Skip to main content

Rreth shkrimit E verteta se kush jan shqipetaret dhe greket e lashte

Nga Prof. Dr. Eshref YmeriI nderuar Profesor Margariti,

Dje, në faqet e gazetës internetike ”Tribuna Shqiptare”, lexova me shumë kënaqësi esenë tuaj shkencore me titull ”E vërteta se kush janë shqiptarët dhe grekët e lashtë”. Eseja juaj ma gëzoi shpirtin tej mase. Meqenëse nuk jua dija adresën elektronike, moderatorit të nderuar atdhetar të ”Tribunës Shqiptare”, zotit Ajet Nuro, i nisa mesazhin e mëposhtëm:“I nderuar Zoti Ajet,

Meqenëse Profesorit të respektuar Margarit Nilo nuk ia di adresën elektronike, ju lutem t’i përcillni përshëndetjet e mia miqësore për esenë e përkryer shkencore që ju ia keni botuar në faqet e shumë të respektuarës ”Tribuna Shqiptare”. Eseja e tij shkencore me titull ”E vërteta se kush janë shqiptarët dhe grekët e lashtë” është, në të vërtetë, një pamflet i shkëlqyer shkencor që zbulon lakuriq faqe botës të vërtetën e hyjnishme për etninë shqiptare dhe për gjuhën shqipe që përbëjnë themelin e mbarë qytetërimit evropian. Kjo ese me vlera të jashtëzakonshme shkencore, zbulon, në të njëjtën kohë, edhe tradhtinë e rëndë të klasës politike shqiptare dhe të antishkencës shqiptare në shërbim të saj, të cilat janë kthyer tërësisht në argate të pështira në shërbim të politikës deshqiptarizuese të shovinizmit grekokaragjoz. Do të ishte një punë me kontribut të jashtëzakonshëm kombëtar përkthimi në anglisht dhe botimi në faqet e internetit i kësaj vepre shkencore të Profesorit Margarit Nilo.

Nder dhe respekt për Profesor Margaritin dhe për ju si botues me taban nacionalist”.Entuziazmi që përjetova pas leximit të veprës suaj, më solli në kujtesë të njëjtin entuziazëm që pata provuar edhe kur pata lexuar dikur esenë shkencore të zotit Çlirim Xhunga me titull ”Greqishtja e lashtë dhe latinishtja vijnë nga shqipja”, të botuar në gazetën ”Koha Jonë” më 31 mars dhe 01 prill të vitit 2005.

Ju uroj nga zemra për veprimtarinë tuaj shkencore në shërbim të zbulimit të së vërtetës për gjuhën shqipe dhe për etninë shqiptare.

Me shumë respekt.


Eshref Ymeri

Santa Barbara, Kaliforni

21 nëntor 2012

****************
Grqishtja e lashtë = shqipja

Nga Margarit Nilo

Shenim:

Me falni lexus, ndoshta u veshtiresoi pak leximin se ini ambientu me ni shkrim disi me ndryshe, dhe une (j)am mundu ta shkrui si ne lashtesi (pa: ”h, q, j, ë, nj” qe (j)an fut me von ne shqipe). Kio menyr shkrimi gjen me let perputhien edhe me greqishten e lashte dhe leteson zberthimin etimologjik te fialve.

Diku mund te ket nevoi per ni interpretim disi me ndryshe te ndoni fiale, por parimi esht i nit, baza ne ndertimin e fialve jan dy foliet shqipe ‘’i = hy’’ dhe ‘’ri = ry’’, dhe kto dy folie jan baza ne ndertimin e gjith gjuheve(gluve). Kto folie (j)an vetem te shqipes, prandai them se shqipia(illirishtia) esht baza ne ndertimin e gjith gjuheve(gluve).


Ne parathenie ka disa gjana qe thuhen e rithuhen, por ma mir keshtu, se gjer me sot na e kan shkel istorin me kamb dhe tashti duhet ta ngulisim mir ne koke te verteten se kush (j)emi. Kjo e vertet del vetem nga zberthimi i gjuheve(gluve), i cili baet vetem me shkipen.

Ne istorin e lashte greke qe behet ne shokllat e mesme greke(ne Likio), ne kapitullin mbi romaket thuhet:

Romaket e quiten detin Ion = mare nostrum, pra deti Jon, emer qe e kishin ven me pare shqiptaret(illiret).

Ne faqet 45 – 100 te gramatikes se gjues se lashte greke, thuet se: greket e lashte e thirrnin niri – tietrin me ”o”, ”o Perikli, o Akili”; -tradit qe edhe sot e kan vetem shqiptaret, pavarsisht se gjutaret e sotem ”shqiptar” e kan hek(ek) rasen thirrore nga gramatika e gjues se sotme shqipe, ashtu siç kan be me zhdukien e shume fialeve fialformuse te shqipes se veriut qe i kan zhduk nga fialori i sotem i shqipes, duke prish dhe piesen tieter te mbetur ne fialor, duke zvendesu ”i” me ”j”, duke shtu kot ”h, ë, nj, etj”, kan be ç’esht e mundur per ta largu sa me shum greqishten e lashte nga shqipia, per ta mbulu te verteten, qe greket e lashte jan shqiptar(illir). Dhe vet emri ”ellin = illin = illir”, por esht me dialektin verior te fisit te Dorve(= gigeni), te cilet perdorin kryesisht ”i,in” ndai jugut qe perdor me shum ”i, ir; ri”, sikurse ”gegeni, -ne veri = gegeri, -ne jug; -shqipni, ne veri = shqiperi, -ne jug; -emni, -ne veri = emri, -ne jug”. Doret(gigenia) paten zbritie dreit jugut ne vitin 1200-900 para krishtit, sipas dy istorianve lashte greke qe beet ne shkollen e mesme Likio, pra sipas Irodotit e Thukidhidhit(faqe 77-78 e istoris se lashte greke te Likios, botim i 2007-2008).

Athina ka te dreit per Makedonin, por ”greket” duet te pranoin me pare qe jan shqiptar(=illin = illir). Emri ”illin” eshte ”illir”, por ne dialektin e Doreve(=gigenia), sikurse: ”shqipni, gegeni, emni, illini(ellini), i tyne”, -ndaj jugut qe thot ”shqiperi, gegeri, emri, illiri, i tyre, etj”.

Ne fialorin latinisht-greqisht te ”grekut” Stef. Kumanudhi, botim i 2005, faqe 654, fiala ”Macedonianus” thuet: Makedonasit kan ne fuqi ligjin mbi diemte(kur lind dial feston e gezoin te gjith). Por kio tradit edhe sot e ksai dite esht tradit vetem e shqiptarve.(aty pran esht dhe fiala ”mac-ellarius = vend i shities mishit”, qe tregon se romaket perdornin fialen e sotme shkipe ”mish = mac”, dhe greket e lasht perdornin fialen ”mis = mish”).

Ne vikipedhian greke thuet se emri i lasht ”fratria = çeta luftarake te organizu ne baz fisi, fshati e kraine” ishin tradit vetem e shqiptareve, dhe se ky emertim i lasht qe i shqiptareve, etj, etj.

Greket s’jan gje tieter veç se ajo pies e popullsise illire qe ietonte ne qytete ku mesoei gjuha e re qe u formulua me bashkime te fialve te shqipes(= illirishtes) me rastin e shkrimit te glues(rreth 800 viet para krishtit), ku u be dhe shtimi i disa mbaresave, psh:

Nekros(= i vdekur) = nek – ro – os = nuk – rro(ry, levis) – esht; -me greq. e sotme do qe ”dhen – zi – ine”.

Dramatopios(ai qe ben drama per teater) = drama – to – pi – os = drama – te – be – esht (dihet se ne lashtesin greke nuk kish ”ë” dhe ”b”); -me greqishten e sotme do qe ”drama – na – kani – ine”, perputhia eshte vetem me shqipen.

Baza në krii’min e gjues që në lashtësi kan qën foliet shqipe ”hy = i’ ”, dhe ”ry = ri’ ”, folie qe i ka vetem shqipia, të ndërtu’ kto folie me të gjith lloiet e zanoreve për të rrit diversitetin midis fialëve, që fialët të (j)en të dallushme nga nira-tietra. Kto folie kan të nitin kuptim pavarsisht se (j)an zanore të ndryshme(i, a, e, o, u; in, an, en, on, un; ir, ar, er, or, ur = hy; hyn; hyr; -dhe: ri, ra, re, ro, ru, rin, ran, ren, ron, run = ri, rin = ry, ryn), etj(pasi perfshien 5 ‘’I’’ greke dhe 2 ‘’o; ω’’), -te kthyme nga ”i” ne ”hy” dhe nga ”ri” ne ”ry” qe nge koa e futies se Turqis.

Shto ktu nyiet(niet) baze te shqipes ”k,t”; -folien ndimse ”(j)am”, por ne format ”a, e, i, o; am, em, im; as, is, es, os; ast, ist, esht, ost; etj”; -si dhe mbaresat e fialve qe u vendosen me rastin e shkrimit te gjues ne greqin e lashte, ne (illiri = illini).

Bashkeinglloret: ”t, th; d, dh” -(j)an derivate te ”t” dhe kan te nitin kuptim me ”t”, por jan ndar keshtu per ti ber fialet te ndryshme, qe te ken ndryshim e te en te dallueshme nga nira-tiera;

-po keshtu: ”c, ç, k, kh(x,-grek.), h, g, gj, x, xh, z, zh, j, q” te gjitha me kuptimin ”k = q”;

-dhe: ”p, b, f(ph), m, v” me kuptimin e sotem ”b”;

-si dhe: ”l, ll; -n; -r, rr; -s, sh”; -pra si bashketingellore baze jane pak (7 bashketingellore baze); -holl-holl te gjitha bashketinglloret mund te meren me kuptimin e nies(nyes) ”k = q”; -ku ”k,g,gj,etj” dhe ”t, d” jan perdorur edhe si nye ne ndertim te fialve.

Zanoret (j)an te gjitha me ni kuptim: ” i = 1- hy; 2- ish, esht; po; 3- jo”, -kto (j)an 3 kuptimet baze per te gjitha zanoret dhe qe u japin kuptim te gjitha fialeve, por (j)an te ndryshme, me qellim qe edhe fialet te been te dallushme nga nira-tietra, dhe jan 3 format qe perdoren qeniet e gjalla per komunikim qe ne gjenez(sikurse komunikojn edhe sot kafshet e shpendet ne det e ne tok). Komunikimi fillestar ka ken vetem me zanore(se zanoret kan mundesin e depertimit ne largesi), me von, me lindjen e nevojes per te shtu gamen e fialve, u be dal nga dal dhe futia e bashketinglloreve duke i kombinu me zanoret, por kto bashketingellore duke qen ne rrokie me ni zanore perseri ishin ne fungsion te formimit te folieve ”i=hy” dhe ”ri=ry”; -shifni volumin e tret te ”Fialorit special etimologjik te shqipes” ku skiarohen me kiart kto.

Më poshte po apim disa shembui te tier:

Akro’poli = a – kre – poli = a kre i polit, kreu i qytetit; -me greq. e sotme do qe ‘’ine – kefalo – poli’’, perputhia esht vetem me shqipen.

Presvi’a(= ambasa’da, trup diplomati’k) = pres(pris, prijs) – ve – a; -me greq. e sotme do qe: ”dhiefthinti’s, proe’dhros – va’lo – i’ne”, asnji përputhie, përputhia ësht vetëm me shqipen.(edhe fiala shqipe ”mbret = pret, pres = pris, prijs = pari – is = i pari esht”).

Euro’pi(= Euro’pa, -qe shqip e shkruin gabim ”Evro’pa”, -kur gjithe bota e shkrun ”Europe”) = E – ur – opi(pamia) = esht – hyr – pamia = perëndimi(e kundërta e ”orienti = ori(Dielli; pamia) – en – it”; -dhe ”Asi = a – si(shikim) – i(hy)”) = lindia/ -ose: ”as – i(hy) = asht – hyria = hyria, lindia e Diellit”.

Me greq. e sotme do qe: ”Europi = ine – bi – opi”, përputhia asht vetëm me shqipen.

Kali’ma(= mbule’së; kali’dhe) = ka – l – i(hy) – ma = qe – l – hy – ba = hyn, mbulon; mbules, kalidhe. Me greq. e sotme: ”pu – afini – bi – kani”, përputhia esht vetëm me shkipen.

Αpoka’lips = ap, hap + kali’ps(mbulesen) = zbuloi; zbulim; -ku: ”kalips = ka – l – i(hy) – b – is(ish) = qe – l – hy – b – ish = hyn, mbulon; mbulese”.

Dramatopi’os = drama – to – pi(be) – os = drama – te – be – esht = ai qe ben drama per teater. Me greq. e sotme do qe: ”drama – na – kani – ine”, asni perputhie, perputhia esht vetem me shkipen.

Ama’rantos = [a(jo) - maro'n - t - os(ish) = jo - maron - t - ish] – ajo qe nuk maro’n; qe nuk thaet, qe nuk vyshket; qe nuk shter/ lulia e pavdeksise qe mbillet ne vorre.

Presviti’s, presvi’s(= ambasado’r) = pres(pris, prijs) – vi – t – is = pris – ve – t – ish = prijes ve, udhëheqes(dreitus) ve. Me greq. e sotme do qe: ”dhiefthinti’s, proedhros – valo – na – ine”, asni përputhie, përputhia ësht vetëm me shkipen.

Shenim: Para fillimit te shkrimit (qe u be rreth 800 viet para krishtit), glua ka ken e folur pa mbaresat qe kam nenvizu me siper e me posht, kto mbaresa u shtun ne koen e shkrimit te glues, pra kur u shkru glua e plote per here te pare, rreth 800 viet para krishtit, kio pranoet edhe nga gjutaret ”grek”.

Glutaret grek akoma nuk e thon apur qe greqishtia e lasht zbertheet me shqipen, pavarsisht se ata ne fakt e bein kte zberthim me shkipen, nuk e thon esht shqip, por thon esht greqishte e lasht. Profesori i njiohur i gjuhes lasht greke ”Babinioti” ne ni emision qe quet ”tet a tet = ball per ball”, emisione qe epen pas ores nji te nates(per te mos i degjuar te gjith) i dha spiegim me shqipen fialve qe e pyeti dreitusia e emisionit ”mesa(=brenda) = me – so = be – sho = to vlepo” tha Babinioti; -dhe ”ekso(= jasht) = ek – sho = uk, nuk – sho = dhen to vlepo” tha Babinioti, pra e zbertheu me fial shqipe, por kur e pyeti dreitusia e emisionit se: nga e kan orgjinen kto fial ”be-sho” dhe ”uk – sho” ?, -ai i tha se jan greqishte e lasht, pra nuk i tregoi se ato ishin fial te shqipes.

Vazhdoim me disa shembui te tier:

Mesi’tis(= ndermie’tes, ai qe hyn ne mes per te zgjith ni problem) = mes – i(hy) – t – is = mes – hy – t – ish. Me greq. e sotme: ”mes-bi-na-ine” asni perputhie, perputhia esht vetëm me shki’pen.

Komiko’s(= komi’k, i humo’rit) = ko – m – i(hy) – k – os = qe – b – hy – q – ish = hyn, shpon, ngacmon. Me greq. e sotme: ”pu – kani – bi – pu – ine”, asni perputhie, perputhia ësht vetëm me shkipen.

Katara’ktis(= katara’kt, ui që bie nga ni lartesi në vendet malore; çdo gjë që bie(që rrëzohet) poshtë) = kato(posht) – ra – k – t – is = posht – ra(ry) – q – t – ish. Me greq. e sotme do qe: ”kato – e pese – pu – na – ine”, perputhia esht vetëm me shkipen.

Ko’nos – [k – on(hyn) – os = q – hyn – esht; -me greq. e sotme do qe: ‘’pu – beni – ine’’, perputhia esht vetem me shqipen] – trupi ne formen e ni koni gjeometrik(me baze te gjere e te rrumbullaket poshte dhe me mai nga siper).

Kono’pi(konu’pi) = mushko’na(= mushko’ia, mishko’ia) e ‘’konu’pit’’ = k – on(hyn) – opi = q – hyn – opi(vrim; thumb; sy, pamie, etj) = qe ben vrim, te shpon; -me greq. e sotme do qe: ‘’pu – beni – opi’’, perputhia si kudo eshte vetem me shqipen.

Konopi’on, konopie’ra – [kono’pi – on(hyn)/ kono’pi – er(hyr); -mbaresat ‘’οn; er’’ jan nga folia shqipe ‘’hy = i’’ por te ndertume me zanore te tiera, ne kte raste me (o = on(hyn); e = er(hyr)); -greqishtia e sotme thot ‘’beni’’, si kudo perputhia eshte vetem me shqipen] = rrietat qe vinin rreth shtratit te fieties ne Egjiptin e lashte per te kap mushkonat.

Nekros(i vdekur) – [nek - ro(rro) - os = nuk - ro(= ry; levis) - esht; -me greq. e sotme do qe: ''dhen - zi - ine'', asni perputhie, perputhia eshte vetem me shqipen] – i vdekur.

Afrodhiti – [afro - dita = ylli i mengjezit(qe lind afer dites); -me greq. e sotme do qe: ''koda - mera'', asni perputhie, perputhia esht vetem me shqipen] – aferdita, ylli i mengjezit.

Zeus(= Posidon) – [ze - u(hy) - is = ze - hy - ish = hyn ze, ben ze, gjemon; -me greq. e sotme do qe: ''foni - beni - ine'', asni perputhie, perputhia esht vetem me shqipen] – perendia e gjemimeve dhe vetetimave; dhe: ”Posidon = po – si(shi) – d – on(hyn) = bo – shi – t – hyn = hyn shi(ui)”.

Atina – [ati - in - a = Ati - yn - a(asht) = ati(zoti) - yn - asht; -me von u vu dhe emer femre ''Athina' ''; -me greq. e sotme do qe: ''pateras - mas - ine'', asni perputhie, perputhia esht vetem me shqipen] – Athina.

Ira – [ir - a = hyr - a = hyn, lind(= land, piell), krion, ben, prodhon; -me greq. e sotme do qe: ''beni - ine'', si kudo perputhia esht vetem me shqipen] – Ara, Dhe, Dheu(teu, toka), land(=lind, piell, ben, prodhon).

Deukalioni – [Dheu - ka - lioni = Dheu - qe - luan(tundet/shkatrroet); -me greq. e sotme do qe: ''gi - pu - lioni''; -si kudo perputhia esht vetem me shqipen(veriore), se ''gi(gji) = Dhe, Toke'' esht i dialektit te Ionve(fisit jugor te Illiris); -por tonin ne zhvillimin e Greqis se lashte e dhan Doret(gigenia) qe kishin zbrit ne Ioni ne 1200-900 para krishtit] – Shkatrrimi i dheut pas permbyties se madhe te koes se Noes(ndoshta ka pas lidhie edhe me renien e ndoni komete ne Toke).

Apollon(= dia, dios, dillos) – [ap - oll - on = ap(= ip, hip = lart) - yll - hyn = ylli mbi gjith yiet = Dilli, Dielli] – perendia me e lart nga gjith perendite (fiala ka qen per Di-ellin).

Dhimitra – [Dhe - mitera(= nena)] – perendia a Dheut; Dhe Mitera(Dheu Nen), atdheu, memedheu.

Delfus – [del - fus = del(= nxier) + fut = barku; kerthiza e barkut; mitra; -nga kio ka mar kuptimin greqisht ''a-delfus = vllezer = te ni barku''; -po keshtu: ''delfin = del + fin = del + futet = se delfini esht e vetmia kafshe detare qe noton keshtu''] – qendra e sheit e gjith grekve te lashte qe ndodhei ne Epir(ku: delfus = barku; kerthiza).

Gigeni’ – [gi + geni = Toke(=Dhe) + lind = lind ne kte Dhe, vendas, autokton; -qe vertetoet edhe ni here nga greket e lashte te fisit Ion se shqiptaret e veriut(Doret=gigenia) jan autokton ne kto troie(ne kundershtim me theniet e ''grekve'' te sotem)] – gigeni(gegeni, gegeri), i lindur ne kte toke, vendas, autokton.

Epir – [ep - ir(hyr) = ep(=ap, ip, hip = lart) + hyr = lart - hyr = vend i larte, vend malor; -a s'themi ne ''Shqiperia e Eperme(= siperme)''; -ku: ''eper = epir'' se diet qe ''ë'' nuk ka ekzistuar ne lashtesi] – Epiri, zona e Epirit(nga Durrsi deri ne Preveze te ”greqis”).

Ballkan – [balli - k - an(= jan; hyn) = balli qe jan, ne ball qe hyn = balli(te paret) jan; -se dikur illiret ishin te paret (ishin balli(apo ''illi = ylli'' i te gjithve)]- Ballkani, gadishulli i Ballkanit.

Albani – [alb - an - i(ish) = te bardh(alba) - hyn - ish; -thon se ''alba = i bardh'' vien nga romakia(latinishtia); -por ne se themi se romaket gjeten Alban ne Shqiperin e sotme, ne Angli dhe ne Kaspik, kio do te thot se ky emen(emer) qe illir dhe qe pararomak, ose ka qen emer i nit edhe per illiret edhe per romaket(se i niti trung qen, gjith Europa qe e trungut illir(illin) por kish edhe futie te fenikasve qe mereshin shume me tregeti(qe mendoi se (j)an çifutet e sotem))] – shqiptar, rrac e bardhe.

Un mendoi se duet te et e gabume fiala e me siperme italiane ”alban”, me e dreit duet te et fiala sllave dhe angleze ”allban” se kio esht fiala qe ben lidhien me fialen ”illin = illir” nga fiala ”all, yll, ill, illios = ylli; dielli, di-ellin”.

Ellin(=grek) = ellin(= illin = illir) = por esht me dialektin verior, sigurse ”gegeni = gegeri; shqipni=shqiperi; emni=emri; i tyne = i tyre, -thot jugu; etj”.

Shenim: Them se duet te ket ni lidhie midis fialve ”balli, ballkan; illi; ellin, illin; illir; Dilli(dielli); illios(=dilli, dielli, -shqip); Pella(p – ell(yll; illios) – a) = emri i Egjiptit te lashte.

Pra: ”balli = b – all(yll) – i(ish) = ylli (qe shkelqen) = balli”; – dhe: ”ballkan = balli(apo: ylli) – k – an(jan; hyn);

Ellin(illin) = ell(ill=yll) – in(hyn); -dhe: illir = ill(yll) – ir(hyr)” te cilat lidhen me fialen ”ill = yll”(se greket e lasht ”y” i epnin kuptimin e ”i”; -kurse ”y” u shqiptu keshtu si e themi sot qe nga koa e Turqise).

Pra ”illi = ylli/ dilli; illios = ylli; dilli, dielli”, -pra: ”(j)ane te paret = ylli(dilli, illiosi)”. Me gjithse si simbol i illirve ka qen shqipia me dy krena(ndoshta me par ka ken ”illi(ylli)”, apo ”dilli, illios = dielli”, ndai dhe macedonasit kishin si simbol ”Di-ellin”, me von me bashkimin e dy fiseve te mdhaia illire(Ionve ne jug) dhe Dorve(gigenia, -ne veri) u vendos shqipia me dy krena, qe simbolizon bashkimin e dy fiseve illire.

Kremidhe – [kre - mi - Dhe = kre - be - në Dhe] = qepa(kepa, kapa, koka); -diet ”q” u fut von ne shqipe nga Vaso Pasha(sipas librit mbi kongresin e manastirit).

etj, etj, gjith greqishtia e lasht esht bashkim i fialve te thieshta illire ku u shtun dhe disa mbaresa, fenomen qe ndodhi kur u shkru glua e plot per her te pare, rreth 800 viet para krishtit.

Ne lashtesi nuk kish shum rendesi zanoria, se pak a shum ato epnin te nitat kuptime, gje qe mund ta shikoim edhe te fiala ”ip = hip” e cila qe ”emer” dhe ”folie”. Ku ”ap = ip = ep = op = up = hip(folie)/ lart(emer)”; Pra pavarsisht se qen me zanore te ndryshme, ato kishin te nitin kuptim, duke vertetu ate qe kemi thene, se zanoret te gjitha ishin me kuptim te nit, dhe se kuptimet baze te tyre ishin 3: (i = hy/ish, esht, po/ jo), kto qen tre kuptimet baze per ç’do zanore me te cilat kan komuniku gjallesat qe ne gjenez(ne lindie, ne krii’m). Komunikimin nepermiet tinguive zanor e perdorin sot gjith kafshet ne det, tok dhe air. Se zanoret (j)an ato qe kan mundesin e depertimit dhe te komunikimit ne largesi; -vet fiala ”zanore = zan – or(hyr) – e = hyn(perçon) zen ne largesi”. Menyra e shprehies se tre kuptimeve baze (qe thame) me an te zanoreve, ka qen e dallushme nga menyra e thenies se tyre(e shpeit, e prer; e qet; e nervozuar, e gezuar, etj). Por me von, me rritien e nevoies per te rrit gamen e fialve, u be dal e ngadal dhe futia e bashketinglloreve duke i kombinu me zanoret. Sa me shum rritei nevoia per fial te reia, aq me shum shtoeshin bashketinglloret dhe kombinimi i tyre me zanoret.

Vazhdoim me disa kuptime fialesh te greq. lashte etj, qe zbertheen vetem me shqipen:

Glosa(greqisht, -shqip ”glua”) – [g - los - a = q - los - a = qe los, qe lun, qe levis; -me greq. e sotme do qe: ''pu - kunai - ine'', perputhia esht vetem me shqipen;

glua(ne shqip, rilindasit tan e shkrunin ''glua'') = [g - lu - a = q - lu(lun) - a; -pra tregon vetin e glus, qe lun, los, levis].

lingua(italisht) = [lin - gu - a = lun - qe - a].

linguish(ne anglisht) = [lin - gu - ish = lun - q - ish = lun, levis] = glua(= gjuha, -me deformimin qe i kan fut glutaret ”tan”).

Iatros(=doktor) = [iat(iet) - ro - os = iet - ry - esht = te ry ne iet, te sheron].

Venecia(=veneti) – [ne lashtesin greke quei ''uenet = ui - en(hyn) - et = ui - hyn - esht = vend i fut ne ui, vend me shume lageshti''; -qe tregon se Venecia e lasht ka ken Illire; -shiko fialorin romak te grekut Stef. Kumanudhi; -por romaket kan kthy shume raste nga ''u'' greke ne ''v'', si kemi kthyer ne gabimisht ''Europe'' ne ''Evrope''] – kraina dhe qyteti i Venecias.

Romaket jan te fisit verior te Dorve(gigenia). Illiret qen futur edhe me pare ne gadishullin italik, si nga veriu i Italis edhe nga jugu(nepermiet detit), por ishte futia e dyte masive e fisit te Dorve nga ana veri-lindore e Italis, aio qe krioi shtetin e fuqishem romak. Po te shikosh fialorin romak, ne te do vresh shume fiale shqipe(qe nuk i ka as vet italishtia e sotme, kurse ne shqip jan), dhe glua romake zbertheet e gjitha me shkipen, po keshtu mbaresat e fialve te glus lasht romake perputhen ma shum me shkipen se sa me vet italishten e sotme.

Edhe fiala ”Itali” = vital – i(ish) = vital, jetsor, i gjall, i shkathet – ish; -por ajo nuk esht ”Vitali” por ”Itali”; -pra esht shqip ”Ita – l – i(hy) = ita(ieta) – l – hy”; -ose ”ita(ieta) – al(an=hyn) – ish = iet – hyn – ish = hyn iet, ben iet; i gjall; ietsor; dinamik; -kto kuptime jan mar nga fialori romak dhe nxierin kuptimin shqip te fiales ”Itali”.

Dikush do thot qe illiret ben shum luftra me romaket. Po, illiret e fuqizuar ne itali donin te shtrinin sundimin ne gjith piesen tieter te Illiris, gje qe s’mund te pranohei nga te tieret(me gjithse edhe luftuan por edhe bashkpunun). Ne Angli ne kohen e Mbretit Lir, dy motrat luftonin kundra nira-tietres me ushtri te rregullt, per te zen fronin e mbretit, kio nuk duet te çudis askend. Sot ne Shqiperi po vriten vllai me vllan per ni rrip toke apo per ni vi ui.

Edhe ”nji” esht e shkru gabim ne shqipen e sotme, dikur ka ken ”ni”= in = hyn = hyria, fillimi, nisia; -sikurse jane edhe ne gjuet e tiera(ena, is, -greqisht; uno, -italisht; one, -anglisht; adin(at-in = asht – in(hyria), -në rusisht).

Shenim: Sllavet jane kryesisht dege lindore e fisit illir qe u largu qe ne 1100 para krishtit deri ne Siberi ku u perzie me rracen Mongole te Siberise(me Macuket e Mongolise qe ietonin ne Siberi). Po te shikosh gjith sllavet ne pergjithsi, jane me pak qime, hund shkurter e me mai perpiete, koke rrumbullaket, qe tregon orgjinen e tyre te perzier me Macuket mongol te Siberise. Kio rrac illire e perzier rikthehet prap ne shek. e 6 pas krishtit, pra rreth 1700 viet me vone. Natyrisht, aty ku erdhen u perzien edhe me illiret vendas te fisit te Dardanis.

Dardani – [dar(dor) - dan - i(ish) = dor - dan(dhan) - ish = popull dor dan(dhan), popull qe te ndimon, te ep doren; popull shpirt mir, shpirt gjer e xhentil; -por se kio shpirtgjeresi e shqiptarve duke i ndimu te tjeret, me von ka siell demtimin e vet shqiptarve, sikurse me serbet, qe i ndimun e i strehun aty si te pa stre qe erdhen nga Siberia, serbi tani u zgjerua dhe thot ik ti tashti nga shpia e nga vendi i jot se kjo tok tash asht e imia] – fisi verior i Illiris(Illinis), pra fisi i Dorve(gigeni = gi-geni = gi(tok) + geni(lind) = lind ne kte tok, vendas, autokton), kuptim qe epet nga greqishtia e lashte dhe verteton se Doret(gigenia) jan autokton ne ato troje, ne kundershtim me theniet e ”grekve” te sotem qe akoma nuk din kush jan vete, dhe na thon neve se gjoja kemi ardhur nga Kaspiku; -me gjuhen(glune) e jugut shqiptar esht ”gigeri, gegeri = gigeni, -thot veriu shqiptar”. Interpretimi i prof. Çabeit se ”dardan = dardh – han” esht i gabum.

Edhe ni fakt tieter, shpesh në sllavet(serbet) etj sllav do shikosh tek-tuk dhe lindie me pamie kreit mongole, gje që tregon orgjinen sllave te ardhies nga Siberia. Perse nuk lindin mongole edhe tek shqipetaret ?. Ky esht ni fakt i padiskutushem që nuk të le ma per me diskutu dhe që u ve piken të gjithave mbi orgjinen sllave, që jane ni perzierie e ksai dege te fisit illir me fisin mongol të Maçukeve të Siberis dhe se jan te zbritur prej andej, dhe ndoshta ”serb = siber(siberian)”. Ne fialoret e gluve te lashta greke e romake nuk ekziston fiala ”serb” qe tregon se ata nuk kan ken banor te Ballkanit, ekziston vetem ”serv = servil; sherbetor, skllav”, qe ndoshta lidhet edhe me emertimin e serbve, se serbet kur erdhen nga Siberia dhe u strehun ktu nga illiret vendas, ishin pa prona, pronat qen te illirve vendas. Por dal e ngadal ata u dynden ktu gjithni e me shume sa arriten tu thon Dardanve(illirve vendas) ikni qe ktu se kio esht toka jon tani. Pra bamirsia e Dardanve u shfrytezua nga te ardhurit, si tek istoria e gjarpit te ngrir qe fshatari e futi ne gji per ta ngrohur dhe per ta shpetu, por pasi u ngro mir ai e kafshoi fshatarin qe e kish futur ne gji.

Kosov – kose – o – v = kose – o(esht) – v = ve kose, mban kose. (tradita e kosovarve ka ken qe mbanin kose ne bres, kurse jugu i Shqiperise mbante spata te vogla ne bres).

Sa per dieni, vet jam nga jugu, por emri ”tosk” nga italishtia e vieter esht ”tosco = i hidhur; helm shum i fort”, pra e kunderta e e kuptimit te fisit verior ”dore; dor-dan = dor-dhan”. Pra ”tosk = i hidhur/ i keq; koprac, etj”, pra esht emertim i kundert me ate ”dor” dhe ”dardan” qe kish fisi verior i illiris.

Vazhdoim me element te tier te gjuhes(glues).

Greq. e sotme nuk ka elementet perberse te fialve te greq. se lashte, kta element perberes jane vetem te gjuhes shqipe;

-greq. e sotme nuk ka nyiet(niet) ‘’k, g, c, ç = q’’(por ka ‘’pu’’);

-nuk ka ‘’t, te’’(por ka ‘’na’’);

-nuk ka ‘’pi; ma; fa = bë, ba’’(por ka ‘’kano’’);

-nuk ka ‘’l, le; leshoi’’(por ka ‘’afino’’);

-nuk ka folien ndimese ‘’a, ash, asht, esht, isht, etj forma te ksai folie me te tiera zanore(por ka ‘’ine’’);

-nuk ka foliet ‘’i = hy’’; dhe ‘’ri = ry’’(bor ka ‘’bi’’), etj, etj, elemente baze qe formoin fialet e greq. se lashte dhe qe ekzistoin sot vetem ne gluen shqipe dhe qe fakton se kush jane greket e lashte orgjinale.

-nuk ka ”ek = hek”, ”ap = hap; jap; lart”, etj elemente fial formuse te greqishtes se lashte, te cilat i perkasin vetem shqipes dhe qe tregon se kush jan greket e lashte te vertete.

”Greket” nuk kan fare arsye pse te veçohen nga shqiptaret; -ne se shqiptaret kan ni far ndarie ”veri – jug = gigeni – toskeni = Doret – Ionet”; -”greket” jan ni perzierie e te dy ktyne fiseve qe u be ne 1200 – 900 para krishtit, dhe emni ”ellin = illin = illir” u vu prei Dorve te zbritur ne Peloponez, dhe se qen Doret(gegenia) ata qe bashkun gjith ”greqin” me emnin ”ellin = illin”, dhe se ishin Doret(gegnia) e zbritur ne Pelopones ata qe i dhan edhe tonin gjues(glus) se lashte greke.

Shenim: Ne lashtesi emri i Egjiptit ka ken ”Pella = vend me diell(auto)”; -pella = p – ell(yll; illios = diell) – a = ellin”, etj; -apo: ”Pella = piell – a = piell, ben, prodhon = vend i begat”; -”Pella = Egjipt” esht ne fialorin latinisht-greqisht, ribotim ne greqisht ne 2005(autori grek Stef. Kumanudhi)”; -ndoshta nga ka dal edhe fiala ”pellasgi”, se fisi jugor Illir (i Ionikve) kish shku ne Egjipt para 1200 se para Krishtit dhe ne 1100-900 para krishtit ri dolen perseri ne Lindien e Mesme te dy fiset Illire(Illine)(Doret dhe Jonet); -edhe sot, kraina ne te mait te lumit Nile(ne anen e shkretetires) quet kraina ”Toska”; -ni pies nga kta Illir te fisit Ionik qe kishin ikur qe me pare, u rikthyn me von perseri ne ”Pelloponez” me Danain ne krye. Kio duet te et edhe arsyia e emrit ”Pellopones = Pello(= egjiptian) – p – on(hyn) – es = Egjiptian – b – hyn – esht”; -si dhe orgjin e emrit ”pellasgi = pella(Egjipt) – as – g – i(hy) = Egjipt – asht – q – hy”; -por kta egjiptian qen illiret qe kishin shku me pare ne Egjipt dhe u rikthyn ne Greqi(Illiri) me Danain, (para zbrities Dorike ne Joni). Bile kta te kthyer, kerkonin per soin e tyre ne Athin, se u kishin then te paret qe ishin me orgjin nga Athina e Illiris.

A se kini ven re se kudo qe ka shqiptar ka edhe ”grek” ?.

Georgi ne Kaspik dhe Albani po ne Kaspik(illiret u hapen ne Lindien e Mesme dhe ne Europ qe ne 1100 para krishtit, rreth 1000 viet para romakve).

Shqiptar ne perendim te Turqis, po keshtu edhe ”grek” ne perendim te Turqis, po kio perzierie esht edhe ne Greqi, edhe ne Shqiperi, edhe ne Italin e jugut e kudo. Se jan dy fiset Illire(Doret=geget, e zbritur nga veriu dhe Jonet e jugut), bashkim qe u be ne shek. e 12-9 para krishtit sipas Irodotit e Thukidhidhit(historia greke e vitit par Likio, botim i 2007-2008, faqe 77-78). Dhe se ‘greket’ jan popullsia e qyteteve te atershme(Dor dhe Ion), ku mesohei kio glu e formulu me bashkime te fialve te shqipes(= illirishtes).

Emri ”grek” u vu von nga romaket, me par qe ”ellin = illin; illir”, dhe akoma me par qen qytete-shtet te Ilirise (Athina, Teba(Thiva), etj).

Emri ”Ellin = illin = illir” u vu nga nga fisi gegenisi(= i Doreve) te zbritur ne Peloponez pas 1200 se parakrishtit(sipas dy istorianve te lashte grek Irodoti e Thukidhidhi qe ietun ne shek e 5 para krishtit). Doret(= gegenia) kan pas dialektin e tyne, duke perdor me shum ”i, in” ndai jugut qe perdorte me shume ”i, ir, ri”, sikurse: ellin, illin = illir, ne jug; -gegeni = gegeri, -ne jug; -shqipni = shqiperi; -emni = emri; -i tyne = i tyre(thot jugu), etj, etj”; -dallim ka pas edhe ne perdorimin e ”v, f” ndaj jugut qe perdorte ”dh; th”; si: fem = them, -ne jug; -me vem foi = me dhem thoi; -fika = thika, -ne jug; etj.

Pra greket e lasht (Illinet=Illiret) kan pas dy fise(Ionet dhe Doret), dhe kto dy fise te mdhei edhe sot i kane pikerisht shqiptaret. Pra greket e lashte jan shqiptaret, por deri tani historia esht shtremberu dhe esht mbaitur e fshete nga shovinistet fqi dhe nga te korruptuarit(te blere nga agjentura e vendeve fqine) qe dreitoin shtetin dhe institucionet gjusore dhe te istoris kombtare shqiptare.

Edhe ni here:

Greket e than vet ne Tv Skai se kush jane.

Ata e thane se Greqia u çlirua nga Arvanitet dhe se shumica e Greqis fliste shqip, por me imponim te Europes dhe te princit gjerman te Bavarise qe u caktua te dreitoi Greqin e pas lufte me Turqin(Ludoviku, se i biri ”Otto” atere qe 17 vieç), nga qe ‘greket’ s’mereshin vesh ndermiet tyre, ashtu si ndodhi ne Shqiperi me princin Vid dhe me Ferdinantin ne Jugosllave. Duke pas deshiren per te ringjallur Greqin e lashte, ata nxoren nga kishat gjuhen e greqishtes se lashte dhe ja vun si kusht popullit ta mesonte per te ringjallur Greqin e lasht. Por megjithate ne mbarim te luftes se dyt botrore shumica e Greqise, Ishuit dhe e vet Athines fliste shqip (sipas vet vikipedhias greke dhe Tv. SKAI), me gjith ardhiet e shumta nga Turqia(me 1923-1924 u ndoqen nga Turqia 1,5 milion ”grek” qe zinin 54% te popullsis greke te atershme dhe duke ndiekur nikohesisht myslimanet shqip foles per Turqi e me vone per ne Shqiperi).

Pra lufta ne ‘Greqi’ pas ndiekies turqve kish me teper karakter fetar duke kunderven shqiptaret ortodoks kunder shqiptareve musliman, e nxitur kio edhe nga dreitusit Europian te asai koe.

Po te shikoni edhe flamuri grek ka si simbol kryqin, por paradoksi esht se vet kisha ”greke” ka si simbol te vetin (qe e mban brenda kishes) shqipen Illire me dy krena.

Me gjithate (thuet ne vikipedhian greke dhe nga Tv grek Skai) ne mbarim te luftes 2 botrore ne shumicen e ‘Greqis’ dhe vete Athines flitei shqip, duke menduar se flisnin greqishten e lashte,(ne fakt qe greqishte e lashte e formes me fial te ndara, e formes se para shkrimit te gjues ne greqin e lashte, se glua ne greqin e lashte u shkrua me bashkime fialesh te thieshta illire ku u shtuan dhe disa mbaresa).

Ne vazhdim te politikes per kthim ne gjuhen e greq. se lashte u vu edhe qeveria ‘greke’ e pas luftes, gje qe dal nga dal arriten ta kthein ne greqisht folse shumicen e popullates Arvanite.

Po ç’ishte kio greqishtia e lashte ?

Greqishtia e lashte s’qe gje tieter, veç se shqipe(= illirishte) qe u be me bashkime te fialve ku u shtun dhe disa mbaresa (a,e,i; as, es, is: ast, est, ist; k-is; k-t-is(=q-t-ish), etj), fenomen qe ndodhi ne kohen e shkrimit te gjuhes(rreth 800 viet para krishtit) ne kohen kur u shkru gjuha e plote per her te par, si:

Nekros(i vdekur) = nek – ro – os = nuk – rro(ry, levis) – esht; -me greq. e sotme do qe: ”dhen – zi – ine”;

Dramatopios(ai qe ben drama per teater) = drama – to – pi – os = drama – te – be – esht; -me greq. e sotme do qe ”drama – na – kani – ine”, -perputhia ne zberthim per gjith fialet e greqishtes se lashte esht vetem me shqipen dhe aspak me greqishten e sotme. Une kam dashur te gjei sikur edhe ni fial te vetme te thiesht qe te ndertoet me greqishten e sotme, por s’ishte e mundur, te gjitha dalin me shqipen.

Kio gjuhe(= glu), ne pergjithsi u mesua ne qytetet e lashta greke dhe u pervetsua mir pergjithsisht nga te shkolluarit e atershem. Ai qe e pervetsoi mir, ai e trasmetoi edhe te pasardhesit dhe e trashgoi deri ne ditet tona. Pra jan popullsia illire e asai kohe qe pervetsoi kte gjuhe te formulu me bashkime te fialve shqipe(= illire). Kio gje me teper u be me ndikim te popullsis illire Dore(= gegenia) e zbritur nga veriu i Illirise, ku edhe vet emri ”ellin = illin = illir” u vu prei dorve, dhe ”ellin” esht e dialektit gegnis. Ata kryesisht perdoin ”i,in” dhe jugu perdor ”i,ir”, psh: ”gegeni, -ne veri = gegeri, -ne jug”. Por aktiviteti dhe shkollat e shtetit te lashte grek u nderpren me pushtimet romake(edhe kta te fisit Ilir qen), pastai pushtimet sllave e turke. Keshtu qe, ai qe e mesoi mir ne fillim dhe e trashgoi, ata e ruiten deri ne ditet tona(dhe u vetquiten ”grek”). Pra esht e nita rrace illire. Pra greket e lashte te vertete jan shqiptaret dhe se greqishtia zbertheet vetem me shqipen e aspak me greqishten e sotme. E verteta duhet te dal ne shesh, shikoni dhe hisorin e lashte greke te vitit par likio faqe 77-78 botim i 2007-2008 se ç’thon istorianet e lashte greke Irodoti e Thuqidhidhi, ku thuhet se emri ‘ellin, illin = illir’ u vu nga Doret(= gegenia) qe kishin zbrit ne Peloponez ne shek 12-9 para krishtit. Shkurt greket e lasht jan shqiptar(= ellin = illin = illir), por eshte me dialektin e fisit te Dorve(= gigeni).

Por fai per kte te vertete esht i istorianeve dhe i gjutareve te dy palve(”grekve” dhe shqiptarve), qe nuk kan then kte te vertet istorike deri me sot. Mendoi se tanet e kan be edhe nga budallalleku, edhe se ni pies e mir qe kan dreitu kto institucione kan qen te shitur te agjenturat e huaia dhe kan punu per mbulimin e ksai te vertete e per te na nxier te ardhur offsaid ketu nga Kaspiku.

U çudita, ne Nentor te 2012 bem ni vizit ne muzeumin ton arkeologjik ne Tirane(te universiteti, pran QSU, te sheshi Nen Tereza) bashke me disa studius amator te Allbanologjis. Spikeria na çoi te ni harte e lashtesise dhe ne harte qe Illiria(Lezha e Shkodra) ???!!!.

Kam pare harte te Illiris edhe ne Greqi(jugosllavia dhe ni pies e veriut shqiptar), por harte te Illirise (te ber nga vet shqiptaret) vetem me Lezhen e Shkodren, une vetem ne muzeumin arkeologjik te Shqiperis kam par ???!!!; -kush i ben kto harta dhe i ve pa asni frik ne mes te muzeumit ton kombetar ???!!!. Nuk e kuptoi se i kuit esht ky shtet dhe nga kush komandoet ky shtet???!!!. Ja bera kte vreitie spikeres, ”ohu, paske shum llafe ti”, -me tha…???!!!, etj, etj qe tregoin se instiucionet dreituse te Akademis, gjues, arkeologjis dhe i gjith shteti shqiptar nuk komandoet nga shqiptaret por nga agjenturat fqinje.

Shenim: Ne muzeumin Amerikan qe u ndertu para 200 vietesh, esht dorzu ni harte e vieter e Ballkanit ku tregoet nga Austria deri ne Krete ”I LL I R I A”.

Ne harten e muzeumit ton kombetar, Epiri qe nga Preveza deri ne Durres(por ka ken grek na tha spikeria); -Makedonia nga bregdeti i Lezhes deri siper Durrsit dhe perfundonte ne Turqi; -i bei perseri ni pyetie: ”sipas mendimit tuai shkencor, ç’popull ka pas Epiri dhe Makedonia”, ”ohu” me tha ”mos pyet per kto, se jan probleme te nxeta, ne kemi pranuar qe Makedonia esht greke” -me tha; -”dhe Makedonia vinte deri ne bregdetin ton, midis Durrsit e Lezhes” -i thash; ”ohu” me tha perseri.

Me tei spikeria na tregoi ca zbulime arkeologjike ne Apollonin e lashte dhe tha gjith qef se ato qene ndertime ”elline = greke”, ”mir i thash, por ç’popull qen kta ellinet sipas mendimit tuai shkencor ? ”, -”ohu” me tha ”popui te ardhur nga deti thon”; -i thashe: dy istorianet e lashte greke Irodoti e Thukidhidhi thon se ”ellinet = illinet, illiret” qen ni bashkim i dy fiseve ”Ioneve, qe ishin ne jug” dhe ”Doreve = gigenia”, qe zbriten nga veriu i Ionise ne 1200 – 900 para krishtit, dhe se e gjith greqishtia e lashte zbertheet vetem me shqipen”, -”ohu” me tha perseri.

Degjova ne ni debat televiziv, se kur vinin te huai per te vizituar Apollonin edhe qendra te tiera arkeologjike, spikeri qe u fliste turisteve ishte grek, shoqerusi shqiptar kishte urdher nga ”tanet” qe te largoei qe aty kur flisnin e spiegonin spikerat e ardhur nga greqia(te cilet u spiegonin turisteve se ato qen toka greke e serbe) ???!!!, -vetem ni budalla nuk do kuptonte se kush po na qeverris.

Popull shqiptar, zgjou dhe çou e zhduke kte agjenture te rrezikeshme antishqiptare, mer ne dore vete fatin tend, mos leio te grabisi e te sundoi agjentura e vendeve fqine shoviniste.

Shqiptaret qe te dalin nga ku llum, duet pa tieter te marin vet ne dor fatet e veta, te ven ne dreitim te shtetit dhe te ktyre institucioneve te rinj patriot e me die.

Qellimi i ktyre dreitusve te kapur nga agjenturat e huaia, esht shkatrrimi i plot ekonomik, kulturor, shpirteror e kombetar i popullit shqiptare, per te mbulu ni te vertet te madhe istorike, se shqiptaret jan illiret, se shqiptaret jan greket e lashte te vertete(illinet).

”Greqia” per 15 viet rresht, ka pagu me pag te rregullt muiore çdo gjift, çoban, minoritar jo shqiptar qe banon ne Shqiperi, per te mar prei tyre votat dhe per te thene se jan shum ”grek” ne Shqiperi.

Mendoni se Greqia nuk ka investu ne kto institucione te rendesishme te Akademis, gjues, istoris, arkeologjis dhe me agjenturen e tyre qe e kan fut ne shtetin shqiptar ???!!!, -vetem gjiftet e çobanet kan paguar me pag te rregullt muiore per 15 viet rresht, mereni vet me mend se sa kan investuar ne sektoret e gjuhes, arkeologjis dhe akadamis ne Shqiperi, i kan bler me flori ???!!!.

Fiale te tiera:

Etnikos(= kombetar, i kombit) – [etni - k - os = komb(i kombit) - q - esht; -me greq. e sotme do qe ''etni - pu - ine'', -perputhia eshte vetem me shqipen].

ku ”etni = et – ni(nji) = esht – nji = nji rrac; komb”; -me greq. e sotme ”ine – ena”, -perputhia esht vetem me shqipen; -ose : ”et(eter) – ni(nji) = kan et(at) te ni rrace”.

Epidemia(= semundie infektuse qe i kap te gjith) = epi(= ipi, hipi; mbi; teper, shume) – dem – i(hy) – a = mbi – dem – hy – esht = hyn(ben) mbi – dem”; -me greq. e sotme do qe: ”pano – xalazma – beni – ine”, -perputhia esht vetem me shqipen; -ose ”epi(ipi, mbi) – d -e(hy) – mi – a = epi(ipi, mbi; shume) – t – hy – be – a = shum hyn(perapet), -me greq. e sotme do qe: ”pano – na – beni – kani – ine”, -perputhia esht vetem me shqipen.

Utopia(= qe nuk te baet, e parealizushme) = u(uk, nuk, jo) – to – pi – a = uk – te – be – a = qe u(uk) baet.(dihet se ”ë” dhe ”b” ne lashtesin ”illine = illire” nuk kish); -me greq. e sotme do qe ”dhen – na – gjini – ine”, -perputhia si kudo esht vetem me shqipen.

Energia(= energji’a) = en(hyn) – ergi(= pune) – a = hyn(= ben) – pune – a; -me greq. e sotme do qe: ”beni – ergi – ine”, -vec ”ergi” qe ne dialektin Dorik qe ”pono = pune” te tierat jan shqipe si e sotmia.

Se illinet(= illiret) kishin dy fise (Ionet dhe Doret(= gigeni)), dhe natyrisht qe kish edhe ndryshime dialektore. Sot me gjith kto shkolla, komunikim, telekomunikim e komunikacion dhe perseri ekzistoin dialektet, po atere kur nuk qen kto a s’ishin ma te shumta dialektet ?.

Iperbole(= e zmadhuar tei mase) = iper(= ip, hip, mbi; teper) – b – o(hy) – le = teper – b – hy – le; -me greq. e sotme do qe: ”iper – kani – bi – afini”, -perputhia si kudo esht vetem me shqipen.

Antidoto(= e kundert me diçka) = anti – d – o(hy) – t – o = anti – t – hy – t – o(= a, asht); -dhe: ”anti-dhoto(dhenie)”.

Labirinto(= vend me shum hyrie e dalie) = la – be – rin – t – o = la – be – ryn – t – o(a, asht); -me greq. e sotme do qe ”afini – kani – bi – na – ine”, -si kudo perputhia eshte vetem me shqipen. Mund te et dhe ”lapirinto = l – ap(shum, mbi) – rin – t – o”.

Aromatiko(= aromatik(a), gje apo bim me arom) = aroma – t – i(hy) – k – o; -me greq. e sotme do qe: ”aroma-na-beni – pu – ine”; -si kudo perputhia esht vetem me shqipen.

Ku ”aroma = ar(er) – o – ma = er – o – ma(ba; mba)”; -me greq. e sotme do qe ”anemo – ine – krata(kani)”; -si kudo perputhia eshte vetem me shqipen.

Profet(= qe i para fot(thot) gjerat) = pro – fet – o = para – fot(thot) – o; -me greq. e sotme do qe ”prin-pi-ine”, -si kudo perputhia esht vetem me shqipen; -‘’fot(=thot)’’ esht e gegerishtes.

Enigma(= e fshet, e pa zbulushme) = eni – g – ma = eni(hyn) – q – ba = hyn; e fshet, e mbulu; -me greq. e sotme do qe ”beni – pu – kani”, -si kudo perputhia esht vetem me shqipen.

Kroniko(= e kohes; qe ndoth shpesh) = kron – i(hy) – k – o = kron(= koe) – hy – q – o; -me greq. e sotme do qe: ”kron – beni – pu – ine”; -si kudo perputhia esht vetem me shqipen veç ”kron(= koe)” qe vien nga ”keros = ke(ko, koh) – ro – os = ko – ry – esht”; -dhe ”kron = k(o) – ron(ryn) = ke(ko) – ryn(shkon, kalon) = ko – ryn(shkon, kalon”; -me greq. e sotme do qe: ”pu – beni”; -si kudo zberthimi baet vetem me shqipen. etj, etj, nuk esht nevoja ti analizojm te gjitha por te gjith e kuptojn qe greqishtia e lashte zbertheet vetem me shqipen.

Natyrisht ka pas edhe dialekte me disa ndryshime fialesh te fisit Ionik ndai atij Dorik.

Zgjedhimi i folieve ”hy = i’, dhe ”ry = ri” -siç ka ken perdor në greq. e lashte(illini = illiri)”; -zanoret dhe kto folie te shkipes(te ndertume me gjith lloet e zanoreve), niet shkipe ”k,g,ç; d,t” dhe folia ”est = esht”, jane baza e ndertimit te fialorit gluesor te gjithe Europes, se shqiptaret(dy fiset illire ”Ionet dhe Doret(= gigenia)”), jan greket e lashte te vertete.

Ni nga gabimet me te mdha ishte hekia e dialektit te gegerishtes, duke zhduk bashk me zhdukien e sai edhe shume fiale te rendesishme fialformuse te greqishtes se lashte(mir menyra e te folurit, por fialet qe jan ende ne perdorim te perditshem perse i kan zhdukur nga fialori ???!!).

Folia ”hyj; hy = i’ ”.(shikoni dhe deformimet e bera ndai folies ”hy; hyj = i’ ” me shkrimin e ri te shkipes, ku (j)an shtu ‘’h; y; j; ë).

Menira Defto’re

Koha: E tashme E pa kry’er E kry’ e thieshte

sot - greq.lashte sot – gr.lashte sot – gr.e lashte

hyj -i’ hyja -i’-a hyra -ir-a

hyn -in hyje -i’-e hyre -ir-e

hyn -in hynte -in-te hyri -ir-i

hyjmë -im hynim -i’n-im hymë -im

hyni -i’ni hynit -i’n-it hytë -it

hyjnë -i’n hynin -inin hynë -in

Shiko dhe deformimet qe ndodhin ne shqip me futien e shkrimit te ri te shqipes, ku u shtuan ”h, y, j, ë”.

Menirat: Lidho’re(koha e tashme): Urdhero’re(e tashme)

të hyj -t-i’ hyr -ir

të hysh -t-is(hysh) hy -i;

të hyjë -t-i’

të hyjmë -t-im

të hyni -t-ini hyni -i’ni

të hyni -t-in

Folie tieter qe esht fial formuse qe ne lashtesi, esht folia e shkipes ‘’ri = ry’’; -por kte folie te shqipes e sho se esht zhdukur nga fialori i sotem i shkipes???!!!; -kio folie ‘’ri = ry’’ esht ni nga foliet baze te kri’imit te fialve te greq. se lashte dhe qe aktualisht esht ne perdorim te perditshem ne gjithe Shqiperine, dhe esht simotra e folies tieter ”hy; hyj = i’ ”; -perse esht zhdukur nga fialori qe kan ber gjutaret dhe ”akademiket tan”, kur ajo esht ne perdorim te perditshem dhe ne ni menyr krei normale ???!!!. ”OOO po s’esht nevoia” me than te instituti i gjuhes dhe gjutaret tan te fakultetit e te Akademis(S. Mansaku dhe R. Memushaj), ”deri sa esht folia hyi, skemi pse ta vem edhe ryi”, -me than. Shume e çudiçme kur i degjon kto fial nga profesoret dhe nga ”Akademiket tan” ???!!!. Sipas tyre ne duhet ti zhdukim gjith fialet sinonime dhe te lem vetem nga ni fial per çdo emertim ???!!!.

Margarit Nilo


Jam autori i shkrimit, Email: 'margarit.nilo@gmail.com'. Kam ber 5 libra, 2 mbi etimologjin e greqishtes se lashte me rreth 11000 fjale baze te greqishtes se lashte dhe 3 libra mbi etimologjine e shqipes(=illirishtes) ku jane futur gjithe fjalet  baze te shqipes dhe gjithe fjalet me orgjine greke e romake, ku del se te gjitha ato zberthehen me shqipen. Se shqipia(illirishtia) eshte baza e gjithe gjuheve. Jan foliet shqipe '' i = hy'' dhe ''ri = ry'', folia ndimse ''est = esht'' dhe nyiet(niet) baze(k, t, etj) te shqipes te ndertume me gjithe lloiet e zanoreve per te rrit diversitetin midis fjalve qe fjalet te baen te dallushme nga nira-tietra, jane pikerisht ato qe kan ndertuar te gjitha fialet ne te gjitha gjuhet . Per grupime te ndryshme te fisit illir duke ietu te vecuar ne grupime te ndryshme e ne kushte te ndryshme kan kriju ni zhvillim te diferencum dhe se shum fialet jan kriu te ndryshme sipas grupimeve te ndryshme qe kan ietu, por baza e gjith gluve jan elementet e shqipes(illirishtes) qe tham me larte, prandai them se shqipia(=illirishtia) eshte baza e gjithe gjuheve....

Përkitazi shkrimit të profesor Margarit Nilos,studiuesi  Vangjel Kici shkruan:

Profesori ka shumë të drejtë. Ai jep fakte të shumta, që tregojnë se "greqishtja e vjetër" është ilirishtja, që vazhdon me shqipen e sotme. Gjuhtarët tanë, historianët dhe Akademia jonë e shkencave u shërbejnë politikanve tanë servilë ndaj shovinistëve fqinjë. Duhet bërë revolucion në histori, gjuhësi, arkeologji.Për këtë ka fakte të shumta. Kombi ynë ka plot njerëz të ndershëm. Një nga ata është zotnia i nderuar Margarit Nilo. Iuroj shëndet dhe jetë!

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)