Fadil Maloku(1958-)

Rezultati i imazhit për fadil maloku"


Fadil Maloku, lindi  më 6 prill 1958 në Besianë.

Studimet bazike  (katërvjeçare)i kreu në Universitetin e  Prishtinë , në Departamentin  Filozofi-Sociologji, 1984/1986).

Studimet pasuniversitare i kreu në Universitetin e Zagrebit (Sveuciliste u Zagreb) në Departamentin  për  Sociologji , të Fakultettit Filozofik / Tema e magjistraturës :" Struktura i stratifikacija Jugoslovenskog –Ruskog i Americkog drustva (1984/1986).".
Studimet e doktoraturës ( PhD) i kreu me sukse në Universitetin e Prishtinës (Departamenti i Sociologjisë pranë  Fakultetit Filozofik (2000 -2003).

Është Profesor i Sociologjisë së Globalizimit, Integrimeve dhe Globalizimit, Krimi dhe Devijimi Social, Hyrje në Komunikimin Politik (UP, Departamenti i Gazetarisë), Kultura dhe Politika (niveli master, në Universitetin Shtetëror të Tiranes) në Universitetin “Hasan Prishtina”, të Prishtinës (Departamenti i Sociologjisë).


Mësimdhënës në lëndët:

Metodat Hulumtimit Empirik, (bachelor);Metodat Kuantitative (bachelor);Sociologji e Globalizimit (bachelor);Transformimeve Globale, (bachelor);Krimi dhe Devijimi Social, (bachelor)
Sjelljet Devijante, (bachelor);Sociologji e Varfërisë, (master);
Sociologji e Familjes, (master);Integrimet dhe Globalizmi, (master);Kultura dhe Politika (master – Dep. i Shkencave Sociale ne Tirane);Hyrje ne komunkimi Politik (doktorature- Dep.Gazetari ne Prishtine);Metodologji Shkencore (doktorature- Dep.Sociologji ne Prishtine);Transformimet Globale (doktorature- Dep.Sociologji ne Prishtine).

Ligjërues në Kolegjin “Victory”, në Departamentin e Shkencave Politike, (niveli: Bachelor dhe Master, Lënda: Metodologjia e Kërkimit Shkencor, dhe Kultura dhe Politika e Diplomacisë globale).;Ligjërues në Universitetin Shtetërorë të Tiranës (2013-2014), në Fakultetin e Shkencave Sociale, Departamenti i Filozofisë, (niveli: Master, Lënda: Kultura dhe Politika).;Ligjërues i lendes: Hyrje ne Komunikimin Politik ne Departamentin e Gazetarisë, për Doktorantët e vitit 2015/2016.;Ligjërues i dy lendeve (Metodologji Shkencore dhe Transformimet Globale) ne Departamenin e Sociologjisë, për Doktorantët e vitit 2016/2017.; Ligjërues i lendes Hyrje ne Komunikimin Politik ne Departamentin e Gazetarisë, per Doktorantet e vitit 2016/2017.


Tekste të botuara:

1. Veç Zoti na shpëtoi (ditar eseistike-sociologjik) , Shtëpia Botuese “Gjurmët”, Prishtinë, Viti: 2009, 500 copë, 186 fq. CIP-ISNB- 978-9951-427-32-6.

2. Refleksioni sociologjike mbi Islamin, Shtëpia botuese“Zëri Ynë” Prishtinë, Viti: 2011),, 500 copë,180 fq. ISBN-978 -9951-433-22-8.

3. Tekst Universitar: Refleksione Sociologjike mbi shtetësinë dhe raportet ndëretnike, Shtëpia Botuese, “Zëri Ynë” Promovim publik në UET (Universitetin Evropianë Tiranes, Viti:, 2011, 500 copë 270 fq. ISBN, 978- 9951-433-22-8. (Teksti ne fjalë është futur si literaturë obligative në Universitetin Evropian të Tiranës, për nivelin bachelor dhe atë master, për vitin 2012/2013).

4. Tekst Universitar: Refleksione Sociologjike mbi joviolencën dhe zgjedhjet, Shtëpia Botuese, “Zëri Ynë” Promovim publik në UET (Universitetin Evropianë Tiranes, Viti: 2011, 500, 270 fq. (Teksti ne fjalë është futur si literaturë obligative në Universitetin Evropian të Tiranës, për nivelin bachelor dhe atë master, për vitin 2012/2013).

5. Tekst Universitar: Paradigmat Sociologjike të tranzicionit shqiptar, Shtëpia Botuese, Logos_A, Tekst Universitar. ISBN 978-9989-58-525-8, Copyright@Logos-A, 2014, - 264 faqe; 25 cm.- Biblioteka Lexo. COBISS. MK-ID96048394 (Teksti ne fjalë, është futur si literaturë obligative në Universitetin “Hasan Prishtina, Departamenti i Sociologjisë, për lëndën: Sjellje Deviant dhe Kontrolli Social(niveli bachelor), dhe lenden: Krimi dhe Devijimi (niveli master)Evropian të Tiranës, për nivelin bachelor dhe atë master, për vitin 2012/2013).

6. Tekst Universitar: Globalizmi, Integrimi dhe identiteti i Kosovës, Shtëpia Botuese, Logos_A, Tekst Universitar, (në botim) 2017.
Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)

Legjenda e Mujit dhe Halilit