Ata që lanë gjurmë në shkencë dhe atdhetarizëm:Osman Imami (1936-1996)Lindi më 16.VI.1936 në fshatin Singjeliq-Shkup. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, kurse gjimnazin në Pejë. U diplomua në Fakultetin e Mjekësisë të Shkupit, më 1961. Specializimin në mikrobiologji e kreu në Beograd më 1966, ndërsa në infektologji- në Zagreb më 1969. Në vitin 1968 magjistroi në Fakultetin e Mjekësisë të Zagrebit, kurse më 1971 doktoroi, po ashtu, në Fakultetin e Mjekësisë të Zagrebit.
Më 1965 u emërua drejtor i Entit Higjienik të Pejës, ndërsa më 1966 drejtor i përgjithshëm i Qendrës Medicinale të Pejës. Më 1969 u emërua drejtor i Repartit Infektiv të Spitalit të Përgjithshëm të Prishtinës. Më 1971 u zgjodh dekan i parë i Fakultetit të Mjekësisë të Prishtinës.
Gjatë vitit shkollor 1971-73 qëndroi në specializim në Baylor College of Medicine të Hjustonit, kurse në vitin shkollor 1974-75 në Institutin Nacional të Suedisë, në Stokholm. Punoi në Institutin Mikrobiologjik dhe në Entin Krahinor për Mbrojtjen Shëndetësore, në cilësinë e drejtorit të tij. Njëherazi ishte edhe profesor ordinar i Mikrobiologjisë në Fakultetin e Mjekësisë të Prishtinës.
Ishte sekretar i Seksionit të Shkencave të Natyrës të ASHAK. Aktivitetin shkencor dhe profesional e ka drejtuar në fushën e mikrobiologjisë dhe të infektologjisë. Lidhur me këtë ka botuar më se 40 punime shkencore dhe profesionale, dy tekste origjinale universitare dhe dy tekste të përkthyera universitare nga gjuha angleze dhe shqipe.
Ishte laureat i Çmimit të Nëntorit të qytetit të Prishtinës dhe i Çmimit të Dhjetorit të KSA të Kosovës.
Vdiq në Amerikë, në dhjetor të vitit 1996.

BIBLIOGRAFIA

I. Punimet:

Imami O., 1969, “Fauna crvenih parazita-helminata kod nekih skupina stanovništva Kosova i njezin epidemiološki značaj”, (tezë e magjistraturës).
Imami O., “Ispitivanje prokuženosti toksoplazmom stanovništva Kosova uporednim serološkim i alergijskim reakcijama s posebnim osvrtom na epidemiološke aspekte” (tezë e doktoratës).
Imami O., 1977, Neki novi aspekti antibioterapije, Praxis Medica, v. XIV, nr. 3-4.
Imami O., 1978, HB s antigenima u kliničkom materijalu, dobrovoljnih davalaca krvi i stanovništvu uopšte, Praxis Medica, v. XV, nr. 1-2.
Imami O., 1970, Trbušni tifus i meningealni sindrom, Praxis Medica, v. 23.
Imami O., 1976, Rasprostranjenost rezidualnog titra antitela na Toxoplasmu gondii na području SAP Kosova utvrdjenog metodom indirektne imunofluorescenije, Praxis Medica, v. XII, 9.
Imami O., 1971, Icterus kod tromesečnog deteta sa kongenitalnim luesom, Praxis Medica, v. II, 21.
Imami O., 1973, Naša iskustva u lečenju bolesnika od meningitisa, Praxis Medica, v. V, 31.
Imami O., 1975, Najčešći prouzrokovači bacilarne dizenterije na području Prištine kao i njihov odnos prema najpoznatijim antibioticima i kemoterapeuticima, Praxis Medica, v. X, 23.
Imami O., 1977, Antibodies to R. Prowazeki and C. Burneti in the population of Kosovo, Acta Biol. Med. Exp., 2, 93-96.
Imami O., … 1980, Antibodies to C. burneti and R. prowazekii in the population of Kosovo, Acta Biol. Med. Exp., 5, 79-82.
Imami O., … 1980, HBs antigenemia among the patiens ëith hepatitis, among the blood conors and the whole population, Acta Biol. Med. Exp., 5, 79-82.
Imami O., … 1980, Arbovirus Infections in the Region of Kosovska Kamenica (Yugoalavia): Arboviruses in the Mediterranean Countries, Zbl. Bakt, Supp. 9, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New York.
Imami O., … 1979, Antimikrobna i imunoterapija u infektologiji, Zbornik III Kongresa infektologa Jugoslavije, Ref. 92, 445-449.
…, Imami O., … 1979, Purulentni meningitis u periodu 1967-1977 god., - Prikaz 583 slučajeva, Zbornik III Kongresa infektologa Jugoslavije, Ref. 95, 459-462.
…, Imami O., … 1982, Rabies in Kosovo, European Congress of Infectologists Stockholm.
Imami O., … 1969, Slučaj cholangiohepatitis acuta septica uzrokovana S. typhi, Sedamnaesti sastanak infektologa Hrvatske.
Imami O., … 1970, Prikaz epidemije trbušnog tifusa u Kačaniku (Kosovo), Osamnaesti sastanak infektologa Hrvatske.
Imami O., … 1973, Stafilokokna sepsa kao dijagnostički i terapijski problem, Zbornik radova II Jugoslovenskog simpozijuma o antibijoticima, Zagreb, 1970. godine.
Imami O.,… 1973, Plučni nalaz u toku velikog kašlja, Zbornik radova pulmologa Srbije, Beograd, 1973, 103.
…, Imami O., lll 1972, Klinički prikaz epidemije velikih boginja na Kosovu, Zbornik. Jugoslovenskog simpozijuma o varioli održanog u Primoštenu 1972. godine, 102.
…, Imami O., … 1972, Terapija velikih boginja na Kosovu 1972. godine, Zbornik Jugoslovenskog simpozijuma o varioli, održanog u Primoštenu 1970. godine, 207.
Imami O., …. 1978, Prokuženost stanovništva opštine Klina i Suva Reka R. prowazekii i C. burneti, Prvi dani preventive medicine Kosova, Priština 15. i 16. juna 1978. godine.
Imami O., … 1978, Serološka ispitivanja stanovništva Kosova na infeksiju prouzrokovanu Treponema-om pallidum, Prvi dani preventive medicine Kosova, Priština 15. i 16. juna 1978. godine.
Imami O., … 1978, HB s antigenima u nekim grupacijama stanovništva Kosova, Prvi dani preventive Kosova, Priština, 15. i 16. juna 1978. godine.
…, Imami O., … 1977, Arbovirusne infekcije na Kosovu, IV simpozijum “Savremeni problemi virusnih infekcija”, Vrnjačka Banja, 16.
…, Imami O., … 1977, Antitela za R. prowazekii i C. burneti kod stanovništva Kosova, IV simpozijum “Savremeni problemi virusnih infekcija”, Vrnjačka Banja, 41.
…, Imami O., … 1978, Arbovirus infections in the region of Kosovska Kamenica (Kosovo) Summaries of poster sessions papers, 6th FEMS symposium “Arboviruses in the Mediterreanean countries”, Supetar Brač 1978, 18.
…, Imami O., … 1972, Obični oblici variole na Kosovu 1972. godine, Zbornik Jugoslovenskog simpozijum ao varioli, Primošten, 1972, 147.
Imami O., … 1976, Detakcija pozitivnih reaktora naTreponemu pallidum primenom indirektnog FTA testa, Prvi simpozijum lekara opšte medicine Kosova, Brezovica, 1976, 39.
Imami O., … 1976, Au antigenemia kod obolelih od virusnog hepatitisa i dobrovoljnih davalaca krvi na području SAP Kosovo, Zbornik radova sa Prvog simpozijuma lekara opšte medicine Kosova, Brezovica, 33.
…, Imami O., … 1983, Trbušni tifus u SAP Kosovo u periodu 1973-1982. godine, III Simpozijum Dani Preventivne Medicine Kosova, 9.
Imami O., … 1983, Značaj i mesto crvenih zaraznih bolesti u patologiji stanovništva SAP Kosovo, III Simpozijum Dani preventivne medicine Kosova u Prištini 1983, 15.
…, Imami O., … 1983, Kretanje crvenih zaraza u SAP Kosovo i snabdevanje vodom za piće za vremenski period 1971-1980. godine, III Simpozijum, Dani preventivne medicine Kosova, Priština 1983. g. 21.
…, Imami O., … 1983, Najčešći prouzrokovači bacilarne dizenterije na području Opštine za period 1976-1982, III Simpozijum, Dani preventivne medicine Kosova, Priština 1983, 28.
…, Imami O., … 1983, Salmoneloze na području Prištine, III Simpozijum, Dani preventivne medicine Kosova u Prištini, 1983, 33.
…, Imami O., … 1983, Epidemiološke i etiološke karakteristike virusnog hepatitisa na području SAP Kosovo, III Simpozijum, Dani preventivne medicine Kosova u Prištini, 1983, 67.
…, Imami O., … 1983, HB s antigenemia kod pacijenata na dijalizi, III Simpozium, Dani preventivne medicine Kosova u Prištini, 1983, 83.
…, Imami O., … 1983, Intrahospitalne infekcije na novorodjenačkom odeljenju Ginekološko Akušerske klinike, III Simpozijum, Dani preventivne medicine Kosova u Prištini, 1983, 96.

Tekstet origjinale:

Mikrobiologjia dhe parazitologjia medicinale, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSAK, Prishtinë, 1977.
Sëmundjet akute infektive, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSAK, Prishtinë, 1977.
Imunologjia, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSAK, Prishtinë, 1977.
Imunoprofilaksa, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSAK, Prishtinë, 1980.

Përkthimet nga gjuha angleze në gjuhën shqipe:

Jawetz, E., Melnick, J.L., Adelberg, E.A., “Vështrim mbi mikrobiologjinë medicinale” (Revieë of medical microbiology, 12th edition), Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSAK, Prishtinë, 1979.
Ëistricich, G.A., Lexhtman, M.D., “Praktikumi eksperimental nga mikrobiologjia” (Laboratory exercises in microbiology, third edition), Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSAK, Prishtinë, 1979.
Dedushaj, O. Imami: Vdekshmëria e foshnjave nga sëmundjet akute infektive në KSA të Kosovës gjatë periudhës 1961-1981, Ditët e mjekësisë preventive të Kosovës, Banjë e Pejës, maj 1985.

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)