Skip to main content

NIKOLLA PASHIQI DHE SHQIPTARËT


                       

Nikolla Pashiqi

Nga Nikë Gashaj, Politolog

Duke vazhduar pa ndërprerje politikën e qeverisë serbe qysh nga viti 1912, qarqet sunduese të Jugosllavisë borgjeze gjatë tërë periudhës së sundimit paten si qëllim strategjik eliminimin total të shqiptarëve nga trualli i Jugosllavisë, ose të paktën shpërnguljen e tyre në vise të tjera të Jugosllavisë me qëllim të shkatërrimit të homogjenizimit të jetës së tyre në territoret përkatëse. Gjithashtu, qëllimi strategjik u përqëndrua në procesin e denacionalizimit dhe të asimilimit të nacionalitetit shqiptarë  në Jugosllavi. Programin e këtillë të luftës kundër shqiptarëve qarqet sunduese e realizuan me metoda dhe forma të shumta, ndër të cilat po përmendim këto:

a) Qarqe më ekstreme dhe më reaksionare shoviniste të Jugosllavisë borgjeze synuan eliminimin e shqiptarëve nga trualli i Jugosllavisë edhe nëpërmjet të gjenocidit fizik. Ky qëllim u realizua nëpërmjet të masakrimit masiv të shqiptarëve më 1912 dhe prej 1918 deri më 1924, si dhe nëpërmjet të vrasjes e të likuidimit individual të njerëzëve deri në vitin 1941. Gjithashtu, pas sulmit të forcave fashiste kundër Jugosllavisë më 1941 u keqpërdor ushtia për masakrimin e shqiptarëve në disa vise të Kosovës. Përndryshe, gjatë tërë kohës së sundimit të Sërbisë monarkiste dhe të Jugosllavisë borgjeze këto forca ekstreme zbatuan terror dhe keqëpërdorime permanente ndaj popullsisë shqiptare me qëllim të zhdukjes së tyre fizike.

b) Pjesët më liberale të qarqeve sunduese në Jugosllavinë borgjeze shpresuan se shqiptarët do t’i eliminojnë nga trualli i Jugosllavisë nëpërmjet të denacionalizimit dhe të asimilimit ty tyre. Në këtë drejtim optimisti më i madh ishte Nikolla Pashiqi i cili më 1918 deklaroi se në priudhën e 25  vjetëve të ardhshme shqiptarët do të eliminoheshin. Mëndim të ngjashëm shprehu edhe prefekti në Prishtinë, i cili shpresoi se “arnautët me kalimin në fenë ortodokse do të braktisin kombësinë e vet, sepse e dinë se  paraardhësit e tyre ishin ortodoksë” Mirëpo,  për arësye të vetëdijes kombëtare të shqiptarëve në rezistencën ndaj politikës së asimilimit, për arsye të vështirësive të mëdha në eliminimin e gjuhës shqipe, që kishte pak pika të përbashkëta me gjuhën serbokroate, dhe për arsye të kundërvënies së vendosur të masave shqiptare procesit të denacionalizmit, ky qëllim për asimilimin e popullsisë shqiptare nuk mund të realizohej gjatë tërë periudhës së Jugosllavisë borgjeze.

c) Duke parë se eliminimi i shqiptarëve me ndihmën e gjenocidit fizik dhe të asimilimit nuk dha rezultate të dëshiruara, qeveria jugosllave inicoi debatin “shkencor” në Klubin kulturor të Serbisë më 1936, i cili duhej të gjente rrugë dhe mënyra të reja për eliminimin e kombësisë shqiptare nga trualli i Jugosllavisë, ose të paktën për eliminimin e homogjenizimit të saj në territoret përkatëse të të ashtuquajturës Serbi Jugore. Në këtë debat u dalluan posaçërisht Gjoka Perina, Orestije Kërstiq, Borivoje Bunjevac, Vasa Çubrilloviq e të tjerë.

Në këto diskutime u përqëndrua në atë se nëpërmjet të asimilimit dhe të kolonizimit të deriatëhershëm të viseve ku jetonin shqiptarët nuk mund të eliminojej homogjenizimi i shqiptarëve në territoret gjegjëse të të ashtuquejturës Sebi Jugore dhe se kjo do të mund të arrihej vetëm me shpërnguljen masive e të dhunshme të shqiptarëve në botën e jashtme, në rend të pare në Turqi. Shpërngulja e këtillë, sipas pohimeve të këtyre autorëve, kishte rëndësi të madhe kombëtare, strategjike dhe politike për shtetin jogosllav.

Mbasi konstatoi se me politkën e deriatëhershme shtetërore nuk u pakësua, por u shtua homogjenizmi i shqiptarëve në territoret përkatëse, Gjoka Perina tha: “Këta arnautë, si elementë i huaj, përbëjnë sot një rrezik kombëtar dhe politik. Janë të shumtë, të fuqishëm e kompaktë, kanë zënë pozitë qendrore dhe na kanë ndërprerë kontinuitetin si dhe lidhjet shumë të rëndësishme të komunikacionit, që duhet të kalojnë nëpër ato vise”. Sipas tij, do të ishte më së miri sikur shqiptarët të shpërnguleshin në masë në botën e jashtme ose, nëse kjo është e pamundshme, atëherë me tranferimin e popullsisë në viset ku jetojnë shqiptarët dhe me shpërnguljen masive të shqiptarëv në vise të tjera të Jugosllavisë, të paktën të arrihet shkatërrimi i homogjenizimit të shqiptarë në territoret përkatëse. Mirëpo, alernativa mbi shpërnguljen masive të popullsisë në Jugosllavi nuk u pranua në kushtet e përgatitjeve për Luftën II Botërore dhe për arsye se një gjëje të këtillë do t’i kundërviheshin të gjitha forcat demokratike në vend.

Alternativa më e pranueshme për eliminimin e shumicës së popullsisë shqiptare nga territoret përkatëse ishte ajo e Vasa Çubrilloviqit, i cili për këtë diskutim përgatiti studimin më voluminoz, në të cilin u shkoqitën konkretisht të gjitha metodat dhe instrumentet që do të duhej të shfrytëzoheshin për eliminimin e shqiptarëve nga trualli i Jugosllavisë, përkatësisht për shpërnguljen masive të shqiptarëve në botën e jashtme – në Shqipëri, e sidomos në Turqi.

Duke bërë fjalë për shpërnguljen e shqiptarëve në Shqipëri, Çubrilloviqi thotë:”Duhet përdorur të gjitha mjetet diplomatike që Tirana të bindet për të pranuar një pjesë të të shpërngulurve tanë”. Në këtë drejtim, sipas tij, duhej bërë presion mbi qeverinë shqiptare dhe “nëpërmjet të kanaleve të fshehta të angazhohen materialisht njerëz të dalluar”(Hajredin Hoxha). Mirëpo, siç theksonte Çubrilloviqi. Gjasat për shpërnguljen më masive të shqiptarëve në Shqipëri nuk ishin reale edhe për shkak të rezistencës së Italisë ndaj kësaj shpërnguljeje. Përndryshe, qeveria jugosllave nuk ishte shumë e impresionuar për shpërnguljen e shqiptarëve në Shqipëri, sepse këtë nuk e konsideronte zgjidhje të përhershme për eliminimin e shqiptarëve prej trojeve të tyre nga se përvoja tregoi se ata, për arsye të afërsisë, ktheheshin përsëri në trojet e veta sapo u jipej rasti historik.

Për këtë arsye Vasa Çubrilloviq konsideroi se alternative më reale për eliminimin e shqiptarëv nga Jugosllavia ishte shpërngulja e tyre massive e dhunshme në Turqi. Duke bërë fjalë për këtë, ai thotë:”Turqia është e gatshme që në fillim të pranojë afro 200 mijë të mërguar tanë, por kushtëzon që, çka për ne është gjëja më e pranueshme, këta të jenë arnautë. Dëshirën e turqve duhet pranuar sa më pare me plot vullnet dhe të realizohet sa më shpejtë konventa mbi shpërnguljen”. Duhet theksuar se Turqia insistonte në shpërnguljen e shqiptarëve e jot ë turqve nga trualli i Jugosllavisë, për shkak të synimeve dhe të pretendimeve të saj shekullore mbi këtë pjesë të Ballkanit.

Orientimi kah shpërngulja masive e shqiptarëve në Turqi, sipas Çubrilloviqit, do të mund të nxiste opinionin public, e sidomos qeverinë italiane dhe atë shqiptare që t’i kundërveheshin kësaj. Për këtë arsye disi duhej “bindur Shqipërinë të shikojë e qetë këtë gjë. Mjeshtria e veprimit ndaj Tiranës, si dhe paratë e përdorura me vend do të mund të ishin vendimtare” për realizimin e këtij qëllimi.

Qeveria jugosllave, duke vazhduar kontaktet dhe bisedat me Turqinë rreth çështjes së shpërnguljes së popullsisë nga Jugosllavia, të cilat filluan qysh në vitin 1924 e vazhduan intensivisht më 1935, arriti nënshkrimin ndërmjet dy qeverive të marrëveshjes mbi shpërnguljen e të ashtuqueturave emigrantë në Turqi. Me atë marrëveshje ishte paraparë shpërngulja e 250 mijë emigrantave, përkatësisht shqiptarëve në Turqi. Mirëpo, me marrëveshje të fshehtë ndërmjet Jugosllavisë dhe Turqisë u vendos që në Turqi të shpërngulen afro 400 mijë banorë të Jugosllavisë.

Në Jugosllavi u morën masa që shqiptarët të shpërnguleshin me dhunë në Turqi. Ndër të tjera, në ligjin civil u përfshi klauzula se banorëve myslimanë mund t’u lëshoheshin lejet për shpërngulje në botën e jashtme brenda 24 orësh.

Në kuadrin e presionit të përgjithshëm mbi masat shqiptare për shpërngulje të dhunshme në Turqi më 1937 u ndërmorën aksione të reja për marrjen masive të tokës së punueshme shqiptarëve me qëllim të kolonizimit të ri ose të shitjes të kësaj toke serbëve vendas. Në studimin e përmendur të Çubrilloviqit shkoqitën me precizitet metodat e llojllojshme të presionit mbi masat shqiptare, duke filluar prej marrjes masive të tokës së punueshme deri te zbatimi i presionit e të terrorit më brutal dhe gjenocidi fizik. Për këtë qëllim ai rekomandoi ndaj myslimanëve shqiptarë, si dhe keqpërdorimin, maltretimin dhe fyerjen e tyre permanente në çdo pikëpamje.

Zbatimit efikas të politikës së shpërnguljes masive dhe të dhunshme të shqiptarëve në Turqi iu kundërvunë vendosmërisht masat popullore të kombësisë shqiptare. Ndërkaq, në fillim të Luftës II Botërore, e sidomos pas okupimit të Shqipërisë më 1939,  në mbarë Jugosllavi u krijua psikoza e luftës, prandaj qeveria jugosllave nuk mund të zbatojë marrëveshjen e arritur me Turqinë rreth shpërnguljes masive të shqiptarëve  dhe për shkak të rezistencës së shqiptarëve ndaj kësaj shpërngulje.

Në anë tjetër, qeveria turke nën ndikimin  e Gjermanisë dhe të Italisë, nën presionin e inteligjencës shqiptare në ambasadën turke në Beograd dhe me veprimtarinë e forcave demokratike në vetë Turqinë, vështirësoi e mandje edhe e sabotoi procesin e realizimit të marrëveshjes së përmendur mbi shpërnguljet nga Jugosllavia në Turqi. 

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Genci Gora NË SHKOLLË TEK SHTRIGA Shkarko falas   Begzat Rrahmani VALËT E GURRËS Shkarko falas   Mehmet Bislimi Ekskluzivisht për   www.sa-kra.ch LIRIKAT E FJETURA Shkarko falas Renato Kalemi DYMBËDHJETË (tregime nga teatri  i absurdit) Shkarko falas   Begzat Rrahmani TROKU I KALIT TË ZI Shkarko falas   Arjan Th. Kallç0 ËNDRRAT THYEHN SHPEJT Shkarko falas   Nase Jani GRUAJA NË KAFAZ Shkarko falas   Rhonda Byrne FORCA Shkarko falas   Adem Zaplluzha Ekskluzivisht për   www.sa-kra.ch KRAKËLLIMAT E NATËS Shkarko falas   Adem Zaplluzha Ekskluzivisht për   www.sa-kra.ch DRURI I PIKËLLUAR Shkarko falas   Adem Zaplluzha Ekskluzivisht për   www.sa-kra.ch LOTI I GOTËS SË DEHUR Shkarko falas   Xhevat Hasani Ekskluzivisht për   www.sa-kra.ch NJË JETË NË SHËRBIM TË LIRISË - KUSHTUAR NASER HANIT Shkarko falas   Adem Zaplluzha Ekskluziv

Ese për Vitin e Ri

Viti i ri, festa ime e preferuar, eshte njera prej diteve me te festuara ne bote. Dita eshte e zbukuruar me kostume te bukura dhe me tradite. Secili popull e feston vitin e ri ne menyren e vet. Ne festojmë Vitin e Ri në 31 dhjetor. Kjo është festë e madhe. Ne blejmë rroba të reja dhe gjëra të reja. Ne e vendosim pemën e Vitit të Ri në një cep të shtëpisë sonë. Prindërit blejne dhurata për ne. Ne vendosim mbulesë tavoline dhe e vënë shumë gjëra të shijshme në të. Të tilla si tortë me fruta të ndryshme dhe përgatisim ushqime të ndryshme. Dhe njeri nga familja ime veshin kostumin e Babadimrit. Ne fikim dritën dhe bërtasim Gezuar Viti i Ri tri herë vetëm për argëtim. Ne këndojmë këngë, luajmë lojra, valle dhe kemi shumë kenaqesi. Në qoftë se bie borë bëjmë dordolec prej dëbore dhe në hundën e tij vëmë karrota ose luajmë me topa bore. Por zakonisht koha është e ngrohtë dhe nuk ka borë. Pastaj ne hedhim fishekzjarre jashtë dhe dëgjojmë tingujt me zë shume te lartë.Tingujt e krismave,

Legjenda e Mujit dhe Halilit

Vërtetësinë e Mujit dhe Halilit në fshatin Marinë nuk e konteston askush. Gurët e këtyre kreshnikëve, që gjenden në këtë fshat, janë krenaria dhe njëkohësisht burimi i një frike të vjetër. Sipas banorëve, ata që janë munduar të ndryshojnë vendin apo formën e gurëve të Mujes dhe Halilit, sot nuk jetojnë më. Legjendat Muji dhe Halili, të cilët kanë jetuar vetëm në imagjinatën e shkrimtarëve, janë ringjallur në një fshat të Drenicës. Në telin e Lahutës, ata edhe më tutje shkulin lisa dhe peshojnë shkëmbinj. Muji dhe Halili kanë qenë dy malësorë që kanë pasur fuqi mbinatyrore. Ata, sipas legjendës, ishin shtatgjatë, muskulorë dhe me mustaqe të gjata. Madje, fshati Marinë i Drenicës ka një lidhje shumë të veçantë me këta dy malësorë. Këtë lidhje e bëjnë më të fortë dhe të prekshme tre gurë të mëdhenj, të cilët qëndrojnë afër shkollës së fshatit. Brez pas brezi në Marinë me rrethinë tregohen legjenda se si këta gurë janë peshuar nga duart e Mujës dhe Halilit. Ndërsa profesor