2020-01-12

Ismail A. Dreshaj (1951- )Rezultate imazhesh për ismail dreshaj


Prof.Dr.Ismail Dreshaj,lindi në Nabërgjan të Pejës(1951).Shkollën fillore e kreu në vendlindje,ndërsa gjinazin e kreu në Pejë.Fakultetin e Mjekësisë e kreu në Prishtinë në vitin 1975.

Pas diplomimit angazhohet në procesin mësimor në Institutin e "Fiziologjisë Patologjike" të Fakultetit të Mjekësisë në Prishtinë.

Stdimet pasuniversitare i kreu në Fakultetin e Mjekësisë në Beograd(1981).Në Fakultetin e Universitetit të Harvardit në Boston,punoi në Laboratorin e Fiziologjisë pulmonologjike(1983-1985).Tezën e doktoraturës e mbrojti në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë(1988).

U zgjodh docent i lëndës "Fiziologjia Patologjike" dhe në periudhën 1976-1983 njëkosisht punoi në njësinë nukleare të fizikës në Fakultetine Mjekësisë në Prishtinë.Pas kthimit nga SHBA-të(1985-1991) punoi në "Fiziologjinë patologjike"-në njësinë respiratore(Fiziologjinë patologjike pulmonare) të Fakultetit të Mjekësisq në Prishtinë.

Në vitin 1991 përjashtohet nga puna nga masat e dhunshme serbe dhe po atë vit shkoi në Fakultetin e Universitetit të Klivlendit (Ohaio,SHBA),ku bashkë më Akademik Prof.Dr.Musa Haxhiun bënë kërkime të frytshme në kontrollin e frymëmarrjes.

Më pas kreu specializimin për "Mjekësi interne" dhe më 2004 u zgjodh asistent profesor në Spitalin Universitar të Klivlendit (Ohaio,SHBA).Në këtë qendër është zgjedhur disa herë mësim-dhënës i vitit dhe "Master clinician".

Është autor dhe bashkautor i një sërë punimesh shkencore të publikuara në revista të njohura profesionale mjekësore.

Prof.dr.Ismail Dreshaj,rregullisht e viziton Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë,ku mban ligjërata me interes për studentët dhe pedagogët e këtij fakulteti,viziton laboratorët dhe jepë këshilla për punë eksperimentale .


Disa nga punimet e Prof.Dr.Isamil Dreshaj më bashkëpunëtorë:


1.M A Haxhiu,M Jakupi,I A Dreshaj,Halil Ahmetaj:"[The effect of Ca2+ blockers on the response of respiratory tract smooth muscle to bronchoconstrictor and bronchodilator agents]" 1988


2.M Jakupi,I A Dreshaj,I Mandura,M A Haxhiu:"Effect of ethanol on tone of isolated smooth muscle of the pulmonary artery", 1991


3.M.A. Haxhiu,I.A. Dreshaj,Bernadette Erokwu,Paul Ernsberger :"Vasodepression elicited in hypertensive rats by the selective I 1 -imidazoline agonist moxonidine administered into the rostral ventrolateral medulla,"1992


4.M.A. Haxhiu,I.A. DRESHAJ,S G Schäfer,Paul Ernsberger:"Selective Antihypertensive Action of Moxonidine Is Mediated Mainly by I1-Imidazoline Receptors in the Rostral Ventrolateral Medulla", 1994


5.I Litmanovitz,I Dreshaj,M J Miller,R J Martin:"Central chemosensitivity affects respiratory muscle responses to laryngeal stimulation in the piglet" 1994


6.Ricardo J. Rodriguez,Ismail A. Dreshaj,Ganesh K Kumar,Richard J. Martin:"Maturation of the cholinergic response of tracheal smooth muscle in the piglet",1994

7.I A Dreshaj,M J Miller,Paul Ernsberger, M A Haxhiu:"Central effects of endothelin on respiratory output during development", 1995


8.R J Martin,I A Dreshaj,M J Miller,M A Haxhiu:"Neurochemical control of tissue resistance in piglets", 1995

9.Ismail A. Dreshaj,Musa A. Haxhiu,Charles F. Potter,Richard J. Martin:"Maturational changes in responses of tissue and airway resistance to histamine",1996

10.Mesut Sahin,Musa A. Haxhiu,Durand M Durand,Ismail A. Dreshaj:"Spiral nerve cuff electrode for recording of respiratory output", 1997

11.Maroun J Mhanna,Ismail A. Dreshaj,Musa A. Haxhiu,Richard J. Martin:"Mechanism for substance P-induced relaxation of precontracted airway smooth muscle during development", 1999


12.IA Dreshaj ,FH Agani,JE Krause,MA Haxhiu:"NK-1 receptors (R) are not required for changes in respiratory output induced by hypoxia or cyanide administration in mice," 1999


13.Jalal M Abu-Shaweesh,Ismail A Dreshaj,Martha J Miller,Richard J Martin:"GABAergic Mechanisms Are Involved in Respiratory Depression Induced by Laryngeal Nerve Stimulation:, 1999


14.Maroun J Mhanna , Ismail A Dreshaj ,Musa A Haxhiu,Richard J Martin:"Maturation Influences Electrical Field Stimulation [EFS]Induced Relaxation of Airway Smooth Muscle in Mice", 1999


15.Sabine C Iben,Ismail A Dreshaj,Musa A Haxhiu,Richard J Martin:"Hyperoxia Affects NO-Induced Modulation of Bronchopulmonary Responses to Vagal Stimulation during Development", 1999


16.M A Haxhiu,I A Dreshaj,C B McFadden[...],Paul Ernsberger:"Moxonidine acting centrally inhibits airway reflex responses", 1999

17.Jalal M. Abu-Shaweesh,Ismail A. Dreshaj,Agnes J. Thomas,Richard J. Martin:"Changes in respiratory timing induced by hypercapnia in maturing rats", 1999


18.R Belegu,S Hadziefendić,IA Dreshaj[...],R J Martin :"CO2-induced c-fos expression in medullary neurons during early development", 1999

19.Mulakkan D. Yohannan ,Richard J. Martin,Ismail Dreshaj,Paul Ernsberger:"Ontogeny of neurokinin-1 receptors in the porcine respirtory system", 1999


20.D G Ferguson,M.A Haxhiu,A.J To,I.A Dreshaj :"The α3 subtype of the nicotinic acetylcholine receptor is expressed in airway-related neurons of the nucleus tractus solitarius, but is not essential for reflex bronchoconstriction in ferrets", 2000


21.Sabine C Iben ,Ismail A. Dreshaj ,Carol F Farver ,Richard J. Martin:"Role of endogenous nitric oxide in hyperoxia-induced airway hyperreactivity in maturing rats", 2000

22.F P Tolentino-Silva , MA Haxhiu ,Paul Ernsberger , IA Dreshaj:"Differential cardiorespiratory control elicited by activation of ventral medullary sites in mice", 2000


23.M.A. Haxhiu ,J.C. Chavez ,P Pichiule , I.A. Dreshaj:"The excitatory amino acid glutamate mediates reflexly increased tracheal blood flow and airway submucosal gland secretion", 2000


24.Musa A Haxhiu,Bryan Yamamoto,Ismail A Dreshaj[...],Donald G Ferguson:"Involvement of glutamate in transmission of afferent constrictive inputs from the airways to the nucleus tractus solitarius in ferrets", 2000


25.F.H. Agani,I.A. Dreshaj,M.A. Haxhiu, R.J. Martin :"cDNA expression array reveals hyperoxia-induced changes in patterns of gene expression in mouse lung", 2000


26.Jalal M. Abu-Shaweesh ,Ismail A. Dreshaj ,Musa A. Haxhiu,Richard J. Martin :"Central GABAergic mechanisms are involved in apnea induced by SLN stimulation in piglets", 2001


27.I.A. Dreshaj ,M.A. Haxhiu ,M.J. Miller ,R.J. Martin :"Differential effects of hypercapnia on expiratory phases of respiration in the piglet", 2001


28.Pakaphan Kiatchoosakun ,Ismail A Dreshaj, Jalal M Abu-Shaweesh , Richard J Martin :"Effects of Hypoxia on Respiratory Neural Output and Lower Esophageal Sphincter Pressure in Piglets", 2002


29.Mohammad Khassawneh , Ismail A Dreshaj ,Shijian Liu, Richard J Martin :"Endogenous nitric oxide modulates responses of tissue and airway resistance to vagal stimulation in piglets", 2002


30.Musa A Haxhiu ,Bryan Yamamoto ,Ismail A Dreshaj, Donald G Ferguson:"Activation of the midbrain periaqueductal gray induces airway smooth muscle relaxation",2002.


31.Jalal M Abu-Shaweesh,Ismail A Dreshaj ; Richard J Martin , Musa A Haxhiu :"Inhibition of Na+/H+ Exchanger Type 3 Reduces Duration of Apnea Induced by Laryngeal Stimulation in Piglets",2002.


32.Ismail A Dreshaj ,Musa A Haxhiu,Richard J Martin,John K Young : "The Basomedial Hypothalamus Modulates the Ventilatory Response to Hypoxia in Neonatal Rats", 2003


33.John K Young ,Ismail A Dreshaj ,Christopher G Wilson ,Musa A Haxhiu:"An astrocyte toxin influences the pattern of breathing and the ventilatory response to hypercapnia in neonatal rats",2005.


34.MUSA A. HAXHIU,ISMAIL A. DRESHAJ,CHRISTOPHER B. McFADDEN[...]Paul Ernsberger :"Moxonidine Acting Centrally Inhibits Airway Reflex Responsesa", 2006.

Etj.

Flori Bruqi

No comments:

Post a Comment

Zekë S. Sinanaj (1957 - )

                                                            Zekë S. Sinanaj u lind më 2 korrik 1957 në fshatin Isniq të Deçanit. Ka mbar...