRIMTARËVE E KOSOVËS

THE WRITERS UNION OF KOSOVA


KONKURS LETRAR


Për paraqitje me krijime letrare në festivalin ndërkombëtar të poezisë DRINI POETIK, më  9-10 qershor 2017,  në  Prishtinë-Prizren-Kukës.

1.Sesioni letrar “Rekuiem për shkrimtarët Dritëro Agolli, Ramiz Kelmendi e Arif Demolli“.

Kumtesa deri 3 faqe kompjuteri (30 rreshta faqja), 14 pikë. Përzgjidhen  disa kumtesa.

2.Përurime të disa veprave letrare botuar më 2017.

Recensioni 1 faqe kompjuteri (30 rreshta), 14 pikë, ndërsa tri kopje të veprës letrare dorëzohen në përurim.

3.Ligjërime poetike. Poezia deri 1 faqe kompjuteri ( 30 rreshta), 14 pikë dhe e papublikuar.

Përzgjidhen 50 poezi, për të cilat jepen çmimet Metafora I, II e III dhe Vepra letrare.

4. Konkurrimi bëhet me emër të autorit dhe vetëm për një pikë të programit. Punimet përzgjidhen të koduara nga juria letrare, ndërsa autorët  e përzgjedhur ftohen të ligjërojnë në festival .

5. Punimet dërgohen në revistën letrare “Metafora” , me shënimin  FNP  “Drini poetik” 2017,  e-mail: LSHK Prishtinë (metafora-lshk@hotmail.com)

Afati i paraqitjes në festival është deri më 25 maj  2017.

 Nuk merren parasysh punimet që nuk i plotësojnë kriteret e konkursit dhe ato jashtë afatit.

Kryetarja e LSHK-së , Dr. Flora BROVINA

Prishtinë, më 5 maj 2017No comments:

Post a Comment