SHKRONJA I. E VIZATUAR (Ismet Qorrajt)Shahbaze VISHAJ-GRAJÇEVCI

SHKRONJA I. E VIZATUAR

(Ismet Qorrajt)

Ismetin shpesh e ëndrrojmë
Në malet e Pashtrikut
Duke luftuar fyta-fyt me ujq
Atje te Guri i kufirit
Lisat pikojnë gjak
E rrezja e lirisë
Ka shkrirë Borën shekullore
Nëna çdo natë në oborr flet me hënën
Loti i saj bashkohet
me pikëllimin e hënës dhe yllit
Të cilët në çdo gurë
E ndriçojnë fjalën liri
Nën hijen e Kumbullës së vjetër
Nëna e gjyshja pushojnë
E kanë kujtim nga djali
Që ia vranë në demonstrata
Në trup të saj është vizatuar shkronja I.
Kur u nis për në demonstratë
Te Kumbulla e përqafoi fort
Nga ajo ditë frutat pikojnë lot
Sot kudo sytë e saj
Kërkojnë hijen tënde
E në dhomën e gjumit të pret babai
Ku kujtimet për ty i janë shëndrruar
Në lotore ngashërrimi
Ndërsa nëna e dëshpëruar
Ende kërkon ilaç
Për zemrën e copëtuar


Shahbaze Vishaj Grajçevci (Pejë, 27.6.1963), ka kryer stu­­dimet për Gjuhë dhe Letërsi Shqipe në Uni­­ver­sitetin e Pri­shtinës. Punon në Shko­llën e Mesme të Ulët: ''Hasan Prishtina'', në Milloshevë - Kastriot. Për punën edukati­vo-arsimore për një çerek shekulli si pe­dagoge e gjuhës dhe e letërsisë shqi­pe ka marrë disa mi­rë­­njohjeje në mesin e të ci­lave edhe atë ’’Mësim­dhënës i da­llu­ar’’.
Me shkrime filloi të merret qysh si nxë­nëse e shkollës fillore. Botoi në ga­zeta dhe re­vista që dalin te ne, Shqipëri dhe Ma­qedo­ni. Është laureate e shu­më shpër­bli­me­ve letrare. Shkruan poezi e prozë për fëmijë dhe të rri­tur, si dhe kritikë letrare, ese, publicis­tikë etj. Është anëtare e Lidhjes së Shkrim­ta­rë­ve të Kosovës, si dhe anëtare e redaksisë së revistës letrare për fëmijë ’’Pionieri’’.
Deri më tash ka botuar këto vepra let­rare: ’’She­një dhe vragë’’ 2000, (poezi për të rritur); ’’Shtjellë dhe vurratë’’ 2004, (poezi për të rri­tur); ’’Shend e verë’’ 2006, (poezi për fëmijë); ’’Shiu i harresës’’ 2007, (poezi për të rri­tur); ’’Shtrezë në ve­tulla’’ 2010, (poezi për të rri­tur); ’’Shegë vje­shte” 2010, (poezi për fëmijë); ’’Shtatori me vio­linë’’ 2010, (tregime për fë­mijë); “Shtigje va­shërie” 2011, (roman për të rritur); “Shfletim vep­rash” 2011, (kri­tika let­rare); “Shpalim vlerash” 2011, (kritika letra­re); “Letërsia si art dhe inter­pretim poetik” (me H. Hasanin) 2011.
Libri me poezi për fëmijë “Shporta me vi­sh­nje” është li­bri më i ri dhe i dymbëdhjeti me radhë i kësaj autoreje.Shahbaze Vishaj Grajçevci jeton dhe vepron në Pri­­­­shtinë.

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)