Roli i medies në vlerësimin dhe përhapjen e shkrimeve sipas Flori Bruqi


Fotografia e Helena Grillo

Shkruan Prof.Dr.Helena Grillo

<helenagrillo@yahoo.com>

Roli i medies së shkruar e televizive ka ardhur gjithnjë e në rritje në nxitje tëpolemikave e diskutimeve politike, biznesi, arti, kulture etj duke ridimensionuar lidhjet ekontributin e medies në zhvillimin e përhapjen për audiencën/publikun.

 Zhvillimetpostkomuniste domosdoshmërisht do të ndryshonin parimet e lidhjet e medies me këto fushaduke përftuar medie të lira, demokratike e të pacensuruara, të cilat do të ishin tribuna evlerave të vërteta të potencialeve njerëzore.

 Raportin midis medieve dhe shkrimtarit e trajtonmes një vëzhgimi të thelluar dhe analize përqasëse-krahasuese në boshtin kohor autori FloriBruqi, kontributi i të cilit në fushën e letrave është tejet i vyer.

Shkrimi “Shkrimtari dhe media” i autorit Flori Bruqi pasqyron një panoramë të plotëtë shqetësimeve dhe problematikave të shumta që has procesi letrar në tërësi. 

Pas realizimit tëprocesit krijues nga autori, vepra kalon në realizime artistike , të cilat përjetohen estetikisht.

Këtë rrugë të kalimit të veprës, nga autori te lexuesi ka përshkruar mes analizës F. Bruqi nëtrajtesën e tij, si dhe procesin e vlerësimit dhe mekanizmave, apo “kritereve vlerësuese” tëveprave letrare. Eshtë e pritshme dhe e kuptueshme që historikisht të kenë ndryshuar dheevoluar kriteret e vlerësimit, kjo vartësisht nga të kuptuarit e veprave. 

Mbështetur në këtë Bruqi argumenton qasjen ideologjike të “kritikës letrare” në sistemin monist dhe mbështetetplotësisht në vlerësime objektive të veprave duke polemizuar mbi llojin e qasjes, të cilën equan dhe “vlerësim”.

Zhvillimet shoqërore e teknologjike sjellin dhe ndryshime të rrugëve tëkalimit e përhapjes së veprës artistike e letrare. Autori liston me kujdes emisionet në mediadhe disa të përmuajshme, të cilat kanë rubrika të vecanta mbi librin.

 Flori Bruqi ka ndërtur nëpunim portretin e gazetarit kulturor, të cilit i atribuon dhe ndikimin apo orientimin e përpiktëmbi lexuesin e veprës letrare apo artistike. 

Kriteret bazë të këtij gazetari kulturor për Bruqinjanë: ndershmëria, asnjanësia politike, kulturdashës, të njëanshëm, të drejtpërdrejtë e mbigjithcka mbrojtës të vlerave e jo “lojtarë” a “lojatarë” pushtetarësh a partish politike.

Bruqi konstaton se procesi i vlerësimit të veprës letrare së brendshmi është bjerrë,ekziston një proces i jashtëm, që nxit diskutimin, thashethemet apo fakte të rëndomta të jetëssë krijuesit/ autorit...

Është e pritshme një krizë e përhapjes dhe vlerësimit të veprës letrare, sipasojë autori konstaton se media nuk është institucion vlerësimi e certifikimi i cilësisë. 

Si hulumtues dhe vlerësues i shkrimeve shqipe F. Bruqi ka besim në vlerat e letërsisë shqipe, kukriter i vetëm dhe i domosdoshëm universal mbeten vlerat e trajtuara vetëm brenda procesitletrar, nga gazetarë kulturor e medie të mirfillta të paanshme dhe objektive.

https://floripress.blogspot.com/2019/01/ne-spikame-te-lshk-se-shkrimtari-dhe.html


Vlorë, 24 janar 2019.


Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)