2017-05-16

Zgjedhje për interesat e njohura shtetërore dhe nacionale dhe jo për interesat e liderit ose partisë!

Agron Shabani


Pas rënies ose prishjes së koalicionit të madh qeveritar ose politikë në mes PDK-së dhe LDK-së, Presidenti i Republikës së Kosovës z. Hashim Thaçi, me anë të një dekreti të jashtëzakonshëm ose special, në muajin qërshor të këtij viti (2017) i ka shpallur zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare ose nacionale në Kosovë.

Ndaj, mëqe, sipas një maksime ose formule të shquar shkencore ose filozofike, lloji i lëndës ose materies së njohur nukleare ose atomike përcaktohet nga numri ose sasia e molekulave ose elektronëve tëndodhura në atom: Atëherë që në fillim të këtij shkrimi ose vështrimi tim personal ose autorial, kësaj radhe më duhet të theksojë faktin se niveli dhe kualiteti i masave ose shtresave të gjëra njerëzore ose qytetare, në menyrë ekskluzive ose eksplicite varën dhe ndikohën nga edukata, kultura, arsimimi, emancipimi, morali, karakteri, disiplina, vetëdia dhe ndërgjegja (ndërgjegjia) e përgjithshme shtetërore, nacionale, kulturore, politike dhe historike e individit dhe kolektivitetit. Sidomos nga vlerat, resursët, potencialet ose kualitetët e njohura morale, shkencore, intelektuale, profesionale, politike, institucionale, funksionale, kadrovike, patriotike të tjera të një lideri ose politikani të njohur shtetëror, nacional, politik ose partiak.

Aristoteli në këtë frymë, duke i konsideruar më të ditur, më të shkathtë si dhe më trima ose më patriot ata që i kanë mposhtur ose tejkaluar epshet dhe pasionet e tyre, se sa ata që i kanë mundur ose mposhtur armiqtë ose kundërshtarët e tyre politikë, ushtarak dhe të tjerë: Asokohe ishte i mendimit se njeriu, respekltivish, lideri ose politikani i zgjedhur, i njohur ose i pranuar për të gjithë, në radhë të parë është qenia, materia, bërthama ose krijesa e duhur esenciale ose substanciale e masës së gjërë njerëzore ose qytetare në atë menyrë që virtytët, idealet, qëllimet, interesat ose aspiratat e tij, asnjëherë nuk bën të synojnëdrejt absolutës ose maksimalës së egos, libidos ose personit (personalitetit) të tij, por vetëm drejt relatives dhe optimales. Kjo për shkak të asaj se maksimalja dhe absolutja së bashku me ekstremën, iracionalen ose negativen e personit ose individit, janë të paarritshme, të paqëndrueshme ose jorezistente në raport me racionalen, pozitiven, relativen, optimalen, maksimalen, sublimën, relevanten, globalen ose universalen e kolektivitetit ose masës së gjërë njerëzore (qytetare) ose politike.

Se këndejmi, u mor vesh se sipas maksimave ose formulave të njohura politike, shkencore ose filozofike të Aristotelit, Platonit si dhe të filozofëve ose dijetarëve të tjerë, të të gjitha zgjedhjet, lutjet ose kërkesat e njohura individuale ose kolektive i kanë tre-katër zgjidhje ose alternativa të ndryshme: Zgjidhjen dhe kërkesën time (zgjidhjen dhe kërkesën tonë), zgjidhjen dhe kërkesën tënde (zgjidhjen dhe kërkesën tuaj), zgjidhjen dhe kërkesën e duhur ose të goditur si dhe zgjidhjen dhe kërkesën e drejtë dhe të pranueshme për të gjitha palët si opsion optimal ose maksimal. Gjithnjë fjala mbi formulat ose sintezat e njohura shtetërore dhe nacionale - përballë tezave ose antitezave të ndryshme politike ose partiake të liderëve-shtet ose shtetit-parti.

Dhe, kjo gjithnjë sipas asaj se të të gjithë liderët e ndryshëm institucional, funksional, politikë ose partiak së bashku me partitë e tyre përkatëse ose respektive, që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë dhe gjer më sot, vazhdojnë të akuzojnë, sulmojnë, atakojnë , fajsojnë, paragjykojnë , kriminalizojnë ose shantazhojnë njëri tjetrin ose njëra tjetrën për ngecjet ose dështimet e ndryshme shtetërore, nacionale, qeveritare, institucionale, politike, diplomatike, administrative, juridike, teritoriale (gjeografike), sociale, ekonomike dhe të tjera ne atë menyrë që të gjithë sikur kanë të drejtë! (...).

Ndërkohë që sipas konceptëve, definicioneve ose formulimëve të njohura qytetare, pasrlamentare dhe demokratike, të të gjithë njerëzit ose qytetarët e mundshëm të një shteti të konsoliduar ligjor, parlamentar dhe demokratik, duke filluar që nga presidenti ose kryeministri, lideri i parlamentit ose partisë dhe deri tek qytetari i rendomtë, në instancë të fundit janë miq, aleat, aspirant, anticipant, participant, pretendent ose partner të njejtë ose të barabartë për të mirën e gjithëmbarëshme të shtetit, popullit (kombit) dhe shoqërisë së tyre përkatëse ose respektive. Dhe, jo rival, kundërshtar ose armiq të përbetuar politik, partiak, tribal, rajonal, krahinor, konceptual ose ideologjikë në dëm të interesave ose kauzalitetit të lartë shtetëror, nacional ose politik të kombit dhe atdheut siç ka ndodhur shpesh në Kosovën e para, gjatë dhe pasluftës!

Në këtë sfond, çdo proces ose fillim i ri pozitivë , e ka formën, kuptimin, mesazhin dhe karakterin e njohur revolucionar, evolutivë, rekonstruktivë ose historik të rilindjes (ringjalljes), idealit, vizionit dha kauzalitetit të njohur shtetëror, nacional, politik, ushtarak (luftarak) dhe patriotik në të mirën e gjithëmbarshme të shtetit dhe shoqërisë së përgjithshme njerëzore ose qytetare në Republikën e Kosovës. Përderisa, çdo ndarje ose shkëputje e mundshme nga procesi, e ka shijën e hidhur, negative, iracionale dhe tepër groteske të mortit (vdekjës), shpërbërjes ose vetshkatërrimit të përgjithshëm në themel ose embrion.

Pa fillim nuk ka mbarim dhe pa mbarim nuk ka fillim të ri.

No comments:

Post a Comment