Nënkryetari i PDK-së, dhe kandidati për deputet nga ky subjekt politik, Hajredin Kuçi, është rikthyer për të folur për zhvillimet politike pas zgjedhjeve të 6 tetorit.


Nënkryetari i PDK-së, dhe kandidati për deputet-Promotori i P.D.K-së ,  nga ky subjekt politik,Prof.Dr. Hajredin Kuçi, është rikthyer për të folur për zhvillimet politike pas zgjedhjeve të 6 tetorit.

Kuçi në emisionin “Personale”, ka thënë se ka menduar tërheqjen nga politika por për shkak të disa vendimeve të mëdha që e presin Kosovën dhe sipas tij pas kërkesës së kryetarit Veseli për të ruajtur një kohezion në PDK ka vendosur të kandidojë përsëri për deputet.

Ai ka thënë se politikën nuk e ka për “jetë a vdekje” siç mund ta kenë disa të tjerë.

Nënkryetari i PDK-së ende nuk e di nëse do të jetë deputet në Kuvend apo jo, por ai nuk shpreh shumë entuziazëm në krahasim me të kaluarën.

Thotë se dikur politika ka qenë për ideal ndërsa sot ajo është shndërruar në një profesion.

Duke folur për rezultatin e zgjedhjeve, Kuçi ka thënë se do të jenë opozitë e mirë dhe nëse asgjë do të jenë shembull për opozitën e ardhshme si duhet të sillen kur nuk janë në pushtet.

Ai thotë se PDK mban përgjegjësi për dështimet e Kosovës në të kaluarën por edhe meritat për sukseset i takojnë kësaj partie.

I pyetur për arsyet pse PDK ka humbur zgjedhjet e 6 tetorit 2019 , prof.dr.Hajredin  Kuçi është përgjigjur: “Kushdo që i fiton katër herë rresht zgjedhjet do të ketë të vështirë t’i fitojë herën e pestë. Unë jam shumë i bindur se asnjë formacion politik në Kosovë nuk do të mund t’i fitojë zgjedhjet katër herë”, tha ndër të tjera Prof.Dr. Hajredin Kuçi.
Prof. Dr. Hajredin Kuçi

Lagjja e Universitetit p.n.,
10000 Prishtinë, Kosovë
00 377 45 700 887
Hajredin.kuci@uni-pr.edu

Data e lindjes: 02/01/1971

Përvoja akademike:

Ligjëron lëndët në Bachelor:


  • E drejta ndërkombëtare private
  • E drejta e unionit evropian
  • E drejta ndërkombëtare private konvencionale
  •  (Moduli i shkencave ndërkombëtare)

Ligjëron lëndët në Master:  • E drejta ndërkombëtare private I
  • E drejta ndërkombëtare private II
  • E drejta evropiane I
  • E drejta e unionit evropian 
  • E drejta evropiane private


 Asistent për lëndën E drejta ndërkombëtare private që nga 1 tetori i vitit 1996, ndërsa nga viti shkollor 2001/02 ligjerues për
këtë lëndë;

 Ligjërues i autorizuar për lëndën E drejta e Unionit Evropian që nga viti 1998, në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës;

 Është zgjedhur ligjërues në Departamentin e Shkencave Politike dhe Administratës Publike të Universitetit të Prishtinës që nga
viti 2001 për lënden E Drejta Evropiane;

 Ligjërues në Departamentin e Shkencave Politike dhe Administratës Publike të Universitetit të Prishtinës që nga viti 2002 për lëndën Marrëdhëniet Ndërkombëtare;

 Mësimëdhënës në Universitetin e Evropës Juglindore, Tetovë, IRJM, nga viti shkollor 2002-2007;

 Ligjërues i lëndës E drejta Ndërkombëtare Ekonomike në Shkollën Universitare të Biznesit në Pejë që nga viti shkollor 2001-
2007;

 Gjatë muajve mars-tetor 2000 ka mbajtur mësim në TMK lëndën: “Mbrojtja ndërkombëtare e të drejtave të njeriut”, i angazhuar nga Finish Human Rights Project dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Finlandës;

 Ligjërues në Universitetin Veror të Prishtinës, korrik-gusht,2002, për lënden: ’Të drejtat përtej kufijëve’ (bashkëligjërues
Prof.Thomas W.Simon,USA).

 Eshtë zgjedhur Asistent Profesor për lëndët ‘E drejta ndërkombëtare private dhe E drejta e Unionit Evropian’, në shkurt të vitit 2003 nga Komisioni ndërkombëtar prej tre antërëve: një nga Prishtina, një nga Northen Colorado University-USA dhe nga
Universiteti i Gracit-Austri;

 Eshtë zgjedhur Profesor i Asocuar në vitin 2008 për lëndet: E drejta e Unionit Evropian dhe E drejta Ndërkombëtare Private

 Eshtë zgjedhur Profesor i rregullt në vitin 2012 për lëndet: E Drejta e UE-se, E Drejta Ndërkombëtare Private, E drejta
Evropiane Private dhe E drejta ndërkombëtare Private konvencionale

 Ligjërues në Universitetin Veror të Prishtinës 2003 për lëndën:”Nxitja e Negociatave”;

 Ligjërues në Universitetin Veror të Prishtinës 2004 për lëndën: Marrëdhëniet Ndërkombëtare (bashkëligjeruesi nga Universiteti i
Harvardit)

 Profesor vizitor në Universitetin Vaxjo në Suedi Prill-Maj 2006 për lëndën: Marrëdhenie Ndërkombëtare

 Profesor visitor edhe në Universitetin e Hamburgut, Gjermani në vitin 2007

 Profesor në Shkollën për Integrime Evropiane të organizuar nga SOROS-i në Prishtinë që nga viti 2002;

 Është pranuar Profesor visitor në Universitetin e Hamburgut, Gjermani;

 Ka mbajtur ligjerata edhe në Universitete të tjera të huaja, si në Universitetin e Oxford-it, etj;

 Profesor i lëndës E Drejta Evropiane dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në disa Universitete private në Kosovë deri në vitin
2008

Përgatitja shkollore

 Shkollën fillore: 1977 - 1985 në Tërstenik – Pejë, me sukses të shkëlqyeshëm;

 Shkollën e mesme: 1985 - 1989 SHMPB në Vushtri, me sukses të shkëlqyeshëm

 Përgatitja e lartë: 1989 - 1993 Fakultetin Juridik në Prishtinë, lauerat i çmimit “Student i dalluar” i ndarë nga Kuvendi i
Universitetit të Prishtinës më 15 shkurt 1992; Studimet pasdiplomike: a) 1994 - 1996 në Fakultetin Juridik në Prishtinë në Drejtimin Civil - Ekonomik ku mbaroi të gjitha
provimet dhe seminaret me notë mesatare 10 (dhjetë).

 Studimet e dyta pasdiplomike 1997 - 1999 në Universitetin e Bilkentit (Universitet anglofon) në Ankara - Turqi, në Drejtimin e
Marrëdhënieve Ndërkombëtare ku ka mbrojtur Temën e magjistraturës me titull: ”Pavarësia e Kosovës: Faktor Stabiliteti apo Destabiliteti në Ballkan”, me 07.09.1999.

 Studimet e doktoraturës 1999-2002: Në sistemin modular në Universitetin e Prishtinës dhe Universitetit të Gracit në Austri me
bashkëmentor prof. dr. Wilibald Posch nga Universiteti i Gracit dhe Prof.Dr. Asllan Bilalli nga Universiteti i Prishtinës, dhe ka
mbrojtur temën e doktoraturës me sukses të dalluar me titull: ”Konflikti i ligjeve të marrëdheniet statusore dhe familjare” me
28.VI.2002;

 Doctor Honoris Causa, Prill 2011, është shpallur nga Universitetit i Bozokut, Ankara Turqi

Përgatitje profesionale të tjera

o Kursin “Menagjimi i konfliktit dhe negociatat” i organizuar nga Instituti për Paqe i Departamentit të SHBA - ve, një mujor në Maj
1998, i mbajtur në Sofje – Bullgari;

o Kursin “ Politika e jashtme amerikane dhe qendrat e vendosjes”, i mbajtur në Universitetin “George Washington”, Janar 2000,
në Washington D.C. në SHBA

o Specializimin “ Konflikti i ligjeve te marrëdhëniet statusore dhe familjare”, një muaj në Universitetin e Gracit në Austri, 1 gusht
deri 1 shtator 2001.

o Në vitin akademik 2000 - 2001 bursist i Institutit “Civic Education Project” New Haven,Yale nga SHBA

o Në vitin akademik 2001 - 2002 rizgjedhet bursist i Institutit “Civic Education Project” New Haven,Yale nga SHBA;

o Kursin”Ligjet dhe Vendim-Marrja në shtetet demokratike: Sfidat përpara” organizuar nga Center for Applied Studies in
International Negotiations (CASIN),i mbajtur në Gjenevë 19-31 Gusht 2002;

o Kursin:”Logical Framework Aproach”, të organizuar nga Danish Human Rights and Balkan Human Rights Network, i mbajtur në Tiranë, prej 24-28 Prill,2002;

o Seminarin Ndërkombëtar “Procesi i stabilizimit dhe Asocimit dhe e ardhmja e Evropës”, i organizuar nga Fakulteti Juridik,
Universiteti i Zagrebit,Akcioni Jean Monet, i mbajtur në Dubrovnik, Kroaci prej 1-9 Mars, 2003;

o Kursin ”Vendim-Marrja dhe negocimi në shtetet demokratike” organizuar nga Center for Applied Studies in International
Negotiations (CASIN), i mbajtur në Gjenevë Gusht-Shtator 2003;

o Kursin “Aspekte dhe teknika të vendim-marrjes në shtetet demokratike”, organizuar nga Instituti East-West, Hage, Holandë,prej15-23 tetor 2003;

o Kursin “Crafting Strategies for Negotiation”, organizuar nga Universiteti i Harvardit, SHBA, i mbajtur në Burg-Schlaining, Austriprej 15-20 dhjetor 2003;

PJESËMARRJET NË SIMPOZIUME:

 Simpoziumi ndërkombëtar: ”Zgjerimi i Unionit Evropian - humbësit dhe fituesit” organizuar nga Instituti “Civic Education
Project”, i mbajtur në Ohër, IRJ e Maqedonisë, dhjetor 2000;

 Simpoziumi ndërkombëtar: “Shqiptarët si shumicë dhe si pakicë” i organizuar nga Instituti për Marrëdhënie Etnike i SHBA - ve, i mbajtur 2-5 dhjetor 2000;

 Simpoziumi ndërkombëtar: Të drejtat kushtetuese dhe të drejtat njerëzore” i organizuar nga CEU Universiteti i Evropës
Qendrore prej 7 - 11 qershor 2000 në Budapest - Hungari;

 Simpoziumi ”Kosova: Post Milosevic time” i organizuar nga Grupi Ndërkombëtar për Kosovën, 13-15 Korrik 2001, në Selanik -
Greqi;

 Simpoziumi “Negocimi në Ballkan” organizuar nga Unversiteti i Lirë i Berlinit dhe Instituti Bertlesman i Berlinit, 21-24 Gusht
2001 në Berlin-Gjermani;

 Seminari “Ndërtimi i një të ardhme Evropiane për Kosovën” i organizuar nga Misioni i Unionit Evropian dhe Fakulteti Ekonomik
i Universitetit të Prishtinës, 9 Maj 2001, Prishtinë;
 Seminarin “Pozita ndërkombëtare e Kosovës sot” organizuar nga Forumi për Inciativë Demokratike në Gjakovë, 12 janar 2000,
Gjakovë;

 Simpoziumin “Asistenca humanitare dhe Universitetet nga emergjenca te zhvillimi” organizuar nga Komisioni Evropian, 25-31janar 1999;

 Simpoziumi “Të drejtat dhe liritë themelore të fëmijëve” organizuar nga Komiteti Ndërkombëtar i Helsinkit, 14-16 dhjetor 1998,Beograd-RFJ;

 Simpoziumi “50 vite të Deklaratës Universale të lirive themelore dhe të drejtave të njeriut”, organizuar nga KMLDNJ në
Prishtinë, 8-10 dhjetor 1998, Prishtinë

 Simpoziumin ndërkombëtar “Annual European Law Conference” i organizuar nga Qendra e të Drejtës Evropiane e KolegjitMbretëror të Londrës, mbajtur 2-3 Mars 2001, Londër-Britani e Madhe;

 Konferencën:”Negotiating the Balkans”, organizuar nga Center for Policy research(CAP), University ofMuenich,Gjermani,mbajtur në Berlin,20-25 Gusht,2001;

 Konferencën Ndërkombëtare:”Albanian societies and euro Atlantic Integration: A contribution to Peace and stabilty in south
Eastern Europe”,organizuar nga Friedrich Ebert stiftung,9-11 Nëntor 2001,Prishtinë;

 Konferencën Ndërkombëtare: ”Raportet në mes të Tribunalit të Hages dhe Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë” ,organizuar
nga Universiteti i Lirë i Berlinit, Gusht,2002,Berlin,Gjermani;

 Konferencën Ndërkombëtare: ”Forumi Ndërkombëtar i Sigurisë” i pesti me radhë ,i mbajtur në Cyrih,Zvicer, prej 14-16
Tetor,2002

 Simpoziumi ndërkombëtar “Rezoluta 1244-gjendja dhe perspektiva” i organizuar nga Fakulteti Juridik i Prishtinës dhe Gracit të Austris, i mbajtur prej 11-12 korrik në Prishtinë;

ANGAZHIMET TJERA:

 Kryeredaktor i parë (pas ridaljes) i revistës “Bota e Re” 1992-1994;

 Nënkryetar i UPS të UP-ës, dy mandate, 1992-94 dhe 1994-96;

 Sekretar i redaksisë së revistës shkencore të Fakultetit Juridik “E drejta” 1996-1997;

 Drejtor i Zyrës për Marrëdhënie Ndërkombëtare të Universitetit të Prishtinës, 1997-2004;

 Prorektor i Universitetit të Prishtinës për Marrëdhënie me Jashtë 2004-2005

 Këshilltar i Kryeministrit të Kosovës për marrëdhënie ndërkombëtare, 1999 - 2000;

 Anëtar i Komisionit për çështje statutare të Universitetit të Prishtinës i emëruar nga Senati i Universitetit të Prishtinës në vitin
1998 -2005;

 Themelues dhe Koordinator i Universitetit Veror të Kosovës, 2001-2005;

 Deputet i zgjedhur i Kuvendit të Kosovës, katër mandate 2001,2004,2007,2010

 Kryetar i Komisionit për Arsim, Shkencë dhe Teknologji i Kuvendit të Kosovës 2001-2004;

 Kryetar i Këshillit Organizativ dhe Laudator i Presidentit Klinton me rastin e shpalljes Doctor Honoris Causa të Universitetit të Prishtinës më 19.09.2003.

 Laudator i ish Kryeministrit Toni Blair në rastin e shpalljes së tij Doctor Honoris Causa nga Universiteti i Prishtinës në vitin 2010

 Kryetar i Kosomisionit për Rregullore të Punës së Kuvendit të Kosovës në 2001 dhe 2004-2007

 Anëtar-ekspert për çështje juridike në Procesin e negociatave në mes të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim
ndërkombëtar, 2005-2007;

 Kryetar i Komisionit Kushtetues të Republikës së Kosovës, Kushtetutës së parë të shtetit, nga 2006-2008

 Kryetar i Komisionit për përcaktimin e simboleve dhe himnit të Republikës së Kosovës 2008

 Zëvendëskryeminisitër i Qeverisë së Republikës së Kosovës 2008-2011

 Zëvendëskryeministër dhe Ministër i drejtësisë 2011 ende
 Anëtar i Këshillit Prokurorial të Republikës së Kosovës 2011 ende

 Anëtar i delegacionit të Republikës së Kosovës në dialogun Kosovë-Serbi të lehtësuar nga UE

 Ka kryer dhe kryen edhe një varg aktivitetesh me rëndësi shoqërore;

PUNIMET SHKENCORE TE PUBLIKUARA:

 Hajredin Kuçi “Transformimet në strukturën, organizimin dhe aktivitetet e OSBE-së (KSBE) pas vitit 1990”, botuar “E Drejta”
nr.4 tetor-dhjetor 1997;

 Hajredin Kuci “Përpjekjet e OSBE-së në mbrojtjen e Lirive Themelore dhe të drejtave të njeriut pas mbarimit të Luftës së Ftohtë- rasti i Kosovës”, botuar “E drejta” nr. 3-4 viti 1998, Prishtinë;

 Hajredin Kuçi “Baza juridiko - politike e shqiptarëve të Kosovës për pavarësi”, botuar “E drejta” nr. 4, 2000 Prishtinë;

 Hajredin Kuçi“Disa aspekte të së drejtës për vetëvendosje të Kosovës” botuar në “Shqipetaret dhe Ballkani” revistë e Institutit
Shqiptar për Studime Ndërkombëtare, 2001, Tiranë-Shqipëri; “

 Hajredin Kuçi“Reagimi ndërkombëtar ndaj krizes së Kosovës 1991-mars 1999”, botuar, “E drejta” Nr.4 2003;

 Hajredin Kuçi, “Disa aspekte juridike-politike,gjendja faktike në Kosovë dhe ndikimi i tyre në zgjidhjen e statusit të Kosovës,
Statusi i Ardhshëm i Kosovës,botues ASHAK, 2005 pp.47-93

 Hajredin Kuçi, “The Legal and Political Grounds for,and the Influence of the Actual Situation on the demnand of the Albanians
of Kosovo for Independence’, Chicago Kent Law Review Vol. 80, No.1 2005 pp331-353, Chicago, USA

 Hajredin Kuçi, “The demant of the Kosovar Albanians for Independence:Legal and Political Bacground”,The EU and the
Outside World,Acta Wexionensia No 109/2007, Vaxjo University, Sweden, pp.203-227

 Hajredin Kuçi,” The Events in Kosova Leading to its Formal Independence from Serbia and Former Yougoslavia”, Euro-Atlantic
Studies No 10 2006,University of Bucharest,pp.117-131

 Hajredin Kuçi. “Pavarësia e Kosovës-faktor Stabiliteti në Rajon”, Pozita Juridike-Politike e Kosovës sipas Rezolutes 1244 të KS te OKB-se-gjendja dhe perspektiva, Fakulteti Juridik,Prishtinë,
2005, pp.147-160

 Hajredin Kuci, “Ndikimi i Pavarësisë se Kosovës në Stabilitetin e rajonit”,Universitas, Viti IV,Nr.6&7,Tetor 2005,Tetovë-Vjenë
pp.61-76

PUNIMET SHKENCORE TE PUBLIKUARA:

 Hajredin Kuçi, ”Independence of Kosova: A Stabilizing or destabilizing Factor in The Balkans?, Huston,Texas,USA
2005(botim në gjuhën angleze)

 Hajredin Kuçi, ” Pavarësia e Kosovës: Faktor Stabiliteti në Ballkan”, Kairo, Egjipt.2009 (botim në gjuhën arabe)

 Hajredin Kuçi- Asllan Bilalli,”Zanafilla, zhvillimi historik dhe burimet e së drejtës ndërkombëtare private”, Universiteti i
Prishtinës, 2006

 Hajredin Kuçi-Asllan Bilalli, ”Kolizioni i ligjeve-konflikti ndërkombëtar dhe interlokal i ligjeve”,Universiteti i Prishtinës 2006

 Hajredin Kuçi-Asllan Bilalli, ”E drejta ndërkombëtare Private-Zhvillimi historik,burimet dhe kodifikimi”,Universiteti “FAMA”
Prishtinë,2007

 Hajredin Kuçi-Asllan Bilalli, ’E Drejta Ndërkombetare Private”,Universiteti i Prishtinës,2008

 Hajredin Kuçi-Asllan Bilalli, “E drejta ndërkombëtare private-pjesa e përgjithshme”, Universiteti i Prishtinës 2008

 Asllan Bilalli-Hajredin Kuçi, “E drejta ndërkombëtare private, Libri i”,Universiteti i Prishtinës 2009

 Asllan Bilalli- Hajredin Kuçi, “E Drejta ndërkombëtare private-pjesa e përgjithshme, Universiteti i Prishtinës 2012

 Asllan Billli-Hajredin Kuçi, ”E drejta ndërkombëtare private-pjesa e veçantë” (dorëshkrim)
Curriculum Vitae


PREZANTIME NE KONFERENCA

 “Qëndrimet e Unionit Evropian ndaj krizës së Kosovës 1990-1999”, në simpoziumin “Zgjerimi i UE - humbësit dhe fituesit”,
dhjetor 2000, Ohër - IRJ e Maqedonisë;

 “Të drejtat e shqiptarëve dhe minoriteteve në Kosovën e pasluftës”, në simpoziomin “Shqiptarët si shumicë dhe si minoritet”,dhjetor, Athinë-Greqi;

 “Liritë themelore dhe të drejtat e njeriut si kategori kushtetuese dhe standard ndërkombëtar”, në simpoziumin: “Të drejtat
kushtetuese dhe të drejtat e njeriut”, CEU, qershor, Budapest - Hungari;

 “Përceptimi i të drejtave të minoriteteve në Kosovë”, në simpoziumin “Negocimi në Ballkan”, gusht 2001, Berlin-Gjermani;

 “Unioni Evropian - shpresat dhe realitetet për Evropën Juglindore, në simpoziumin “Ndërtimi i një të ardhme Evropiane për Kosovën”, Maj 2001, botuar në “Koha ditore”, Prishtinë;

 ”Mohimi i të drejtës për shkollim të fëmijëve në Kosovë”, në simpoziumin “Të drejtat dhe liritë themelore të fëmijëve”, dhjetor
1998, Beograd-RFJ;

 “Mbrojtja e lirive themelore dhe të drejtave të njeriut në Kosovë nga ana e OSBE-së”, në simpoziumin “50 vjet të Deklaratës
Universale të lirive themelore dhe të drejtave të njeriut”, dhjetor 1998, Prishtinë;

 “Mbijetesa e Universitetit të Prishtinës 1991-1999”, në simpoziumin “Asistenca humanitare dhe Universitetet nga emergjenca te zhvillimi”, janar 1999, Romë - Itali;

 “Statusi i Kosovës – sfidë për të sotmen dhe të ardhmen e saj”, në simpoziumin “Pozita ndërkombëtare e Kosovës sot”, janar
2000, Gjakovë;

 “Deklarata Universale si e respektuar por jo obligative”, Qendra Universitare për të Drejtat e Njeriut, Qershor 2001, botuar
“Zëri”, Prishtinë;

 “Ndikimi psikologjik i aplikimit të Euros në Kosovë”, në Annual Conference of European Law, Mars 2001, Londër - Britani e
Madhe;

 “Aspekti i sigurisë së të drejtës së Kosovës për vetëvendosje”,Forumi Ndërkombëtar i Sigurisë i 5-ti,Cyrih,
Zvicer,14-16 Tetor,2002.

 “Respektimi i Konventes Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve në Kosovë”,Seminari i organizuar nga organizata
joqeveritare “Save the Children”, Prishtinë, 17-19 Nëntor 2002;

 “Pavarësia e Kosovës faktor stabiliteti në rajon”, Simpoziumi ndërkombëtar “Rezoluta 1244-gjendja dhe perspektiva” i
organizuar nga Fakulteti Juridik i Prishtinës dhe Gracit të Austris, i mbajtur prej 11-12 korrik në Prishtinë;

 Fjala e Laudatorit në rastin e shpalljes së Presidentit të SHBA-ve W.J Clinton Doctor Honoris Causa të Universitetit tëPrishtinës,
 19 shtator 2003;

 “Përfshirja e Konventës Ndërkombëtare për të Drejtet e fëmijëve në programet mësimore në Kosovë”;Seminar i organizuar
Universiteti i Prishtinës dhe nga OJQ “Save the Children”,19 Nëntor 2003,Prishtinë;

 “Ndikimi i gjendjes faktike në Kosovë në përcaktimin e statusit final të saj” e paraqitur në takimin “Crafting Strategies for
Negotiaton”,organizuar nga Universiteti i Harvardit,SHBA, i mbajtur në Burg-Schlaining,Austri prej 15-20 dhjetor 2003.

 “Kriminaliteti dhe korropsioni në Kosovë” paraqitur në konferencen: “Ballkani Perëndimor: punë e papërfunduar në
bashkëpunimin e sigurisë Euro-Atlantike” organizuar nga Folk och forsvar and the Swedish Atlantic Council, dhjetor 2013.

 “ Bashkëpunimi juridik-ndërkombëtar i Kosovës me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare” organizuar nga Univeristeti i Gracit,
Grac 21-22 Mars 2014.

 Disa kumtesa brenda dhe jashtë Kosovës mbi zhvillimin politike-juridike dhe bashkëpunimin ndërkombëtar;

VESHTRIME

 “Sublimim multidisiplinar juridik”, për librin e Prof. dr. Mehdi Hetemit, ”E drejta afariste”, në ”Rilindja” 1996, Prishtinë;

 “Vepër me çasje bashkëkohore”, për librin e Prof. dr. Mehdi Hetemit, ”Pagesat ndërkombëtare”, në “Rilindja” 2001, Prishtinë;

 “Njohja e shpejtë e shteteve zvogëlon rrezikun”, vështrim për “Bota e Re” 1995, Prishtinë;

 “Sukcesioni rrumbullakëson procesin e shpërbërjes së ish Jugosllavisë”, vështrim mbi punën e Komisionit të Sukcesionit mbi
ish Jugosllavinë, kater fejtone, ”Interesi Nacional”, Shtator, 2001, Prishtinë;

Prgatiti :Flori Bruqi 


Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)