Islam Qerimi (1967-)


Islam Qerimi ,lindi në Dumnicë të Poshtme,komuna e Vushtrisë më 12 prill 1967.Ka mbaruar studimet bazike ne Fakulteti Juridik të Universitetit të Prishtines(10 korrik 2002). Studimet pasuniversitare i kreu në Fakultetin Juridik të Universitetit Ruhr të Bochum-it(23 shtator 2004) dhe arrijti gradën shkencore akademike magjister i Drejtesise .

Tezën e doktoraturës më titull”Diversioni në Austri dhe Kosovë.
Krahasim juridik me theks të veçantë tek veprat penale kundër jetës dhe trupit”në Universitetin e Vijenës më 19 janar 2016 morri gradën akademike Doktor i shkencave juridike (Doktor der Rechte).

Punoi si pedagog në Kolegjin Mbretëror “Iliria”, në Prishtinë (01.09.2007-21.04.2010); Kolegjin “Victory”,në Prishtinë (22.04.2010-30.07.2011).

Nga data 24 nëntor 2016 e tutje , Prof. Ass. Dr. Islam Qerimi, është Prodekan për mësim në Fakultetin Juridik të Universitetit të Mitrovicës "Isa Boletini", si dhe profesor për lëndet penale.


Ka shumë publikime në disa revista shkencore në   shumë vende të botës Munih , Hamburg, Graz, Rijekë, Osijekë, Prishtinë etj.

Është anëtar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve Shqiptaro-Amerikane , Nju Jork , Prishtinë , Tiranë, Shkup( nga viti 2020).


Publikime në revista shkencore:

1.Islam Qerimi – Ardrit Gashi”Wirtschafts- und Organisierte Kriminalität in den Ländern Südosteuropas”, 2010.


2.Islam Qerimi”Die Institutionen der Rache und der Blutrache bei den Albanern“, 2009.


3.Islam Qerimi & Latif Hyseni “E Drejta e autorit dhe plagjiati me theks të vecantë në Kosovë”, 2010.

4.Bedri Bahtiri & Islam Qerimi”Mediation as a Way of Alternative Resolution of Disputes in Kosovo”, 2014.


5. Islam Qerimi & Vebi Mujku “The Situation of repatriates in Kosovo and Their impact on Poverty”, 2016.

6.Islam Qerimi & Bedri Bahtiri „Alternative Sanktionen im kosovarischen Strafrechtssystem Alternative Strafen, Diversion, Mediation und Erziehungsmaßnahmen“, 2017.

7.Bedri Bahtiri & Islam Qerimi “Family and Marriage in the Family Law of Kosovo”,2017.


8.Islam Qerimi & Bedri Bahtiri „Die Entwicklung des Strafrechts- und Strafprozessrechts im Kosovo“, 2017.

9.Islam Qerimi § Vebi Mujku “Abandonment of children, housing and adoption system in Kosovo”, 2017.


10.Bedri Bahtir & Islam Qerimi”The Regulation and Protection of Children’s rights in Kosovo from a legal aspect”, 2019.

11.Islam Qerimi “Legal comparison of the Kosovo and Austrian Criminal Law System with a special emphasis on diversity measures”, 2019.


12.Bedri Bahtiri & Islam Qerimi”Vermittlung und Versöhnung bei den Albanern“, 2020.

Etj.

Librat e publikuar në shtëpitë botuese gjermane:


1.Islam Qerimi & Mejreme Berisha : “Criminal Offences, Sentences and Its Enforcement Under the Albanian Customary Law (German Edition)”, München, 2011.


2.Islam Qerimi:“ Eine Kurze Geschichtliche Zusammenfassung Der Beziehungen Zwischen Albanern Und Osterreichern (German Edition)“ , München , 2011.3.Islam Qerimi : „Ausländer in den österreichischen Kriminalstatistiken (1990 - 2009) (German Edition) ,2013.


4.Islam Qerimi:“ Urheberrecht und Plagiat (German Edition)“, 2013.


5.Islam Qerimi & Vjollca Salihu :” Social Organization and Self-Government of Albanians According to the Costumary Law (German Edition)” ,München ,2013.


6.Islam Qerimi:“ Einige Fakten und Ansichten des Terrorismus in Ex- Jugoslawien (German Edition) „München , 2013.

7.Islam Qerimi:“ Rolle und Herkunft des Kanun bei den Albanern (German Edition)“ ,München,2013 (Plotësimi i librit – gusht 2018 - Zweite Auflage)


8.Islam Qerimi & Mejreme Qerimi (Berisha):“ Praktisches Beispiel aus der Familienmediation (German Edition)“ )” ,München ,2013.

9.Islam Qerimi: „Gewohnheitsrecht in Albanien (German Edition)“,Hamburg, 2014(Plotësimi i librit të parë - gusht 2018 – Zweite Auflage)


10.Islam Qerimi :“ Dissertation: Diversion in Österreich und im Kosovo : Rechtsvergleichung insbesondere bei strafbaren Handlungen gegen Leib und Leben (German Edition),Vijenë , 2015.


11.Islam Qerimi & Mejreme Berisha:“ Eu-Mediationskonzepte zur Konfliktlösung (German Edition)“,2016.

12.Islam Qerimi & Mejreme Berisha :“ Eu-Mediationskonzepte zur Konfliktlösung (German Edition)“,2016.

13.Islam Qerimi: “Informelle Konfliktschlichtung nach albanischem Kanun. Eine rechtsvergleichende Analyse zum alten Kanun und modernen Recht (German Edition)“, München,2016.

14.Islam Qerimi :“ Kosovo security council and security challenges in Kosovo (English Edition)”, München,2019.

Flori Bruqi


Comments

Popular posts from this blog

AKADEMIK PROF. DR HAKIFBAJRAMI PH.D : GRUSHTSHTETI IDYTËNDAJKOSOVËS( PAS 23 MARSIT 1989) MË 25 MARS 2020

Legjenda e Mujit dhe Halilit