2017-07-04

Dr. Moikom Zeqo

“Një popull, që nuk i nderon intelektualët ai ka vetëvrarë
të ardhmen e vet.”
Dr. Moikom Zeqo

No comments:

Post a Comment