Sëmundjet infektive që përçohen nëpërmjet ujit


http://www.marlish.co.uk/wp-content/uploads/2013/05/water.jpg

 
 
Ndryshimet klimatike, ndoshta, do të kenë efekt mbi paraqitjen e infeksioneve që përçohen nëpërmjet ujit, jo vetëm nëpërmjet ndryshimeve të masave të mesme meteorologjike (shembull, sasia e të reshurave), por edhe nëpërmjet rritjes së dendësisë së ngjarjeve ekstreme të motit, si që janë shira të tepërt, rrëké dhe thatësira. Këto ngjarje ekstreme kohore do të ndikojnë mbi sasitë e ujit në dispozicion, mbi cilësinë e ujit ose mbi qasjen tek uji i pastër.
Patogjenet që përçohen nëpërmjet ujit janë ato virusale (hepatitis A), bakteriale (Cryptosporidiae, E.coli) dhe protozoaret (Guardia lamblia) që janë agjens – shkaktar të gastrointeriteve.
Sëmundjet që përçohen nëpërmjet ujit mund të shkaktohen edhe pas një trajtimi përkatës të zbatuar të ujit. Shembull i mirë për këtë përfundim, paraqet epidemia e kriptosporidiozës lidhur me ujësjellësin urban në Millvoki, Viskonsin, SHBA në vitin 1989, me mbi 400.000 të sëmurë.
Të reshurat e rrëkeshme të shiut, mund t’i kontaminojnë rrjedhat e ujit nëpërmjet përçuarjes së produkteve fekale humane dhe shtazore (të kafshëve) dhe lloj tjetër të mbeturinave në ujërat sipërfaqësor. Dëshmi për kontaminim të ujit pas shirave të rrëkeshme ekzistojnë për kriptosporodium, giardia dhe esherihia koli.
Vërshimet dhe nivelet e ulëta të ujit, po ashtu mund të sjellin deri te kontaminimi i ujit edhe shkallë më të larta të sëmundjeve dhe përfundim fatal për shkak të diarresë. Ngrohja dhe variabiliteti më i madh i të reshurave e zmadhojnë rrezikun për ngarkimin më të madh të bashkësisë me këto sëmundje.
Organizmat patogjenë, që janë identifi kuar si relevante për R. e Maqedonisë në këtë kontekst janë: 
Kriptosporidium (Cryptosporidium) – në rajonin tone, Cryptosporidium-i prej para do kohësh është në listën e infeksioneve që detyrimisht paraqiten ashtu që, ende nuk ka të dhëna për incidencën e tij. Përkatësisht, Cryptosporidium-i është jashtëzakonisht i rezistueshëm ndaj klorit dhe vështirë mënjanohet me filtrim. Deri tani, nuk ka raste të paraqitura të kësaj sëmundjeje në rajonin tone.
Xhardia lamblia (Giardia lamblia) – në rajonin tone, Giardia prej para do kohe është në listën e infeksioneve që detyrimisht paraqiten. Në këtë moment, nuk ka bazë te të dhënave për incidencën e saj, përveç izolate të veçanta laboratorike. Sikur Cryptosporidium-i edhe Giardia lamblia është rezistente ndaj klorimit të ujit.
Leptospiroza (Leptospirosis) – ekzistojnë dëshmi të forta se leptospiroza është e lidhur me ndryshimet klimatike. Në rajonin tone, janë paraqitur 8 raste në periudhën prej vitit 1991 deri në vitin 2008. Për shkak të mungesës së mundësive diagnostike, ndoshta një numër i madh i rasteve nuk janë paraqitur.

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)