ME FAKTE KUNDER SPEKULIMEVE


(Agim Mehmeti “E vērteta pēr FARK-un” , SHB “Rugova Art” Prishtinē, 2014)Shkruan: Skēnder Zogaj


Foto: Liber qe hedh drite mbi shume çeshtje dhe te verteta te patjteresueshme?!!!...

Duke dashur te ju pershendes po ashtu per prezencen tuaj, qe ne fillim dua te theksoj se libri i Agim Mehmetit“E verteta per FARK-un”, hedh drite mbi nje sere çeshtjesh, per here te pare per opninionin, mbase te verteta te patjetersueshme, per dhe rreth organizimit te Sistemit te Mbrojtjes se Republikes se Kosoves, pra me thekse te vecanta per t’i sqaruar dhe vertetuar aspektet e ketij organizimi ushtarak e ne funksion te clirimit te Kosoves.
Per ta kuptuar me mire qellimin dhe metimin e autorit per kete liber, po sherbehemi me vete thenien e tij, derisa autori,(ish zv minister i mbrojtjes se Republikes se Kosoves) shprehet se,”qe nga fillimi i vitit 1998 e deri ne mbarimin e luftes ne Kosove ne vitin 1999,ne mjetet e informimit,ne ambiente te ndryshme ne Shqiperi,Kosove dhe mergate,eshte spekuluar se gjoja na qenkan dy ushtri,UÇK dhe FARK,gje qe nuk ishte dhe as sot nuk eshte e vertete...
Vepra “E vërteta për FARK-un apo (fillet e sitemit te mbrojtjes se Republikes se Kosoves(1991-1998)”, eshte libër i shkruar nga njeriu më kompetent,që ishte në krye të të gjitha ngjarjeve të atëhershme,pra pergjate tere ketij organizimi ushtarak institucional per nje dekade rresht. Ne kete liber te autorit Agim Mehmetit shtjellohen shume aspekte e rrethana pergjate ecurise se ketij organizimi ushtarak me tere veprimtarine e tij dhe gjithashtu edhe me tere pengesat dhe kurthat qe i jane bere ketij organizimi ne tere ecjen e tij, por ky liber tashme u jep pergjigje para se gjithash edhe shume nga pikepyetjet qe jane me interes per publikun sic jane ato se çka ishte FARK-u, kur dhe si u themelua ai, si u ndertua FARK-u, cilat ishin detyrat e tij, kush e themeloi FARK-un etj. Me interes te vecante per t’u ditur per opinionin e gjere, mbetet gjithashtu e vërteta e takimit të Osllos në maj të vitit 1998?,e qe autori dhe personazhi i ketij takimi ndriqon aspekte te ketij takimi me domethenie per rrjedhat e atehershme rreth unifikimit te faktorit ushtarak. Vlen te theksohet se autori Agim Mehmeti,atehere zv.minister i mbrotjes,na sqaron edhe nje fakt shume domethenes ne takimin e tij me presidentin Ibrahim Rugova,ne Berne te Zvicres me 1994, kur ai ishte per vizite tek ministri i puneve te jashtme te Zvicres z.Flavoi Koti, pra duke u shprehur ne pyetjen e atehershme te zv.ministrit te mbrotjes drejtuar presidentit se:”Perkunder te gjitha veshtiresive qe po i kemi ne kete organizim,duam mendimin tend se si te ecim tutje”,ndersa presidenti Rugova ia thote kete: “duke qene ne dijeni te ketyre veshtiresive,qe juve zoti epror i theksoni,ne duhet te ecim tutje,pandalshem ne vazhdimesine e sistemit te mbrojtjes,ngase juve jeni profesioniste dhe e dini se çfare beni e kthim prapa nuk ka”.
Janë sjellë në këtë libër, pra për herë të parë publikohen edhe mjaft faksimile që ndriqojnë shumë rrethana tjera në vazhdën e këtyre proceseve, e që kanë një rëndësi për opinionin, sidomos për ta njohur me mire të vërtetën e këtyre zhvillimeve të atëhershme,sic ishte edhe krijimi i qendrave te para stervitore ne Vicidol, Banine e Papaj. Me nje fjale libri “E verteta per FARK-un” mbetet jo vetem nje liber dokumentariteti historik, por gjithashtu dhe nje liber faktografik e me rendesi te vecante per ngjarjet, proceset dhe zhvillimet e organizimit institucional ushtarak ne drejtim te clirimit te Kosoves... 

Naim Kelmendi,Prishtine,29 Janar,2013

Libri “E vērteta pēr FARK-un” ēshtē njē sihariq i mirē, sepse prek njē temē shumē tē pērfolur, qē vazhdon tē pērtypet nga intrigat nēpēr koluare. Oficeri madhor i karrierēs, Agim Mehmeti, pēr tē mos u marr me thashethemet, paraqet librin me tē dhēna qē pasqyrojnē “Fillet e organizimit tē Sistemit tē Mbrojtjes sē Kosovēs 1991-1998, nē prizmin e konfliktit tē imponuar nga okupatori serb dhe pērpjekjeve tē shqiptarēve, pēr organizimin e luftēs clirimtare gjithēpopullore. Nē shērbim tē kētij qēllimi, Agim Mehmetit thot se, ēshtē ideuar dhe ēshtē themeluar FARK-u (Forcat e Armatosura tē Repubikēs sē Kosovēs), substanca ligjore (dhe kushtetuese) e aprovuar nga Qeveria e Republikēs sē Kosovēs. Ky ēshtē fakti thelbēsor historik qē dēshmon se FARK-u ishte institucioni legjitim i vullnetit tē lirē tē shumicēs apsolute tē shqiptarēve tē Kosovēs.

Foto: ME FAKTE KUNDER SPEKULIMEVE 
(Agim Mehmeti “E vērteta pēr FARK-un” , SHB “Rugova Art” Prishtinē, 2014)

Shkruan: Skēnder Zogaj

Libri “E vērteta pēr FARK-un” ēshtē njē sihariq i mirē, sepse prek njē temē shumē tē pērfolur, qē vazhdon tē pērtypet nga intrigat nēpēr koluare. Oficeri madhor i karrierēs, Agim Mehmeti, pēr tē mos u marr me thashethemet, paraqet librin me tē dhēna qē pasqyrojnē “Fillet e organizimit tē Sistemit tē Mbrojtjes sē Kosovēs 1991-1998, nē prizmin e konfliktit tē imponuar nga okupatori serb dhe pērpjekjeve tē shqiptarēve, pēr organizimin e luftēs clirimtare gjithēpopullore. Nē shērbim tē kētij qēllimi, Agim Mehmetit thot se, ēshtē ideuar dhe ēshtē themeluar FARK-u (Forcat e Armatosura tē Repubikēs sē Kosovēs), substanca ligjore (dhe kushtetuese) e aprovuar nga Qeveria e Republikēs sē Kosovēs. Ky ēshtē fakti thelbēsor historik qē dēshmon se FARK-u ishte institucioni legjitim i vullnetit tē lirē tē shumicēs apsolute tē shqiptarēve tē Kosovēs. 
2.
Kapiteni i Klasit tē Parē, Agim Mehmeti, si njēri nga organizatorēt kryesor tē filleve tē Sistemit tē Mbrojtjes sē Kosovēs, ēshtē dēshmitari kyc i zhvillimeve dhe i ngjarjeve tē shumta, qē i kanē paraprirē themelimit tē FARK-ut . Prandaj duke qenē nē rrjedhēn e zhvillimeve, ne sot kemi nē duar librin pēr FARK-un, qē flet pērmes dokumenteve konkrete, dēshmive tē shkruara, shkresave zyrtare, shēnimeve, skicave e komunikatave, vendimeve e urdhēresave, raporteve, procesverbaleve, letērkēmbimeve, etj. me tē cilat autori ndricon tē vērtetēn e FARK-ut, dhe demaskon pērpjekjet cvlerēsuese tē qarqeve anti-farkiste! 
3.
E vērteta dhe vetēm e vērteta, ēshtē qēllimi i autorit i cili, krahas artit tē luftēs, po del se ēshtē i zoti edhe pēr artin e shkrimit. Libri qē kemi nē duar, ēshtē njē doracak i mirēfilltē dhe shumē i dobishēm pēr tē gjitha kategoritē e lexuesve, e vecmas, pēr studjuesit e historisē tē cilēve u pērket pērgjegjēsia morale dhe profesionale e pasqyrimit tē sē vērtetēs. Krahas mēnyrēs sē organizimit tē Sistemit tē Mbrojtjes, autori jep tē dhēna tē shumta edhe rreth pērpjekjeve pēr krijimin e fronit unik tē shqiptarēve kundēr okupatorit serb. Mirēpo, pēr fat tē keq, pērpjekjet nuk e japin rezultatin e dēshiruar sepse nē skenē shfaqen dy krah lufte, qē fort e dobēsojnē forcēn luftarake. Dy krahēt vazhdojnē edhe sot ta fajēsojnē njēri-tjetrin, prandaj Agim Mehmeti, pēr tē mos u marrē me spekulime, paraqet fakte pēr ngjarjet, datat, ndodhitē, pēr njerēz me emēr e mbiemēr. Po citojmē:
“...mē 7 shkurt 1989, nē mēngjes, gjatē revistēs ushtarake qē u bēhej kadetēve, nē pistēn e kazermēs, e vērejta ish kadetin tim, Bislim Zyrapi, i cili nē cilēsinē e dēshmitarit kishte dēshmuar rrejshēm pēr mua dhe ... si “dhuratē” pēr atē dēshmi dhe bashkēpunim me organet e UDB-sē dhe tē sigurimit ushtarak, Bislimin dhe disa tē tjerē, i kishin regjistruar nē akademinē njēvjecare!... “ Fatkeqēsisht, thot auori, disa nga kēta persona sot gjenden nē vende tē rēndēsishme tē pushtetit aktual tē Kosovēs, sigurisht, me frikē, por tē kujdesshēm qē tē mos zbulohet ish veprimtaria e tyre e fēlliqur!’  
4.
Libri hapet me Parafjalēn autobiografike tē autorit, e cila njēherit ēshtē edhe biografia e brezit tē tij, i gjithē rinisē kosovare qē mēsyen shkollimin ushtarak, mē ēndrrēn e fshehur nē zemēr, pēr t’i dal zot popullit dhe atdheut tē robēruar! Shkollimi pēr kadetēt shqiptarē ēshtē tepēr i vēshtirē, por vullneti i tyre ēshtē mē i fortē se pengest. Ushtarēt dhe oficerēt shqiptarē janē mē tē dalluarit nē pērbērjen e APJ-sē, e cila pas vitit 1991 i bēn ‘mish pēr top”! Shpētimi i vetēm ēshtē dezertimi. Mē 12 gusht 1991 edhe Agim Mehmeti arratiset nē Zvicēr, ku i vazhdon angazhimet profesionale, nē bashkēveprim me spektrin politik dhe organizimet gjithēpopullore qē pērpiqeshin ta mbanin gjall traditēn shekullore tē rrezistencēs clirimtare. 
Nē fillimin e viteve tē 90-ta nisen “aktivitetet pēr krijimin e sistemit tē mbrojtjes sē Kosovēs” si “gjysēm ushtarake dhe pjesērisht institucionale”, nga tē cilat krijohet Mbrojtja Territoriale e Kosovēs, nē kuadrin e sē cilēs formohen shtabet e mbrojtjes nē tē gjitha qytetēt e Kosovēs, me Hajzer Hajzerin nē krye. Por, nē marsin 1993, ky organizim zbulohet dhe UDB-a bēn pērndjekje drakonike. Burgoset Hajzer Hajzeri dhe shumē shokē tē tij, ndērsa tē tjerēt braktisin vendin. Aktivitetet nē Kosovē zvogēlohen, por marrin hovē nē mērgatē, ku, eprorēt ushtarakē vetorganizohen dhe kērkojnē pērkrahjen e Qeverisē sē Kosovēs nē Egzil. Personalisht, Agim Mehmeti, nē mars tē vitit 1992, lidhet me kryeministrin Bukoshi dhe zv-kryeministrin Nikē Gjeloshi. Kjo i gēzon ushtarakēt qē i rreken punēs me tē gjitha forcat. Entuziazmi bēhet edhe mē i flaktē, kur Agim Mehmeti me disa shokē tē tij, nē Zvicēr, takohen me Ibrahim Rugovēn, i cili u thot: 
“...jam nē dijeni tē vēshtirēsive qē i theksoni..., duhet tē ecim tutje, pandalshēm, nē vazhdimsinē e sistemit tē mbrojtjes..., juve jeni profesionistē dhe e dini se cfarē bēni ... kthim prapa nuk ka...!” 
5.
Paralelisht me vlerēsimin e faktorēve tē luftēs, ndērmerren edhe veprimet organizative nga tē cilat kurorēzohet formimi i FARK-ut, mē 7 mars 1998, kur kryeminsitri Bukoshi emēron Ahmet Krasniqin ministēr tē mbrojtjes. Njē ditē mē vonē, ministri Krasniqi therret eprorēt nē Curih dhe i urdhēron qē menjēherē, tē marrin tē gjitha masat pēr dislokim nē Shqipēri. Po atē ditē, pērmes telefonit nga Zvicra, ministri Krasniqi urdhēron Miftar Zibēn nē Tiranē, qē tē sigurojē objektet pēr dislokimin e pjesēs fillestare tē FARK-ut. Ahmet Krasniqi bashkē me Agim Mehmetin zhvillojnē takime intenzive me tē gjitha personalitetet dhe personat me ndikim nē faktorin ushtarak tē Kosovēs, nga Sali Cekaj e deri te Xhavit Haliti, Adem Demaci etj. si dhe me qindra ushtarē e vullnetarē qē duan ta kryejnē obligimin ndaj atdheut. Arrihet edhe konsolidimi i FARK-ut me kuadrot komanduese: rreth 200 eprorēt mē tē zgjdhur ngarkohen me detyrat pērgjegjēse nē Ministrinē e Mbrojtjes dhe nē shtabin e pērgjithshēm tē FARK-ut. Kēta nē afat rekord realizojnē formimin e njēsive taktiko operative, hapjen e qendrave stērvitore, furnizimin me armatime, formojnē bērthamat e brigadave, programojnē hyrjet dhe aksionet luftarake nē Kosovē... 
Kolonel Krasniqi po e krijonte me shumē sukses forcēn e armatosur profesioniste qē i duhej Kosovēs, mirēpo, nē prapaskenē zhvillohen verprime tē fshehta. Mē 16 maj 1998, papritmas shfaqet eprori Xhafer Jashari me njē letēr kundēr caktimit tē Ahmet Krasniqit ministēr i mbrojtjes. Autori nē libēr konstaton: po citojmē “Nē kuadēr tē luftēs speciale kundēr popullit dhe ushtrisē nē formim, armiqēt dhe tradhētarēt e kombit pērdorin mjete dhe metoda nga mē tē ndryshmet! Ekzekutivi i atēhershēm i Kosovēs ngurronte t’u dilte pērballē. Ky ngurrim kushtoi shumē nē planin ushtarak...”, aq sa, pas takimit nē Osllo, nē mesnatēn e 21 shtatorit 1998, shkrepen plumba nē trupin e Ministrit Krasniqi, qē ia kēpusin udhēn e nisur pēr nē Kosovē... 
Kēto e shumēcka tjetēr e bējnē kētē libēr shumē tē vecantē, prandaj, duke e pērgēzuar autorin, Agim Mehmeti, e them bindshēm: kemi shumē nevojē pēr libra tē kētillē.
2.

Kapiteni i Klasit tē Parē, Agim Mehmeti, si njēri nga organizatorēt kryesor tē filleve tē Sistemit tē Mbrojtjes sē Kosovēs, ēshtē dēshmitari kyc i zhvillimeve dhe i ngjarjeve tē shumta, qē i kanē paraprirē themelimit tē FARK-ut . Prandaj duke qenē nē rrjedhēn e zhvillimeve, ne sot kemi nē duar librin pēr FARK-un, qē flet pērmes dokumenteve konkrete, dēshmive tē shkruara, shkresave zyrtare, shēnimeve, skicave e komunikatave, vendimeve e urdhēresave, raporteve, procesverbaleve, letērkēmbimeve, etj. me tē cilat autori ndricon tē vērtetēn e FARK-ut, dhe demaskon pērpjekjet cvlerēsuese tē qarqeve anti-farkiste!

3.

E vērteta dhe vetēm e vērteta, ēshtē qēllimi i autorit i cili, krahas artit tē luftēs, po del se ēshtē i zoti edhe pēr artin e shkrimit. Libri qē kemi nē duar, ēshtē njē doracak i mirēfilltē dhe shumē i dobishēm pēr tē gjitha kategoritē e lexuesve, e vecmas, pēr studjuesit e historisē tē cilēve u pērket pērgjegjēsia morale dhe profesionale e pasqyrimit tē sē vērtetēs. Krahas mēnyrēs sē organizimit tē Sistemit tē Mbrojtjes, autori jep tē dhēna tē shumta edhe rreth pērpjekjeve pēr krijimin e fronit unik tē shqiptarēve kundēr okupatorit serb. Mirēpo, pēr fat tē keq, pērpjekjet nuk e japin rezultatin e dēshiruar sepse nē skenē shfaqen dy krah lufte, qē fort e dobēsojnē forcēn luftarake. Dy krahēt vazhdojnē edhe sot ta fajēsojnē njēri-tjetrin, prandaj Agim Mehmeti, pēr tē mos u marrē me spekulime, paraqet fakte pēr ngjarjet, datat, ndodhitē, pēr njerēz me emēr e mbiemēr. Po citojmē:
“...mē 7 shkurt 1989, nē mēngjes, gjatē revistēs ushtarake qē u bēhej kadetēve, nē pistēn e kazermēs, e vērejta ish kadetin tim, Bislim Zyrapi, i cili nē cilēsinē e dēshmitarit kishte dēshmuar rrejshēm pēr mua dhe ... si “dhuratē” pēr atē dēshmi dhe bashkēpunim me organet e UDB-sē dhe tē sigurimit ushtarak, Bislimin dhe disa tē tjerē, i kishin regjistruar nē akademinē njēvjecare!... “ Fatkeqēsisht, thot auori, disa nga kēta persona sot gjenden nē vende tē rēndēsishme tē pushtetit aktual tē Kosovēs, sigurisht, me frikē, por tē kujdesshēm qē tē mos zbulohet ish veprimtaria e tyre e fēlliqur!’

4.

Libri hapet me Parafjalēn autobiografike tē autorit, e cila njēherit ēshtē edhe biografia e brezit tē tij, i gjithē rinisē kosovare qē mēsyen shkollimin ushtarak, mē ēndrrēn e fshehur nē zemēr, pēr t’i dal zot popullit dhe atdheut tē robēruar! Shkollimi pēr kadetēt shqiptarē ēshtē tepēr i vēshtirē, por vullneti i tyre ēshtē mē i fortē se pengest. Ushtarēt dhe oficerēt shqiptarē janē mē tē dalluarit nē pērbērjen e APJ-sē, e cila pas vitit 1991 i bēn ‘mish pēr top”! Shpētimi i vetēm ēshtē dezertimi. Mē 12 gusht 1991 edhe Agim Mehmeti arratiset nē Zvicēr, ku i vazhdon angazhimet profesionale, nē bashkēveprim me spektrin politik dhe organizimet gjithēpopullore qē pērpiqeshin ta mbanin gjall traditēn shekullore tē rrezistencēs clirimtare.
Nē fillimin e viteve tē 90-ta nisen “aktivitetet pēr krijimin e sistemit tē mbrojtjes sē Kosovēs” si “gjysēm ushtarake dhe pjesērisht institucionale”, nga tē cilat krijohet Mbrojtja Territoriale e Kosovēs, nē kuadrin e sē cilēs formohen shtabet e mbrojtjes nē tē gjitha qytetēt e Kosovēs, me Hajzer Hajzerin nē krye. Por, nē marsin 1993, ky organizim zbulohet dhe UDB-a bēn pērndjekje drakonike. Burgoset Hajzer Hajzeri dhe shumē shokē tē tij, ndērsa tē tjerēt braktisin vendin. Aktivitetet nē Kosovē zvogēlohen, por marrin hovē nē mērgatē, ku, eprorēt ushtarakē vetorganizohen dhe kērkojnē pērkrahjen e Qeverisē sē Kosovēs nē Egzil. Personalisht, Agim Mehmeti, nē mars tē vitit 1992, lidhet me kryeministrin Bukoshi dhe zv-kryeministrin Nikē Gjeloshi. Kjo i gēzon ushtarakēt qē i rreken punēs me tē gjitha forcat. Entuziazmi bēhet edhe mē i flaktē, kur Agim Mehmeti me disa shokē tē tij, nē Zvicēr, takohen me Ibrahim Rugovēn, i cili u thot:
“...jam nē dijeni tē vēshtirēsive qē i theksoni..., duhet tē ecim tutje, pandalshēm, nē vazhdimsinē e sistemit tē mbrojtjes..., juve jeni profesionistē dhe e dini se cfarē bēni ... kthim prapa nuk ka...!”

5.

Paralelisht me vlerēsimin e faktorēve tē luftēs, ndērmerren edhe veprimet organizative nga tē cilat kurorēzohet formimi i FARK-ut, mē 7 mars 1998, kur kryeminsitri Bukoshi emēron Ahmet Krasniqin ministēr tē mbrojtjes. Njē ditē mē vonē, ministri Krasniqi therret eprorēt nē Curih dhe i urdhēron qē menjēherē, tē marrin tē gjitha masat pēr dislokim nē Shqipēri. Po atē ditē, pērmes telefonit nga Zvicra, ministri Krasniqi urdhēron Miftar Zibēn nē Tiranē, qē tē sigurojē objektet pēr dislokimin e pjesēs fillestare tē FARK-ut. Ahmet Krasniqi bashkē me Agim Mehmetin zhvillojnē takime intenzive me tē gjitha personalitetet dhe personat me ndikim nē faktorin ushtarak tē Kosovēs, nga Sali Cekaj e deri te Xhavit Haliti, Adem Demaci etj. si dhe me qindra ushtarē e vullnetarē qē duan ta kryejnē obligimin ndaj atdheut. Arrihet edhe konsolidimi i FARK-ut me kuadrot komanduese: rreth 200 eprorēt mē tē zgjdhur ngarkohen me detyrat pērgjegjēse nē Ministrinē e Mbrojtjes dhe nē shtabin e pērgjithshēm tē FARK-ut. Kēta nē afat rekord realizojnē formimin e njēsive taktiko operative, hapjen e qendrave stērvitore, furnizimin me armatime, formojnē bērthamat e brigadave, programojnē hyrjet dhe aksionet luftarake nē Kosovē...
Kolonel Krasniqi po e krijonte me shumē sukses forcēn e armatosur profesioniste qē i duhej Kosovēs, mirēpo, nē prapaskenē zhvillohen verprime tē fshehta. Mē 16 maj 1998, papritmas shfaqet eprori Xhafer Jashari me njē letēr kundēr caktimit tē Ahmet Krasniqit ministēr i mbrojtjes. Autori nē libēr konstaton: po citojmē “Nē kuadēr tē luftēs speciale kundēr popullit dhe ushtrisē nē formim, armiqēt dhe tradhētarēt e kombit pērdorin mjete dhe metoda nga mē tē ndryshmet! Ekzekutivi i atēhershēm i Kosovēs ngurronte t’u dilte pērballē. Ky ngurrim kushtoi shumē nē planin ushtarak...”, aq sa, pas takimit nē Osllo, nē mesnatēn e 21 shtatorit 1998, shkrepen plumba nē trupin e Ministrit Krasniqi, qē ia kēpusin udhēn e nisur pēr nē Kosovē...
Kēto e shumēcka tjetēr e bējnē kētē libēr shumē tē vecantē, prandaj, duke e pērgēzuar autorin, Agim Mehmeti, e them bindshēm: kemi shumē nevojē pēr libra tē kētillē.

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)