Mbi 50 kandidatë për anëtarë të Akademisë në Kosovë

Zgjidhen tetë anëtarë të rinj të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës 

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës (ASHAK) ka mbajtur kohë më parë  Kuvendin e saj zgjedhor, ku ka i zgjedhur tetë anëtarë të rinj korrespondentë dhe i ka avancuar në anëtarë të rregullt tre anëtarë të saj me korrespondencë.

Anëtarë korrespondentë të ASHAK janë zgjedhur:

 Prof.Dr.Bardh Rugova,

Prof.Dr. Kujtim Shala (Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë),

Prof.Dr. Frashër Demaj,

Prof.Dr.Gjyljeta Mushkolaj,

Prof.dr. Justina Pula.

 Prof.Dr.Muhamedin Kullashi (Seksioni i Shkencave Shoqërore),

Prof.Dr.Fetah Podvorica

dhe

Prof.Dr. Myzafere Limani (Seksioni i Shkencave të Natyrës).


Kuvendi i ASHAK i ka zgjedhur anëtarë të rregullt anëtarët e saj me korrespondencë:

Prof.Dr. Zejnullah Rrahmanin (Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë)

dhe

Prof.Dr. Anton K. Berishajn e Prof.Dr.  Jusuf Bajraktarin (Seksioni i Shkencave Shoqërore).

Kuvendi i ASHAK i ka zgjedhur sot edhe katër anëtarë të rinj të jashtëm:Prof.Dr. Bahri Becin, Prof.Dr.Kristaq Priftin, Prof.Dr. Matteo Mandalën dhe Prof.Dr.Mentor Petrelën.

Pas pranimit të anëtarëve të rinj, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës i ka gjithsej 38 anëtarë të rregullt dhe me korrespondencë.

******

Në konkursin për anëtarë të rinj në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës (ASHAK), i cili është hapur më 17 nëntor, konkuruan 58 kandidatë.


Prej tyre, 11 anëtarë me korrespodencë, shtatë anëtarë të jashtëm dhe 40 kandidatë të rinj në katër seksione shkencore sa i ka Akademia.

Sipas informatave të cilat i ka siguruar KosovaPress-i, konkursi i shpallur më 17 nëntor përfundon më datë 24 të këtij muaji, kurse mbledhja e Kuvendit të Akademisë, në të cilën bëhet edhe përzgjedhja e akademikëve të rinj, pritet të mbahet më 21 dhjetor 2016.

KosovaPress ka siguruar listën e kandidatëve deri sot, e martë, datë 22 nëntor 2016. Ja lista e kandidatëve:

Seksioni i Shkencave Shoqërore


Kandidatët korrespodentë

-Anton Berishaj

-Arsim Bajrami

-Edi Shukriu

-Jusuf Bajraktari


Kandidatët e rinj:

-Blerim Ramosaj

-Frashër Demaj

-Gazmend Luboteni

-Gjyljeta Mushkolaj


-Ibrahim Berisha

-Justina Pula

-Kadri Metaj

-Lush Culaj

-Muhamed Kullashi


-Naser Ferri

-Nehat Krasniqi

-Sinan Ademaj

Seksioni i Gjuhës dhe Letërsisë

Kandidatët korrespodentë


-Mehmet Halimi

-Zejnullah Rrahmani

Kandidatët e rinj

-Basri Çapriqi

-Bajram Kosumi


-Bardh Rugova

-Fadil Hysaj

-Kujtim Shala

-Milazim Krasniqi

-Qemal Murati


-Rrahman Paçarizi

-Shefkije Islamaj

-Shkumbin Munishi

Seksioni i Arteve

Kandidatët korrespodentë:


-Luan Mulliqi

-Xhevdet Xhafa

Kandidatët e rinj:

-Adem Rusinovci

-Miradije Ramiqi


-Zake Prelvukaj

Seksioni i Shkencave të Natyrës

Kandidatët korrespodentë:

-Arsim Morina

-Qamil Haxhibeqiri


-Sali Gashi

Kandidatët e rinj:

-Arbnor Pajaziti

-Bajram Berisha

-Behxhet Mustafa


-Fetah Podvorica

-Gani Bajraktari

-Hilmi Islami

-Isa Elezaj

-Myrvete Paçarada


-Mentor Sopjani

-Myzafere Limani

-Naim Berisha

-Ramadan Zejnullahu

-Shukri Fetahu


-Shaban Buza

-Veton Hoxha

Anëtarët e jashtëm:

-Abdylmenaf Bexheti

-Bahri Beci


-Gëzim Qendro

-Kristaq Prifti

-Luan Starova

-Matteo Mandala

-Mentor Petrela


*Sipas njoftimit paraprak, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës me Status të Akademisë, shpallë konkursin për zgjedhjet e anëtarëve të rinj, ndërsa recensionet e propozimeve për zgjedhjen e anëtarëve të Akademisë u lihen në dispozicion për shtatë ditë në mjediset e Akademisë (Statuti i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, nr. 446/2, i 11.05.2016, neni 23, paragrafi 12.).

KUMTESË E KRYESISË


Nga Lidhja e Shkrimtarëve e Kosovës 
AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE TË KOSOVËS  ËSHTË E DREJTUAR, VETËM PREJ FUNKSIONARËVE TË NJË PARTIE - TË LDK-së!
Opinionit tonë nuk i është bërë e mundshme të informohet se gati të gjithë funksionarët më të lartë të LDK-së janë bërë anëtarë të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve, kurse prej 9 anëtarëve të sotëm të Seksionit të Gjuhës e të Letërsisë 7 janë anëtarë të LDK-së, ndërsa 5 prej tyre anëtarë të djeshëm apo edhe të sotëm të Kryesisë ose të Këshillit të Përgjithshëm të kësaj partie! 

Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë

Mehmet Krajasekretar

 rregullt:
1.      Idriz Ajeti
2.      Ali Aliu
3.      Besim Bokshi
4.      Enver Gjerqeku
5.      Sabri Hamiti
6.      Rexhep Ismajli
7.      Mehmet Kraja
8.      Ali Podrimjaa
9.      Rexhep Qosja

Jashtë trupit  punës:
1.      Sinan Hasani
2.      Ibrahim Rugova

Për  tepër lexoni faqen zyrtare :

========================================
     Kryesia e Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 6 nëntor 2009, në Prishtinë, shqyrtoi gjendjen në institucionet tona shkencore, në mënyrë të veçantë në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës.
     Meqenëse në diskutim u paraqitën mjaft të dhëna që dëshmojnë se këto institucione janë të politizuara në shkallë të palejueshme, Kryesia e Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës e quan të nevojshme  që opinionit të Kosovës t’i drejtohet me këtë Kumtesë.
     1. Kryesia e Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës është e shqetësuar dhe e brengosur për shkak të pasojave që një politizim i tillë ka prodhuar dhe vazhdon të prodhojë në shkencën tonë, në planifikimin, në vlerësimet dhe në afirmimin e saj si në Kosovë, ashtu edhe në gjithë hapësirën kombëtare.
     2. Kryesia e Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës konstaton se përkatësia partiake është bërë kriter për pranimin dhe për dhënien e titujve shkencorë në institucionet shkencore, gjë që ka sjellë dhe vazhdon të sjellë deformime të tjera në veprimtarinë e tyre shkencore, kulturore dhe shoqërore.
     3. Kryesia e Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës konstaton se pasojat më të mëdha të një politizimi të tillë janë shprehur në veprimtarinë e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. Institucion njëpartiak në kohën e komunizmit, kjo Akademi vazhdon të jetë institucion njëpartiak edhe sot, madje partiakisht më i anshëm sot se atëherë. Opinionit tonë nuk i është bërë e mundshme të informohet se gati të gjithë funksionarët më të lartë të LDK-së janë bërë anëtarë të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve, kurse prej 9 anëtarëve të sotëm të Seksionit të Gjuhës e të Letërsisë 7 janë anëtarë të LDK-së, ndërsa 5 prej tyre anëtarë të djeshëm apo edhe të sotëm të Kryesisë ose të Këshillit të Përgjithshëm të kësaj partie!
     4. Kryesia e Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës konstaton se Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës është e drejtuar vetëm prej anëtarëve, shpesh, madje, vetëm prej funksionarëve të një partie - të LDK-së! Për të qenë edhe më tragjikomike, më e papranueshme dhe më e palejueshme udhëheqja e saj, Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës drejtohet prej një grupi partiako-lokal! Kështu, fjala vjen, qe 17 vjet në krye të Akademisë e ndërrojnë njëri-tjetrin një kimist e tre gjuhëtarë, kurse në Kryesi u asistojnë fqinjë të vendlindjes e të partisë! Kjo udhëheqje ka shkelur dhe vazhdon të shkelë procedurat elementare demokratike gjatë zgjedhjes së anëtarëve të rinj të Akademisë; e shkurton afatin e zgjedhjes në dy vjet kur do të shtojë numrin e bashkëpartiakëve të vet dhe e zgjat në katër vjet kur do të shtyjë pranimin e të tjerëve. Për të siguruar që të pranohen vetëm bashkëpartiakët e saj dhe të pengohet pranimi i të tjerëve, kjo udhëheqje e ka bërë Seksionin organ i cili, në vend se Kuvendi i Akademisë, vendos kush do të pranohet në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, çka nuk ndodh në asnjë akademi në Evropë!
     5. Kryesia e Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës thekson se uzurpimi i tillë njëpartiak i Akademisë dhe i Kryesisë së saj ka bërë: që në Akademi të sillen edhe disa shkrimtarë - kritikë, prozatorë e poetë të cilët, po të mos ishte ajo ashtu e uzurpuar, nuk do të bëheshin anëtarë të saj; që në vazhdimësi të refuzohen studiues, shkrimtarë dhe krijues të tjerë me vepër të çmuar shkencore, letrare, artistike dhe me merita të mëdha për arsimin dhe për kulturën e Kosovës.
     6. Kryesia e Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës konstaton se Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës, për shkak të uzurpimit të tillë të skajshëm partiak, nuk ka sot në përbërje të saj: asnjë historian, asnjë arkeolog, asnjë leksikolog e leksikograf, asnjë historian të krijimtarisë popullore, asnjë mjek. Deri sivjet, në përbërje të saj kjo Akademi nuk e kishte asnjë ekonomist sado Kosova ka një varg ekonomistësh të njohur e të çmuar edhe jashtë Kosovës. Po sivjet në Akademinë tonë u pranua një ekonomist dhe ky është një funksionar i LDK-së, njëkohësisht kryetar i Prishtinës!
     7. Kryesia e Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës është e bindur se si pasojë e këtyre deformimeve, e kësaj papërgjegjësie shkencore, intelektuale dhe morale të uzurpuesve të Akademisë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës, në mënyrë të veçantë dy seksionet e saj themelore - Seksioni i Gjuhës dhe i Letërsisë dhe Seksioni i Shkencave Shoqërore, nuk kanë realizuar deri sot dhe nuk do të jenë në gjendje të realizojnë as sot e tutje me përbërjen që kanë asnjë projekt kërkimor-shkencor me rëndësi historike për Kosovën e aq më pak për popullin shqiptar në përgjithësi. Akademia e Shkencave dhe e Arteve  e Kosovës sot vepron si një shtëpi modeste botuese, e cila boton çka është botuar shumë kohë përpara dhe riboton veprat e disa anëtarëve të saj, ndonjëherë pavarësisht prej vlerës së tyre!
     8. Kryesia e Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës shpreh indinjatë pse mediet tona nuk janë marrë deri sot dhe nuk merren as sot me politizimin e institucioneve tona shkencore dhe me deformimet e sipërshënuara në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. Kryesia e Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës është e vetëdijshme se heshtja e tillë e medieve është pasojë, në njërën anë, e mungesës së transparencës në Akademi, kurse, në anën tjetër, e trysnive që iu bëhen prej strukturave partiake të cilave iu takojnë përdoruesit dhe shpërdoruesit e Akademisë sonë!
     9. Kryesia e Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës fton opinionin e Kosovës, krijuesit shkencorë dhe artistikë, sidomos  institucionet politike dhe shtetërore që të bëjnë çka varet prej tyre për reformimin e institucioneve tona shkencore, për ndërprerjen e politizimit të tyre, për ndërrimin e gjendjes së përkeqësuar në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, e cila cenon, në afat të gjatë historik, interesat shkencore, kulturore dhe, në përgjithësi, shoqërore të Kosovës.
     Kryesia e Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës i bën me dije opinionin kosovar dhe institucionet politike e shtetërore se do t’i vazhdojë përpjekjet për ndryshimin e gjendjes së politizuar në institucionet shkencore dhe kulturore, sidomos për ndryshimin e gjendjes së uzurpuar në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës.
Kryesia e LSHK-së / Kryetari - ADEM DEMAÇI
Prishtinë më 06. 11. 2009

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)