Nnjeriu i duhur në kohë të duhur : Prof.Dr.Ramadan Zejnullahu u zgjodh rektor i Universitetit "Hasan Prishtina" të PrishtinësThe head of the Steering Committee of the University of Pristina, Shefkije Islamaj declared that this committee has decided for Ramadan Zejnullahu to be the new rector of the University of Pristina.

Zejnullahu was selected among the five candidates who were running for this post: Behxhet Mustafa, Adem Nura, Anton Berishaj and Isuf Musliu.


He will have a two year mandate, as he will fill in for the former rector Ibrahim Gashi until September 30, 2016.

Until the start of the year, the University of Pristina was led by Ibrahim Gashi, who resigned, while in April, the Steering Committee elected professor Anton Berishaj in this post.

The new rector, Ramadan Zejnullahu was born on May 8, 1957. He is a doctor of sciences in Maths

http://fshmn.uni-pr.edu/getattachment/df4f9e42-dcd7-4218-9add-a7b79672b9e3/Ramadan-Zejnullahu---CV-shqip.pdf.aspx

Kush është Ramadan Zejnullahu?


Pesë kandidatët që i kishin hyrë garës për rektorin e UP-së, ishin Ramadan Zejnullahu, Behxhet Mustafa, Adem Nura, Anton Berishaj, Berim Ramosaj dhe Isuf Musliu.

Profesor Dr.Ramadan  Zejnullahu (08.5.1957 )ka marrë shumicën e votave të anëtarëve të Këshilli Drejtues të universitetit.
 Bordi  Drejtues i  universitetit "Hasan  Prishtina"   për Prof.Dr.Ramadan  Zejnullahun kanë votuar pesë anëtarë, ndërsa tre anëtarë të tjerë I kanë ndarë votat e tyre për dy kandidatë të tjerë.

Burimi shpjegoi njëri prej anëtarëve të Këshillit Drejtues nuk ka pasur të drejtë të votojë fare, për shkak se ka qenë vetë kandidat për rektor.

Rektori i sapozgjedhur pritet ta marrë detyrën më 8 shtator  2014 nga ushtruesi i deritashëm i detyrës së Rektorit, Anton Berishaj.


* * *Ramadan Zejnullahu është i lindur më 8 maj të vitit 1957.

Ramadan Zejnullahi është Profesor doktor i shkencave të matematikës. Ai është mësimdhënës në Fakultetin e Shkencave Matematikore Natyrore dhe në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës. Është autor i një sërë publikimesh shkencore, në revistat profesionale jashtë vendit, si dhe autor i mbi 30 teksteve universitare e teksteve shkollore, për nivele të ndryshme të arsimit në Kosovë.(1980-1984: Asistent ;1984-1989: Ligjërues;1989-1994: Profesor asistent (docent) ;1994-2000: Profesor i asociuar (profesor inordinar) ;2000 e mëpastaj: Profesor i rregullt(profesor ordinar)

Ramadan Zejnullahu ka qenë dekan i Fakultetit të Shkencave Matematikore Natyrore (një mandat), anëtar i Bordit të Universitetit të Prishtinës (2000-2001) dhe Kryetar i Këshillit Kombëtar të Cilësisë (2006-2009).
Ai njihet si punëtor shumë energjik dhe parimor. Gjatë ushtrimit të funksioneve drejtuese, ai është shquar edhe për aftësi të larta drejtuese e organizative.

Në opinionet e komentet e tij publike, ai ka shprehur qëndrime shumë kritike lidhur me gjendjen dhe zhvillimet e fundit në Universitetin e Prishtinës. Në shumë raste, ai ka tërhequr vërejtjen për fenomenet negative që e kanë ngulfatur punën në universitet.

Në disa prononcime publike, ka tërhequr edhe vërejtjen për politizimin e Universitetit të Prishtinës, ndërsa pas paraqitjes së kandidaturës së tij për rektor ka theksuar nevojën për shkëputjen nga politika të universitetit dhe të gjithë sistemit arsimor të Kosovës .


BOTIME:

Libra shkollor

Përmbledhje detyrash nga matematika 8. Libri shkollor, 2003.
Përmbledhje detyrash përgatitore për provim kualifikues në shkollat e mesme. ETMM i Kosovës, 2002
Përmbledhje detyrash përgatitore për garat e matematikës për kl.7,8 dhe 9. Matrix, Tetovë, 2004
Përmbledhje detyrash nga matematika për klasën e IV të shkollës së mesme ETMM i Kosovës
 Matematika 8. ETMM i Kosovës, 2003
 Përmbledhje detyrash nga matematika 8. Libri shkollor, 2003
Matematika 7. Libri shkollor, 2002
Matematika 6. Libri shkollor, 2003
Përmbledhje detyrash nga matematika për klasën e II të shkollës së mesme, botimi i dytë, Libri shkollor
1999
 Përmbledhje detyrash nga matematika për klasën e I të shkollës së mesme, botimi i dytë, Libri shkollor
1999
Matematika 1, Dukagjini, botimi i nëntë 2011
Matematika 1-fletore pune, Dukagjini, botimi i tetë 2011
Matematika 1-testet, Dukagjini, botimi i nëntë 2011
Matematika 2, Dukagjini, botimi i tetë 2011
Matematika 2-fletore pune, Dukagjini, botimi i tetë 2011
Matematika 2-testet, Dukagjini, botimi i tetë 2011
Matematika 3, Dukagjini, botimi i tetë 2011
Matematika 3-fletore pune, Dukagjini, botimi i tetë 2011
Matematika 3-testet, Dukagjini, botimi i tetë 2011
Matematika 4, Dukagjini, botimi i shtatë 2011
Matematika 4-fletore pune, Dukagjini, botimi i shtatë 2011
Matematika 4-testet, Dukagjini, botimi i shtatë 2011
Matematika 5, Dukagjini, botimi i gjashtë 2011
Matematika 5-fletore pune, Dukagjini, botimi i gjashtë 2011
Matematika 5-testet, Dukagjini, botimi i gjashtë 2011
Matematika 6, Dukagjini, botimi i katërt 2011
Matematika 6-përmbledhje detyrash, Dukagjini, botimi i katërt 2011
Matematika 7, Dukagjini, botimi i katërt 2011
Matematika 7-përmbledhje detyrash, Dukagjini, botimi i katërt 2011
Matematika 8, Dukagjini, botimi i katërt 2011
Matematika 8-përmbledhje detyrash, Dukagjini, botimi i katërt 2011
Matematika 9, Dukagjini, botimi i pestë 2011
Përmbledhje detyrash të zgjidhura nga analiza matematike I. Libri shkollor,Prishtinë 1983. (me 
M.Berishën)(ky tekst është ribotuar tri herë) 
Përmbledhje detyrash të zgjidhura nga analiza matematike I. Libri shkollor, Prishtinë 1983. (me 
M.Berishën)(ky tekst është ribotuar tri herë) 
Përmbledhje detyrash nga analiza matematike II. Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 1995. (me 
M.Efendiun) 
Përmbledhje detyrash të zgjidhura nga analiza reale. Libri shkollor, Prishtinë 1985. (me M.Berishën) 
Përmbledhje detyrash të zgjidhura nga analiza reale dhe funksionale. Libri shkollor, Prishtinë 1987. (me 
M.Berishën) 
Kurs i matematikës së lartë. Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 1995 
Analiza funksionale. Libri shkollor, Prishtinë 1998 
Analiza reale - përmbledhje detyrash të zgjidhura. Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 2000 
Analiza funksionale - përmbledhje detyrash të zgjidhura. Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 2000 
Analiza matematike I - përmbledhje detyrash të zgjidhura. Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 2001 
Matematika për kimistë - përmbledhje detyrash të zgjidhura. Libri shkollor, Prishtinë 2003.(me R. 
Gjergjin) 
Analiza matematike I . Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 2010 Analiza matematike II (dorëshkrim i gatshëm për botim) 

Publikimet shkencore 


Një teoremë mbi pikat fikse në Hapësirat metrike probabile të tipit të Mengerit ,BULETINI i punimeve 
shkencore i FSHMN ,Nr = 9.(1983-1986) (65-68). 
Pikat proximale dhe plotësi ortogonal në hapësirat e Hilbertit ;KËRKIME. ASHA e Kosovës Nr = 4.(1986)(21-24). 

On a problem of minimisation in Banach spases ;RAD. MAT. ANU BiH ,Sarajevë ,Nr = 4. (1988)(113-119)

Etj.

Me gjeresisht lexoni:

http://fshmn.uni-pr.edu/getattachment/df4f9e42-dcd7-4218-9add-a7b79672b9e3/Ramadan-Zejnullahu---CV-shqip.pdf.aspx

Flori Bruqi

Comments

Popular posts from this blog

AKADEMIK PROF. DR HAKIFBAJRAMI PH.D : GRUSHTSHTETI IDYTËNDAJKOSOVËS( PAS 23 MARSIT 1989) MË 25 MARS 2020

Legjenda e Mujit dhe Halilit