Gjyle Mulliqi-Osmani(1954-)

Rezultate imazhesh për gjyle mulliqi osmani


Prof.Dr.Gjyle H.Mulliqi-Osmani lindi më 02 prill 1954 në Pejë.
Shkollën fillore dhe të mesme e kreu në Pejë.

Fakultetin e Mjekësisë e kreu në Universitetn e Prishtinës më 2 nëntor 1978. 

Në Zagreb e kreu specializimin për Mikrobiologji në Shkollën e Shendetit Publik"Andrija Stampar" .

Studimet pasuniversitare i kreu në  Shëndetësinë Publike me Epidemiologji në  Universitetin e  Prishtinës.Magjistroi në Fakultetin e Mjekësisë  në Prishtinë më   25 qershor 1994, ndërsa doktoroi në Shkencat mjekësore pranë  Fakultetit të  Mjekësisë në Prishtinë më  datën 13.12.2001 .

Është specialiste e Mikrobiologjisë.Punoi  në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik në Prishtinë si dhe Profesoreshë e rregulltë në shumë  lëndë mjekësore :“Mikrobiologji” ; “Mjekësisë sociale me statistikë mjekësore dhe informatikë”;  „ Mjekësisë familjare dhe Mjekësisë të punës” në Fakultetinë e Mjekësisë në Prishtinë.

Jeton dhe vepron në Prishtinë.


Publikimet Shkencore :


1.Gj.Mulliqi-Osmani: " Korelacioni në mes te veçorive Fizike, Kimike dhe Bakteriologjike të Ujit të Pijshëm dhe Sëmundjeve Ngjitëse të Tubit tretës",1997.


2.Reintjes R, Dedushaj I, Gjini A,Jorgensen TR, Cotter B,Lieftucht A, D'Ancona F,Dennis DT, Kosoy MA,Mulliqi-Osmani G, Grunow R,Kalaveshi A, Gashi L, Humolli,I.:" Tularemia outbreak
investigation in Kosovo: case control and environmental ",2002.


3.Kalaveshi A, Mulliqi Gj :"Epidemiological Characteristics of CCHF in Kosova 1995- 2002",2002.

4.L.Raka, Gj.Mulliqi-Osmani,L. Berisha ,L. Begolli ,Sh.Omeragiq , L.Parsons , M.Salfinger , A. Jaka , A. Kurti,Xh. Jakupi : "Etiology and susceptibility of urinary tract isolates in Kosova", 2004.


5.Gj.Mulliqi Osmani dhe L.Raka :"Mostrimi në mikrobiologjinë klinike",2005.


6.Ilir Begolli , Mirije Begolli ,Drita Salihu , Valbona Zhjeqi,Gjyle Mulliqi – Osmani .Linda Laçi , Bujar Fejzullahu, Fatos Sada , Visare Mujko , Mirushe Emini : “Building sustainable Health 
education capacities for reproductive health dedicated for Youth”,
2006.

7.L. Raka, D. Zoutman, Gj.Mulliqi, S.Krasniqi, I.Dedushaj,A. Vishaj, N.Raka S. Ahmeti,M. Shala, Y. Elezi.:" Prevalence of nosocomial infections in the high risk units at the University Clinical Center of Kosova",2006.


8.L. Raka, A. Krasniqi, F. Hoxha,Rr. Musa, Gj. Mulliqi, S.Krasniqi, A. Kurti, A.Dervishaj,B.Nuhiu, B.Kelmendi,D.Limani, I.Tolaj.:"Surgical site infections in abdominal surgical ward at Kosova teaching hospital",2007.


9.Raka L, Krasniqi A, Hoxha F,Musa R, Mulliqi G, Krasniqi S,Kurti A, Dervishaj A, Nuhiu B,Kelmendi B, Limani D, Tolaj I.:
"Surgical site infections in anabdominal surgical ward aKosovo Teaching Hospital',2008.10.G. Spahija, Gj. Mulliqi, L.Raka, N. Spahija, Z. Bukoshi, F.Hoxha, A. Krasniqi :" Prevalence of nosocomial infections in adult intensive care units at Kosova teaching hospital",2008.

11.Gj Mulliqi Osmani , L.Raka,D.Zoutman, J.P.Horcajada:
"Mikrobiologjia e sepsës",2008.


12.L. Raka, Gj.Mulliqi, "The challenges of implementing infection control procedures in hospitals with limited resources",2009.


13.G. Lila, Gj.Mulliqi, Rr.Bajrami, A. Kurti, L. Raka, E. Azizi:
" Bacteriological examination of ice cream samples in the 2003-2006 period in Kosovo",2009.


14.L. Raka, S. Kalenić, Z. Bošnjak,A. Budimir, S. Katić, D. Šijak,Gj. Mulliqi, D. Zoutman,I.Dedushaj, A. Krasniqi, A.Jaka.Molecular epidemiology of Acinetobacter baumannii in Brazilian Journal of Infectious Disease ",2009.

15.Xhevat Jakupi, Gjyle Mulliqi Osmani, Naser Ramadani , Selvete Krasniqi, Arlinda Jakupi"Prevalenca dhe Ndjesheria ne antimikrobik e pseudomonas aeuriginosa në mostrat nga
Qendra Klinike Universitare e Kosoves",2010.


16.Gjyle Mulliqi, Lul Raka, Shqipe Svarqa, Lumturije Pajaziti,Arsim Kurti , Greta Lila.:"Flora e izoluar nga mostrat e kavitetit oral dhe arsyeshmëria e ekzaminimeve të tilla",2011.

17.Ramiz Hotia, Aferdita NuraLamaa, Gjyle MulliqiOsmanib, Naser Tronia,Fatbardh Gashia,Hamit Ismailia, Veprim Thaçi:"Synthesis of 4-Triazolylaminoand 4-Benzothiazolylamino-3-nitro-2H-[1]-Benzopyran-2-ones and their Antimicrobial Activity",2014.


18.Gunar Gunther, Gabriela , B. Gomez, Christoph Lange1, Stephan Rupert3,Frank van Leth , Gjyle Mulliqi, Agreta Gecaj-Gashi, Antigona Hasani, Burbuqe Bruqi:"Availability, price and
affordability of anti-tuberculosis drugs in Europe: A TBNET survey",2014.


19.Gjyle Mulliqi-Osmani, Ariana Kalaveshi, Lul Raka1,Rukije Mehmeti:"Ecuria e tuberkulozit në Kosovë dhe ndjeshmëria e M.tuberculosis ndaj antituberkulotikëve",2014.20.Rrezarta Bajrami, Gjyle Mulliqi-Osmani, Lul Raka, Greta Lila, Arsim Kurti. "Candida species and their susceptibility patterns to antifungals',2015.

21.Greta Lila, Gjyle MulliqiOsmani, Lul Raka, Rrezarta Bajrami , Arsim Kurti, Elvir Azizi:" Prevalence and antimicrobial susceptibility patterns of E. coli from urine samples in Kosovo:,2015.

22.Gjyle Mulliqi Osmani :"Sfidat e avansimit të mikrobiologjisë moderne në Kosovë",2016.

23.L Raka1, H Goosens, G Mulliqi, A Versporten, S Krasniqi, T Kostyanev, AKurti, C Lammens, A Kurti,F Paasch, V Uka, A Jakupi,A Loku, D Raka :"Capacity building to implement
state of the art surveillance systems for antibiotic consumption and resistance in kosovo”: results of European Union research project in Kosovo'',2015.

24.Gjyle Mulliqi-Osmani,Lul Raka, Arsim Kurti, Rrezarta Bajrami, Greta Lila: "Urinary Tract Infections",2016

25.Ramiz Hotia, Idriz Vehapib,Gjyle Mulliqi-Osmanic, Hamit Ismailid"Synthesis of Some New Heteroarylamino-3-Nitro-2H- [1]-Benzopyran-2-ones and their Antibacterial Activity",2016.

26.Rrezarta Bajrami, Gjyle Mulliqi, Arsim Kurti, GretaLila, Lul Raka :"Comparison of GeneXpert MTB/RIF and conventional methods for the diagnosis of tuberculosis in Kosovo",2016.

Etj.

Flori Bruqi

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)