2017-07-04

Madheshtinë e një Kombi e sjelle arsimimi i tij…
“Të mbrosh çështjen kombëtare në opinion përmes mediave kur ta cenojnë integritetin, historinë e kombit, të mohojnë gjuhën apo historinë dhe kulturën e të parëve, është atdhedashuri dhe asnjëherë nacionalizëm.”
Fahri Xharra

No comments:

Post a Comment