Antiislamizmi i fshehur

 

Dr. Skender Rizaj, një personalitet publik, një historian i rrallë jo vetëm për rajonin, por një kalibër botëror, i cili rrjedh nga një familje e pastër islame, familje me moral të lartë si nga babai ashtu edhe nga e ëma, një familje me vlera fetare, kulturore, atdhetare e morale, e cila i shërbeu këtij vendi me vite të tëra si me dijeni ashtu edhe duke mbrojtur vendin edhe në kohën më të vështirë gjatë historisë së vendit tonë. Kontributi juaj në lëmin e historisë ishte kontribut i pashembullt, ishte dhe është një thesar me vlera, një burim i pashtershëm me fakte dhe përshkrime të sakta e të veçanta që për shumë shkencëtarë botërorë ishin frymëzim, inspirim e mësim. Besimi dhe dituria e shëndoshë e bëjnë njeriun të ngritur si në këtë botë (dynja) ashtu edhe në botën tjetër (ahiret), ndërsa mosbesimi dhe injoranca e ulin imazhin e njeriut dhe e zbehin vet epitetin e të quajturit njeri. Ndonjëherë përzierja në atë që nuk të takon të bënë të shihesh në syrin e të tjerëve si injorant, sepse secili njeri vlerësohet me atë që posedon, ku ngrihet me të me aq sa ai di dhe ka njohuri, e në momentin që del nga kornizat e fushës së tij dhe tenton të behet diçka çfarë realisht nuk është , nga ky çast e tërë vlera e tij humbet.
Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të) në një ndër thëniet e tij të shumta përmend:"Veprat shpërblehen në bazë të qëllimit. Ndërsa, në po të njëjtën formë ka ardhur edhe thënia tjetër e tij: "Veprat shpërblehen sipas përfundimit."
Atë që përmban qëllimi (nijeti) i një personi, atë e dëshmon dhe vepra tij. Njeriu mund të mbanë në veten e tij me vite të tëra parime, të cilat nuk i shfaq deri në kohën e caktuar, e kur të vjen ajo kohë shfaq gjithë realitetin e tij që përmban në zemrën e tij sikur që shfaqen kërpudhat pas shiut, ku nga ato mund të gjesh të shëndosha, por shumica e tyre janë helmuese.

Kush mbjell urrejtje ndërfetare në vendin tonë
Karnavali i shkrimeve antiislamike nga islamofobët në kohën e fundit janë bere sikur serialet latinoamerikane, të cilat shfaqen nga njerëz të pamoralshëm, njerëz të llojit të ultë pavarësisht çfarë grade intelektuale ka, ku për qëllim kanë mbjelljen e antivlerave dhe çrrënjosjen e moralit dhe vlerave të cilën nuk arriti komunizmi me shekuj të realizojë, ndërsa pasardhësit e komunizmit po e vazhdojnë të njëjtën shkollë, vetëm me emër tjetër
"Nxitësi është më i keq sesa vrasësi", parim i zbritur nga Allahu i Lartmadhëruar për të gjithë krijesat, për të gjitha racat dhe kombet, për të gjitha besimet, e kush mund të quhet nxitës? Ai person, i cili flet për diçka që nuk është kompetentë, fut mendimet e tij aty ku nuk është vendi e as koha, vlerëson diçka me gënjeshtra dhe shpifje. Personat të cilët bëjnë këto lloje shkrime mund t'i përshkruajmë në këto mënyra:
a) Personi që bën këtë shkrim me të vërtetë ka këto bindje në zemrën e tij, pavarësisht sa të ulëta mund të jenë ato;
b) Ose është i korruptuar për të bërë një përshkrim sa më tendencioz;
c) Ose është i kërcënuar, ku detyrohet të bëjë një përshkrim për gjëra që edhe ai është kundër tyre;
d) Ose personit të tillë ka filluar t'i ikën mendja si pasojë e pleqërisë apo ndonjë sëmundje psikike.

Të thënat e pavërteta të dr. Skender Rizajt

1) "...Demonstrata e realizuar në qytetin e Pejës kundër bustit të Terezës"
-Në qytetin e Pejës nuk ka ndodh as në të kaluarën e as në të tashmen një demonstratë e tillë, e gjitha çfarë ka ndodhur dhe e cila është zyrtare është një peticion ku qytetarët e këtij qyteti kanë shpreh pakënaqësinë për bustin, si bust e jo si personalitet, duke u nisur nga ajo që qyteti mos të shndërrohet si një vend pagan i stërmbushur me buste të ndryshme që i ngjajnë idhujve.

2) "...Shkatërrimi i dy veturave të EULEX-it"
-Historiani i nderuar ka ngatërruar ndoshta emrat e lëvizjeve në Kosovë, ku në vend qe t'i dedikohet kjo fyerje "Vetëvendosjes", të cilët shkatërruar makinat e EULEX-it në të kaluarën e jo për këtë të etiketohet dikush tjetër.

3) "...Kundër ndërtimit të Katedrales"
-Ne si mysliman të Kosovës deklarohemi dhe jemi deklaruar edhe më herët se nëse kërkohet nevoja për Katedrale prapë, ku njerëzit të zbatojnë besimin e tyre në vendet e tyre që kërkohet, në jemi ata që do i përkrahim në çdo aspekt, jo vetëm në kryeqytet po në çdo vend të Kosovës dhe asnjëherë nuk kemi qenë e as nuk jemi kundër asnjë objekti fetar në vendin tonë, ku këtë e kemi dëshmuar me shekuj.

Për hir të transparencës nga aspekti teologjik
a) Muhamedi (paqja qoftë mbi të) prej kohës kur ka vdekur e deri në ditën kur do të ringjallet ka qenë në atë varrë e do të jetë deri në ringjallje, kurrë nuk ka ekzistuar TYRBE në emër të tij dhe në vendin e tij dhe kurrë nuk është dëmtuar apo vjedhur diçka nga varri i tij.

b) Haxhi kurrë nuk është ndaluar për dikë prej momentit që është obliguar për myslimanet dhe nuk do të ndalohet, sepse Muhamedi (paqja qoftë mbi të ) ka lajmëruar se dy gjëra nuk do të ndalen deri në ditën e fundit të kësaj bote, njëra nga të dyja është: Tavafi - sjellja rreth Qabesë.
Ndoshta dr. Skender Riza, haxh e quan edhe sjelljen rreth varreve të sekteve të ndryshme të devijuara, ku këto sekte janë kundërshtuar edhe nga vetë Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të).

c) Konflikti në mes të Perandorisë Osmane dhe Abdul Vehabit nuk ka ndodhur asnjëherë, kjo ka qenë propagandë nga propagandat e armikut të asaj kohe, britanikëve, ku dëshiruan të fusin në konflikt myslimanët në mes vete, shkollë të cilën i nderuari dr. Skender Riza është duke e luajtur tani në këtë kohë në vendin tonë.

d) I etiketon myslimanët që falen namazin në hapësirë te xhamia e çarshisë si njerëz të paguar dhe ia mveshin dhe emrin Vehabi, e nëse ata janë të paguar dhe janë Vehabi, atëherë edhe Bashkësia Islame e Kosovës qenka Bashkësi Vehabiste, sepse ata përkrahën iniciativën e xhematit mysliman që kërkonin objekt për t'u falur e hiq më shumë, e ky xhemat pranon plotësisht institucionin e Bashkësisë Islame dhe Bashkësia Islame është institucion për çdo mysliman jotendencioz dhe ujin kah Bashkësia Islame dr. Skender Riza e çon për shkak të konflikteve personale që kishte në të kaluarën Dr. Skenderi me Bashkësinë Islame.

Kush është kompetent për të sqaruar parimet kur'anore
Të flasësh për një fushë të caktuar duhet të dihet baza e saj si fillim e pastaj të futet studimi i detaleve. Në këtë rast dr. Skender Riza i jep vetës së tij prioritet që të komenton versetet dhe parimet Kur'anore nga qejfet dhe egoja e tij. Tani si është e mundshme të kuptoni dhe komentoni Kur'anin kur nuk keni njohuri për Gjuhën Arabe, ndërsa të gjitha komentimet (tefsiret) janë në këtë gjuhë, a thua vallë nxirrni konkluzione duke u bazuar në komentimet e përkthyera në gjuhën shqipe?

- Çfarë shkolle teologjike ka të kryer dr. Skender Rizaj?

- Nëse rridhni nga një familje hoxhallarësh, kjo nuk të inkurajon që të merrni këtë epitet edhe ju, sepse ata kanë dëshmuar vetën e tyre me studime të kësaj fushe, ndërsa ti ke një lëmi tjetër ku mbështet mendimet tua për historinë qofshin ato iluzione apo reale, ku edhe nëse gabon nuk çon shumë peshë, por të gabosh në teologji do devijosh mbarë njerëzimin.


Kush është mysliman i mirëfilltë?
Allahu i Lartmadhëruar kur e krijoi njerëzimin i vendosi një rrugë dhe rregull që duhet ndjekur, ku ai që i përmbahet kësaj rruge do shpërblehet, ndërsa ai që është përbuzës do të ndëshkohet. Allahu i Lartmadhëruar i obligoi myslimanët me namaz, agjërim, zekat, haxh dhe obligime të tjera, ku Allahu i Lartmadhëruar thotë: "Nuk i krijova njerëzit dhe xhinët për tjetër vetëm se të më adhuroj e mua ", e ky adhurim si mund te kryhet tjetër vetëm se duke përfillur obligimet me të cilat jemi të angazhuar. Me çudit fakti kur dr. Skender Rizaj injoron namazin, agjërimin, zekatin, haxhin, për faktin se rrjedh nga familja myslimane e mirëfilltë dhe është vetë veprues dhe falës i namazit me më shumë se 20 vjet, e nëse kjo është e pavlerë, atëherë përse harxhove mbi 20 vjet në diçka të pavlerë? Pastaj, babai i të nderuarit dr. Skenderit mbante mjekër dhe kule të veshura, ndërsa nëna e tij mbante mbulesën dhe ishin praktikues të pashembullt të islamit. A thua edhe prindërit e tij futën nën termin antiislamik, se paku kështu dr. Skenderi i përshkruan në shkrimet e tij. Nga i gjithë shkrimi tendencioz i dr. Skender Rizës mund të mësojmë se ky person është kundër fesë islame si fillim, pastaj ia humb vlerën dhe meritat e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ku i falënderohet vetëm NATO-ja që ne sot jemi të lirë e shqiptarët që u vranë e masakruan nuk paskan vlerë sipas tij, është jofalënderues dhe jorespektues për vetë familjen e tij si për prindërit po ashtu edhe familjes së gjerë, e ai i cili nuk i falënderon dhe nuk i respekton njerëzit, nuk e falënderon e as nuk e respekton as Zotin. Këshilla jonë si OJQ "Forumi i të Rinjve Myslimanë për dr. Skenderin do ishte që më reale dhe më produktive do të ishte që të anonte kah besimi i familjes së tij Suni, sesa të anojë kah besimi dhe parimet e kota të familjes së gruas së tij bektashi!
Forumi i të Rinjve Myslimanë - Behar Beqiri, Noli Zhita

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)