“Balkans Peninsula of Crisis’ (Ballkani, Gadishull i Krizave)


    Fotografia e Flori Bruqi

Profesori universitar i shkencave politike dhe administrim bisnesi, Akademik Nijazi Halili ka bërë emër jo vetëm në trojet shqiptare por edhe në botë.
Fotografia e Nijazi Halili
Kohëve të fundit ai ka botuar librin e tij të radhës me titull “Balkans Peninsula of Crisis’ (Ballkani, Gadishull i Krizave). Në këtë libër ai ka vënë në spikamë historinë politike të vendeve të Ballaknit dhe ka pasqyruar marrëdhëniet mes shteteve të këtij gadishilli, të cilin e ka quajtur “Gadishulli që prodhon kriza”.
Fotografia e Nijazi Halili
Tezat kryesore e këtij libri është analizimi dhe hulumtimi i historisë politike të Ballkanit, në kontekst të gjerë, të zhvillimeve ndërkombëtarë nga viti 1500 deri në fillim të Luftës së Parë Botërore. Pra, gjeografia dhe fuqitë, duke përfshirë Osmanët, Habsburgët e më vonë të gjitha fuqitë evropiane të Koncertit të Evropës (1815), të cilët nuk ishin në gjendje për të parandaluar dhe më pas, për të menaxhuar krizën Lindore si dhe rritjen e nacionalizmit ballkanik nga luftërat ballkanike si dhe Luftën e Parë Botërore.
Fotografia e Nijazi Halili
Interesimi i autorit të librit ishte fokusuar në analizën e rivaliteteve të fuqive të mëdha në fund të shekullit XIX, bashkëpunimi i përbashkët në zgjidhjen e krizës, duke argumentuar se diplomacia e shekullit nëntëmbëdhjetë ishte e tipit lart-poshtë, konspirative, aristokratike dhe për këtë arsye lindën tri lëvizjet kryesore revolucionare: nacionalizmi, liberalizmi dhe rivalitetet imperialiste.
Fotografia e Naime Gjongecaj
Si pasojë, Koncerti i Evropës përfundoi si funeral i cili prodhoi zgjidhje kontradiktore dhe joreale për Ballkanin. Pasojat më shqetësuese ishin ngecjet ekonomike të vendeve tani të quajtura Ballkani Perëndimor, që sot nuk po mund të integrohen si pasojë e proceseve politike dhe ekonomike në Bashkimin Evropian.
Fotografia e Nijazi Halili
Tezat kryesore e këtij libri është analizimi dhe hulumtimi i historisë politike të Ballkanit, në kontekst të gjerë, të zhvillimeve ndërkombëtarë nga viti 1500 deri në fillim të Luftës së Parë Botërore. Pra, gjeografia dhe fuqitë, duke përfshirë Osmanët, Habsburgët e më vonë të gjitha fuqitë evropiane të Koncertit të Evropës (1815), të cilët nuk ishin në gjendje për të parandaluar dhe më pas, për të menaxhuar krizën Lindore si dhe rritjen e nacionalizmit ballkanik nga luftërat ballkanike si dhe Luftën e Parë Botërore.
Fotografia e Nijazi Halili
Interesimi i autorit të librit ishte fokusuar në analizën e rivaliteteve të fuqive të mëdha në fund të shekullit XIX, bashkëpunimi i përbashkët në zgjidhjen e krizës, duke argumentuar se diplomacia e shekullit nëntëmbëdhjetë ishte e tipit lart-poshtë, konspirative, aristokratike dhe për këtë arsye lindën tri lëvizjet kryesore revolucionare: nacionalizmi, liberalizmi dhe rivalitetet imperialiste.

Fotografia e Dibran Fylli
Si pasojë, Koncerti i Evropës përfundoi si funeral i cili prodhoi zgjidhje kontradiktore dhe joreale për Ballkanin. Pasojat më shqetësuese ishin ngecjet ekonomike të vendeve tani të quajtura Ballkani Perëndimor, që sot nuk po mund të integrohen si pasojë e proceseve politike dhe ekonomike në Bashkimin Evropian.

Kush është Akademik Prof.Dr,Nijazi Halili ,Ph.D.?

Prof.Dr.Nijazi Halili,është i lindur në fshatin Tërstenik të Vitisë, më 1964. Shkollimin fillor në fsh.Tërstenik të mesmen në Viti, ndërsa studimet Themelore në Degën e Edukimit në Universitetin e Prishtinës,Qendra në Gjakovë. Ka studiuar në Fakultetin Filologjik,Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane në Universitetin e Prishtinës nga viti 1992-93. Vijoi studimet pas Universitare në Akademinë Diplomatike Shqiptare në Tiranë, gjatë muajit Prill-qershor 2009. Studimet e magjistraturës i vazhdoi në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë, drejtimi Shkenca Politike dhe i mbaroi me sukses gjatë periudhës kohore 2008/2010 dhe morri titullin shkencor: Magjistër i Shkencave Politike.

Fotografia e Nijazi Halili

Studimet e Doktoratës i filloi me 26.03.2012 në Shkenca Politike në Emuni University, në Slloven, ka fituar të drejtën për Kandidat për Doktor Shkence në fushën e Shkencave Politike. Gjatë periudhës kohore 2012/2015 vazhdoi më tej me studime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të cilat i kreu me sukses dhe u gradua Doktor në Administrim Biznesi.
Është pjesëmarrës i shumë konferencave shkencore, sesioneve shkencore, simpoziumeve si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Po ashtu është autor i shumë publikimeve nëpër revista të ndryshme shkencore ndërkombëtare. Është aktiv në fushën e publicistikës në cilësi e analistit politikë.
Aktualisht është emëruar:
Anëtar i rregullt i Alumnit të Asocionit të Universiteteve të Kalifornisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
Anëtar i Aluminit të Universitetit Europian të Tiranës në Shqipëri,
Anëtar i Bordit në Institutin për Studime Ligjore Demokratike në Gjilan,
Zv.Kryetar i Shoqatës së Intelektualëve të Kosovës me seli në Prishtinë,
Anëtar i Asociaconit të Atlantikut të Rinisë së Kosovës KYATA me seli në Prishtinë,
Anëtar i Organizatës Unitetit Global-Alban, me seli në Prishtinë,
Anëtar i Shoqatës së Shkrimtarëve të Vitisë.
Anëtar i Akademisë Shqiptare-Amerikane të Shkencave dhe Arteve me seli në New York,USA, 2019.
Tani i emëruar anëtar i Këshillit Shkencore “Shkencat ekonomike dhe sociale” në MASHT, Departamentin e Arsimit të Lartë, Prishtinë, Kosovë, me nr.e vendimit 475/01-3. Dt.02.10.2019.
Eksperienca, ka filluar të punoi në shkollën fillore nga shtatori i vitit 1989 dhe atë fillimisht në Stubëll të Epërme dhe Viti, kurse në vitin 1995/1997 në shkollën fillore “Liria” në Sllatinë të Epërme dhe paralelen e ndarë në Tërstenik. Nga viti 2012 ishte i angazhuar në Institucionet e arsimit të Lartë, fillimisht në Kolegjin Humanistika në Ferizaj, pastaj nga vitin 2015/16 në Kolegjin Ilira në Prishtinë, kurse nga viti 2018/19 punon si profesor i rregullt në Kolegjin “Iliria” në Prishtinë.
Nijazi Halili, për punën e tij akademike shkencore është dekoruar me mirënjohje dhe certifikata nga shumë institucione në fushën e dijë e shkencës.
Është autor i shumë librave universitare si dhe qindra punimeve shkencore me impakte ndërkombëtare .
LIBRA :
1.Dështimi i diplomacisë në Ballkan(Libër) Ferizaj : Shtëpia Botuese:Star Graf, 2018. – VI, 282 f. ; me harta ; 21 cm. ISBN 978-9951-682-18-3
2.Reflektime Diplomatike në shtetndërtimin e Kosovës (Libër)Prishtinë, Shtëpia Botuese: Lena Graphic, 2019 .ISBN 978-9951-769-96-9
3.BALKANS, PENINSULA OF CRISIS FAILURE OF DIPLOMATIC MANAGEMENT (Libër i botuar në formë elektronike në gjuhë angleze) LAMBERT Academic Publishing,2019 www.omniscriptum.com
4.BALKANS, PENINSULA OF CRISIS FAILURE OF DIPLOMATIC MANAGEMENT në gjuhën angleze. Prishtinë, Shtëpia Botuese: Lena Graphic, 2019.
PUNIMET SHKENCORE:1.Punimi shkencor: Kontributi i Klementit XI në Diplomacinë Evropiane, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, MASHT, Java e Shkencës 2012
2.Punimi shkencor: Gjeopolitika e Shqipërisë në periudhën e marrëdhënieve me Kinën (1961-78). ADSH Tiranë,20122012, ISSN 2227-8540
http://www.albdiploacademy.com/…/Revista%20Global%20Challen…
3.Punimimi shkencor:Kontributi i Papë Klementit të XI në diplomacinë Evropiane. ADSH Tiranë,2012
4.Punimi shkencor :Sfidat e Institucioneve Kosovare integrimi i veriut të Mitrovicës. ADSH Tiranë 20122012, ISSN 2227-8540
https://dokumen.tips/documents/global-challenge-3.html
5.Punimi shkencor:Roli i diplomacisë shqiptare në zgjidhjen e krizës së Kosovës gjatë 2004. ADSH Tiranë.20132012, ISSN 2227-8540
https://scholar.google.com/scholar…
6.Punimi shkencor: Kriza e Kosovës në shek. XIX dhe Platformat serbe. ADSH Tiranë,2013 2013, ISSN 2227-8540
https://dokumen.tips/documents/global-challenge-3.html
7.Punimi shkencor:Negociatat Kosovë-Serbi, Universiteti Ndërkombëtar i Strugës, 2014
2014, https://pingpdf.com/…/international-scientific-conference-a…
8.Punim shkencore: Menaxhimi i Krizave dhe Konflikteve Ndërkombëtare, ISLD Gjilan, 20142014, ISSN: 1800-9794. KDU: 33/34 (05)
9.Punimi shkencor: Definicioni krizë, konflikt në Marrëdhenie ndërkombëtare në Universitetin Shtetror të Tetovës në Tetovë, 05 juli 2014 https://vdocuments.net/universiteti-i-tetoves-university.ht…
10.Punimi shkencor: Dimensioni i të drejtave të njeriut me të drejtën ndërkombëtare, Revista Diskutime, Tetovë, 2014 ISSN: 1800-9794 – print form KDU: 33/34 (05) https://scholar.google.com/scholar…
11.Punimi shkencor:Ndarja e murit të Berlinit, Europen Institucion of Menagment Law and Diplomacy, Skopje 2014
12.Punimi shkencor:Negociatat për menaxhimin e zgjidhjes së krizës, ISLDGjilan 2015.
13.Punimi shkencor: Gjenologjia e Negociatave, Minsitria e Arsimit, Shkences dhe Teknologjisë, MASHT, Java e Shkencës 2015 ISBN 978-9951-16-093-3, ISBN 978-9951-16-094-0
https://www.researchgate.net/…/STRUKTURA-NACIONALE-E-POPULLS
14.Punimi shkencor:Një vështrim mbi teorinë e integrimit evropian. ISLD Gjilan 2016, ISBN 978-9951-8906-8-7
15..Punimi shkencor: Shtetet e dobëta, regjimet në tranzicion dhe sistemet totalitare –kërcënim për sigurinë,ISLD Gjilan 2015https://docplayer.net/54215836-Isld-instituti-per-studime-ligjore-dhe-demokratike-libri-i-abstrakteve-konferenca-e-iii-te-shkencore-regjionale.html
16.Punimi shkencor:Integrimi në BE - Sfidë e Kosovës. ISLD Gjilan 2018 https://www.scribd.com/…/Revista-Reforma-Nr-6-2018-Kdu-33-3…
17. Punimi shkencor: Luftërat Ballkanike 1911-1913, Shoqata e Shkrimtarëve të Vitisë, Malli i Shtampës, Revistë Historike,2018
18.Punimi shkencor: The Progres of the european Integration process in the vestern Balkans. Germany. JOURNAL OF EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH, Czech-Republik,IMPACT FAKTOR, Volume 12, No.32,June 2018
19.Punimi shkencor:BALKANS, PENINSULA OF CRISIS-FAILURE OF DIPLOMATIC MANAGEMENT. June 2018, Czech-Republik. http://www.journalos.com/…/uploads/2017/04/Nijazi-Halili.pdf
20. Enlargement of the EU towards the Western Balkans in the light of the Treaty of Lisbon, JOURNAL OF EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH
ISSN 2286-4822, Impact Factor , http://www.euacademic.org/PastIssueList.aspx?artid=76
KONFERENCAT SHKENCORE:1.Konferencë Shkencore: Minsitria e Arsimit, Shkences dhe Teknologjisë, MASHT, Java e Shkencës 2012, Me punimin shkencor: Kontributi i Klementit XI në Diplomacinë Evropiane.
2.Konference e parë shkencore, Punimi shkencore ” Menaxhimi i Krizave dhe Konflikteve Ndërkombëtare, ISLD Gjilan,20 shtator 2014
3.International Conference of the Philosophic Fakulty, SICPHF 2014 Stat of University Tetovo, me punimin shkencor: Menaxhimi i krizave dhe konflikteve ndërkombëtare ,2014
4.SCfSD ‘14 International Scientific Conference “SCIENTIFIC CHALLENGES FOR SUSTEINABLE DEVELOPMENT” Struga, 19-20, September 2014, (Me punimin shkencor Negociatat Kosovë-Serbi).
5 (Konference e 3 Ndërkombëtare mbi Integrimet Evropiane në BE-Integrimi i Evropes Juglindore-Sfidat, Tetovë, 05 juli 2014) . Punimi shkencor: Dimensioni i të drejtave të njeriut me të drejtën ndërkombëtare, Revista Diskutime, Tetovë, 2014
6.For Perticipating in the Conference of the 25 Th Anniversary of fall of Berlin Wall,, organized by European Institute of Management, Law and Diplomacy and Albanian Diplomatic Academy, 02 Novembar 2014, - Skopje of MACEDONIA, me punimin shkencor:Ndarja e murit të Berlinit.
7.Konferenca e dytë shkencore “Sundimi i ligjit dhe siguria publike faktor ndikues për bashkëpunim ekonomik rajonal” Me Punimi shkencor:Negociatat për menaxhimin e zgjidhjes së krizës, ISLDGjilan 2015. -Gjilan, 07 Mars 2015
8. KONFERENCA SHKENCORE “JAVA E SHKENCËS NË KOSOVË – 2015”me punimin shkencore, Gjenologjia e Negociatave, 2015.
9. Konferenca e III-të Shkencore Regjionale (Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Serbi, Mali i Zi) Me temë: “Të arriturat dhe sfidat e shteteve të Ballkanit në rrugën e integrimit evropian”-Gjilan.Me punimin shkencor: Shtetet e dobëta, regjimet në tranzicion dhe sistemet totalitare –kërcënim për sigurinë,ISLD Gjilan 2015
10. Konferenca e V-të Shkencore Regjionale (Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Serbi, Mali i Zi) me temë: “Rëndësia e MSA-së dhe liberalizimit te vizave për rajonin dhe perspektiva integruese evropiane”-Me punimin shkencor: Një vështrim mbi teorinë e integrimit evropian. ISLD Gjilan me 17 Shtator 2016
11. Konferencën e VII-të Shkencore Rajonale me temë:“Bashkëpunimi komunal rajonal në funksion të qeverisjes lokale mod. Punimi shkencor:Integrimi në BE - Sfidë e Kosovës. ISLD Gjilan 09.06.2018
1.Citime:
AKADEMIA E SIGURISË. KONFERENCA E II-të SHKENCORE NDËRKOMBËTARE, nëntor 2017, Tiranë: Shkencat ligjore dhe sfidat bashkëkohore tësigurisë.https://issuu.com/polic…/…/konference_nderkombetare_2017_v_1
2.Citim, Ju lutem mund të lexoni "Toleranca tek Shqiptaret: mit apo Realitet" F.138 Halili, Nijazi. 7 January 2017.
Participim: Mediterranean Sommer School 2015 is organsend by Internation School for Social and Business Studies, Slovenia, and EMUNI University,Slovenia from 22 June to 3 July 2015
Mr.Halili Nijazi Lista finale: ADA Tirana Albania, European Commission'S Representation Athens. Greece. 12 Dr ... Rep Ec In Greece. Greece ... Universidad Politécnica De Madrid. Spain. 39 Dr .... European Commission, Joint Research Centre. Italy ...... Fabtest -‐ The Falmouth Bay Test Site.
https://webgate.ec.europa.eu/…/fi…/emd-2015-participants.pdf
Çmimi PASHKO për liri ekonomike Universiteti Eurpian i Tiranës –Shqipëri
http://fondacionifle.al/portal/cmimi-ekonomik-pashko/
Mirënjohje:Nga ASOCIACIONI I PAKTIT ANTLANTIK I RINISE SE KOSOVE(KYATA), Prishtinë, Dhjetor 2017
Participimi: The Challenges of Changing Politics and schifting Alliances, hedld from May 11-13/2017 in Budva, Montenegro.
Mirenjiohej nga Shtëpia Botuese LenaGraphic-Prishtinë,2019
Mirënjohje nga Academy for Diplomacy and Protokol-Prishtinë,2019
Mirënjohje nga ASSSA New Yorrk-USA,2019
Flori Bruqi

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)