Vdiç kardiologu i njohur kosovar Profesor Dr.Bedri Zahiti

Image result for bedri zahiti


Sot në moshën 68 vjeçare vdiç ish Drejtori i Klinikës Kardiologjike të QKUK-së, kardiologu i njohur Prof.Dr.Bedri Zahiti nga Vushtria.Varrimi i profesorit Zahiti bëhët nesër,më datën 30 qershor 2018 në ora 13:00 në varrezat e Vushtrisë(fshati Begaj).


Dr sc Bedri Zahiti. i lindur më 1950. Internist, kardiolog, magjistër dhe doktor i shkencave të mjekësisë.

Punojë dhe veprojë përmbi 20 vjet në QKUK, Klinika Interne, Shërbimi Kardiologjik, është i angazhuar në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë.

Prof.Dr. sc Bedri Zahiti ,ishte drejtor i Klinikës interne në QKUK. Me profesion ishte kardiolog subspecialist në Klinikën Interne, u Lindi me 12 qershor 1950 në fshatin Kçiq të Madh, të Komunës së Mitrovicës .

Arsimin fillor e kreu në Skenderaj ,ndërsa Shkollën e mesme në Mitrovicë. Fakultetin e Mjekësisë e kreu ne vitin 1975 në Prishtinë.

Specializim nga Mjekësia Interne e kreu më 1982 në Beograd Studimet pasuniversitare nga lëmi i kardiologjisë i kreu në Beograd në vitin 1984. Subspecializimin nga kardiologjia e kreu me 1984 ne Beograd.

Tezën e magjistratures ”, e mbrojti me 12 korrik 1997 në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë.me titull:“Mundësia e vlerësimit elektrokardiografik të madhësisë së infarktit akut të miokardit”


Ndërsa tezën e doktoraturës e mbrojti më 27 gusht 1999 në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë,me titull“Sëmundja iskemike të zemrës - dilemat dhe vështirësitë e verifikimit të saj”


Profesor Doktor Bedri Zahiti , në vitin 1975 zgjedhet asistent praktikant për lëndën Higjena në fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë, ndërsa në vitin 1978 kalon në Shtëpinë e Shëndetit në Vushtrri ku punoi si Drejtor i këtij institucioni shëndetësor.

Prof.Dr sc Bedri Zahiti qysh heret iu qas punës shkencore hulumtuese qëe nga puna në Shtëpinë e Shëndetit dhe pastaj edhe në QKUK në Prishtinë. Aplikimi i metodave shkëncore në lëminë e shkencave interne e veçanërisht të atyre kardiologjike e bëri që te afirmohet si mjek dhe ekspert në Republikën e Kosovës para dhe pas luftës.

Me punimet e veta shkëncore ka marrë pjesë ne shume tubime, konferenca, kongrese si në vend po ashtu edhe jashtë.


Disa nga punimet shkëncore të publikuara deri me tash:

1. B.Zahiti. Fenomeni i Agut të mëngjesit tek dy të sëmurë në Shtëpinë e Shëndetit Vushtrri, Permbledhje punimesh, Takimet tradicionale te punetoreve shendetesor ne Brezovice, 27-29 Maj 1988.

Në këtë punim autori ka përcjellë fenomenin e agut të mengjesit të dy të semure me DM jo inzulinovartes me ç’ rast ka dëshmuar përkeqesimin e gjëndjes se tyre dhe hiperglikeminë e shpeshtë në këtë kohë e cila ishte si pasojë jo vetëm e insuficiencës së qelizave Beta të pankreasit por edhe i ngritjës se katekolaminëve në gjak.

2. B.Zahiti, Xh.Shkodra, S.Zahiti. Sëmundja lumbo-ishialgjike si shkaktar i apsentizmit tek puntorët e komunës së Vushtrisë. Përmbledhje punimesh, Takimet tradicionale të punëtorëve shëndetësor në Brezovicë, 27-29 Maj 1988.

Në këtë punim autorët paraqesin shfaqjen e absentizmit të punetorët e komunës së Vushtrisë si pasoje e sëmundjes lumdoiskialgjike në përgjithësi dhe të punëtorët e ndëertimtarisë në veçanti.

3. B.Zahiti, S.Zahiti. Vështrimi i gjendjes së tuberkulozit në komunën e Vushtrisë. Përmbledhje punimesh, Takimet tradicionale të punëtorëve shëndetësor në Brezovicë, 27-29 Maj 1988.

Në ketë punim autori paraqet gjendjen momentale te te semureve nga tuberkulozi ne komunen e Vushtrrise si dhe rekomandon masat per deteksionin e hershem te semundjes dhe trajtimin adekuat.

4. B.Zahiti, S.Hyseni, S.Zahiti, Xh.Shkodra. Rëndësia dhe organizimi i Shërbimit të patronazhës polivalente në Sh.sh. në Vushtrri, në zbulimin e sëmundjeve masovike kronike. Takimet .Tradicionale të punëtorëve shëndetësor të Kosovës, maj, 1988, Brezovicë.

Në këtë punim autori konstaton rëndësinë e shërbimit të patronazhës polivalentete të Shtëpisë së Shëndetit në Vushtri për zbulimin e sëmundjeve masovike kronike si dhe mundësinë e parndalimit të tyre.

5. Zahiti B, Gorani D. Shatri F, Gjoka S, Prenkpalaj L, Strana M. Vështirësitë diagnostike dhe terapeutike në sindromin e prolapsit të valvulës mitrale.

Risitë nëtrajtimin e sëmundjeve Kardio-vaskulare me pjesëemarrje ndërkombëtare, 8-9 tetor, 2004, Prishtinë.


Në punim autorët prezentojnë tri raste më PVM të të cilët gjenë prolabim tëe fletzës së pasme rreth 75% dhe 15% të fletzës së përparme, rezultate të cilat janë të ngjajshme me autorë tjerë.

6. Zahiti B, Dragusha G, Shatri F, Manaj R, Hajdini S. Iskemia asimptomatike e miokardit. Risite në trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare me pjesëmarrje ndëerkombëtare, 8-9 tetor, 2004, Prishtinë.


Ne punim autori prezenton shpeshtesine e shfaqjes se iskemise se heshtur te miokardit e cila sillet rreth 38% ne 105 raste me iskemike te heshtur.

Domethenëse kanë qenë rezultatet lidhur me moshën dhe gjininë të ata me dhe pa anginë pektorale.

7. G.Dragusha, A.fusha, O.Halo, R.Manaj, B.Zahiti. Ndikimi medikamentoz në zgjatjen e sistolës elektrike të ethët reumatike. Banja e Kllokotit, 1986.

8. O.Halo, A.Fusha, G.Dragusha, B.Zahiti. Perikarditi reumatik-analiza elektrokardiografike. Besianë, 1987.

9. M.Ristiq, G.Dragusha, B.Zahiti. Projekti për ethëet reumatike.

10. Xh.Nurboja, B.Zahiti. Rëndësia rentgenografike e mushkërive në reumatologji. Banja e Kllokotit, 1989.

11. M.Ristiq, R.Izairi, S.Rexhepi, B.Zahiti. Bymorali në nus-reaksionet gastrike me terapinë e artritit reumatoid. Banja e Kllokotit, 1989.

12. T.Bekteshi, B.Sejdiu, L.Prenkpalaj, B.Zahiti. Mjekimi i të sëmurëve me insuficiencë kronike të zemrës me beta bllokues selektiv. Praxis Medica, Prishtinë, 2002.

13. S.Zekaj, Z.Kabashi, A.Haziri, D.Berisha, B.Zahiti. Incidence of liver tumors diagnosed with ultrasound at our departement from June 2000 to June 2002. The second International Scintific Symposium, Diagnostic ultrasound in Medicine, Prizren, 2003

.14. H.Berisha, U.Gashi, B.Zahiti. Korrelacioni në mes të CK, CK-MB dhe madhësisë së infarktit. Simpoziumi i parë ndërkombëtar i Shoqatës së biokimistëve klinikë të Kosovës, 16-18 tetor, 2003.

15. B.Zahiti, Y.Elezi, G.Dragusha, F.Shatri, S.Zekaj. Hipertensioni arterial në shtatzënësi. Simpoziumi i dytë i Shoqatës së Internistëve të Kosovës, 12-13 shtator, 2003.

16. B.Zahiti, Y.Elezi, L.Prenkpalaj. Shfaqja spontane e epizodave iskemike te miokardit me theks të veçantë gjatë gjumit te një i sëmur gjatë dializës monitorues me holter. Simpoziumi i dytë i Shoqatës së Internistëve të Kosovës, 12-13 shtator, 2003.

M e punime të veta shkencore  morri pjesë në dhjeta kongrese konferenca, simopoziume seminare në Kosovë dhe rajon me pjesëmarrje ndërkombëtare.

Prishtinë, 29.06.2018                                                                  Flori Bruqi

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)