2018-07-09

“Shqiptarët në shtypin britanik 1774-1856” si tablo për tetë dekada


Në historiografinë bashkëkohore gjithnjë e më tepër po vërehet trendi i studimit të informacioneve të ofruara nga mediat e shtypit për ta ri-konstruktuar të kaluarën apo për t’iu qasur një problemi të caktuar historik.
“Shqiptarët në shtypin britanik 1774-1856” si tablo për tetë dekada

Studimi dhe analizimi i informacioneve të tilla çojnë në ndërtimin e një tabloje më të gjerë të një çështjeje historike, sepse mediat pasqyrojnë perceptimin e qëndrimeve të njerëzve të kohës, mentalitetit dhe botëkuptimit të tyre, përfshirë shtresa të ndryshme, qoftë gazetarë, politikanë, ushtarakë, tregtarë apo njerëz të rëndomtë; pastaj ofrojnë qasje shumëdimensionale ndaj një problemi, shpeshherë të përcjella me krahasime të zhvillimeve ndërkombëtare; përveç tjerash ofrojnë edhe perceptimin sociologjik e psikologjik përmes shkrimeve mbi mënyrën e jetës dhe të ushqimit, sjelljeve, kushteve të banimit, traditave, religjionit, etj., që për një historian modern ofrojnë lehtësi të dukshme në lidhjen logjike të ngjarjeve, shkruan Armend Mehmeti.

Prandaj, duke ndjekur një trend të tillë, studiuesi i historisë, prof.i asoc. dr. Memli Krasniqi na sjell studimin e titulluar “Shqiptarët në shtypin britanik (1774-1856)”. Në këtë studim, të shkruar në 407 faqe, autori bazohet plotësisht në të dhënat e gazetave britanike, pra angleze, skoceze, irlandeze dhe uellsiane, të vjela nga arkivat e Bibliotekës britanike, kur dihet se Britania njihet si njëra ndër vendet e para në botë ku lindi gazetaria moderne, sidomos kur kihet parasysh se ajo respektonte lirinë e shtypit dhe ishte jashtë ndërhyrjeve të politikës ditore, së paku në aspektin e shkrimeve me karakter ndërkombëtar. Për t’i dhënë studimit një karakter sa më shkencor dhe për të ofruar argumente sa më të pasura historike autori përdor edhe burime primare nga Arkivi Kombëtar Britanik, Arkivi Osman, Arkivi Kombëtar i ShBA-së, Koleksione nga Biblioteka Kombëtare Amerikane, Arkivi i Institutit të Historisë në Tiranë, etj. Po ashtu autori përdori një varg burimesh dokumentare të botuara, me theks të veçantë dokumente nga provenienca bullgare, serbe, maqedonase, turke, etj. Sigurisht që nuk mungoi analizimi i një literature të gjerë të gërshetuar me studimin e të dhënave nga interneti.

No comments:

Post a Comment

Akademik Prof.Dr.Skendër Kodra ,Ph.D dhe Akademia e Shkencave dhe Arteve Shqiptaro-Amerikane ngushëllon familjen e Akademik Prof.Dr.Idriz Ajetit

Në moshën 102 vjeçare ka ndërruar jetë akademiku kosovar, Prof.Dr. Idriz Ajeti.  Ky lajm e ka pikëlluar Akademinë, Bordin dhe Sena...