Marrëveshja e arritur mes LDK-së, AAK-së dhe Nismës nuk i jep drejtë atyre që të parët të nominojnë kryeministrinEnver Hasani, kryetar i Gjykatës Kushtetuese ka dhënë përgjigje të saktë se koalicioni nënkupton bashkimin e partive që para zgjedhjeve kanë lidhur marrëveshje dhe kanë fituar shumicën e votave. Marrëveshja e arritur mes LDK-së, AAK-së dhe Nismës nuk i jep drejtë atyre që të parët të nominojnë kryeministrin, transmeton rtk.Enver Hasani, kryetar i Gjykatës Kushtetuese ka dhënë përgjigje të saktë se koalicioni nënkupton bashkimin e partive që para zgjedhjeve kanë lidhur marrëveshje dhe kanë fituar shumicën e votave.Ja në foto shpjegimi që është dhënë në komentet e Kushtetutës, që bëhen kohë pas kohe. Neni 95

1. Pas zgjedhjeve, Presidenti i Republikës së Kosovës i propozon Kuvendit kandidatin për Kryeministër, në konsultim me partinë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën e nevojshme në Kuvend për të formuar Qeverinë.

2. Kandidati për Kryeministër, jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë pas emërimit, paraqet përbërjen e Qeverisë para Kuvendit të Kosovës dhe kërkon miratimin nga ana e Kuvendit.

3. Qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave të të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës.

4. Nëse përbërja e propozuar e Qeverisë nuk merr shumicën e votave të nevojshme, Presidenti i Republikës së Kosovës, brenda dhjetë (10) ditësh emëron kandidatin tjetër sipas së njëjtës procedurë. Nëse as herën e dytë nuk zgjidhet Qeveria, atëherë Presidenti i Kosovës i shpall zgjedhjet, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se dyzet (40) ditë nga dit a e shpalljes së tyre.

5. Nëse Kryeministri jep dorëheqjen ose për arsye të tjera, posti i tij/saj mbetet i lirë, Qeveria bie, dhe Presidenti i Republikës së Kosovës, në konsultim me partitë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën në Kuvend, mandaton kandidatin e ri, për të formuar Qeverinë. – 38 -

6. Anëtarët e Qeverisë pas zgjedhjes, japin betimin para Kuvendit. Teksti i betimit rregullohet me ligj

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)