Posts

Showing posts from November, 2011

Vehabizmi, një kërcënim për Shqiptarinë dhe krejt Ballkanin ?

Image
Bashkësia Islame në Maqedoni dhe autoritetet e rendit thonë se në vend janë të pranishme grupe radikale islamike, por se ato nuk paraqesin ndonjë rrezik për momentin. Kryetari i Bashkësisë Islame, Sulejman Rexhepi i cili grupet e tilla i cilëson si lëvizje politike-selefiste apo vehabiste, thotë se ato nuk gjejnë përkrahje tek besimtarët muslimanë në Maqedoni. Aktualisht të gjitha xhamitë në Maqedoni janë nën kontrollin e Bashkësisë Islame... Drejtori i Qendrës për studime islame dhe demokracinë në Amerikë deklaroi se muslimanët megjithë bashkëpunimin e plotë kundër terrorizimit, janë viktimat kryesore të akuzave për terrorizëm.  Radvan Mesmuri në një intervistë me PressTV ka deklaruar se muslimanët dhe organizatat islame kanë qenë ndër të parët që kanë bashkëpunuar me organet shtetërore të vendit në luftën kundër terrorizimit, por ata përsëri akuzohen si terrorist dhe nuk janë të lirë të veprojnë në shoqërinë amerikane. Këto deklarata të drejtorit të Qendrës për studime i