Samet Dalipi(1959-)Samet Dalipi, lindi më 02 mars 1959, në fshatin Beguncё, të Komunës së Vitisë, Kosovё

Në Universitetin e   Prishtines, kreu Fkultetin e Kimisë (1982)
Në  Universiteti e Zagrebit, Magjisttroi në   shkencën e Kimisë (2003) .

 Doktoroi në Universitetin Ndërkombtar të Strugës, në Shkencat Politike, Ndërtimi i Paqes në Kosovë, nga perspektiva e politologjisë amerikane(2013)

2004: Bursist i Fondacionit Fulbright të qeverisë Amerikane, në fushën e zgjidhjes së konflikteve, Universiteti Amerikan, Washington DC. 2005-6: Shkolla për Integrime Evropiane, KSCF, Prishtinë(2004)


 Përvoja e punës:


 Mësimdhenës në Kolegjin AAB-Riinvest(2011-2012)

Kryesues i Bordit tё Autoritetit tё Aviacionit Civil tё Kosovёs(2017)

 Pёrgjegjёs akademik dhe profesor nё Kolegjin Universum(2018)

 Kolegji Iliria: Dekan dhe profesor nё Fakultetin Marrёdhёnie Ndёrkombёtare e Diplomaci(2018)

Drejtues i projektit nga BE, Bashkёpunimi Ndёrkufitar Kosovё/Maqedoni(2018-2019)

Punojë si profesor në   Kolegjin Universum(2019)

 Kryesues i Këshillit Drejtues të Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj(2019)


 Angazhimet shoqëroro-politike:

2007-2010: Kёshilltar Politik i Ministrit tё Ministrisё sё Administrimit tё Pushtetit Lokal

2006-2007: Kёshilltar Politik i Presidentit tё Kosovёs

2005-2006: Kёshilltar i Lartё politik nё Kryeministrinё e Kosovёs

2002-2004: Delegat i Kuvendit Komunal në Viti.

1998-2002: Deputet në Parlamentin e Republikës së Kosovës.

2000: Drejtor i Drejtorisë për Shëndetësi e Mirëqenie Sociale, Viti.

1999-2000: Zyrtar në International Rescue Commeete, Gjilan.

1992-2002: Kryetar i Degës së LDK-së në Viti

1991: Antar i Komisionit Komunal për mbajtjen e referendumit për pavarësi. 1982-1999: Profesor në Gjimnazin ”Kuvendi i Lezhës”, Viti.


Libra të botuar : 

1. Dr. Samet Dalipi, Organizatat Ndërkombëtare, Botues Kolegji Iliria,

Prishtinë, 2015.

Dr. Samet Dalipi, Ndërtimi i Paqes në Kosovë, nga Perspektiva e

Politikologjisë Perëndimore, Artini, 2014, Prishtinë.

Samet Dalipi, Besa Luzha edicioni “15 Years of Peacebuilding in Kosovo - Lessons Learned for the Region”, Iliria & FES, 2014.

Artikuj: 
 1. Dr. Sc. Samet Dalipi, WHAT’S WRONG TO KOSOVA’S PEACEBUILDING?
 2.  Iliria International Review, 2019.  Vol 9, No 1 (2019). Nё: http://iliriapublications.org/index.php/iir/issue/view/27                                                   
 1. Dr.Sc. Samet Dalipi, MA. Nehat Demiri, MA. Arta Pllana-ShipoliNot-recognizing policy within the minority EU members - Challenge for Kosovo’s Integration and Regional Peace-buildingIliria International Review, Vol 6, No 29 (2016), DOI:http://dx.doi.org/10.21113/iir.v6i2 Available from: http://iliriapublications.org/index.php/iir/article/view/272/pdf 

 1. Dr. Samet Dalipi, Ma. Krenar Shala, The Role of Decentralization on Security Improvement and Peacebuilding in Kosovo, FES, Pristina, 2016. http://www.fes-prishtina.org/wb/pages/english/publications.php  
 1. Dr. Samet Dalipi, Kosovo: False Pretext for Russian Regional PaternalismIliria International Review – 2016/1 © Felix–Verlag, Holzkirchen, Germany and Iliria College, Pristina, Kosovo.  

 1. Dr. Samet DalipiAmerican Jewish Altruism in Support of International Humanitarian Intervention and Kosovo Peace-building”. Iliria International Review – 2015/1 © Felix–Verlag, Holzkirchen, Germany and Iliria College, Pristina, Kosovo  http://www.uiliria.org/iir/en/left/issue-2015-1/ 

 1. Dr. Samet DalipiArdita DokoEjup AlimiUnique Complex Peacebuilding in Kosovo, S. Dalipi, B. Luzha ed. Conference Procedings15 Years of Peacebuilding in Kosovo - Lessons Learned for the Region”, Iliria and FES, 2014. 

 1. Dr. Samet Dalipi, Flutura HoxhaLocal Government Legislation and Its Impact on Kosovo Peace-Building,  
S. Dalipi, B. Luzha ed. Conference Procedings15 Years of Peacebuilding in Kosovo - Lessons Learned for the Region”, Iliria and FES, 2014. 
  
 1. Samet DalipiNehat DemiriRational Dialogue between Kosovo and Serbia - Way Toward Reconciliation Iliria International Review – 2014/1 © Felix–Verlag, Holzkirchen, Germany and Iliria College, Pristina, Kosovo  http://www.uiliria.org/iir/file/18_SametDalipi__NehatDemiri_IIR_2014_1.pdf  

 1. Samet Dalipi, USA-KosovoFrom Human Rights to Independence, Thesis No. 1, 2013. http://www.universitetiaab.com/repository/docs/01-2013-SQ-04_-_Samet_Dalipi.pdf  

 1. Dr. Samet Dalipi, Institutional fragility – challenge for peacebuilding in Kosovo 
              Iliria International Review – 2011/1, © Felix–Verlag, Holzkirchen, Germany 
              and Iliria College, Pristina, Kosovo, 135ISSN 2192-7081, 2012/2, Prishtina, 
              2012.p 134-146. http://www.uiliria.org/iir/file/10_Samet_Dalipi.pdf 

 1. Samet DalipiIntervenimi Humanitar Ndërkombëtar dhe Sovraniteti i   Kosovës, “The Heritage Faqe 92-105, Nr: 9/2012, ISSN 1857-7482, Botim shkencor i Universitetit Ndëkombëar të Strugëswww.eust.edu.mk/Heritage/  

 1.  B.HannoyerS. Dalipi,...”Feritisation of Ni2+ ions mixed hydroxide spensions”,  
        Materials Chemistry and Physics, 55 (1998) 215-223 

 1. S. MusicS. Dalipi...Formation and Caracterisation of NiFe2O4”  
        Croatica    Chemica Acta, 70(2)719-734 (1997) 

 1. S. Music,SPopovic, I.C. NagyS. Dalipi “ Characterisation of oxide phases 
             generated during the sinthesis of NiFe2O4” Croatica Chemica Acta, 67(3) 337- 
             346 (1994) 

 1. S. Music, S. PopovicS. Dalipi, “Formation of oxide  phases in the system 
       Fe2O3-NiO, Journal of Material Science, 28 (1993) 1793-1798 

Pjesmarrёs i disa konferencave ndёrkombёtare. 

Flori Bruqi 

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)