2017-07-04

Thënje Kombëtare: Papa Kristo Negovani


“Shkronjat e bëjnë kombin të quhet komb, po të mos kemi shkronjat shqip, dituria e kombeve të tjera do të na mbysë, nuk do të dëgjohet me fjala shqipëtar e shqip”.
Papa Kristo Negovani, veprimtar i Rilindjes Kombëtare Shqiptare.
Papa_kristo_negovani_01

No comments:

Post a Comment