2020-01-10

Sylë Ramë Tahirsylaj(1949-)


Imazh i ngjashëmProf. Dr. Sylë Ramë Tahirsylaj, lindi në fshatin Isniq të Deçanit , më  15 gusht 1949. Shkollën fillore e  kreu në  vendilindje , ndërsa Shkollën e Mesme Teknike, e kreu në Prishtinë në vitin 1968.

Studimet për Fizikë i kreu në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore (FSHMN) të Universitetit të Prishtinës në vitin 1976. Studimet pasuniversitare i filloi në Fakultetin e Fizikës Teknike të Universitetit e Beogradit, por i përfundoi për Fizikë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës(1993).

Tezën e doktoratës e mbrojti në të njëjtin universitet, nga fusha e Fizikës së Atmosferës-Meteorologjisë  fizike (1996).

Në vitin 1997 u punësu si pedagog i Fizikës, në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës.

Ka qenë drejtor i Institutit hidrometeorologjik të Kosovës (1999-2013), si dhe profesor  i parë nga Kosova në Organizatën Botërore të Meteorologjisë (WMO) dhe CIMO, etj.

Pushtetarët serb, që ishin instaluar dhunshëm  në Entin Meteorologjik të KSAK  , e larguar  orofesorin dhe shkencëtarin Sylë Tahirsylaj më studiues tjerë që punonin në Entin Meteorologjikë të KSAK (1990).

Pas largimit nga puna profesor Tahirsylaj u punësua në arsim si dhe i   vazhdoi studimet pasuniversitare të fizikës në Tiranë .

Kur lufta  , në Kosovë mbaroi (1999)  Tahirsylaj ,kthehët  dhe emrohet drejtor në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës(  IHM) . Fill pas këthimit në IHM , për shkaqe dhe rrethana të panjofshme digjet  më qëllim i tërë dokumentacioni meterologjikë i cili datonte  nga Vjetari i parë i vitit 1925 e deri në çlirim e tij nga pushtuesi serb (1999).

Drejtori  i  Institutit Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK), në tetor të vitit 2013 dha dorëheqje në favor të vazhdimit të punës akademike në Universitetin e Prishtinës.

Si një ndër institucionet e para të Kosovës të rikrijuara pas luftës, IHMK nën drejtimin e prof. Dr>Sylë Tahirsylaj, ka luajtur rol të rëndësishëm në ndërtimin e shtetit të ri, duke kryer detyrat dhe përgjegjësitë konform kërkesave të qytetarëve.

Kontributi i prof.dr Sylë Tahirsylaj si drejtor i IHMK padyshim se më meritori ka qenë vënia e infrastrukturës funksionale e fleksibile, duke e zhvilluar institutin në tri sektore shumë të rëndësishme, sektorin e meteorologjisë, hidrologjisë dhe laboratorin për analiza fiziko-kimike të ujit, ajrit dhe tokës. Ai gjithashtu ka dhënë kontribut të paharrueshëm edhe në hartimin e bazës ligjore për punën e këtij instituti, duke iniciuar dhe mbështetur deri në fund miratimin e ligjit për veprimtarinë hidrometeorologjike të Kosovës.

Nën udhëheqjen e Tahirsylaj, IHMK-ja ka qenë zëri i pakontestueshëm kur ishte në pyetje parashikimi i motit dhe ofrimi i të dhënave për parametrat klimatologjikë për tërë territorin e Kosovës, përmes stacioneve meteorologjike në 5 qendrat e Kosovës.
Në ngritjen e sistemit të monitorimit, Sylë Tahirsylaj ka zhvilluar edhe rrjetin hidrometrik të Kosovës, që aktualisht ka 22 stacione që bëjnë matjen e nivelit dhe sasisë së ujërave, rrjetin e monitorimit të cilësisë së ajrit dhe pajisjen e laboratorit me mjetet më moderne për analizat e cilësisë së ujërave, tokës dhe ajrit.

Falë profesor Tahirsylaj , është afirmuar   puna  shkencore  në IHMK në skenën ndërkombëtare  si dhe është bërë anëtarësimi i këtij institucion (IHMK-së)  në Organizatat  Ndërkombëtare të meteorologjisë dsi dhe është bërë  çertifikimi i tij në " EUMETSTAT".

Botime nga Prof.Dr.Sylë Tahirsylaj: 

Tirana 1915.Tahirsylaj desertacionit S.Punimi of " protection against hail and hail clouds forming in Kosovo 1987-1990 , Tirana 1996.

6. Tahirsylaj S. "system and the effects of anti- hail protection in Kosovo " Bulletin of the Faculty of Sciences in Tirana ,1997.

7.Tahirsylaj S. " The impact of the Argjenit iodide in the qëlulave thërmizimin brëshërformuesecloud " Biltënin no. 5 of Mathematics and Natural Sciences in Tirana, 1999.

8.Tahirsylaj S. etc. State of Polarization of the ligh Pasing through two uniaxial crystal plates , Bulgarian Journal of Physics Sofia,2000.

9.Tahirsylaj S " Menagment RESOURCE water , Soil and aer in Kosovo . Bulletin of the World Organization of globalization issue of natural resources Prague,2002 ,

10.Tahirsylaj S.Shala A. " natural environmental disturbances from 18 Sitnica River . 01 . until 21.02.2003 " Dardanica Scence Pristina number 4 ,2003 .

10.Tahirsylaj S. etc. , " Depedence of the Azimuth of the Eliptic on the Thickness of Plates , After the Pasing of the Linearly Polarozoid TW light through uniaxial Crystal Plane - ParallelPlates , sent to Japan edition , 2004 .

11.Tahirsylaj S.Shala A. Pollution of surface water by the Kosovo Basin (2000-2003) " Dardania scence number 4 , Pristina , 2004

12.Tahirsylaj S.Shala ,A Immer Mr. "Pollution of surface water in the basin of the White Drin April-August 2004" Published in the journal magazine " ACOUA " tretë.në Miliniumi of Peja ,2004 .

13 . Avdullahu S. , S. Tahirsylaj , Fejza I. , A. Syla , " Water Resources in Kosovo " s Bilten of Balwois , Ohrid,2004 .

14 . Syla A. , J. Abraham . , S. Tahirsylaj Air pollution particles from suspenduarta in the Mitrovica region , technologists and matalurgëve Bulletin of Kosovo , Pristina ,2005.

15 . Tahirsylaj S. , Krasniqi Sh . , " Monitoring of water resources in Kosovo " , REC , Bulletin17 , Pristina , 2005.

16 . Idris I. , S. Tahirsylaj , Mr. Idris , " The possibilities of using wind power for energy needsin Kosovo . Bulletin of the Faculty of Engineering , Prishtina , 2005 .

20. . Tahirsylaj S , " The use of wind power and renewable sources like the sun in Kosovo " Bulletin of the Ministry of Energy and Mines Pristina ,2005  .

21 . Tahirsylaj S. etc. , " Water Pollution in Drin white bass of " Bulletin of the Balkan organization hidrometeorogji , Ohrid ,2006.

22 . Tahirsylaj S. etc. , " Organization of Decem synoptic meteorological services in Gjakova "Intellectuals Bulletin Jakova association in ,2005

23 . Tahirsylaj S. etc. , " natural conditions for the development of forestry and viticulture in Gjakova " Intellectuals Bulletin Jakova association in ,2005 .

24 . Tahirsylaj S. etc. , " Envirometal impact Assessment for particulate matter section METALS heavy air in Mitrovica region " AAAR San Paoul Ministoa ,2006.

25 . Tahirsylaj S. etc. , " Study of particulate matter section at Mitrovica roadside in rural and urban area ofNorthern Kosovo " Nevda - Rino USA, 2007

26 . Tahirsylaj S. " Enviromental impact of air and soils of the Mitrovica " Plovdiv, 2007.

27 . Tahirsylaj S.etj " Spatil steted distributions of Air Pollution in Mitrovica comparisson Between 2006-2007 seasons " Balwois Ohrid, 2008

28 . Tahirsylaj S.etj " Water resources of Drin river white bass Kosovo " Balwois - Ohrid, 2008

29.TahirsylajS,Zorba .P . "Some considerations on the potential of alternative energy in Kosovo" .Alba Science Tetovë, 2009

30.Tahirsylaj SA Aslani . Bioklima in Kosovo University of Tirana Kazmë, 2009

31.Tahirsylaj S. A. Abbas , J. Krasniqi " electrotechnical materials for first grade of secondaryeducation branch of electro " ETMM Pristina , 1989

32 . Tahirsylaj S. A. Abbas , J. Krasniqi " Electro Materials for the class III -oriented secondaryeducation ETMM Pristina , 1989

33.Tahirsylaj S. " Special Instructions for educational advancement of educational work in secondary schools , published in the seminar vocational schools , 1993.

34 . Tahirsylaj S. " Content and ways of giving final exams in high schools III and IV degree of professionalism 30 p . 23 04 1993 Pristina .Etj.

Profesor Dr.Sylë Tahirsylaj, ka të botuara edhe disa  punime tjera nga lëmia e histografisë   për veprimtarinë atdhetare të vëllëzërve Tahirsylaj nga Isniqi (Selim Shaban Tahirsylaj , Ramë Shaban Tahirsylaj , Qelë Shaban Tahirsylaj , Isuf Shaban Tahirsylaj , Sadik Ramë Tahirsylaj, Kadri Selim Shaban Tahirsylaj Artan e Dervish Tahirsylaj , Qazim Tahirsylaj etj) si dhe shkrime tjera fejtonistike për Kuvendin e verrave të Llukës ,ku vëllezërit Tahirsylaj  si dhe kulla e tyre, ishin vedntakim i të gjithë kuvendarëve të kohës ( Isa Boletini, Ramë Binaku, Bali Aga i Gashit, Shaban Binaku, Idriz Beka, Idriz Mehmeti),  përfaqësuesit e Plavës dhe Gusisë. Familja e  Tahirsylëve nga Isniqi ishin pjesëmarrës i vendimeve të marra në këtë kuvend ku vet Shaban Syla ishte luftëtar(komitë) kundër Turqisë.etj.

Sylë Tahirsylaj jeton dhe vepron në Prishtinë dhe Isniq.

Flori BruqiNo comments:

Post a Comment

Zekë S. Sinanaj (1957 - )

                                                            Zekë S. Sinanaj u lind më 2 korrik 1957 në fshatin Isniq të Deçanit. Ka mbar...