ASHSHA mburret më punën dhe veprimtarinë e akademikëve

Image result for akademia e shkencave amerikaneAkademia e Shkencave Shqiptaro- Amerikane me qendër në New-York, e themeluar me 28/11/1995, është një institucion shtetror amerikan; i miratuar nga Qeveria Federale e Sh.B. A. me vendim #EXEC. 7 Hn No. 71081 Ajo njihet si person juridik, me te drejta te barabarta, si të gjithë Akademitë e tjera në SH.B.A.ASHSHAA në New York e ka  numërnumrin  e saj te llogarisë, numrin  e identifikimit te tax I.D. si dhe të mos paguarjes së taksave.Ka të drejtë te lehtësojë nga taksat federale, kompani dhe persona që sponsorizojnë akademinë në veprimtaritë e saj. Ajo funksionon si një tempull i dijes dhe i shkencës në diasporën tonë .


Ne veprimtarinë e vet ajo përfshinë shumë aktivitete te ndryshme , si administrative, organizative dhe tekniko-shkencore.


ASHSHA  ka bërë nje sere takime te ndyshme me drejtues te Akademivë te R. SH., te Prishtinës si dhe me personalitete te qeverisë dhe te shkencës së R. Sh..


Ajo  organizuar Kuvendin e saj te parë dhe ka zgjedhur organet drejtuese. Akademia, ka organin e saj zyrtarë, revistën DITURIA, e cila del rregullisht, me tematika, që i interesojne diasporës, kultures dhe shkences.


Related image

Kryesia e akademisë, në një mbledhje te zgjeruar nga mezi i vitit 2003, diskutojë mundësinë e rritjes me cilesore të aktiviteteve te saj dhe mendojë se kishte ardhur koha per te bere nje konferencë shkencore , per te reklamuar me dukshëm ekzistencën e akademisë dhe per ti dhene nje shtytje te mëtejshme çështjeve te diasporës.


Komisioni drejtues i akademisë , në muajin mars te vitit 2004. përbëhej nga Dr. Namik Shehu Kryetar. Prof. Dr. Agron Fico N/kryetar. Nga Prof.Dr. Dhorka Dhamo.


Bashkepuntor shkencor Fatbardhe Doci. Dr. Veis Belliu. Shkrimtar Naum Prifti. Master degri Agron Dega. Juriste Miranda Gorani. Petagog Qemal Zylo, studjues Agim Boba dhe Z. Shaban Arifi. Gjithcka u përgatit ne kohen e duhur, u hartua platforma e koferences nga prof. Agron Fico.

Me kontributin e z. Eliona Isufi z. Avenir Struga dhe z. Bujar Gega, u pergatit programi, rregullorja e konferencës, ftesat dhe gjitcka tjeter që nevoitej.


ASHASHA ka  organizuar Konferenca shkencore:

92 vjetorin e   dites se flamurit dhe te pavarësisë së shtetit shqiptar.
 9 vjetorit te themelimit te Akademisë se Shkencave Shqiptaro- Amerikane. Forcimit te unitetit te etnicitetit te diasporës shqiptare në amerikë 1850-2004.

Konferenca i zhvillojë punimet më 27/11/04 ora 11.00 në BROMSON O R T College. 20 th. Avenue. Brooklyn . N.Y. 11204. Auditori ishte zbukuruar me ekspozitë pikturash nga piktoret Astrit Tota dhe Nexhat Imeraj. Në të dy krahët e presidiumit ishin vendosur dy flamurë të SH.B.A. dhe të Rrepublikës së Shqiprisë. Në ball të sallës, ishte shkruar parrulla: 28 Nentori dita e pavarsisë së Shqiprisë. Në konfrencë morën pjesë mbi 130 personalitete dhe intelektual të diasporës. Midis tyre ; Prof. Dr. si: A. Fico. Dh. Dhamo. V. Belliu. P. Spahiu.D. Zoto N.Shehu. S.Kodra. Shkrimtar N. Prifti. A. Cefa. L. Cekaj. T Paloka. N. Imeraj . Regjizor Xh. Limani. Mjek, arsimtar, artist, farmacist aktor ,bisnesmen , ushtarak, veteran, jurist dhe shume te tjere te profesioneve te ndryshme. Konferenca u drejtua nga sekretari shkencor i akademisë Dr Namik Shehu, i cili, përshendeti pjesemarresit dhe i urojë mirseardhjen të pranishmeve. Në emër të komisionit , ai propozojë presidiumin dhe skretarinë e konferencës. Presidiumi përbëhej nga : Prof. Dr. Skënder. Kodra. Prof.Dr. Agron Fico . Dr. Adem Harxhi dhe Dr. Namik Shehu.Ndersa sekretaria nga: Astrit Tota, Kimete Gashi dhe Miranda Gorani. Konferenca fillojë me ekzekutimin e Hymneve te flamureve te SH.B.A. dhe te Republikes se Shqiprisë, te kënduar nga kengëtaria Dile Gecaj.

Related image


Konferenca i zhvilloj punimet në dy seanca .

Midis seancave u shtrua edhe një koktei i pasur. Punimet e seancave i drejtojë Dr. Namik Shehu. Në konfrencë u mbajten dy referate dhe 15 kumtesa. Konferencën e përshëndetën personalitete të njohura të kulturës dhe shkencës, nga Shqpëria, Kosova, e Diaspora. Fjala e hapjes u mbajtë nga kryetari i akademisë prof. Dr. Skënder Kodra. Referati kryesor me temë: Diaspora shqiptare në amerikë. Vlerat kombëtare. Forcimi i unitetit, opsionet dhe perspektiva, u referua nga sekretari shkencor i akademise Dr. Namik Shehu. Nënëreferati me temë :Diaspora shqiptare- Faktor strategjikë për kombin shqiptar u mbajt nga master degri Agim Dega. Kumtesa : Sfida e zhvillimit të kulturës ne diasporë u mbajtë nga Prof. Dr. Agron Fico. Kumtesa tjetër me temë: Libri shqip ne diasporë u referua nga shkrimtari Naum Prifti. Kumtesa: Duke përkujtuar Xhevat Kalaixhiun, e shkruar nga Prof. Peter Prifti , e mbajti Julika Prifti, ndërsa regjizori Xhevdet Limani recitoj poezinë e Xhevat Kallaixhiut “ Vallja e vdekjes”. Kumtesa me titull: Mësime nga jeta dhe vepra e Nënë Terezës e referoj nënkryetar i akademisë Dr. Adem Harxhi. Kumtesën “ Përbërës dhe dëshmi te lashtësisë arketipale të psikologjisë sonë etnike, e mbajti editori i "Diellit" shkrimtari dhe gazetari Anton Cefa. Ndersa poezinë mbi Gjuhën Shqipe e recitojë vet autorja Sidorela Risto. . Kumtesën edukimi shëndetsor në komunitetin shqiptaro-amerikan e referojë Dr. Prenja Imeraj. Kumtesën : Gjuha dhe origjina shqipe e mbajti studiuesi Genc Leka. Kumtesën: "Një histori nga aktiviteti i furbollit deri në krijimin e Ligës shqiptaro-amerikane në emigracionin në N.Y. e referojë mesuesi Tef Prela. Kumtesën me temë : Anton Çeta. Kollos i hemogjenizimit të popullit shqiptar e mbajti shkrimtari, Tom Paloka.. Kumtesën ; Arritjet në diasporën tonë në amerikë, e mbajti Shaban Gashi.

Kumtesën: Jeta në komunitetin shqiptarë në Amerikë, duhet të gjallërohet, per të forcuar unitetin dhe të ruhet identiteti dhe dinjiteti kombëtar, e mbajti bashkepuntori shkencor Fatbardhe Doçi.. Kumtesën me titull: Bataloni i Atllantikut, frymëzues dhe inspirues per bashkimin e komunitetit shqiptaro-amerikan, e mbajti shkrimtari dhe piktori Nexhat Imeraj. Kumtesën: Njoftime mbi origjinën pellazgjike të kombit shqiptar e mbajti stujuesi Agim Boba. Ndërsa kumtesën: Nisme studimore për artet figurative ne diasporen shqiptaro-amerikane e referoj skenaristi Astrit Tota. Në fjalën e hapjes Dr. S. Kodra, shprehu mirënjohjen te gjithë të pranishmëve dhe falenderoj për kontibutin e dhënë në organizimin dhe mbajtjen e kësaj konfrence.Ai evidenton arritjet e akademise dhe vlerat e saj. Në referatin kryesor Dr. N. Shehu vuri në pah vlerat dhe kontributin e madh që ka dhenë diaspora shqiptare në amerikë në mbrojtje të pavarsisë dhe të të drejtave të kombit shqiptar. Përmëndi shoqaten Panshqiptare, “Vatra” drejtuesit e saj me F. Nolin dhe F. Konicën në krye; si dhe shoqatat, organizatat, Ligën Qytetare , Këshillin Kombëtar dhe institucionet fetare, për rolin e madh që kanë luajtur në organizimin, drejtimin dhe ne zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme politike, ekonomike, shoqërore, kulturale dhe shkencore të komunitetit tonë.

Image result for akademia e shkencave amerikane
Një vëmëndje të veçant i është kushtuar në referat perspektives se diaspores ne amerikë.. Në referatin, e mbajtur nga z. A. Dega, midis të tjerave theksohet: komuniteti shqiptar ne amerikë, apo e ne Evropë, duhet të krijoj dhe të zbatoj me rreptësi një kod etik, të mbështetur ne traditat, ne doket dhe në zakonet më të mira të popullit shqiptar, për të reflektuar zgjuarsin dhe epërsit e tij, të një populli të lashtë ;për të mbrojtur interesat e kombit dhe për të ecur me dinjitet krahas botës së qytetruar. Ne referatin e vet Prof. A. Fico, shpreh qartë se zhvillimi i kulturës së diasporës është tre dimensionale dhe afatgjatë, ku permbledhë gjuhën, kulturën e popullit dhe unitetin e saj; pra përbën nje gjuhë, një kulturë dhe një komb. Autori theksin e ve ne ne krijimin e një koncepti të qartë dhe të plotë për termin kulturë kombërare. Misioni i kulturës është të formojë një ndrëgjegje kombëtare cilësore dhe të qëndrueshme, që t’i përgjigjet shijeve bashkëkohore. Ne referatin e tij shkrimtari N. Prifti evidenton qartë shtimin e vrullshëm te botimeve ne disporë nga shqiptarët e amerikës, si pasojë e ndryshimit të strukturës së saj arsimore. Ay ve ne pah rritjen e numërit të konsiderueshëm të shkrmtarëvë, të letrarëvë dhe të shkrimeve , përkthimeve , librave dhe botimeve të tyre letrare dhe shkencore.


Autori i klasifikon ato në publicistikë, qe zë vendin e parë, dhe pasqyrojnë kujtime, ditare, shkrime biografike, historike. Ne shkrime poetike dhe në ato shkenore. Autori A. Harxhi ne kumtesën e vet shpreh vlerat e mesimeve te jetës së Nënë Terezës, duke e ilustruar me shembuj praktikë, si vlera edukative . Me vlerë ishte dhe kumtesa e shkrimtarit A. Cefës, i cili jep një përshkrim fillozofik të psikollogjisë të personalitetit të shqiptarit. Ay thekson se dy janë kategoritë themelore, më të pergjithshme psiko-morale të psikologjisë sonë etnike: burrëria dhe nderi. Presidenti Republikës z. Alfred Moisiut, të shikojnë mundësinë për të emetuar tituj dhe dekorata për personalitetet e diasporës tonë për t’i përjetuar.

Related image

Në fund të punimeve të konferencës, Dr. Namik Shehu formuloj dhe lexojë konkluzionet e konferences “ duke i quajtur ato "punime të konferencës të cilat u prezantuan me dinjitet".


Kjo dëshmon për një sukses të merituar për akademinë, për pjesëmarrësit dhe për vet diasporën. Konferencën e nderuan; pjesëmarja mjaftë e kënaqëshme e auditorit dhe përshëndetjet nga personalitete të shkencës..


Mendimet dhe propozimet e shprehura në konferencë për forcimin e unitetit dhe vlerësimet e ecurise së komunitetit; meritojnë te analizohen dhe të marrin një zgjidhje sa më të shpejtë. Ju sygjerojmë organeve kompetente te R. SH. dhe Presidentit te Republikës Z. Alfred Moisiut, që të shikojnë mundësinë për të emetuar “Tituj” dhe “ Dekorata “ për personalitetet e diasporës tonë për t’i përjetuar. Të ngrihet një lapidar në shenjë mirënjohje njerzve të shquar të komunitetit tone. Të vleësohet diaspora e shqiptarëvë të amerikës me të gjitha të drejtat e qytetarisë së Republikës së Shqipërisë dhe të ketë përfaqësues në Kuvendin Popullor të zgjedhur me votë të lirë. Të shihet mundësia e një organizimi të një kongresi ndërkombëtar nga Akademia e Shkencave të R.Sh. ne Tirane, për origjinën pellazgjike të kombit tonë.****
Image result for skenderbeu


Simposium - kushtuar 600 - vjetorit te lindjes se Gjergj Kastriotit, Skënderbeut


Akademia e Shkencave Shqiptaro-Amerikane, e gatshme te zhvilloje nje Simposium - kushtuar 600 - vjetorit te lindjes se Gjergj Kastriotit, Skënderbeut


"Senatoret e dijes" ne Shtetet e Bashkuara te Amerikes, Akademia e Shkencave Shqiptaro-Amerikane, me qender ne New-York, e themeluar qysh me 28/11/1995, ne takimin qe u mbajt te djelen, ne nje mjedise te mrekulleshem natyrore, ne pjesen e lartme te Nju Jorkut, ne krahinen e Montesellos, ku ndodhet edhe shtepia e bashkeatdhetarit tone Shaban Arif Gashit, u perqendrua tek puna e kesaj akademie per muajet qe shkuan dhe u bisedua rreth aktivitetet ne te ardhmen.


Skënderbeu Nje nga temat me te rendesishme, ishte ajo e organizimit te aktiviteteve dhe veprimtarive, qe ka ne plane kjo Akademi te mbaje - kushtuar me 600-vjetorin e lindjes se Gjergj-Kastriot Skenderbeut. Gjithashtu, u dha edhe raporti nga vizita e delegacionit te Akademise se Shkencave Shqiptaro-Amerikane, ne Kosove, e kryesuar nga Prof.Dr. Skender Kodra dhe Eroll Broja djali i arkatarit te ASHSHA, z Murat Broja, si dhe u rrahen e trajtuan çeshtje te ndryshme, qe kane te bejne me kete Akademi.


Ne takimin, i cili, kishte formen e nje pikniku zhvilluar ne Montesello, moren pjese: Prof.Dr. Skender Kodra, Dr. Namik Shehu, Prof. Dr. Agron Fico e bashkeshortja e tij z Lirie, Prof. Dr. Dhorka Dhamo dhe e bija, arkatari z Murat Broja, shkrimtari Naum Prifti, piktori i njohur Astrit Tota, studjuesi Agim Boba, aktivisti i njohur z. Ahmet Zherka z. Shaban A. Gashi dhe Xhevahire A. Gashi, Tome Paloka dhe bashkeshortaje tij, Noc Gjergji, z. Pashke Maksuti, Tef Prela, Luc Malotaj,Jolida Malotaj e Hazbi Shehu e tjere.


Takim e hapi duke ju uruar mireseardhjen anetareve te Akademis se Shkencave Shqiptaro - Amerikane, me qender ne New-York, z.Shaban Arif-Gashi, i cili, njehereshit u kerkoje kolegeve te tij - qe me nje minute heshtje te nderonin edhe te gjithe ato viktimat te 11-shtatorit 2001. Nderkaq, prof.dr Agron Fico, tha se Akademija e Shkencave Shqiptaro- Amerikane , eshte nje institucion shtetror amerikan; i miratuar nga Qeveria Federale e SHBA, dhe se ajo njihet si person juridik, me te drejta te barabarta, si te gjitha Akademite e tjera ne SHBA. Keshtu qe, tha ai emeri dhe puna e kesaj Akademie ne Amerike, duhet te juastifikojne plotesishte ate. Me pas Fico, u ndale ne detaje tek puna qe po behet lidhur me simpoziumin , qe do te mbahet me 19 nentor 2005, kushtuar 600 - vjetorit te lindjes se Gjergj-Kastriot Skenderbeut, dhe qe ka inisiativen dhe "doren" e Akademise se Shkencave Shqiptaro- Amerikane.

Dr. Namik Shehu, tha, se qellimi i ketij takimi eshte i nderthurur, pasi ai ka per qellim te na bashkoje e takohemi miqesishte ne nje ambient kaq natyrore, te nagjashem me bukurit natyrore te maleve shqiptare, si dhe te diskutojme hapur per rrealizimi me sukses te objektivave, te parashtruara me pare mbi aktivitetin qe do te mbahet ne nentore kushtuar 600 - vjetorit te lindjes se Gjergj-Kastriot Skenderbeut. Pra, tha z Shehu, ato perbejne perparesi kryesore dhe detyren e menjehershme te Akademise se Shkencave Shqiptaro-Amerikane, si nje tempull i dijes dhe i shkences. Njekohesisht, sipas tij, ai, eshte nje obligim i denje dhe i shenjt, moral dhe kombetar, per diasporen tone, per te vleresuar dhe per te ndihmuar, e per te kontribuar fuqishem edhe financiarisht, me qellim, qe te nderojme dhe lartesojme emrin dhe vepren madhore te Gjergj-Kastriotit Skenderbeut dhe Memedheun ne kete 600 -te vjetor. Dr Shehu permendi edhe takimin qe duhet bere me z. Mikel Bloomberg, si e nje rendesie te veçante per aktivitetin e 600 vjetorit te lindjes se Gjergj Kastriotit - Skenderbeut.

Image result for skender kodra

Akademik Prof.Dr.Skendër Kodra ,Ph.D


Prof. Dr. Skender Kodra, kryetari i kesaj Akademie, i informoi te pranishmit me aktivitetet e akademise, per ne muajt e ardheshem, si dhe theksoi se vizita e delegacionit te Akademis se Shkencave Shqiptaro-Amerikane nga SHBA ne Ballkan, ishte mjaft interesante dhe shume e suksessheme. Ai theksoi se gjate vizites ne, Shqiperi, Kosove e Presheve, ata kishin pasur takime te niveleve te larta, si ai me ish- kryeministrin e Kosoves, zotin Ramush Haradinaj, pastaj permendi takimin me politikanet, udheheqes lokal dhe intelektual te Shqiperise, Presheves, Mitrovices e Kosoves. Prof.Dr. Skender Kodra, kryetari i kesaj Akademie, theksoi se kishte marre nje faleminderim te vecante, nga zoti Haradinaj, lidhur me letren qe kjo akademi i drejtoi 27 April 2005 - kryeprokurores se gjykates se Hages znj. Karla Del Ponte.


Me kete rast ata ftuan anetaresine dhe mbare komunitetin, qe te solidarizohen dhe te mbeshtesin aktivitetin e kesaj Akademie. Ne takim u diskutua edhe per aktivitetet e Akademise ne te ardhmen, per ngritjen e nje qendre ne Nju Jork, dhe funksionimin e saj ne dobi te çeshtjes kombetare. Nje objektive tjeter, u tha aty eshte per kete Akademi, ngritja e statujes se Skenderbeut ne njerin prej shesheve te qytetit te Nju Jorkut, dhe pagezimi i nje rruge ose sheshi me emrin e heroit kombetar Gjergj-Kastriot Skenderbeut. Aty u theksua, se Akademija e Shkencave Shqiptaro-Amerikane, eshte nje institucion me shume me rendesi dhe per veprimatrine e aktivitetin tyre fillestar, pjesemarresit ndihmuan me nje shume simbolike ne dollare, si dhe premtuan se ne te ardhmen ata do t'a rrisen me kontributin edhe me te madh, qe pritet te behet nga biznesmen te dalluar ne komunitet. Studuesi Agim Boba, u sugjeroje, qe ne kete Simpozium te ftohet edhe at Antonio Bellushi, nje nga hulumtuesit me te dalluar te arberesheve ne Itali dhe arvanitesve ne vendbanimet e tyre ne Greqi. U ftua qe te marre pjese edhe Drejtori i Muzeut Kombetar, z. Moikom Zeqo dhe z. Mentor Quku.Fotografia e Naime Gjongecaj


Diskutime te veçanta pati rreth lidhjes qe do te vendose, kjo Akademi, me institucionet shtetrore ne vendlindje, ne mbarvajtje te puneve qe lidhen me kete Akademi, me çeshtje te tjera kombetare . Kjo, Akademi gjeti rastin te dergoje edhe tre mesazhe urimi. Nje mesazh urimi ata i drejtuan shermit te shpejt presidentit te Kosoves, prof.dr. Ibrahim Rugoves, uruan kryeministrin e ri prof.dr. Sali Berisha, per marrjen e detyres se re, dhe shprehen keqardhjen per fatkeqesin e uraganit Katrina dhe uruan presidentin Bush per tjekalimin e situates.

Image result for skender kodra

Ne fund vlen te permendet, se gjithçka u pergatit dhe u realizua ne kete takim me bujarin dhe fisnikerin e bashkeatdhetarit tone Shaban Arif-Gashit, dhe gruas se tij Xhevahires, ne shtepine e tij ne "faqen" e nje kodre rrethuar mes trupave te pishave, e nje liqeni piktoresk, cicerimave te bilbilave dhe "miqesine" mahniteshme me sorkadhet, te nje ushqimi te bolleshem e tradicional, e kengeve popullore dhe humorit shqiptar. Keshtuqe, keta jane njerezit qe duhen nderuar e respektuar, qe megjithse jetojne larg tokave shqiptare, asnjehere nuk kane harruar vendlindjen e tyre, traditen, zakonet e virtytet e bukura shqiptare, shqiptaria e tyre duket tek puna dhe perkushtimi i tyre me shqiptaret, e çeshtjet shqiptare.

***Viti 2017/2018

Related image


Akademia Shqiptare Amerikane e Shkencave dhe Arteve, me seli në Nju Jork, i alarmon institucionet amerikane dhe Presidentin e sapozgjedhur të SHBA-ve, Donald J.Tromp, për arestimin e padrejtë dhe tënëzar të Kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në Francë, me urdhërarest të Serbisë.Kryetari i kësaj Akademia, Prof. Dr. Skender Kodra me bashkëpunëtorët e tij, përherë vigjilentë


Fotografia e Naime Gjongecaj


Reagim publik i Akademisë së Shkencave dhe Arteve Shqiptaro-Aerikane në New York "I padrejtë ndalimi i zt.Ramush Haradinajt,në Francë, sidomos që është bërë me porosi nga Serbia"


Përmes autorizimit të veçantë të Akademisë së Shkencave dhe Arteve Shqiptaro-Amerikane në New York ,dega Kosovë,Shqipëri,Maqedoni , Akademik Prof.Dr.Skënder Kodra sqaron se kreu i AAK-së do të paraqitet gjatë ditës së sotme në zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm, të Gjykatës së Apelit në Kolmar të Francës.


Image result for skender kodra
Dhoma hetimore e kësaj gjykate do të shqyrtojë kërkesën e Serbisë për ekstradimin e Heroit të demokracisë zt.Ramush Haradinaj .

Kodra shkruan se Franca është një prej vendeve që e ka mbështetur më fort Kosovën në rrugën drejt lirisë dhe i njeh shumë mirë rrethanat gjatë dhe pas luftës në Kosovë.

Për këtë arsye, Akademiku i mirënjohur shpreh bindjen se pretendimet e Prokurorisë Speciale Serbe do të rrëzohen dhe se gjenrali famoz i luftës çlirimtare,zt. Ramush Haradinaj do të lihet i lirë brenda ditës së sotme.


Në Serbi, ndërkohë, shpresat janë që Franca të veprojë sipas praktikës ndërkombëtare. Sipas pretendimeve serbe zt.Ramush Haradinaj, u ndalua në bazë të një urdhër-arresti serb dhe sipas rregullave serbe në fuqi ai duhet t’i dorëzohet Serbisë,që është një non-sens i jurispondencës ndërkombëtare.


Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës u ndalua të mërkurën nga policia në pjesën franceze të aeroportit Basel-Mulhouse, i hapur në vitin 1946 për të shërbyer në rajonin kufitar ndërmjet Francës, Zvicrës dhe Gjermanisë.
Fotografia e Abdulla Mehmeti

Në emër të Akademisë së Shkencave dhe Arteve Shqiptaro- Amerikane ,Drejtori për Media ,zt.Flori Bruqi sqaroi përmes një deklarate se “Akademia e Shkencave dhe Arteve Shqiptaro-Amerikane me seli në New York si dhe me degët e saja në Prishtinë,Tiranë dhe Shkup po angazhohen me prioritet për sqarimin e shpejtë të rrethanave të ndalimit të Haradinajt dhe kapercimin e situatës së krijuar si pasojë e aktakuzave të paligjshme, të padrejta dhe tendencioze të Serbisë”.


ASHASHA (AAAAS) në New York e cilësoi ndalimin e liderit Ramush Haradinajt si një veprim krejtësisht të padrejtë dhe të papranueshëm dhe kërkoi lirimin e menjëhershëm të tij.Kjo nuk është hera e parë që zt.Ramush Hardainaj ndalohet në bazë të një urdhër-arresti serb.

Në qershor të vitit 2015 ai u arrestua në aeroportin e Lubjanës, në Slloveni, teksa po kthehej nga një vizitë zyrtare në Berlin.


Zt.Ramush Haradinaj është shpallur dy herë i pafajshëm për të gjitha akuzat për krime lufte në Gjykatën Ndërkombëtare në Hagë.Drejtori për mardhënie me Media në Akademinë e Shkencave dhe Arteve Shqiptaro-Amerikane zt.Flori Bruqi, ka thënë se pritet që “ Ramush Haradinaj të dalë sot përpara organeve të drejtësisë në Francë”.


Një burim i gjyqësisë në Francë i tha Drejtorit për media të ASHASHA -së se hetuesit, sot , do të fillojnë shqyrtimin nëse kishte arsye që të mos zbatohej kërkesa për ektradim, posacërisht nëse ajo është lëshuar për qëllime politike.


Në këtë rast dhoma hetuese e Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm të Gjykatës së Apelit në Colmar, do ta shqyrtojë kërkesën për ekstradim.Megjithëse, Serbia tashmë ka bërë kërkesën për ekstradimin e tij, Flori Bruqi thotë se një gjë e tillë do të refuzohet dhe në këtë mënyrë do bëhet edhe lirimi i zt.Ramush Haradinajt gjatë ditës së sotme.


“Franca është një prej shteteve që më së shumti e ka mbështetur Kosovën në rrugën drejt lirisë, dhe i njeh shumë mirë rrethanat gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Prandaj, kërkesa për ekstradim do të refuzohet dhe z. Haradinaj pritet të lirohet gjatë ditës”, ka thënë Flori Bruqi.


Akademik Prof.Dr.Skender Kodra thotë se “Policia franceze ka arrestuar ish kryeministrin e Kosovës, pas fletarrestit të lëshuar nga organet e Serbisë, Zt.Ramush Haradinaj është akuzuar dyherë për krime lufte nga Tribunali i Hagës, por dyherë është shpallur i pafajshëm.”


Arrestimi i politikanit Ramush Haradinaj , për Akademinë e Skencave Shqiptaro –Amerikane është i papranueshëm,ngase akuzat për kidnapime, tortura dhe vrasjen e civilëve serb gjatë rebelimit në Kosovën perëndimore 1998-99 nuk I ka bërë Ramush Haradinajt .

IMG_2125

ASHSHA në New York i bënë thirrje Diplomacisë Evropiane për lirimin e menjëhershëm të ish-kryeministrit të saj Ramush Haradinaj, pas arrestimit të tij nga ana e policisë franceze, raporton Drejtori për Media në Akademinë Shqiptaro-Amerikane ,zt.Flori Bruqi.


Ai siç dihet është arrestuar në bazë të një urdhër-arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia në vitin 2004.


Zt. Ramush Haradinaj ishte komandant i ZO të Dugagjinit gjatë vitit 1998-99 të Luftës Çlirimtare në Kosovë .

Theksohet se Haradinaj i cili po udhëtonte me pasaportë diplomatike, është gjykuar dhe liruar dy herë në gjykatën e OKB-së në Hagë për krime lufte.


Policia franceze ka ndaluar të mërkurën kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në bazë të një urdhër arresti të lëshuar nga Serbia.

Autoritetet në Kosovë kanë kërkuar disa herë nga policia ndërkombëtare, Interpol që mos merren parasysh fletarrestimet e lëshuara nga autoritetet e Serbisë për qytetarët e Kosovës. Kërkesat kishin pasuar disa raste të nëpër aeroporte të drejtuesve të ish Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në bazë të fletarrestimeve të lëshuara nga Beogradi.


Mosnjohja e pavarësisë së Kosovës nga një numër shtetesh që janë edhe pjesë e Interpolit e vështirëson shumë edhe bashkëpunimin e saj me këtë organizatë.

Ndalimi i zt.Ramush Haradinaj në Bazel, nxiti reagime të partive politike të cilat kërkojnë lirimin e menjëhershëm të tij dhe që komuniteti ndërkombëtar të ushtrojë trysni për heqjen e urdhër arrestimeve serbe.

Image result for ramush haradinaj dhe haga


Ai dha dorëheqje nga posti i kryeministrit të vendit më 8 mars të vitit 2005 për t'u dorëzuar vullnetarisht në gjykatën e Hagës, prokuroria e së cilës e akuzonte atë dhe dy bashkëluftëtarë të tij për krime lufte.

Procesi kundër zotit Haradinaj filloi më 5 mars të vitit 2007 dhe përfundoi në prill të vitit 2008 me pafajësinë e tij. Zoti Haradinaj u rikthye ne rigjykim të pjesshëm në korrik të vitit 2010, që ishte rasti i parë i atij lloji në veprimtarinë e Gjykatës Ndërkombëtare për Krime lufte në hapësirat e ish Jugosllavisë.Më 29 nëntor të vitit 2012 ai sërish u shpall i pafajshëm.

Haradinaj po udhëtonte për në SHBA në ceremoninë e inaugurimit të presidentit amerikan Donald Trump.

Kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve Shqiptaro -Amerikane në New York


Prof.Dr.Skënder Kodra,Ph.D


BURGOSJET E RAMUSHT BRENGOSJE SERIOZE PER SITUATEN TONE


Autoritetet franceze, sikur se edhe ato sllovene, se shpejti pas lirimit te Ramushit do te dalin me deklarate qe "ishte fjala per nje veprim rrutinore ne proceduart kufitare". Edhe analfabeti diplomatik dhe politik e dine qe Ramushi dhe burgosjet e tij nuk jane rrutinore, nuk jane verime rrutinore por me domethenje shum dimenzionale nga te cilat te pakten dy prej tyre duhet ti vejme ne dukje:a) Serbia , e cila done qe kambengulesisht te jete konsekuante me qendrimet e saja armiqsore, " e ka doren e gjate" dhe se mund e te shkaktoje tauma psiqike te heroit tone te gjalle dhe familjes se tij, te cilet aq shum u turturuan me burgosjet e me te dashurit te tyre. Kur keto maltretime Sebia arrine te ia bene Ramushit, logjikisht munde te ia bene edhe qytetareve tjere te Kosoves.


Related image


b) Politika jone e perkuljes apo qafezgjatjes para agresionit diplomatik, destruktiv dhe te gjithellojshem te Serbise ishte e gabuar dhe po e damtone prosperitetin tone.Burgosjet ne fjale duhet te shikohen ne kostelacionin e izolimit tone si grope e zeze ne mes te Ballkanit dhe Europes, muri ne Mitrovice, agresionit diplomatik te papare dhe shum elementeve tjera te cilat duhet ti kuptojme si mesazh qe me kete politike jemi duke u zhyte ne thellesi te kobeshme te prespektives tone kombetare. Agresioni diplomatik I Serbise, qe si duket po I paraprine edhe te kqijave qe nuk mund ti parashohim, disi po gjene tolerance nga disa qarqe Europiane dhe fatkeqsisht ka supozime, qe edhe qeverija Tramp te jete jo ne favor te ardherise tone. Ndaj akcionet serbe ne dukje do te pasojne me nje progres dhe dinamizem te kobeshem.


Related image


Akcioneve duhet te iu pergjigjesh me reakcione. Por fatkeqsisht ne nuk kemi fuqi apo potenciale te iu kundervehemi verpimeve serbe , dores se zgjatur te tyre ne Europe, por se shpejti ndoshta edhe ne Amerike.E vetmi reakcion I yni fillimisht diplomatik do te ishte kercnimi yne publik I bashkimit me Shqiperine. Fillimisht do te ishte akcion diplomatik por nese nuk na garantohet integriteti I cili eshte I rrezikuar me te gjitha elemntet e permendura, pershi edhe burgosjet e heronjeve tane te pafajshem, te realizojme bashkimin e vertete.Me nje Shqiperi te bashkuar na do te krijonim nje gravitacion te fuqishem qe edhe pjeset tjera shqipetare do te bashkoheshin menihere.Me shqipetaret ma se 6 milion te bashkuar ne Ballkan nuk do te luante me Europa e askush tjeter. Serbia do te ishte nje fqinje I qete me qe ne do te kishim potenciale njerzore dhe ekonomike.Ne anen tjeter nje Shqiperi e re do te kishte nje mase kritike sociale e cila do te garantonte konkurence pozitive , ku referenca do te ishin vlerat pozitive, e jo dukurite teresisht negative siq eshte korrupcioni dhe vlerat tjera degraduese qe mbretrojne sot ne skenat politike dhe jetesore te te dy sheteve tona.Prof. Dr. Jahja Kokaj, Drejtor I Qendres Hulumtuese per Zhvillimin e Kosoves


Akademik Prof.Dr. Eshref Ymeri ,Ph.D

Ndërsa anëtari i rregullt i ASHSHAA ,profesori i mirënjohur Dr i shkencave Eshref Ymeri,në mes tjerash shkruan letër e cila është botuar në Floripress :

Citojmë:
Image result for akademia e shkencave shqiptaro amerikane

"Pas përfundimit të bombardimeve kundër Serbisë, një pjesë e mirë e Perëndimit evropian mori anën e Serbisë. Ishte Franca ajo, mikesha tradicionale e Serbisë, e cila kërkoi t'i vendoste trupat e veta në Mitrovicë, me qëllim shkëputjen e Veriut të Mitrovicës nga trungu kosovar për interesat e Serbisë. Dhe sot, kur ndarja e Mitrovicës së Veriut është bërë fakt i kryer, faji kryesor është i Francës, i pasuar edhe nga tradhtia e Thaçit, e Mustafës dhe e Edita Tahirit. Parisi e di shumë mirë që Ramush Haradinaj ka dalë dy herë i pafajshëm në Gjykatën Ndërkombëtare të Hagës, atëherë pse zbaton urdhrat e shovinizmit serbokaragjoz për arrestimin e tij? Kush na siguron se në këtë mes nuk ka një bashkëpunim të nëndheshëm mes Beogradit, Prishtinës zyrtare dhe Parisit për arrestimin e Ramush Haradinajt, për të hequr qafe njërën prej figurave kryesore të opozitës kosovare, me qëllim zgjatjen sa më shumë të kohës së qëndrimit në pushtet të Thaçit dhe Mustafës, dy argatëve të bindur të Beogradit? Pse po hesht Thaçi pë arrestimin e Ramush Haradinajt?", shkruan Akademik Prof.dr.
Eshref Ymeri
*****Viti 2018Akademia Shqiptaro – Amerikane e Shkencave dhe e Arteve organizoi në Nju Jork një Konferencë Shkencore me rastin e 550 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut.

Image result for skenderbeu

Viti 2018 është shpallur Viti i Skenderbeut në tërë botën shqiptare, sepse shënojmë 550 vjetorin e ndarjes fizike nga kjo botë të Heroit tonë Kombëtar. Po ashtu, shënojmë edhe 575 vjetorin e kthimit të tij në Krujë, për të shënuar kështu periudhën më të ndritur e më të lavdishme të historisë sonë kombëtare. Me këtë rast në të gjitha trevat shqiptare dhe në diasporë do të organizohen manifestime të ndryshme kulturore – artistike, konferenca shkencore, simpoziume, etj.

Image result for Namik Shehu

Akademik  Prof.Dr.Namik Shehu


Siparin e këtyre veprimtarive e hapi Akademia Shqiptaro – Amerikane e Shkencave dhe e Arteve me seli në Nju Jork, e cila ne ditën e shtunë më 13 janar në mjediset e Monroe College në Bronx organizoi Konferencën Shkencore kushtuar figurës së Gjergj Kastriot – Skenderbeut me rastin e 550 vjetorit të kalimit të tij në botën e lavdisë së përjetshme. Në këtë konferencë mernin pjesë një numër i lakmueshëm i bashkatdhetarëve, por numri duhej të ishte edhe shumë më i madh për një veprimtari të nivelit të tillë, kur dihet se në Nju Jork dhe në rrethinën e tij jeton një numër i madh i shqiptarëve. Një befasi, një kënaqësi e këtij tubimi ishte edhe pjesëmarrja e trashëgimtarëve të familjes Muzaka (Musacchia), motër e vëlla, Victoria e Len, të lindur në Amerikë nga prindër me prejardje arbëreshe. Victoria jeton në qytetin Abelen të Texasit, ndërsa Len jeton në San Francisco. Ata vite më parë kishin mësuar për prejardhjen e tyre shqiptare dhe tani janë duke bërë hulumtime për gjurmët e familjes së tyre dhe gjer më tani kanë arritur gjer në vitin 1553. Në këtë tubim merrte pjesë edhe një grup veprimtarësh nga shoqata “Bijtë e Shqipes”: Tajar Domi, kryetar dhe Bujar Cela e Sadik Elshani, anëtarë të kryesisë.

Related image

Para se të fillonte punën Konferenca Shkencore, të pranishmit i përshëndeti ish kongresisti Joe Dioguardi dhe bëri një pasqyrë të shkurtër të veprimtarive të Ligës Shqiptaro – Amerikane dhe përpjekjet e saj për përparimin e çështjes shqiptare, lobimin. Pastaj ai i njoftoi të pranishmit se ai është duke grumbulluar fonde për një film për Skenderbeun. Ai po ashtu, i porositi të pranishmit që shqiptarët duhet të votojnë për njerëz të ndershëm e jo për parti; ta ruajnë gjuhën shqipe se ajo e ka mbajtur kombin gjallë.

Fotografia e Flori Bruqi


Pas këndimit të himneve kombëtare të SHBA-ve dhe Shqipërisë, Konferencën e hapi prof. dr. Skender Kodra, kryetar i Akademisë Shqiptaro – Amerikane të Shkencave dhe Arteve. Në fjalën e tij prof. Kodra foli për rëndësinë e figurës së Skenderbeut në historinë tonë kombëtare dhe rëndësinë e kesaj Konference Shkencore.Image result for akademia e shkencave shqiptaro amerikane

Ai i falenderoi të gjithë të pranishmit për pjesëmarrjen e tyre në këtë tubim, si dhe të gjithë ata qe kishin përgatitur kumtesa. Konferencën e përshëndetën edhe Armando Shandro, Konsull i Republikës së Shqipërisë, pranë Misionit të Kombeve të Bashkuara. Tajar Domi, kryetar i shoqatës “Bijtë e Shqipes” dhe Mëhill Velaj, nga Shoqata e Shkrimtarëve Shqiptaro – Amerikanë; dekani i Monroe College. Të gjithë të pranishmit i thanë fjalët dhe vlerësimet më të mira për shoqatën “Bijtë e Shqipes”, si njërën nga shoqatat më aktive e më të organizuara në Amerikë. Konferencën e drejtoi prof. dr. Bajram Doka. Ndërsa me organizimin e kësaj konference ishin angazhuar edhe dr. Bexhet Asani, inxh. Haxhi Dauti, z. Sab Gashi dhe prof. Bashkim Klloboçishta. Pedagogu i Monroe College, dr. Haxhi Berisha, si zakonisht për veprimtari të tilla, e kishte siguruar sallën.

Image result for akademia e shkencave shqiptaro amerikane

Akademik Prof.Dr.Adem Harxhi

Numri i kumtesave të paraqitura në këtë Konferencë ishte i madh dhe vinin nga të gjitha trojet shqiptare dhe diaspora. Po përmendim vetëm disa: Besim Muhadri (e lexoi e bija) kishte përgatitur kumtesën me titull: “Pasqyrim i jetës dhe veprës së Gjergj Kastriotit në veprën e Bilall Xhaferrit e Fatos Arapit”; Bexhet Asani me kumtesën: “Poema Skenderbeu e rilindësit maqedonas, Grigor Përliqev”: dr. Pashko Camaj, shef i kabinetit të kryetarit të Vatrës, mbajti një kumtesë për veprimtaritë që ka organizuar Vatra ndër vite për të nderuar figurën e Skendrbeut, e kumtesa te tjera. Një pjesë e mirë e atyre që kishin përgatitur kumtesa nuk ishin te pranishëm, sepse nuk kishin mundur të udhëtonin për shkaqe vize. Rapsodi Tomë Gjergji dhe aktori Shaban Lajçi recituan vargje për Skenderbeun. Të gjithë ata që kishin përgatitur kumtesa dhe disa veprimtarë të tjerë u nderuan me nga një mirënjohje. Gjithashtu u nderua edhe shoqata “Bijtë e Shqipes”.

Related image

Akademik Prof.Dr. Agron Fico 

Për të gjithë të pranishmit në restorantin Maestro’s u shtrua një drekë e pasur, sponsorizuar nga inxh. Haxhi Dauti.


Fotografia e profilit të Abdulla Mehmeti

Akademik Prof.Dr.Abdulla Mehmeti,Ph.D

 Edhe këtu atmosfera ishte mjaft e përzemërt. U mbajtën disa fjalime të shkurtëra dhe u ndanë ca mirënjohje. Fjalën e mori edhe shkruesi i këtij shkrimi i cili paraqiti disa pjesë të shkurtëra nga kumtesa e tij: “Skenderbeu i lavdisë së përjetshme”, që është një reflektim, persiatje për rëndësinë e figurës së Skenderbeut dhe mësimet që duhet të marrim nga jeta dhe vepra e Heroit tonë Kombëtar.

Fotografia e Skender Kodra

Tubime të tilla janë edhe raste të mira për t’u takuar me miq e të njohur të vjetër. Kështu përveç emrave të përmendur më lart ne u takuam edhe me këta miq: piktorin Astrit Tota, dr. Adem Harxhi, Mihal Jano me miqtë e tij, Edmond Ismailati, anëtar i shoqatës nga Nju Jorku, etj. Po ashtu, ky ishte edhe një rast i përshtatshëm për t’u njoftuar edhe me shumë veprimtarë të tjerë të bashkësisë shqiptaro – amerikane.

Fotografia e profilit të Arjan Hamiti

Akademik Prof.dr.Arjan Hamiti,Ph.D

Me kaq kjo veprimtari u mbyll me sukses dhe ne i njofuam dhe i ftuam të gjithë të pranishmit që të marrin pjesë në veprimtarinë e shoqatës sonë qe do të mbahet më 20 janar për nder të këtij përvjetori të madh të Skenderbeut dhe gjithe shqiptarëve.


Përgatiti :

Prof.dr.Flori Bruqi,Ph.D

Drejtor i departamentit për mardhënie me publikun pranë ASHSHA

Comments

Popular posts from this blog

Legjenda e Mujit dhe Halilit

Ese për Vitin e Ri