Të gjitha të drejtat e përmbajtjes në Agjencionin Floripress janë të rezervuara

Të gjitha të drejtat e përmbajtjes në këtë portal  të Agjencionit informativ "Floripress" janë të rezervuara

Kushtet për kopjimin e përmbajtjeve nga Agjencioni Floripress:

Kopjim falas të përmbajtjeve nga Agjencioni Floripress jashtë këtyre kushteve është e lejuar vetëm me pajtim të redaksisë së Agjencionit Floripress  gjegjësisht me Editorin  dhe kryeredaktorin e agjencisë "Floripress",zt.Flori Bruqi.

Lejohet kopjimi falas i lajmeve, raporteve dhe shkrimeve tjera nga Floripress , vetëm sipas kushteve në vijim:

- Lejohet të kopjohet më së shumti 50  % nga përmbajtja e tekstit,

- Në fund të tesktit të kopjuar, duhet të vendoset një fjali “tekstin e plotë mund ta lexoni këtu”, ndërsa me fjalën “këtu” të ndërlidhet linku i tekstit të plotë origjinal në floripress.blogspot.com

- Nëse teksti është shkruar nga një autor konkret nga Floripress , në tekstin e kopjuar, medoemos duhet të shkruhet dhe emri i autorit.

- Titulli i tekstit duhet të fillojë me fjalën “Floripress ” dhe me shenjën e pikësimit “dy pika” (psh. “Floripress ”: më kanë lustruar pa asnjë faj”)

- Lejohet të kopjohen më së shumti pesë përmbajtje në ditë.

Ndalohet kopjimi falas i kolumnave të publikuara nga Floripress  përpos nëse është arritur marrëveshje me kryeredaktorin e Floripress Pa marrëveshje të tillë, lejohet që falas të kopjohet vetëm një pjesë e kolumnës, ku:

- Pjesa e kolumnës mund të jetë e gjatë më së shumti 30 rreshta nga teksti origjininal i publikuar në Floripress .

- Titulli i pjesës së kopjuar detyrimisht duhet të fillojë me frazën e cila përmban emrin e autorit të kolumnës dhe fjalët “për Floripress ”, ku do të pasojë shenja e pikësimit, dy pika, (psh. “ Albani  për Floripress : shqiptar , amerikanë dhe mercenarë”).

- Në fund të tekstit të kopjuar, duhet të vendoset dhe një fjali: “kolumnën e plotë mund ta lexoni këtu” , ndërsa fjala “këtu” të ndërlidhet me linkun e tekstit origjinal të floripreess.blogspot.com

Kopjimi i videove dhe fotografive është e lejuar vetëm me marrëveshje me  Editorin -kryeredaktorin e floripress.blogspot.com

Ai që do të publikojë përmbajtje (lajm, raport ose shkrim tjetër) jashtë kushteve për kopjim falas, detyrohet që botuesit të Floripress  ti paguajë dëmshpërblim prej 1.000 €urove   për një përmbajtje.

Ai që publikon kolumnë jashtë kushteve për kopjim falas është i detyruar që botuesit të Floripress detyrohet të paguajë dëmshpërblim prej 2000 €urove  për një kolumnë. Botuesi këtë shumë të parave tërësisht do t’ia përcjellë (paguajë) njerëzve të varfër në Republikën e Kosovës.

Ai që do të publikojë video ose fotografi jashtë kushteve për kopjim falas është i detyruar që botuesit të Floripress-it ti paguajë dëmshpërblim prej 3000 €urove  për një video ose një fotografi. Botuesi këtë shumë do t’ia përcjellë (paguajë)njerëzve të varfër në Republikën e Kosovës.Për shkeljen e këtyre kushteve, botuesi i Floripress  autorizon përfaqësuesin e tij ligjor që të ndërmer masa ligjore kundrejt shkelësve të kushteve.

Redaksia Floripress-Prishtinë

E-mail: ptcflomed@yahoo.co.uk 

RaiffesenBanka    Prishtinë Xh.llog N.T.P Flomed : 1501110000655404

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)