Edi Rama and the 300 – Not Spartans – But Criminals(Edi Rama dhe 300 – Jo Spartanët – Por Kriminelët )

* Dr. Francesca Norton është gazetare e “Citizen Truth”.
 Ajo është analiste politike, aktiviste e të drejtave të njeriut dhe autore e shumë artikujve dhe analizave në mediat ndërkombëtare.* Nga Dr. Francesca Norton

Kryeministri shqiptar Edi Rama dhe banda e tij kriminale prej 300 vetash po shkelin lirinë e njerëzve të cilëve ai duhet tu shërbejë.E gjithë bota e di historinë e 300 Spartanëve që luftuan për liri kundër një ushtrie të madhe Persiane. Kjo histori e Ballkanit përsëritet vazhdimisht në ditët e sotme. Por ndryshe nga Leonidha, mbreti i Spartës që luftoi për të mbrojtur popullin e tij, Edi Rama, mbreti de fakto i Shqipërisë po lufton për të mbajtur pushtetin e tij duke përdorur 300 kriminelë.

Prime Minister of Albania Edi Rama delivers remarks during the opening session of North Atlantic Treaty Organization (NATO) Military Committee in Chiefs of Defense (MC/CS) Session in Tirana, Albania Sept. 16, 2017.
Prime Minister of Albania Edi Rama delivers remarks during the opening session of North Atlantic Treaty Organization (NATO) Military Committee in Chiefs of Defense (MC/CS) Session in Tirana, Albania Sept. 16, 2017. (Photo: Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro)

Kohët e fundit, prova të reja vërtetuan se Agim Kajmaku, kryetari i sapozgjedhur i Vorës dhe anëtar i Partisë Socialiste të Edi Ramës, akuzohet në Greqi për krimin e “përdorimit dhe shpërndarjes së dokumenteve të falsifikuara”. Disa ditë më parë, Valdrin Pjetri, gjithashtu anëtar i Partisë Socialiste së Ramës, vendosi të tërhiqet nga detyra si kryetar i bashkisë së Shkodrës për shkak të akuzave të opozitës se ishte dënuar në Itali për trafik droge në vitin 2003.

“Në gjashtë vitet e qeverisjes së tij, Edi Rama ka promovuar mbi 300 njerëz me precedentë penalë,” tha Gazmend Bardhi, Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, duke projektuar një qeverisje të lidhur me krimin.

Përkundër ligjit shqiptar të dekriminalizimit që ndalon të gjithë individët me precedentë penalë të mbajnë detyra publike, Kryeministri shqiptar Edi Rama caktoi njerëz të shumtë në poste në zyra të larta publike, përfshirë kryetarët e bashkive, deputetë, drejtorët etj. Rama caktoi persona me precedentë penalë të përfshirë në trafik droge, trafik qeniesh njerëzore, falsifikime, përdhunime, madje dhe vrasje.

Për të fituar dhe ruajtur pushtetin Rama ka dhe po përdor akoma një ushtri kriminelësh, të cilët mund të luftojnë pa mëshirë për të mbrojtur gjeneralin dhe interesat e tyre.

Më 30 korrik 2019, Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara njoftoi se ndaloi kryetarin e bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako dhe familjen e tij të hynin në SH.B.A. ndalimi ishte për shkak të përfshirjes së tij në korrupsion të rëndë – ai gjithashtu ndodh që të jetë mik shumë i afërt dhe bashkëpunëtor i Ramës.

Ndërsa Dako u shpall persona non grata nga Departamenti i Shtetit dhe përfshirja e tij në korrupsion po hetohet nga autoritetet shqiptare, ai ka shumë të ngjarë të mos përballet me drejtësinë për aq kohë sa ai ka mbrojtjen e Ramës.

Shqetësimi kryesor për Sh.B.A në lidhje me Shqipërinë ka qenë prej kohësh ndërprerja e lidhjeve midis qeverisë dhe krimit. Ish-Ambasadori amerikan, Donald Lu, deklaroi se këto lidhje janë të pamohueshme. Para se të largohej nga Shqipëria, ai përmendi edhe emra specifikë për tu hetuar, përfshirë Arben Ndoka, Mark Frroku, dhe Elvis Rroshi, si dhe shumë deputetë dhe kryetarë të bashkive që shërbenin nën Edi Ramën.

Dy nga ish-ministrat e Brendshëm të Ramës, Sajmir Tahiri dhe Fatmir Xhafa, kishin lidhje të ngushta me krimin e organizuar – Tahiri është ende nën hetim. Ai u akuzua për dy akuza, një për trafik të paligjshëm narkotikësh përmes një rrjeti të strukturuar kriminal dhe një për korrupsion pasiv të zyrtarëve të lartë të shtetit dhe anëtarëve të zgjedhur të parlamentit. Vëllai i ministrit Xhafa, Agron Xhafa, u dënua me shtatë vjet burg në Itali për shpërndarje të drogës. Pas një denoncimi nga opozita, Ministri Xhafa dha dorëheqjen dhe vëllai i tij po vuan dënimin në Itali.

Majin e kaluar, gazeta gjermane Bild publikoi biseda telefonike të përgjuara midis anëtarëve të një organizate kriminale ndërkombëtare dhe Partisë Socialiste Shqiptare së bashku me ministrat e qeverisë dhe zyrtarë të tjerë të lartë. Bisedat zbuluan manipulimin e zgjedhjeve përmes blerjes së votave, frikësimit të votuesve dhe financimit të paligjshëm.

Është e qartë se Rama ka ndërtuar një shtet paralel në mënyrë që të fitojë zgjedhjet dhe të ruajë pushtetin. Dhe kjo nuk po ndodh në një vend të largët të botës së tretë, kjo po ndodh në zemër të Evropës, në një vend që aspiron të anëtarësohet në Bashkimin Evropian.

Leonidha dhe 300 luftëtarët e tij luftuan për të ruajtur paqen në rajon dhe për të mbrojtur lirinë nga pushtuesit e huaj, por Edi Rama po ruan pushtetin, duke e shndërruar vendin në një tokë ku sundon paligjshmëria, dhe duke shkelur lirinë e njerëzve të cilëve ai duhet tu shërbejë dhe jo të sundojë me bandat e tij.

* Dr. Francesca Norton është gazetare e “Citizen Truth”. Ajo është analiste politike, aktiviste e të drejtave të njeriut dhe autore e shumë artikujve dhe analizave në mediat ndërkombëtare.


***
Citizen Truth


Dr. Francesca Norton : 

Edi Rama and the 300 – Not Spartans – But Criminals


https://citizentruth.org/edi-rama-and-the-300-not-spartans-but-criminals/amp/

Ana L Scheer
Dr. Francesca Norton is a peer news writer for Citizen Truth. She is a political analyst, human rights activist and author of many articles and analyses in the international media.

Albanian Prime Minister Edi Rama and his criminal gang of 300 are violating the freedom of the people he is meant to serve.


The entire world knows the story of the 300 Spartans who fought for freedom against a large Persian army. This Balkans story is repeated with excessive frequency in modern-day. But unlike Leonidas, the king of Sparta who fought to protect his people, Edi Rama the de facto king of Albania is fighting to keep his power by using 300 criminals.
Recently, new evidence proved that Agim Kajmaku, the newly elected mayor of Vora and a member of Edi Rama’s Socialist Party, is accused in Greece of the crime of the “use and distribution of forged documents.” A few days earlier, Valdrin Pjetri, also a member of Rama’s Socialist Party, decided to step down as acting mayor of Shkodra due to accusations by the opposition that he was convicted in Italy of drug trafficking in 2003.
“In the six years of his governance Edi Rama has promoted over 300 people with criminal records,” stated Gazmend Bardhi, the Secretary-General of the Democratic Party, projecting a governance allied with crime.
Despite an Albanian law that prohibits all individuals with criminal records from holding public office, Albanian Prime Minister Edi Rama appointed multiple people to positions in high public offices including mayors, members of parliament, directors and more. Rama appointed individuals with criminal records involved in drug trafficking, human trafficking, forgeries, rape, and even murder.
In order to gain and maintain power Rama has and is still using an army of criminals, who can fight ruthlessly to protect their general and their interests.
On July 30, 2019, the United States’ State Department announced it banned the Albanian mayor of Durres, Vangjush Dako, and his family from entering the U.S. The ban was due to his involvement in significant corruption – he also happens to be a very close friend and collaborator of Rama.
While Dako was declared persona non grata by the State Department and his involvement in corruption is being investigated by Albanian authorities, he will most likely not face any repercussions as long as he has the protection of Rama.
The main concern for the U.S. in regards to Albania has long been the disruption of connections between the government and crime. Former U.S. Ambassador, Donald Lu, stated that these connections must not be denied. Before he left Albania he even mentioned specific names to be investigated including Arben Ndoka, Mark Frroku, and Elvis Rroshi, as well as multiple MP’s and mayors serving under Edi Rama.
Two of Rama’s former Ministers of Interior, Sajmir Tahiri and Fatmir Xhafa, had close connections with organized crime – Tahiri is still under investigation. He was accusedof two counts, one for trafficking illegal narcotics through a structured criminal network and one for the passive corruption of high state officials and elected members of parliament. Minister Xhafa’s brother, Agron Xhafa, was sentenced to seven years in jail in Italy for drug dealing. After a denouncement by the opposition, Minister Xhafa resigned and his brother is serving his sentence in Italy.
Last May, the German newspaper Bild published wiretapped phone conversationsbetween members of an international criminal organization and the Albanian Socialist Party along with government ministers and other high officials. The conversations revealed election manipulation through vote-buying, voter intimidation and illicit funding.
It is obvious that Rama has built a parallel state in order to win elections and maintain power. And this is not happening in a distant third world country, this is happening at the heart of Europe, in a country aspiring to join the European Union.
Leonidas and his 300 fought to preserve peace in the region and protect freedom from foreign invaders but Edi Rama is preserving power, turning the country into an unlawful land, and violating the freedom of the people he is meant to serve and not rule with his gangs.

Rezultate imazhesh për Dr. Francesca Norton
Edi Rama, kryeministri që nuk do t'ia dijë për popullin e tij
Nga Dr. Francesca Norton


Teksa kriza politike në Shqipëri përshkallëzohet një protestë tjetër u mbajt gjatë fundjavës në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranën. Dhe ishte protesta më e madhe që nga rënia e Komunizmit, tridhjetë vite më parë.

Kriza politike shqiptare arriti kulmin pasi gazeta gjermane Bild, një nga gazetat më të rëndësishme dhe më të lexuara në Evropë, botoi gjashtë biseda telefonike përgjimesh midis një bosi mafioz, një anëtari të një organizate kriminale ndërkombëtare dhe zyrtarëve të qeverisë shqiptare në rajonin e Durrësit në Shqipëri.

Në këto përgjime, kryeministri Edi Rama, kryetari i bashkisë Vangjush Dako dhe shumë të tjerë përmenden dhe përfshihen qartë në manipulimin e zgjedhjeve të vitit 2017. Në një demokraci të vërtetë, apo në ndonjë vend tjetër perëndimor, kryeministri do të kishte dhënë dorëheqjen menjëherë. Me sa duket jo në Shqipëri ku etja për pushtet tejkalon çdo kufi.


BE dhe delegacionet e tjera diplomatike në Shqipëri, duke iu frikësuar faktit se protesta mund të kthehej e dhunshme lëshuan një deklaratë në të cilën thuhej se ‘çdo formë e nxitjes së dhunës është e patolerueshme. Përdorimi i eksplozivëve apo çdo mjeti tjetër i projektuar për të shkaktuar dëm është tërësisht i papranueshëm.’ Në fund të deklaratës së tyre ata i apeluan ‘të gjitha palëve të përfshihen urgjentisht në një dialog konstruktiv për t’i dhënë zgjidhje situatës aktuale politike.’

Por, pavarësisht nga apeli i faktorëve ndërkombëtar, kryeministri Edi Rama vazhdoi të këmbëngulte për mbajtjen e zgjedhjeve me 30 qershor edhe pa opozitën, dhe nga ana tjetër opozita vazhdoi të kërkonte dorëheqjen e tij duke u shprehur se nuk do dorëzoheshin deri në përmbushjen e këtij misioni. Kreu i opozitës, LulzimBasha, këmbënguli duke u shprehur se ‘beteja jonë do të vazhdojë deri në largimin e Edi Ramës. 

Largimi i tij është i panegociueshëm’.Bashae ka paralajmëruar vazhdimisht kryeministrin se një krizë e tillë mund të përshkallëzohet në një konflikt civil, por Rama është përgjigjur duke përdorur më shumë provokime.

Situata përpara protestës ishte shumë kritike. Të dyja palët nuk po toleronin dhe nuk ishin të gatshme për dialog për zgjidhjen e krizës. Brenda pak orëve Shqipëria mund të rrezikonte një luftë civile. Por pak përpara fillimit të protestës, presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, përmes një vendimi shumë kurajoz dhe të drejtë vendosi të anulonte dekretin për ditën e zgjedhjeve për shkak se kjo krizë cenonte shanset e hapjes së bisedimeve për negociatat me Bashkimin Evropian.
Me mijëra protestues u gëzuan me vendimin e presidentit dhe shqiptarët panë një dritë jeshile shprese për zgjidhjen e asaj situate të rrezikshme. Media botërore i bëri jehonë këtij vendimi dhe vendi dukej i qetë, por protagonisti dhe autori i krizës, kryeministri Edi Rama, ende vazhdoi t’i shtonte benzinë zjarrit tashmë me flakë të mëdha, duke këmbëngulur se pavarësisht anullimit të dekretit nga presidenti dhe dëshirës së opozitës, ai dhe partia e tij janë të vendosur për t’i mbajtur zgjedhjet me 30 qershor, të vetëm, pa pjesëmarrjen e opozitës, e madje kërcënoi presidentit me largim nga detyra. ‘Nuk keni parë gjë akoma,’ shtoi ai.

Një qëndrim i tillë politik i paprecedentë dhe plot kokëfortësi është shumë i rrezikshëm për mirëqenien e popullit, Shqipërinë dhe integrimit te saj në BE. Një kryeministër i cili nuk është i gatshëm të ndërmarrë ndonjë hap në zgjidhjen e krizës, por duke kontribuar në përkeqësimin e saj është shumë arkaike dhe diktatoriale. Shqiptarët dhe udhëheqësit rajonalë janë alarmuar për shkak të efekteve të gjera të një konflikti të tillë dhe shumë figura të rëndësishme kanë apeluar shpesh se ndarja e vazhdueshme politike kërcënon aspiratën e Shqipërisë për t'u bashkuar me BE, por përkundër këtyre thirrjeve, Edi Rama duket i përkushtuar të vazhdojë të ulet në karrigen e tij të kryeministrore me çdo kusht, me Shqipërinë jashtë BE-së, me vendin në një konflikt civil që mund të shkojë deri nënjë luftë civile.

Edi Rama është autori i një krize të tillë dhe njëkohësisht edhe zgjidhja për shmangien e një konflikti civil. Një reflektim nga ana e tij dhe ndryshimi i çdo qëndrimi politik nuk mund ta bëjnë atë një hero, por mund të ndihmojë në parandalimin e kaosit dhe gjakderdhjes.

Shqipëria është në zemër të Evropës, por për fat të keq për popullin e saj ajo ka një kryeministër pa zemër për popullin e tij.

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)