I etur për dituri dhe liri - Rrustem (Beqir) Bruqi( 28 gusht 1958 - 6 korrik 1998)

Floripress

Rrustem Bruqi, u lind më 28 gusht të vitit 1958, në fshatin Isniq të Komunës së Deçanit, nga babi Beqiri dhe nënë Ajshja.Më 1 shtator 1965, fillon mësimet e para në klasën e parë në Shkollën Fillore “Liria” (tash Sh.F. “Isa Boletini” – vërejtje Shkodran Imeraj) në Isniq. Shkronjat e para Rrustemi i mori nga mësuesi Maxhun Bruqi, që më kalimin e kohës do të bëhen udhërrefyesë në rrugëtimin e tij për ti sjellur lirin vendlindjës së tij Kosovës.

Sukseset në shkollë gjithënjë ishin më të, dhe keshtu më sukses të shumë mirë më 25 maj të vitit 1973, e përfundon shkollimin fillore.

Pasi e përfundoi shkollën fillore, edhe përkundër kushtëve të veshtira ekonomike, vazhdoi shkollimin e metutjeshmë. Në shtator të vitit 1973 regjistrohet në Gjimnazin “Vëllezërit Frashëri” në Deçan, në Drejtimin Shkencori-Natyrorë.

Dituria dhe hapsira studiuese tani ishin krijuar si horizont në jetën e Rrustemit. Keshtu më 25 janar 1978, e përfundon Gjimnazin.

I etur për dituri, Rrustemi në vjeshtën e vitit 1978, vazhdoi rrugëtimin e mëtutjeshmë duke u regjistruar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës.

Jeta studentore për të riun isniqas ishin vitët e kthesës së madhe në rrugëtimin e tij.

Rrustemi, më interes të vaçant i ndjekte ligjeratat. Kohën e kalonte dukë studijuar, por edhe duke biseduar më shokët e tij. Rrustemi e studionte Drejtesinë, dhe kjo pati ndikum që në jetë të vepronte i drejtë, çka ndikim patën Ligjeratat e profesorëve të Rrustemit siç ishin prof.dr.Bardhyl Qaushi, prof.dr.Esat Stavileci, prof.dr.Gazmen Zajmi etj.

Rrustemi si Student i Drejtesisë ishte në ballë të Demostratave të cilat shpërthyen në vitin 1981. Në Demostratat e muajit Mars, ai ishte krah për krahë më shokët e tij tek Menza e Studentëve.

Po ashtu edhe në Demostratat e Prillit të vitit 1981, Rrustemi bashkë më shokë ishtë në ballë të Demostratave në Qendër të Prishtinës, ku u konfrontuan më policinë jugosllave. Më këtë rast Rrustemi arrestohët dhe më ndihëm e tre policëve kosovarë arratisët nga paraburgimi.

Demostratate e vitëve ’80, kishin ndikuar në jetnë dhe vëprimtarinë e Rrustemit. Ishin ato Demostrata të cilat ndikuan që ai më përkushtim dhe vendosmeri ti sherbei atdheut.

Aktiviteti i Rrustemit i’u kishte renë në sy puntorëve të sigurimit, dhe shpeshherë ishte nën përcjelljën e tyre.

Më 1983, Rrustemi kyqët në Shoqërin Kultruoro-Artistike “Mehemt Riza” në Isniq.

Fillimisht Rrsutemi, në SHKA “Mehmet Riza”, është angazhura si organizatorë, që do të ndihmontë përgaditjën dhe organizimin e koncertëve dhe shfaqjëve teatrore. Ai po ashtu ishte edhe Anëtar i Kryesisë së SHKA “Mehemt Riza” dhe Kryetar i Rinisë së fshatit Isniq.

Në rrafshin artistik, Rrustemi për herë të parë është angazhuar në shfaqjën “Beselamë pse po më flijojnë”, në regji të artistit të mirënjohur Skender Tafaj.

Po ashtu në nderkohë është angashuar edhe në “Pirgu i Lartë” të autorit Teki Dervishi, po ashtu në regji të Skender Tafaj. Po ashtu shfaqje tjeter ku Rrustemi ka qene i angashuar ishte edhe shfaqja “Fosilet” të Azem Shkrelit.

Ndërsa për shfaqjët e trupës teatrale të Shoqërisë Kulturo-Artistikë “Meshmet Riza” nga Isniqi në sezonin 1982/1983, Enver Pajazitaj, bashkëkohanik i Rrustemit kujton : “Në njëren nga dramat kishte rol pa tekst, ishte një ushtar i popullit miëpo qëndrimi i tij ushtarak, caktimi në këtë rol e beri të ndihët mire dhe ta realizoj ashtu si duhej bërë. Ky rol i dha mundësin ta shprëhet ndjenjën e mbrendshmë shpirtërore dhe mëndjës, të shprehët deshirën që një ditë do të behët ushtar i popullit dhe ashtu ndoshi.”.

Më 16 nentor 1984 Rrustemi, Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, dhe mori titullin Jurist i Diplomuar.

Pasi Diplomoi për Drejtësi, Rrustemit i’u desht të shkoi në Sherbimin Ushtarak, ku aty ka fundi i viti 1984, ai së bashku më shokun dhe bashkëvendasin e tij Agim Kukleci shkuan në Sherbim Ushtarak në Strumnic të Maqedonisë.

Gjatë Sherbimit Ushtarak që të dytë, Rrustemi dhe Agimi, u maltretuan dhe u keqtrajtuan nga ana e oficerëve jugosllav. Por Rrustemi dhe Agimi, gjetë një përkrahje nga oficeri nga Kosova Rrustem Tetaj dhe Avdulla Balaj

Aty ka fillimi i vitit 1986, Rrustemi sëbashku më Agimin, e kryen Sherbimin Ushtarak, dhe u kthyen në vendlindjën e tyrë në Isniq.

Keshtu më 16 dhjetor 1986, Rrustemi u pranua si Praktikan në Gjykatën Komunal të Deçanit.
Pasi punoi 1 vitë e 3 muaj, në Gjykatën Komunal të Deçanit, ai praktikën e përfundon më 15 mars 1986.

Rrustemi për disa muaj mbeti në shtëpi, duke mos gjetur vend të punës. Por më 17 tetor 1988, më ndihmën e Salih Çekajt, Rrustemi filloi punën si Gjyqtarë në Gjykatën për Kundërvajtje në Deçan.

Suspendimi i Autonomisë së Kosovës nga ana e Serbisë më 1989, ngriti ndenjën nacionale të Shqiptarëve të Kosovës. Populli i Kosovës u ngrit në Demostrata të mëdha.
Në Demostrata e 28 marsit të vitit 1989, Rrustemi ishnë në ballë të popullit në Qendër të Deçanit. Por kjo të ishtë shumë e hidhur për Rrustemin, pasi që në Demostratën në fjalë u vra nga ana e policisë serbë, shoku dhe miku i pandashëm i Rrustemit, Agim Kukleci.

Formimi i Lidhjës Demokratike të Kosovës, pati jehonë të madhë ndër Shqiptarët. Më të shtrirjën e aktivitetit të LDK-së në Deçan, edhe Rrustemi ju bashkangjitë kësaj Levizjë gjithë popullore.

2 korriku dhe 7 shtatori i vitit 1990, patën ndikim shumë të madhë në veprimtarin e Rrustemit. Rrustemi e kishte kuptuar së Populli i Kosovës, duhët të bëntë shumë punë për të fituar Lirinë dhe Pavarsinë nga Serbia.

Që nga muaji maj kur u themelua Shoqata e Pavarur e Juristëve të kosovës Dega në Deçan, Rrustemi ishte Anetar i Kryesisë së Degës.

Pas përfundimit më sukses të dy Mbledhjeve të mbajtura në Shkollën Fillorë në Carrabreg, Rrustemi ishte caktuar si nikoqir i takimit të radhës. Pas konsultimeve në Degë, u vendos që të Thirrej Mbledhja e Isniqit.

Për organizimin e terenit për mbajtjën e mbledhjës në Isniqi, Rrustemi ka bashkëpunuar më koleget Ismet Kukleci, Zekë Sinanaj dhe Haxhi Sinanaj.
Më 10 tetor 1990, rreth orës 15:00, në Lokalët e Shkollës Fillore “Liria” në Isniq, i hapi punimët Mbledhja Historike e Isniqit.

Mbledhja e Isniqit u thirrë më iniciativën e Salih Çekaj në bashkëpunim edhe më Rrustem Bruqin si vendas dhe Isat Mushkolaj.

Në Mbledhje kan marë pjesë rreth 45 juristë nga Komuna e Deçanit më rrethinë.

Pas shumë diskutimësh në Mbledhjë, u vendos që të formohej Grupi i Jursitëve për të hartuar Statutin e Komunës së Deçanit sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës të Miratura në Kaçanik më 7 shtator 1990.

Në mesin e pesë juristëve të cilët përbenin Grupin për Hartimin e Statutit të Komunës ishte edhe Rrustem Bruqi.

Punëtorët e sigurimit serb, i’u kishin renë në gjurmë Grupit të Jurisëtve. Pas shumë hulumtimeve arrestohët një pjesë e grupit. Rrustem Bruqi, u arrestua më 8 nëntor 1990, dhe u lirua nga ana e hetuesisë në mungesë të provave.

Më 26 gusht 1991, më vendim të posaqëm nga Kolegji Krahinor për Kundërvajtje, 01.nr.212/91, Rrustem Bruqi largohet nga puna.

Më këtë rast do të japim një fragment nga Dokumenti i Lartë përmendur :

“Rrustem Bruqi, gjyqtar i Organit komunal për kundervajtje në Deçan, përkohësisht largohet nga detyra e Organit Komunal për Kundervajtje në Deçan, duke filluar prej 26.08.1991.

Perkohesisht largohet nga detyra Rrustem Bruqi, Gjyqtar i Organit Komunal për Kundervajtje ne Deçan, dhe zgjate deri te nxjerrja e vendimit defeinitiv sipas procedures se inicuar për zhgarkimin e tij.”.

Më tu largua nga puna ai në fillim të vitit 1992, vepro në Kryesin e LDK-së dega në Deçan, si dhe në Këshillin për Pajtimin e Gjaqeve.

Situata në Kosovë ishtë shumë e rendë, Rrustemi nuk e ndalte veprimtarin në sherbim të ç’ështjës Kombëtare.

Gjurmëve të tij i’u kishin venë Puntorët e Sigurimit. Keshtu duke e analizuar situatën në Kosovë, në bashkëveprim më shokët dhe familjën e tij, Rrustemi në vitin 1994 mërre rrugën e mergimit, i bindru së një ditë do të kthehët prapë në Kosovë.

Rrustemi së bashku më gruan dhe femijët vendoset në qytetin e Kronach-të në Gjermani Atje fillon aktivitetin e tij politik në shrebim të ç’ështjës së Kosovës.

Në Gjeramni Rrustemi takohet më shokun e idelati Salih Çekaj.

Rrustemi së bashku më Salihun, në mergim organizuan dhe sensebilizuan diasporen shqiptare për situaten në Kosovë.

Po ashtu Rrustemi ishtë njëri nga themeluesit dhe aktivistët e Shoqatës Humanitare “Agim Kukleci”, e cila veprontë në botën perëndimore në Mergatën Shqipatre.

Fund vitët ’90 të shekullit XX, ishin vitet e ktheses së madhe në Kosovë. Rrustemi, tani më e kishte kuptuar së Lufat në Kosovë ishte e pa shmangshme.

Fillimi i Luftës së Ushtrisë Çlirimtarë të Kosovës (UÇK), më 1998, Rrustem Bruqin e gjeti të përgaditur moralisht dhe kombetarisht.

Keshtu më 8 qershor 1998, Rrustemi e leshoi Gjermanin, dukë e lenë familjën, u nisë për Kosovë, për t’ju bashkangjitur vëllezrëve dhe motrave të UÇK-së.

Më 11 qershor 1998, pas katër vitëve largë Kosovës Rrustemi kalon kufirin Shqipëri-Kosovë. Pas rrugëtimit dy ditësh, më 13 qershor 1998, Rrustemi së bashku më shokët e tij, arrin në vendlindjën e tij në Isniq.

Rrustem Bruqi, në Luftën e UÇK-së, sherbeu në Brigadën 134 në Zonën Operative të Rrafshit të Dugagjinit.

Në Komandën e Brigadës 134, Rrustemi operonte në Komandën për Moral.

Më 6 korrik 1998, forcat e shumat ushtarako-policore serbe sulmuan fshatin Logjë të Pejës.

Më sulmin ndaj Logjës lajmërohet Komanda e Brigadës 134 “Jusuf Gervalla” në Prapaqan. Komanda jep urdhër që disa Njësitë Ushtarake të shkojnë në drejtim të Logjës në ndihëm Shtabit Lokal. Në mesin e Ushtarëve Çlirimtarë që shkon në Logjë ishte edhe Rrsutem Bruqi.

I pa lekundru dhe stoik luftoi ballë për ballë më armikun serb. Rrustem, e kishte pritur këtë qast për të dhenë kontributin e tij edhe më pushkë në dorë, për Çlirimin e Kosovës.

I vendosur dhe stoik, për të i’a sjellur lirin Kosovës, duke mos u zbrapsur nga sulemt e armikut, në ora 14:30 heroikishr ra për të mos vdekur kurr në Betejn e Logjës Deshmori Rrustem (Beqir) Bruqi.

Më posht do të japim një citat nga bashkëluftetarët e tij në Betejen e Logjës : “Të gjithë kan mëndur së ai nuk është vrarë por është palgosur, pasi renia e tij ka qenë shumë e butë sikur të mos dontë ti shkaktonet dhimbjë tokës të cilën dhe edhe jetën”.

Po atë ditë në Betejën e Logjës ranë Heroikish edhe Lumni Surdulli nga Vushtrria dhe Enver Alaj nga Dranoci i Deçanit.

Varrimi i Deshmorti Rrustrem Bruqi dhe bashkëluftetarëve Lumni Surdulli dhe Enver Alaj, u bë në varrezat e Isniqit më 7 korrik 1998.

 Në varrimin e deshmorëve morën pjesë qindar bashkëvendas dhe bashkëluftetarë të orëve të para të Luftës së UÇK-së.

Rrustem Bruqi dha jetën për Lirin e Kosovës dhe ra Heroikisht për të mos vdekur kurrë. Trupi i tij prehet i qetë në varrezat e dëshmorëve në Qendër të fshatit Isniq.

Duke e nderuar jetën edhe veprën e Rrustem Bruqit, Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, Rrustem Bruqin e ka nderuar me urdhirn me të lartë të shteti “Hero i Kosovës”.

http://floripress.blogspot.com/2013/09/ekskluzive-si-u-fitua-beteja-e-loxhes.html

 

Fundi i manipulimit për një betejë t ë madhe 

RRUSTEM BRUQI - DËSHMORI I LIRISË, GJAKU I TË CILIT I BËN DRITË KOSOVËS

http://www.shkoder.net/fjala/2003/noroshi2.htm

KRONIKA E USHTARIT TË LIRISË

http://www.trepca.net/2003/0503/030507-kronika.ushtarit.te.lirise-rrustem.bruqi.htm

Manaj: Rrustem Bruqi, njeri i idealeve
http://www.kosovapress.com/sq/arkiva/manaj-rrustem-bruqi-njeri-i-idealeve-76933/?old=1

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)