Ç'ËSHTË PROGRAMI D.D.D.NË KOMPANINË FLOMED PRISHTINË?


PTC “FLOMED” - SHËRBIMET DDD

RRETH NESHHISTORIKU I PTC FLOMED PRISHTINË

PTC FLOMED PRISHTINË është prezent që nga viti 1987 me një numër të madh të klientëve.
Ne si përfaqësues, çdo vit duhet të vijojmë trajnimet në: Borer chemie AG Zvicër,Schülke-Mayr GmbH Gjermani Gjithashtu çdo 3-6 muaj na bëhet vizitë nga Departamenti teknik i të Fabriakve të sipërshenuara me qëllim të kontrollimit të klientëve aktual, të përdorimit të preparateve kimike dhe të procedurave tjera.
Në këtë mënyrë, ne mund të garantojmë shërbim cilësor të të gjithë klientëve dhe me këtë e mbrojmë reputacionin e Flomed-it .

Ne jemi shendërruar në një kompani novatore e cila beson në cilësi, efektivitet, siguri dhe trajnime.
Kompanitë e tjera per parandalimin e dëmtuesve tek ne por edhe në vende tjera në mbarë botën përpiqen t’i kopjojnë standardet dhe metodat tona, por meqë e dimë që ky biznes është në zhvillim të vazhdueshëm, ne gjithnjë do t’i përsosim metodat tona.


FLOMED PRISHTINË është i certifikuar nga HACCP dhe AIB për përdorim të sigurt të preparateve kimike dhe kjo ka rrol të rëndësishëm sidomos tek prodhuesit ushqimorë dhe konsumatorët e tyre.

Të gjitha preparatet tona kimike janë te aprovuara nga:
EPA USA (Agjensioni për mbrojtjen e ambientit) www.epa.govIntro imageNe i kuptojmë nevojat e juaja.
Ju nuk i doni dëmtusit në ndërtesen tuaj, dhe doni që ta minimizoni përdorimin e preparateve kimike në mjedisin tuaj.

GARANCIONINe garantonjmë që do të jeni të kënaqur me shërbimet tona.
Nëse ka ndonjë problem me ndonjërin nga shërbimet,
Do të vazhdojmë të kryejmë shërbimin tonë në pronën tuaj pa pagesë deri sa të mbeteni të kënaqur ose për shërbimin e fundit paratë do të ju kthehen.

Mbroitja në 3 zona nga PTC FLOMED PRISHTINË është zgjidhja për këtë!ZONA E GJELBËR: PERIMETRI

Puna më e madhe e PTC FLOMED-IT  përqendrohet në zonën e Gjelbër.
Gjëja më kryesore që t’i mbani dëmtuesit jashtë objektit tuaj është që së pari t’i mbani larg pronës suaj.
Programi i kontrollit tonë fillon me një kontroll të hollësishëm të pronës suaj.
Teknikët tanë i kërkojnë vendstrehimet dhe strofkat potenciale të dëmtuesve:
Drurët, shkurret, llumin, barin, vegjetacionin e kalbur, grumbujt e drurëve dhe të tullave, depot e vogla, vend-qëndrimin e kafshëve dhe burimet e lagështisë etj…të gjitha këto janë burim i shumimit dhe aktiviteteve të dëmtuesve.
PTC FLOMED  i trajton këto vende me granula, preparate likuide etj, për ta krijuar një zonë mbrojtëse të perimetrit në ato vende të jashtme pra duke e pakësuar popullatën e dëmtuesve përreth objektit.

ZONA E VERDHË: PIKAT HYRËSE

Zona e verdhë është mbrojtja e fundit e jashtme për ndalimin e pushtuesve që të hyjnë mbrenda.
Kjo zonë fokusohet në vendet përjashta menjëherë pranë ndërtesës, përfshirë dritaret, dyert, pragjet,pusetat dhe mbledhësit e ujit, pikat hyrëse të kabllove elektrike etj.
PTC FLOMED  vendosë një shirit lëngu, pluhuri dhe kurthesh etj për t’i ndaluar dëmtuesit që të hyjnë në zonën e kuqe.
Plasaritjet dhe të çarat ku mendohet të ketë aktivitet të dëmtuesve izolohen për tu mos lejuar hyrjen e tyre.ZONA E KUQE: BRENDIA E OBJEKTIT

Është hapësira më kritike e stabilimentit. Vendet të cilat duhet të mbrohen nga kontaminimi. Shkaku i kësaj, do të përdorim vetëm produktet me cilësi afatgjate dhe të sigurt.
Për insektet do të përdorim karrem nëpër strofkat e insekteve.
Për brejtës në të shumten e rasteve përdorim ngjitësa special, kurtha dhe mjete të tjera mekanike pra rrall herë helme kundër brejtësve. Pra në pak raste përdorim Helm brejtësish brenda mureve të stabilimentieve tuaja.


PËRPARËSITË TJERA NGA FLOMED PRISHTINË

Përparësia më e madhe e shërbimeve tona është që preparatet tona janë PA ERË.
Njerëzit s’kanë nevojë të largohen nga ndërtesa kur ne e trajtojmë atë ndërtesë.
Era e preparateve kimike nuk i mbytë insektet. Në të vërtetë, erën e shkakton përzierësi me të cilin përzihen preparatet kimike.
Këta përzierës janë më të rrezikshëm për njerëzit se sa për insektet.
Një përparësi tjetër e shërbimeve tona është ajo që e quajmë : “Shërbim jo përgatitor”
Kjo domethënë që klientët tanë nuk kanë nevojë të përgatiten për shërbimin tonë dhe s’kanë nevojë të pastrojnë pasi që ta kryejmë trajtimin. Kjo ju kursen kohën dhe paratë.

PËRFITIMI

• Ne i përdorim mjetet dhe preparatet më të reja,
• Nuk përdorim Organofosfate dhe Karbamate dhe pa sperkatje,
• Teknikët tanë janë të trajnuar mirë dhe të certifikuar,
• Te certifikuar nga HACCP ,
• Perdorim sitemin e shërbimeve I.P.M,
• Kemi këshillime të vazhdueshme në qendrat tona në Evropë,
• Teknikët tanë janë kontrolluar dhe hollësisht është shikuar historiku i tyre,
• Teknikët e PTC FLOMED-IT  janë të trajnuar dhe të certifikuar nga drejtorët teknik në Gjermani dhe Zvicër.
• Ne krijojmë partneritet me ju dhe mjedisin,
• Ne bëjmë kontrollime të vazhdueshme,
• Teknikët tanë i komunikojnë gjetjet e tyre pas çdo vizite,
• Ju ofrojmë raport me shkrim për gjetjet tona.

RRETH AROMATIZIMIT

Ptc “Flomed”Prishtinë që nga viti 2012 ofron shërbime profesionale të aromatizimit në partneritet me kompaninë SCENT::LINQ e cila mirret eksluzivisht me prodhimin e makinave për shpërndarje të aromave dhe kompaninë GjermaneS-M  dhe atë Zvicërane Borer  të dyja këto të cilat merren vetë me prodhim të aromave.
Falë kualitetit të lartë të makinave dhe aromave kjo kompani është zgjëruar ne shume vende të botës si në:

Kolombi, Guatamala, Portugali, Spanjë, Franca, Danimarkë, Holandë, Belgjikë, Rumani, Qipro, Kosovë, Rusi, Israel, Algjeri, Katar, Kuvait, UAE, Bahran, Azerbeigjan, Nigeri, Afrikë, Hong Kong, Kinë, Tailandë, Japoni dhe së shpejti në shumë vende tjera.

SHQISAT E TË NUHATURIT:

Shqisat e të nuhaturit janë të vetmet shqisa të trurit të cilat funksionojnë 24 orë dhe janë të vetmet shqisa të cilat janë të lidhura direkt me memorje dhe emocione të cilat ndodhën në të njeitin vend të trurit të njeriut.
NDIKIMI I AROMAVE TE NJERIU:

Njeriu mund ti dalloj rreth 10,000 lloje të Aromave dhe merr frymë mesatarisht 30,000 herë në ditë.
Kjo më së miri nënkupton se sa shumë jemi të ekspozuar ndaj aromave dhe për këtë vendet e aromatizuara padyshim ndikojnë direkt në memorjen tonë.
Pra duke përdorur aroma specifike klienti mund të ju kujtoj juve edhe jashtë objektit tuaj.


dezodorizacija

NDIKIMI I AROMAVE NË BIZNES:

Është vërtetuar se aromat kanë ndikim shumë të madh në botën e biznesit duke lidhur ngusht klientin me juve prandaj shumë kompani në mbarë botën përdorin aroma si armë kryesore ndaj konkurencës.
“Qëllimi ynë është që të ju ofrojmë aroma sa më të këndshme,
duke ju krijuar lidhje sa më të fortë me klientin“NDIKIMI I AROMAVE NË AMBIENT:

Rritë interesimin për ofertat apo produktet e juaja për: 35 %

Ndikon në blerje spontane për: 35 %

Ndikon në disponim dhe produktivitet të punonjësit tuaj për: 30 %

Satisfaksioni juaj: 100 %


MAKINAT

Makinat tona përdoren në mjedise të ndryshme dhe mbulojn sipërfaqe prej deri në 300 deri në 3000 M3 varësisht nga qarkullimi i ajrit dhe lloji i veprimtarisë.
Janë makina profesionale me kontroll kompjuterik i cili na lejon të planifi kojmë çdo ditë të javës duke caktuar orët e shpërdarjës së aromës dhe sasinë intenzitetit të shpërndarjës së aromës.
Për përhapjen e aromave makinat tona posedojnë teknologji Amerikane“submicron microdiffusion” e cila prodhon grimca deri në 1 mikron apo më të vogla ku edhe më një lëvizje të vogël të ajrit në një dhomë të madhe grimcat aromatike udhëtojnë dhe shpërndahen në mënyrë të njëtraitshme, homogjene dhe të shëndetshme në ajër dhe më pas zhduken pa lënë ndonjë gjurmë ose mbetje.
Kjo quhet edhe “avullim i ftohtë” ose “avull i thatë”
Makinat të tjera në treg prodhojnë grimca aromatike të madhësisë 80 mikron të cilat janë shumë të rënda prandaj ato bien në tokë pothuajse menjëherë, nuk zgjasin shumë dhe janë të lagështa.

AROMAT

Përparësia e aromave tona është se ato janë të përbëra në bazë vaji, pa gas, pa alkool, pa aerosol, nuk ndizen, nuk shkakotojnë alergji, kokëdhembje dhe janë aroma që zgjasin shumë në ambient.
Të gjitha aromat tona i permbushin rregullat e shendetit të BE-së, dhe janë të aprovuara nga IFRA (Shoqata ndërkombëtarepër aromë).
Për çdo aromë në kemi në dsipozicion të gjitha certifikatat, analizat dhe A-testet që tregojnë që janë të padëmshme për njeriun.
Aromat tona janë të aprovuara nga HACCP, ISO 9000 dhe ISO 9002.BREJTËSITBrejtësit shkaktojë dëme të konsiderueshme të pronës me breitjen e tyre të pandërprerë.


PËRSE E BËJNË KËTË PËRVEQ KËRKESËS PËR TU USHQYER?

Dhëmbët e parë te brejtësve rriten vazhdimisht dhe si rezultat ata duhet vazhdimisht ti gërryjë ato që të ketnë mundësi të ushqehen pa pengesë përndryshe do të ngordhnin nga uria. Këtë gërryerje ata zakonisht e bejnë duke brejtur kabllo elektrike, derrasa dhe gjësende të ndryshme.


KAFSHIMI NGA BREJTËSIT:Jo vetëm që brejtësit brejnë, ata gjithashtu mund të kafshojnë!
Një pickim nga brejtësit mund të përhapë Strep bakterje tek viktima e saj. Fëmijët e vegjël dhe foshnjat më së shpeshti janë viktima të kafshimit të brejtësve dhe ka shumë raste ku foshnjat kanë pësuar me humbjen e këmbëve, ose kanë vdekur si rezultat i kafshimit të miut.

2. DËMTUESIT DHE VEKTORËTVektorët, të tilla si pleshtat, rriqërat, marimangat, jetojnë së bashku me brejtësit.
Këto insekte mirëpresin brejtësit duke thithur gjakun e tyre dhe kështu transmetojë sëmundje nëpërmjet këtij shkëmbimi të gjakut.
Ata janë të njohur si transportues të një shumëllojshmërie të sëmundjeve si:
Tifoja murine, dhe janë konsideruar shkaktar për përhapjen e murtajës bubonike.
Infeksioni transmetohet pasi një plesht ka pickuar apo kafshuar një brejtës të infektuar dhe pastaj ka kafshuar një njeri.KONTAMINIMI – NDOTJASalmonella: është bakterie e cila përhapet nga brejtësit me jashtëqitjet të infektuar. Kjo sëmundje sjell dhimbje barkut diarre , ethe etj.
Hantavirus: është gjetur në urinë, pështymë, feces të brejtësve të infektuar. Dikush mund të infektohen nëpërmjet inhalimi i pluhurit të ndotur, duke prekur gojën apo hundën pas punëve me materiale të ndotura, ose thjesht duke jetuar në një mjedis me brejtës të infektuar.

razlike izmedju misa i pacova

LLOJET E BREJTËSVE:

razlike izmedju misa i pacova

Domaći crni pacov


razlike izmedju misa i pacova


Sivi pacovBizamski pacov


Hrčak


Slepo kuče


Krtica

Miu i Qatisë

Karakterizohet me ngjyrë të zezë ose të kafët, 20 deri 25 cm i gjatë me nje bisht të gjatë dhe veshë të mëdhenjë. Zakonisht jetojnë në tavane dhe ushqehen me fruta.
Ky lloj I brejtësve është veshtirë të kapet sidomos udhëheqësi I tyre I ashtuquajturi Alfa Rat.


Miu Norway

Karakterizohet me ngjyrë të kafët. Ka peshë më të madhe se miu I qatisë por me gjatësi pak më të vogël. Ka sy dhe veshë të vegjël ndërsa bishi është më i shkurtë se trupi I tyre.
Jetojnë në tokë dhe preferojnë të ushqehen me mishra te të gjitha llojeve.
Edhe ky lloj e ka udhëheqësin e vet Alfa Rat.


Miu i shtëpisë

Karakterizohet me ngjyrë të kafët ose hiri të qelët me veshë të mëdhenjë he sy të vegjël. Preferojnë të ushqehen me gjithqka.
Ky lloj nuk ka udhëheqës prandaj kapja e tyre është pak sa më e lehtë.

Način provedbe obveznih DDD mjera - Tko? Gdje?
BUBASHFABAT

FURTARËT

Bubashfabat janë të pranishme që nga koha e dinosaurëve!
Një Bubashfabë mund të jetojë gati një muaj pa ushqim!
Një Bubashfabë mund të jetojnë rreth dy javë pa ujë!
Bubashfaba femër qiftëzohet vetëm njëherë gjatë jetës së vet dhe lind të vegjël gjatë tërë jetës!
Prej vetëm dy Bubashfabave mund te lindin rreth 100, 000 të vegjël në vit!
Një Bubashfabë mund të jetojë deri në një javë pa kokën e tij!
Bubashfabat mund të mbajnë frymën e tyre për deri në 40 minuta!
Bubashfabat kanë reflekset më të shpejtë se njerëzit.
Çdo Bubashfabë jeton deri në 7 Muaj!


Dezinsekcija bubasvabe
Bubašvaba
USHQIMI

Bubashfabat pëlqejnë ushqime të llojeve të ndryshme.
Ata gjithashtu hanë edhe sende të tilla si pastë dhëmbësh dhe libra!

VENDI KU JETOJNË

Bubashfabat jetojnë në vende të ngrohta dhe me lagështi dhe të errëta, si kuzhina, banjo, dhe vendet ku njerëzit hanë dhe pinë.

NDIKIMI

Bubashfabat zvarriten nëpër zona të pista dhe pastaj ecin nëpër shtëpitë tona prandaj bartin shumë baktere dhe mikrobe. Ata mund të kontaminojnë ushqimin nga lëkura e tyre.
Ato duke u rritur ndërrojnë lekuren e tyre që mund të shkaktojnë reaksione alergjike, të astmës dhe sëmundjeve të tjera, sidomos tek fëmijët.
Egzistojnë lloje të ndryshme të bubashfabave por 3 llojë preferojnë të jetojnë bashkë me njerëzit a to janë:
Bubashfaba Gjermane (më e përhapura ), Amerikane, E kafet Bandet etj

DezinsekcijaŽuti mravi


MILINGONATMilingonat zakonisht jetojnë jashtë në natyrë në koloni sociale duke ndërtuar fole mbitokë dhe nëntokë me një rrjet të rrugëve speciale për të mundësuar milingonave punëtore të udhëtojnë jasht dhe mbrenda folesë, por ato mund të hyjë në objektin e juaj përmes çarjeve të vogla, dritareve, dhe dyerve. Ato krijojnë foletë e tyre brenda duke u ushqyer me sheqerna, yndyrna , proteina etj që milingonat mund ti gjejnë lehtësisht në objektet tuaja.
Buba rus
Siq e cekëm më lartë Milingonat jetojnë në koloni, ku ata të gjithë punojnë së bashku dhe kryejn funksione individuale. Kolonia përbëhet nga: Mbretëresha, Punëtorët dhe meshkujt.

Crni mravi

Vetëm Milingonat punëtore mund të dalin nga foleja për të konsumuar dhe të mbledhin materiale ushqimore për pjesën tjetër të kolonisë dhe rregull e veqant e tyre është se asnjëherë më shumë se 5% e popullatës nuk dalin jasht folesë.
Buba rus
Disa milingona janë të njohur për të transmetuar sëmundje si Salmonella dhe Aureus.

Për parandalimin më të mirë, mbani të gjitha hyrjet e objektit të mbyllura mirë dhe mbani të gjitha ushqimet të mbyllura mir.
Hiqni çdo material bimore kalbur nga oborri.

MIZAT

Domaća muva

Egzistojnë mbi 300.000 lloje të mizave.
Kur ato hyjnë në objektin tuaj atëher fillon problemi i ballafaqimit me to.
Në krahasim prej disa insekteve tjera mizat nuk kafshojë apo nuk thithin gjak nga ju por bëjnë dëme tjera.
Mizat në pergjithsi jetonë rreth 30 ditë. Kjo është mirë të dihet sepse nëse ata mbesin të të bllokuar në objektin tuaj, ju nuk duhet të shqetësoheni sepse ato nuk do të jenë aty për kohë të gjatë !!!

Mizat lëshojnë deri në 3.000 vezë gjatë jetës së tyre prej një muaji.
Pra në qoftë se ju jeni duke pritur për atë mizë të vdesë në objektin tuaj pas një muaji, ju do të keni probleme të mëdha në sepse shumë shpejtë do të keni një numer të madh mizash të posalindura.

Ne shpresojme se kjo është një mizë mashkull që është bllokuar në objektin tuaj!!!

Mizat kanë vetëm 2 krahë ndërsa Insektet tjera zakonisht kanë 4 krahë.
Krahët e tyre të lëvizin deri në 200 herë në sekondë dhe ato ndalojnë menjëherë kur këmbët e tyre prekin në sipërfaqe.

Nëse ju doni të kapni një mizë, është më mirë të filloni ngadale sepse ato janë në gjendje të ju shmangën nëse ju nuk jeni të shpejtë.
Ato kanë aftësi të kërcejnë prapa para se të lëvizin përpara.
Mizat lëshojnë vezët në ushqimin e tyre. Kjo gjithashtu mund të jetë ushqimi juaj.

Mizat posedojnë një substancë mbi shputat këmbëve të tyre që ndihmojnë ato të rrinë apo ngjtën në sipërfaqe.
Mizat duhet të vjellin në ushqim para se të hajnë atë. Ata mund të konsumojnë vetë lëngje pra vjella e tyre është një mjet për të kthyer në gjendje të lëngët ushqimin e tyre.
Mizat kryjnë jashtqitje çdo 4-5 minuta.
Shpresojmë se ata nuk ju prekin juve në atë moment!!!
Si përfundim mizat nuk do të ju dëmtojnë juve me një pickim , por ata me siguri bartin shumë sëmundje me të vjella, vezë dhe feces mbi ju dhe ushqimin tuaj.

Sipas një studimi të më shumë se 378.046 mizave është vërtetuar se ato përmbajnë 1.941.000 bakterie në trupat e tyre. Mizat me të vërtetë janë përgjegjës për vdekjet e shumë njerëzve por edhe kafshëve.

Sëmundjet të cilat përhapin janë: stafilokoku, E-sherikia-koli, salmonela dhe herpesi.

KËSHILLAT TONA:

Mizat pëlqejnë të ushqehen dhe mbarshtohen në mbeturina dhe jashtqitje të kafshëve atëher gjithmon mbani pastër dhe të mbyllur me kapak kontinjerët e mbeturinave si dhe pastroni jashtëqitjet e kafshëve.
Mbeturinat hidhni në qese te mbyllura mirë.
Vendosni rrjeta mbrojtëse në dyer dhe dritare.

MUSHKONJATMushkonjat janë bartësit më të rrezikshem të sëmundjeve në histori dhe janë përgjegjës për më shumë vdekje njerëzish se nga çdo kafshë tjetër.
Mushkonja mund të bartin lloje të ndryshme të sëmundjeve vdekjeprurëse, duke përfshirë: Malarian, ethet tropikale, ethet e verdha, Virusin West Nil dhe encefalitin.
Si pasoj e mushkonjave çdo vit në mbarë botën vdesin rreth 3 milion njerëz.
Pas çiftëzimit, mushkonja femër në mënyrë aktive e kërkon shujtën e gjakut nga ndonjë njeri apo kafshë tjetër gjak-ngrohtë për të marr sasi të mjaftueshme të proteinave dhe energjisë për të prodhuar numrin maksimal të vezëve.

Ajo e gjen nikoqirin e përshtatshëm nëpërmjet shqisave të saj dhe e ndjekë erën(aromën) deri te burimi i saj.
Qëllimi jetësor i mushkonjës mashkull është vetëm një…të çiftëzohet. Ai është gati për t’u shumuar rreth 24 orë pasi që të del nga pupa.
Që të dy mushkonjat, femra dhe mashkulli kanë nevojë për ushqim nga sheqernat e bimëve të afërta dhe nektari i luleve.
Vetëm mushkonja femër ka nevojë për shujtë gjaku kur të përgatitet t’i prodhojë vezët.
Çdo lloj i mushkonjës ka tipare të ndryshme. Për shembull, koha e ditës kur mushkonja do të thumbojë do të jetë e ndryshme.
Ato që bartin sëmundje do të thumbojnë nga muzgu deri në agim.
Mushkonja e sezonit të vonshëm, e cila tashmë ka pasur disa shujta gjaku, ka më shumë gjasa të bartë sëmundje ngase virusi ka pasur mundësi të shumëzohet brenda insektit dhe të bëhet më virulente.

ÇKA E TËRHEQ MUSHKONJËN?

Derisa ekzistojnë shumë teori për këtë temë por e vërteta është që mushkonjën e tërheq era, pamja dhe nxehtësia.
Ajo mund ta dallojë nxehtësinë e trupit, lëvizjen, karbon dioksidin që lëshohet nëpërmjet frymëmarrjes dhe erën/kundërmimin e trupit.
Ajo mundet ta ndjej erën apo ta dallojë avullin e erës(aromës) deri në 30 metra largësi në drejtim të kundërt të erës.
Ajo mund të sheh deri në 9 metra largësi. Mushkonja i preferon ngjyrat e errëta, por jo shkaku i ngjyrës!
Ngjyra e errëta e absorbojnë më shumë nxehtësinë gjë që e bën personin që ka veshur këmishë apo kostum të ngjyrës së errët, të djersitet më shumë. Është djersa, ose aroma e djersës, që emetohet nga individi, ajo që e tërheqë mushkonjën.
Parfumet, deodorantët dhe prodhimet e banjës, gjithashtu mund të tërheqin insektin.
Kur mushkonja është në 3 metra largësi nga njeriu apo kafsha gjak-ngrohte, ajo mund ta “sheh” nxehtësinë që lirohet nga trupi i njeriu apo kafshës.
Si? Me rreze infra të kuqe!

SUGJERIMET TONA PËRFSHIJNË:

Largimi (hedhja) i gomave të vjetra, konservave, kovave të plastikës, plastmasit etj
Të zbrazet uji nga vazot qeramike, pjatat e vazove, etj.
Vazhdimisht të largohen mbeturinat nga ulluqet e shiut.
Të largohet uji që qëndron nga çatitë e rrafshëta.
Shponi vrima në fund të kontejnerit riciklues që të mos e mbledhë ujin e shiut.
Kthejeni përmbys pishinën plastike të fëmijëve kur nuk përdoret.
Vendoseni karrocën e dorës vertikalisht kur nuk përdoret.
Zbrazni dhe mbushini me dhe vendet ku ka tendencë të formohen gropa me ujë.
Largoni trungjet e drurëve ku mund të qëndrojë uji.
Hidhni peshq mushkonja-ngrënës në pellg dhe në pishinën zbukuruese.
Eliminoni rrjedhjen nga gropat septike dhe koritat e ujit.
Krasiteni vegjetacionin në oborrin prapa shtëpisë dhe largojini barishtet e gjata.
Ndërrojeni ujin nëpër pjatat e ujit për kafshët e qejfit, çdo të dytën ditë.

MËNYRA PËR REDUKTIMIN NGA BEZDISJA E MUSHKONJAVE.

Rrini brenda gjatë agimit, muzgut dhe gjatë mbrëmjes së hershme, nëse është e mundur.
Mushkonjat e përdorin CO2 që njerëzit e lëshojnë si tregues primar të lokacionit të tyre.
Fatkeqësisht, mbajtja e frymës nuk është zgjidhje afatgjate për t’iu shmangur bezdisjes nga mushkonjat.
Ka produkte në treg që përdoren në lëkurë për t’i debuar mushkonjat. Përdoreni sipas udhëzimeve.
Shmanguni përdorimit të mjeteve elektrizuese të insekteve ( siç janë vrasësit e insekteve), meqë janë treguar të pasuksesshme në reduktimin e popullatës së mushkonjave jashtë objektit.
Pastaj, ato mund t’i dëmtojnë popullatat e insekteve të dobishme.
Pritni barishtet dhe kositeni barin rregullisht për ta reduktuar mjedisin e favorshëm të mushkonjave. Mushkonjat e rritura preferojnë të pushojnë nëpër barishte dhe vegjetacion tjetër.

RRIQËRAT

Rriqrat janë araknide të vogla që janë shumë të përhapura në disa vende në Kosovë. Ato janë ekto-parazite që ushqehen me gjakun e zogjve, zvarranikëve dhe gjitarëve, përfshirë njerëzit. Fatkeqësisht mund t’i bartin sëmundjet te njerëzit si Ethet Hemorragjie, Roki, Anaplasmosa dhe Sëmundja e Etheve (Lyme disease).

NË KOSOVË JANË DY LLOJET MË TË PËRHAPUR TË RRIQRAVE:

Rriqëri këmbë-zezë (Ixodes hyaloma plumbeum) dhe (Dermacentor variabilis).
Ndërtimi i shtëpive në vendet periferike apo pyjore e ka shtuar mundësinë e kontaktit me jetën në natyrë dhe rriqrat.

Por ju mund ta zvogëloni numrin e rriqrave afër shtëpisë suaj duke e ndryshuar ambientin, duke i ndryshuar apo trajtuar vatrat e rriqrave dhe duke përdorur pesticide më pak toksike.
Shumica e njerëzve sëmuren nga ethet hemorragjike te rriqrave nga faza nimfale e rriqrave të cilat janë aktive vonë në pranverë dhe gjatë verës. Prandaj, përpjekjet e kontrollit drejtohen drejt fazës nimfale (e zhvillimi të hershëm).
Rriqëri i llojit Ixodes hyaloma plumbeum i rritur është aktiv edhe gjatë vjeshtës, gjatë ditëve të ngrohta të dimrit dhe në pranverë.

VATRAT NATYRORE QË JANË INDENTIFIKUAR NE KOSOVË JANË:

Malishevë, Therandë, Prizren, Lipjan, Klinë, Drenas, Gjakovë, Skenderaj, Shtime, Gjilan, Podujevë, Obiliq, Dragash, Prishtinë.

Sipas statistkave rajoni me i prekur mbetet Malisheva ku janë rregjistruar pickimet më të shpeshta dhe vdekeshmeri të njerëzve nga rriqërat duke bartur virusin vdekjeprurës të etheve hemoragjike Krime Kongo.
Që nga viti 1999 e deri me tani si pasojë e rriqërave në Kosovë kanë vdekur mbi 50 persona ku 30 prej tyre vetëm në rajonin e Malishevës.

Vetëm në vitin 2013 kanë gjetur vdekjen mbi 10-ta persona në Malishevë.

KËSHILLAT TONA:

- Shmanguni vendeve ku ka rriqëra,
- Nëse keni oborr ateher mbajeni barin e kositur mirë,
- Vishuni në mënyrë të përshtatshme,
- Bëjeni kontrollin e rriqrave dhe mënjanojini ato menjëherë duke u drejtuar te mjeku,
- Kërkoni ndihmë mjekësore nëse sëmureni pas kafshimit nga rriqrat.

Ecni nëpër mes të shtigjeve për t’iu shmangur rriqrave gjatë fërkimit me kaçubat apo gjethet. Gjithashtu është me rëndësi që në oborrin tuaj të mos ketë sipërfaqe të përshtatshme për rriqrat.Barin priteni dhe krasitni kaçubat, sidomos pranë sipërfaqeve ku familja juaj shëtitë apo luan. Minimizoni burimet e joshjes për minjtë të cilat mund të shërbejnë si rezervuare për rriqrat dhe t’i sjellin në oborrin tuaj.

VESHJA E PËRSHTATSHME

Rriqrat nuk kërcejnë, fluturojnë ose nuk bien nga drurët, por ngjiten për gjethe të rëna ose bar të gjatë. Kjo quhet kërkim dhe paraqitet si reagim ndaj stimulimit siç janë lëvizja, nxehtësia ose përqendrimi i shtuar i dioksid karbonit.

Vishni rroba me ngjyrë të çeltë dhe me mëngë të gjata dhe këmbëza të gjata.

Me këtë ekziston mundësia që rriqrat të shihen dhe të mos ngjiten në lëkurën tuaj.
Këmbëzat e pantallonave futini në çorape për mbrojtje shtesë.
Hiqni ndonjë rriqër eventual nga rrobat pasi që të hyni brenda, pastaj pastroni dhe thani mirë rrobat e juaja në temperaturë të lartë.
Përdorni preparat insekt mbrojtës në pjesët e ekspozuara të lëkurës sipas rekomandimeve të prodhuesit.

BËNI KONTROLLIN E RRIQRAVE DHE MËNJANONI RRIQRAT SHPEJTË

Kur të ktheheni në shtëpi ose ktheheni brenda, kontrolloni veten dhe anëtarët e familjes (përfshirë qentë dhe macet) për praninë e rriqrave.

Kafshimet e rriqrave rëndom nuk dhëmbin prandaj njerëzit dhe kafshët e qejfit mund të mos e dinë që rriqrat i janë ngjitur.

MOLI I DYSHEKUT – BED BUG

Moli i Dyshekut apo Bed Bug egzistojnë që nga shekulli i 11-të dhe shumë mirë kanë mësuar të jetojnë dhe të lulëzojnë bashk me njeriun.
Këto insekte mund të jetë një problem i vërtetë kur gjendet në shtëpinë ose biznesin tuaj p.sh në: Hotele, Spitale, Qerdhe etj .
Ato mund të jetojë deri në një apo një vit e gjysmë, duke prodhuar ndërmjet një dhe tetë vezë në ditë.
Pickimi i një insekti Bed Bug zakonisht nuk shkakton dhimbje dhe nuk është i njohur për të transmetuar ndonjë sëmundje, por ju mund të merrni infeksion dhe kruarje nga ky pickim.
Nëse jeni alergjik në pështymë të këtij insekti atëher ky mund të jetë një problem i madh.
Molët i Dyshekëve pëlqejnë specie me gjak të ngrohtë , pra NE jemi të preferuarit të tyre, por ata gjithashtu ushqehen me gjak nga kafshët tjera dhe shpendët.

Për fat të mirë, qentë dhe macet tuaja nuk janë aq tërheqëse për to.

Invazioni i tyre zakonisht fillon rreth krevatit. Trupat e tyre të sheshtë lejojnë ato për tu fshehur në dyshek dhe pjesët tjera më të imëta të tij.
Nese invazioni i tyre rritet shumë atëher ato mund të gjenden edhe në anësore të krevatit dhe kudo nëpër shtëpi.
Ato dijnë të udhëtojë deri në 5 metra për të marrë një shujtë gjaku.

SYGJERIMET TONA PËRFSHIJNË:

Kontrolloni nën dhe rreth dyshekut tuaj.
Pastroni shtratin tërësisht me thithëse elektrike dhe menjëher hidhni jasht në mbeturina thesin e thithëses elektrike.
Përdorni makinë me avull të nxehtë në të gjitha pjesët e dyshekut për të shmangur qeljen e vezëve apo shumimin e insekteve të rritura.

ZOGJËT

PROBLEMI:

golub

Shpendët siq janë Pëllumbat, Qavat, Harabelat etj mund të përbëjë një kërcënim serioz për shëndetin e njerëzve për shkak të afërsisë së tyre me njerëzit. Këta banorë urban u kanë përshtatur plotësisht mënyrës tonë të jetës dhe të lulëzojnë në ndërtesat tona dhe të hanë ushqimin tonë.
šiljci


Në qoftë se ju do të ishit zemëruar për të gjetur një koloni të brejtësve jetojnë në tavanin tuaj, ju duhet të jeni i shqetësuar dhe i mërzitur në mënyrë të barabartë për të gjetur fole zogjësh në tavanin apo kulmin tuaj.
Sa i përket bartjës së sëmundjeve, brejtësit dhe shpendët janë të ngjajshëm në këtë aspekt.
Shpendët janë të përsosur për përhapjen e sëmundjeve, ata të udhëtojnë distanca të mëdha dhe përhapin mbi dyzet parazitë të ndryshme dhe mund të përhapin më shumë se gjashtëdhjetë lloje të sëmundjeve infektive.
Glasat e tyre shkaktojnë korodim të madh të objekteve të llojeve të ndryshme sidomos ato me konstruksion metalik dhe automjeteve tuaja.

3 MËNYRAT E SËMUNDJEVE TË BARTURA NGA SHPENDËT TEK NJERËZIT

1. Ushqim dhe ujë i kontaminuar me feces
2. Inhalimi i pluhurit nga fekalet e tyre
3. Kontakti i drejtpërdrejtë me feces

Mbani mend: Nuk është e mjaftueshme për të hequr apo eliminuar zogjtë, vendet ku kanë qëndruar ata duhet të pastrohen dhe te dezinfektohen mirë që të eliminohen parazitet.

KËSHILLAT TONA

Krijoni zona të pa përshtatshme që shpendët të krijojnë fole duke:
Mbyllur të çarat dhe vrimat në objekt
Mbyllni kapaket e kontinjereve te mbeturinave
Mbani pastër rrethinen e objektit


Prishtinë,29.06.20013.                                             PTC “FLOMED”PRISHTINË

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)

Legjenda e Mujit dhe Halilit