Dëshmi për ndryshimin e poleve magnetike të TokësGraph of magnetic north pole shift (420 years):
Another graph with possible outcomes :
5.0-5.9 quakes increasing at an alarm frequency (Average Annually=1300):
Years: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Magnitude
5.0 to 5.9:  1344 | 1224 | 1201 | 1203 | 1515 | 1693 | 1712 | 2074 | 1768 | 1896 | 2009 | 2268 !!
source: [earthquake.usgs.gov]
Nga Instituti Britanik i Kërkimeve Gjeologjike (Këshilli Kërkimor i Natyrës dhe Mjedisit)
Një ndryshim i madh magnetik ndodhet në proces!
Anomalia në Atlantikun Jugor (SAA) është bërë e njohur dhe alarmante pasi zmadhohet dhe shpërndahet për në perëndim pranë Afrikës së Jugut, ku fusha magnetike e brendshme e tokës, dobësohet me ritme të shpejta në këtë rajon. Kjo mund të përbëjë dëshminë e një stadi fillestar, për ndryshimin fushës magnetike për në drejtim të kundërt të brendësisë së saj në tokë. Nuk njohim detaje rreth asaj që ndodh gjatë aktivitetit të kundërt, përfshirë edhe ato analoge të cilat u regjistruan në fushën magnetike dhe kohës që të kundërtës i nevojitet të plotësoj procsin.
Por, këto faktor janë shumë të rëndësishëm, për të njohur se ku mund të rritet rreziku i rrezatimit dhe si atmosfera mund të reagojë apo të përgjigjet.
Video 1:
Fusha magnetike e tokës, në të shkuarën ka ekzistuar shumë lartë, poshtë dhe me shumë kthime (e kundërta). E kundërta e fundit, ndodhi rreth 800,000 vjet më parë. Kështu, është e njohur dhe dihet se toka është në gjendje të krijojë nga e para fushën magnetike të saj, ashtu siç ka vepruar gjatë prehistorisë së njerëzimit. Duke konceptuar zhvillimin e SAA-s, mund të jetë e mundur si pasoj konceptimi i procedurës të së kundërtës, e cila është shumë e rëndësishme si dhe ndikimi i saj në jetë, natyrë dhe në mjedis.
Janë vërtetuar raporte rreth “transferimit të poleve” kundrejt Siberisë, të përshpejtuara. Ndërsa rajone më të nxehta gjeografike janë transferuar në veri perëndim.
Video 2:
Video 3:

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)