Farmacistët një rol të rëndësishëm kundër ndotjes së barnave

Grumbullimi i principeve aktive në ambient, edhe pse në koncentrate shumë të ulta, mund të derivojë në risqe të mëdha  që nuk duhen nënvlerësuar. Në këtë kontekst është i rëndësishëm veprimi i operatorëve të shëndetësisë, mes tyre edhe farmacistët, të cilët mund të kenë një rol aktiv në sensibilizimin e qytetarëve drejt ripërdorimit ose shpërbërjes korrekte të barnave të skaduara, por edhe orientimin drejt një përdorimi të përshtatshëm të tyre. Reflektimi vjen nga Giampaolo Velo, aktualisht profesor i farmakologjisë në Universitetin e Veronës, i cili shpjegon: ''Përdorimi i produkteve farmaceutike nga njeriu në nivel botëror është i madh: flitet çdo vit për qindra-mijëra tonelata barnash të konsumuara dhe mes vendeve që kanë përdorimin më të madh të tyre janë Shtetet e Bashkuara me 43.6%, Japonia me 11.6%, Franca dhe Gjermania të dyja me nga 5.9%,  Italia me 3.4%''. Çështja është se barnat derdhen në lumenj, liqene, dete dhe mbërrijnë edhe në ujin e pijshëm''. 
Mënyra se si hyjnë në ambient ndodh fillimisht nëpërmjet eliminimit nga trupi, por gjithashtu një pjesë jo e vogël e ndotjes është e përcaktuar edhe nga shkatërrimi jokorrekt i tyre: ''rezultatet e një studimi pilot të kryer në Verona në 2012-ën me kontributin edhe të ''Federfarma''-s u finalizuan me mbledhjen e informacioneve mbi shpërbërjen e barnave të skaduara ose të papërdorshme, me objektivin e edukimit të qytetarëve. Ato treguan se 22% e popullsisë që u bë objekt i studimit (rreth  8.414 pacientë të 54 farmacive) i hedhin në koshin e mbeturinave, në tualet ose në lavaman barnat duke kontribuuar në këtë mënyrë në kontaminimin e ujit dhe tokës, ndërsa pjesa tjetër (rreth 78%) përdor koshat specifikë të barnave të përdorura''.  
Nga këtu vjen edhe një apel për farmacistët: Një shpërbërje korrekte e barnave hyn me merita të plota në përshkrimin e përdorimit korrekt të tyre. Kjo pjesë përbën hallkën e fundit, por jo më pak të rëndësishme në të gjithë zinxhirin e përdorimit të tyre. Është po ashtu thelbësor përdorimi në mënyrën e duhur të çdo lloj bari, sepse nëse merren në mënyrë korrekte rrjedhimisht do të shpërbëhen edhe për një kohë më të shkurtër. Farmacistët, 'falë edhe kontaktit të drejtpërdrejtë që kanë me qytetarët, mund të kenë një ndikim të madh në ndërgjegjësimin mbi eliminimin korrekt të barnave, por edhe në drejtim të përdorimit të përshtatshëm të tyre. Në këtë kuptim, ''mund të merren në konsideratë edhe ato nisma të ripërdorimit të barnave, që janë një mbështetje për popullsitë në vështirësi, pavarësisht problemeve të mëdha që shoqërojnë një nismë të tillë'', thotë Velo.

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)