Nip e dajë udhëheqin ndërmarrje publike


Nip e dajë udhëheqin ndërmarrje publike

Bekim Jashari thotë se u tërhoq nga votimi dhe se nuk ndikoi kur nipi i tij Bahri Nuredini mori votat për Kryeshef Ekzekutiv në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve të Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës. Dy pozitat kryesore të kësaj ndërmarrje udhëhiqen nga njerëz me afërsi familjare. Agjencia Kundër Korrupsion vlerëson se kjo situatë paraqet nepotizëm. Po ashtu edhe Kodi i Etikës për Ndërmarrjet Publike parasheh kufizime për punësimin e njerëzve të cilët paraprakisht kanë një të afërm të punësuar në një ndërmarrje.
Bahri Nuredini mban pozitën e Kryeshefit Ekzekutiv të Aeroportit Ndërkombëtar Prishtinës, përkatësisht pjesës që menaxhohet nga shteti, e që ka përgjegjësinë e kontrollit të trafikut ajror.
Për punën e tij ai i raporton djalit të dajës i cili është më i lartë në hierarkinë e kësaj ndërmarrjeje publike.
Bekim Jashari, daja i Kryeshefit Ekzekutiv, mban pozitën kryesore në kompani. Atë të Kryetarit të Bordit Drejtorëve. Të ardhurat vjetore nga kjo pozitë bazuar në deklarimin e pasurisë së tij në Kundër-Korrupsion janë mbi 13 mijë euro.
Kryetari dhe anëtarët tjerë të bordit janë anëtarë jo-rezident të ndërmarrjes dhe paguhen për mbledhjet periodike që i mbajnë.
Kjo trupë vendosi javën e tretë të këtij muaji që nipin e kryetarit të bordit ta emërojë për Kryeshef Ekzekutivë të kompanisë, një pozitë që paguhet mbi 36 mijë euro në vit.
Më 17 janar Zyra për Media e ANP-së dërgoi një njoftim ku tregonte se Bordi i Drejtorëve kishte emëruar katër zyrtarët më të lartë të ndërmarrjes.
Në këtë kumtesë thuhej se Bordi i Drejtorëve kishte vendosur që Bahri Nuredinin ta zgjedhë për Kryeshef Ekzekutivë ndërsa Valon Grabovcin për zyrtar kryesor financiar dhe të thesarit, Xhyldane Kiçmarin zyrtare për auditim të brendshëm si dhe Valmir Hylenajn për sekretar kompanie.
“Kjo përzgjedhje është bërë pas një procesi shumë transparent të udhëhequr nga Bordi i Drejtorëve të ANP ‘Adem Jashari’ SH.A. dhe në përputhje të plotë me Ligjin për Ndërmarrjet Publike”, thuhej në njoftimin e Zyrës për Media të kësaj ndërmarrje.
“Kjo përzgjedhje është bërë pas një procesi shumë transparent të udhëhequr nga Bordi i Drejtorëve të ANP" ANP
Në fakt, Nuredini veç ishte ushtrues detyre ushtrues detyre i Kryeshefit Ekzekutiv të ANP’së deri më 17 janar kur u emërua zyrtarisht në postin kryesor menaxherial të kompanisë.
Ai më 5 prill të vitit 2011 ishte emëruar U.D i Kryeshefit Ekzekutiv të ANP-së, përkatësisht pjesës që ka mbetur nën menaxhim shtetëror, që ka të bëjë me trafikun e kontrollit ajror
Një ditë më herët, më 4 prill të vitit 2011, pjesa komerciale e ANP-së kaloi për një periudhë 20 vjeçare tek “Limak e Aeroport de Lyon”, që fitoi të drejtën e koncesionimit të këtij aseti publik për një periudhë 20 vjeçare.
Koncesionari i ka ofruar Qeverisë së Kosovës një mesatare prej 39,42 për qind të të ardhurave bruto gjatë 20 vjetëve të ardhshëm. Po ashtu, marrëveshja Qeveri-Koncesionar parasheh investimin e 100 milionë eurove nga menaxhuesit turko-francezë për modernizimin dhe zgjerimin për 25 mijë metra katrorë të pjesës komerciale të kësaj ndërmarrje publike.

Jashari: “Abstenoj kur votohet për nipin tim”

Vendimin për emërimin e nipit të tij, kreu i bordit të drejtorëve, e ka vlerësuar si të ligjshëm dhe etik. Ai thotë se në këtë rast është evituar konflikti i interesit dhe se ai nuk ndikoi që Nuredini të zgjedhet në postin e Kryeshefit.
“Unë jam deklaruar para anëtarëve tjerë se nuk mund të votojë për Bahri Nuredinin në momentin kur emri i tij është propozuar nga komisioni intervistues për Kryeshef Ekzekutiv. Nuk e kam cekur decidivisht që e kam djalë të hallës, por mjafton të raportohet në vija të trasha se ke afërsi me dikend”, thotë Jashari.
Nuredini, sipas tij, ka marrë votat e anëtarëve tjerë për tu emëruar në këtë pozitë përmes konkursit të hapur dhe të zhvilluar ligjshëm.
"Nuk e kam cekur decidivisht që e kam djalë të hallës, por mjafton të raportohet në vija të trasha se ke afërsi me dikend” Bekim Jashari
“Nëse do të votoja unë atëherë do të ishte konflikt interesi”, thotë Jashari.
Ai thotë se konkursi është bërë publik në dy gazeta ditore, ashtu siç kërkohet. Po ashtu, sipas tij, konkursi është zhvilluar me kërkesë të Njësisë për Monitorim të Ndërmarrjeve Publike që operon në kuadër të MZHE-së.
“Ata kanë kërkuar që të shpallet konkursi dhe të emërohet Kryeshefi Ekzekutiv pasi ndërmarrja nuk bën që të rrijë më shumë se sa gjashtë muaj me Ushtrues Detyre ”, thotë Jashari.
Sipas tij, Nuredini ishte më i përgatitur sesa tre të tjerët që ishin në garë. Në fakt, Nuredini është ekonomist i diplomuar dhe ka përvojë menaxheriale nga puna si Drejtor Financiar në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës. Ai kishte marrë këtë pozitë në ndërmarrje para katër vitesh.
Njëjtë, thotë Jashari, kishte bërë edhe para katër vitesh më 2009. Jashari kishte ardhur në pozitën e Kryetarit të Bordit të Drejtorëve në korrik të vitit 2008. Vitin pasues, Bahri Nuredini kishte konkurruar për pozitën e Drejtorit të Financave në ndërmarrje.
Kjo vlerësohet si një prej pozitave më të rëndësishme në kompani për të cilën vendos Bordi i Drejtorëve.
“Nuk më kujtohet saktë se kur është vendosur për të (Bahri Nuredinin) por ka ardhur përmes konkursit të hapur dhe unë pata deklaruar se kam konflikt të interesit dhe nuk mund të votoj për emërimin e tij. Por, anëtarët tjerë të bordit patën votuar pro emërimit të tij”, tha Jashari.
Ndërkohë Bahri Nuredini, i emëruar Kryeshef Ekzekutiv, nuk ka dhënë një përgjigje për Gazetën Jeta në Kosovë kur është pyetur se si ka ardhur në pozita drejtuese në këtë ndërmarrje publike.
Nuredinit i janë dërguar edhe pyetje me shkrim, por ai nuk ka dhënë një shpjegim gjatë javës së kaluar edhe përkundër premtimit që ka dhënë përmes Zyrës për Media.
Kundër Korrupsioni: “Është nepotizëm”
Mbajtja e pozitave kryesore në një ndërmarrje publike nga njerëz me afërsi familjare vlerësohet si nepotizëm nga Agjencia Kundër-Korrupsion.
“Sa i përket emërimit te Drejtorit Ekzekutiv te Aeroportit, e padiskutueshme është qe ka elemente të familjarizimit-nepotizmit”, thotë Hasan Preteni.
Drejtori i Kundër Korrupsionit shton se Ligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesit fatkeqësisht nuk precizon çështjet që kanë të bëjnë me familjarizimin.
“Familjarizimi ka të bëjë me etikën dhe moralin. Fatkeqësisht të gjitha raportet po na flasin se shërbimi civil ne Kosovë është plot familjarizim, klientelizëm dhe shumë politik”, thotë Preteni.
Ndërkohë Ramadan Sejdiu, drejtor i Njësisë për Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike që operon në kuadër të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, thotë se procesi ligjërisht ka shkuar mirë, por nuk ka dhënë përgjigje kur është pyetur se a është etike përzgjedhja e nipit të kryetarit të bordit për Kryeshef Ekzekutiv.
“NJPMNP-MZHE është njoftuar me procedurën e përzgjedhjes që nga shpallja publike e konkursit e deri në vendimin e Bordit mbi përzgjedhjen e zyrtarëve të lartë dhe tërë procesi është finalizuar në bazë të proceduarve teë parapara me ligj”, thotë Sejdiu.

Kodi i Etikës nuk lejon punësimin e familjarëve

Por, përkundër asaj që Sejdiu nuk jep një përgjigj nëse emërimi përben shkelje etike, është një dokument i publikuar nga Njësia për Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike që tregon se cilat raste përbejnë konflikte të interesit në ndërmarrje publike.
Kjo Njësi... ka Kodin e Etikës për Qeverisjen Korporative, një dokument që Ndërmarrjet Publike obligohen ta respektojnë.
Bazuar në këtë dokument termi “Anëtarët e familjes” nёnkupton tё afёrmit e drejtorit, zyrtarit apo tё ndonjë tё punёsuari nё Ndërmarrje, nё veçanti: i/e fejuari/a, gruaja apo burri; fёmiu natyral apo i adoptuar, djali ose vajza e burrit apo gruas, mbesat dhe nipat, prindërit dhe gjyshërit; motrat, vёllezёrit, (nёna, babai, vëllezёrit dhe motrat); axhallarёt, dajallarët dhe kushërinjtë.
Neni 7 i Kodit.. flet për Konfliktin e Interesave. Kjo situatë sipas përshkrimeve në këto pika mund të paraqitet kur një punëtor - “ka njё anёtar tё familjes nё Ndërmarrje dhe ai person ose anëtar i familjes ёshtё drejtor apo zyrtar i ndёrmarrjes”.
Një shembull tjetër thotë se konflikt interesi mund të përbejë situata kur dikush ka pёr qёllim tё aplikojё pёr pozitёn e drejtorit apo zyrtarit tё ndёrmarrjes dhe veç e ka
tё punёsuar nё ndërmarrje njё anёtar tё familjes.
Po ashtu, konflikt interesi mund të përbëjë edhe situata kur një punëtor ka njё anёtar tё familjes tё punёsuar nga ndërmarrja dhe nёpunёsi mban pozitёn nё tё cilёn ai/ajo mund tё influentojё natyrёn dhe kushtet e punёs sё anёtarёve tё familjes.
Ndërkohë neni 12.3 i Kodit... flet për punësimin e të afërmve.
“Pёr tё shmangur konfliktet e interesave aktuale apo tё dyshuara, Ndёrmarrja nuk e lejon
punësimin e personit i cili ёshtё anëtar i familjes sё ndonjë punëtori i cili aktualisht punon nё tё njëjtin departament ose divizion ku ka vende tё lira pune”, thuhet në këtë nen.
Ndërkaq 10 i këtij Kodi.. i referohet mundësive të barabarta në punësim.
“...Ndërmarrja nuk do të përzgjedhë punëtorët bazuar në ndikimin politik, nepotizmin ose ndonjë ndikim tjetër të jashtëm apo të brendshëm, dhe secila procedurë e përzgjedhjes/selektimit duhet të jetë e udhëhequr në bazë të drejtë, të ndershme dhe të paanshme”.

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)