Nga Flori Bruqi: 55 vjet në shërbim të shkencës e arsimit:Prof.Dr.Isak Shema


Fakulteti i Filologjisë i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Lidhja e Shkrimtarëve të Kosovës dhe Kolegji “Iliria” organizon aktivitetin e përbashkët kushtuar 75 vjetorit të lindjes dhe 55 vjetorit te veprimtarisë arsimore kulturore e shkencore të profesor Isak Shemës. Veprimtaria 55-vjeçare e Isak Shemës


Derisa vepra “Identitete letrare I” përmbledh studime letrare të prezantuara në manifestime kulturore, arsimore dhe shkencore, ku shquhet identiteti kombëtar i letërsisë shqiptare dhe karakteri universal i saj, në veprën “Kultura dhe identitete letrare” janë përfshirë punime, vështrime dhe recensione të shkruara nga autorë bashkëkohës për krijimtarinë shkencore në fushën e shkencës së letërsisë të Isak Shemës. Të dy librat janë promovuar në organizimin për nder të 75-vjetorit të lindjes dhe 55-vjetorit të veprimtarisë arsimore, kulturore e shkencore të Isak Shemës, i cili ka shkruar kritika për shumë shkrimtarë të letërsisë shqipe. Shema është shprehur falënderues për këtë organizim.

Sedat Kuçi, dekan i Fakultetit të Filologjisë, ka thënë se si mësimdhënës i rregullt, Isak Shema ka realizuar procesin mësimor shkencor në shumë breza të studentëve të degëve filologjike të Fakultetit të Filologjisë. “Gjatë aktivitetit të frytshëm shumëvjeçar, ka dhënë ndihmesë të çmuar në zhvillimin e arsimit, të formimin dhe aftësimin e brezit të ri”, ka thënë Kuçi.

Profesor Isak Shema është doajen i arsimit shqiptar, është model i një profesori të palodhshëm, i cili gjatë karrierës së vet asnjëherë nuk pushoi, duke kontribuar për arsimin shqip dhe studimet në letërsinë shqiptare, ka thënë Arsim Bajrami, ministër i Arsimit, i cili i ka ndarë mirënjohje për kontributin e tij Isak Shemës. “Një mirënjohje për punën që ai e ka bërë në ngritjen e brezave të rinj dhe që të shërbejë figura e tij si e një punëtori të devotshëm, i cili asnjëherë nuk u ndal duke kontribuar”, ka thënë ministri. 

Akademik Rexhep Qosja është shprehur se Isak Shema është protagonist shumë i rëndësishëm i arsimit shqiptar në Kosovë. “Si studiues i letërsisë nuk ka qenë kronikat, por e para ka qenë historian i letërsisë, i cili i ka përzgjedhur autorët për të cilët ka shkruar, ka përzgjedhur çështjet për të cilat ka shkruar, temat me të cilat është marrë dhe kjo e karakterizon krejt krijimtarinë e tij”, ka thënë Qosja. Sipas tij, Isak Shema është studiues dhe historian i letërsisë që lexohet me kujdes të veçantë dhe i cili ka kontribuar në mënyrë të veçantë kulturës së leximit në përgjithësi në botën shqiptare.

Në këtë shënim përvjetorësh janë promovuar dhe dy libra të Isak Shemës, “Identitete letrare I” botuar nga Instituti Albanologjik dhe “Kultura letrare bashkëkohore” botuar nga Lidhja e Shkrimtarëve të Kosovës.

Hysen Matoshi, drejtor i Institutit Albanologjik të Prishtinës, ka thënë se “Identitete letrare I” është e strukturuar në katër kapituj, që përbëjnë kontribute të ndryshme. Si thotë ai, dy kapitujt e parë trajtojnë lëndën letrare, derisa i treti merret me aspektet e shkencës së letërsisë, kapitulli i katër përmban materie bibliografike. “Në njëfarë mënyre gjen këtu tonalitetin e letërsisë si krijimtari, si studim, interpretim, por edhe bazën e saj burimore”, ka thënë Matoshi.

Bashkim Kuçuku, nga Fakulteti i Filologjisë dhe i Historisë në Universitetin e Tiranës, thotë se koncepti i përgjithshëm i identitetit që autori e ka vënë në titull është themelor në ekzistencën e njeriut në kuptimin më të mirëfilltë në veprimtarinë e tij jetësore të çdo lloji, ekonomike, prodhuese, arsimore, kulturore, shkencore dhe letrare. “Koncepti, identiteti letrar është themelor si për shkrimtarin që shkruan veprën, ashtu edhe për studiuesit që i interpreton ato, sepse sintetizon origjinalitetin, dallueshmërinë prej të tjerëve në tërësinë e bashkësisë së vet, kurse përtej bashkësisë së vet shfaq dallueshmërinë në rrafshin kulturor universal”, ka thënë Kuçuku.  

Osman Gashi, udhëheqës i Departamentit të Letërsisë në Fakultetin e Filologjisë, ka thënë se veprat “Identitete letrare I” dhe “Kultura letrare bashkëkohore” janë komplekse gjithëpërfshirëse. “Një autobiografi e autorit dhe një biografi e vet letërsisë shqiptare në kohë të ndryshme, si dhe hapësirat ku është krijuar”, ka thënë Gashi, duke shtuar se në të dy veprat e promovuara, por edhe me të gjitha veprat e mëparshme, Shema ofron informacione, analiza dhe interpreton vepra që kanë qenë bërthamë dhe superstrukturë shpirtërore e shoqërisë së kësaj hapësire.

Shyqri Galica, kryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës, ka thënë se në botimin “Kultura letrare bashkëkohore” janë përfshirë punime interesante që vlerësojnë veprimtarinë kërkimore, pedagogjike të profesor Shemës, sidomos botimet e tij, duke artikuluar vlerat e studimeve në rrjedhën e tyre diakronike e sinkronike, pikëpamjet synimet e konceptimet e dukurive letrare, artistike dhe të figurave të veçanta ndërtohen me atë përkushtim e dashuri duke i bërë të plota, edhe si krijues, edhe si intelektual. “Veprat e profesor Isak Shemës janë vlerësuar si punime historiko-letrare, mësimore e shkencore me nivel, kurse autori si pedagog, studiues i letërsisë dhe para se gjithash mbledhës dhe hulumtues i zellshëm i të dhënave pa të cilat nuk mund të realizohet një projekt shkencor”, ka thënë Galica.  

Isak Shema ka thënë se iniciativa që Lidhja e Shkrimtarëve ta botojë librin “Kultura letrare bashkëkohore” është e profesor Shyqri Galicës, i cili është angazhuar personalisht për këtë. “Unë mendoj se është realizuar një botim, i cili ka domethënie më të gjerë sesa një vepër për ta lexuar, sepse aty është në një mënyrë edhe kultura letrare bashkëkohore në rrjedhat e sotme teorike, praktike, por edhe ajo që në njëfarë mënyre është zhvilluar vite me radhë”, ka thënë Shema.


Krahas fjalëve për veprat e Isak Shemës, në Bibliotekën Kombëtare, kur është mbajtur ky aktivitet, mezosoprania Sanije Matoshi ka interpretuar  “Kroi i fshatit tonë” dhe “Lulebora”, e shoqëruar me piano nga Pranvera Hoxha.

Image result for ISAK SHEMA


http://floripress.blogspot.com/2013/01/prof-dr-isak-shema-jeteshkrimi-dhe.html

Është i lindur më 10.02.1940në Beguncë, Komuna e Vitisë,Republika e Kosovës.
Është profesor ordinar në Fakultetin e Filologjisë (Dega e Letërsisë Shqipe)
të Universtetit të Prishtinës.
Jeton në Prishtinë.

Adresa: Rruga “ Ferat Draga”, nr. 29

, 10 000, Prishtinë, Kosovë

Tel& Fax : ++ 381 38 229 420

Mobil: ++ 377 44 145 888

E-mail: i_shema@yahoo.com ;

isak.shema@filologjik.uni-pr.edu

isak.shema@uiliria.com

SHKOLLIMI

Shkollën fillore e kreu në vendlindje. Klasën e pare të Shkollës Administrative Shqipe e kreu në Kaçanik, ndërsa progjimnazin në Kabash. Mësimet e mesme i kreu në Shkollën Normale të Prishtinës më 1959. Në vitin 1960, si student i gjeneratës së parë, regjistroi studimet universitare në Fakultetin Filozofik të Prishtinës (Dega e Gjuhës dhe e Letërsisë Shqipe, ku edhe diplomoi më 29.06.1964.

Studimet postdiplomike (Drejtimi i Letërsisë) i vazhdoi gjatë viteve akademike 1965/66 dhe 1966/67 në Fakultetin të Filologjisë të Universitetit të Beogradit. Më 28.05.1968 mbrojti me sukses temën e magjistraturës Pikëpamjet sociale në veprën letrare të Sterjo Spasses. Më 12 nëntor të vitit 1999 në Universitetin e Prishtinës ka mbrojtur tezën e doktoratës Jeta dhe krijimtaria letrare e Josip Relës.

PËRVOJA AKADEMIKE DHE E MËSIMDHËNIES

Pas mbarimit të shkollës së mesme një kohë ushtroi profesionin e mësuesisë në Komunën e Novobërdës. Më 1968 pranohet asistent i Fakultetit Filozofik të Prishtinës (në Katedrën e Gjuhës dhe të Letërsisë Shqipe) për lëndën: Histori e letërsisë shqipe. Në vitin akademik 1971/72 zgjidhet ligjërues për lëndën Letërsi e sotme shqipe. Gjatë viteve 1996-1998 në degët albanologjike është angazhuar të mbajë ligjërata në lëndën mësimore Qytetërimi shqiptar.

Më 2001 është përparuar në titullin e profesorit të Universitetit. Në studimet universitare të Fakultetit të Filologjisë (Drejtimi i Letërsisë) ka mbajtur lëndën Metodologji dhe teknikë e punës shkencore. Gjatë vitit akademik 2002/2003 është angazhuar të mbajë lëndën Letërsi e sotme shqipe edhe në Shkollën e Lartë Pedagogjike në Prizren.
Image result for ISAK SHEMA
Në vitin akademik 2007/2008 si profesor ordinar i angazhuar i Fakultetit të Filologjisë në Degën e Letërsisë Shqipe të Universitetit të Prishtinës mban ligjërata në lëndët: Proza (semestri VIII), Drama (semestri VI, Metodologji e studimit shkencor (semestri VIII). Në ciklin e studimeve Master të Fakultetit të Filologjisë mban lëndën Metodologji dhe teknikë e punës shkencore (semestri IX).s-tri XI-XII) dhe Metodikë e studimit shkencor. Gjatë vitit akademik 2009-2010 në Degën e Letërsisë Shqipe ka mbajtur ligjërata në lëndët mësimore: Sociologji e letërsisë, Dramë, Prozë. Në studimet Master ka mbajtur ligjërata në lëndët: Metodologji dhe teknikë e punës shkencore, Metodikë e studimit të letërsisë dhe Dramë.

Angazhimet mësimore dhe shkencore në institucionet e arsimit universitar privat: Kolegjin Universitar Universum i Prishtinës, Kolegji Universitar Iliria i Prishtinës Kolegji Universitar AAB i Prishtinës,Universiteti Wisdom i Tiranës. Aktualisht është profesor i Kolegjit Iliria në Prishtinë.

PËRVOJA NË MENAXHIM DHE ANGAZHIMET PROFESIONALE

Në kuadër të veprimtarisë arsimore dhe shkencore është mentor për disa kandidatë, të cilëve u është lejuar tema e magjistraturës ose teza e doktoratës. Është anëtar i komisioneve për mbrojtjen e temave të magjistraturës dhe të tezave të doktoratës.

Shquhet me angazhimin në punë për hartimin e planeve dhe programeve mësimore funksionale të studimeve universitare dhe të studimeve postdiplomike (Drejtimi i Letërsisë).

Për qëllime studimi në disa intervale kohore, ka qëndruar në Shqipëri, Francë, Austri, Zvicër, Itali, Gjermani, Belgjikë, Angli etj. Me ftesën e universiteteve: Universiteti i Tiranës, Universiteti Parisi 8, Universiteti i Bordosë, Universiteti i Oldenburgut, Universiteti Universite Libre i Brukselit, Universiteti i Kalabrisë në Rende, Universiteti i Sankt Petersburgut, etj., ka qëndruar në këto institucione universitare për qëllime studimi dhe është interesuar të njohë sa më mirë planet dhe programet mësimore dhe funksionimin e tyre. Përveç punës arsimore dhe shkencore dhe angazhimit të vazhdueshëm në punë profesionale me studentët, ka pasur edhe angazhime në funksione të tjera në Universitetin e Prishtinës, në Kolegjin Universum të Prishtinës etj.

Për qëllime studimi, ka qëndruar në këto universitete: Universiteti Parisi 7, Universiteti i Sorbonës, Universiteti i Gjenevës, Universiteti i Luvenit, Universiteti i Cyrihut, Universiteti i Llozanës, Universiteti i Athinës, Universiteti i Ankarasë, Universiteti i Sofjes, Universiteti i Bukureshtit, Universiteti i Luganos, Universiteti i Vjenës, Universiteti i Gracit, Universiteti i Zagrebit, Universiteti i Sarajevës, Universiteti “Luigj Gurakuqi” i Shkodrës, Universiteti i Shkupit, Universiteti Shtetëror i Tetovës, Universiteti i Evropës Juglindore (Tetovë), Universiteti “Aleksandër Xhuvani” i Elbasanit, Universiteti “Eqrem Çabej” i Gjirokastrës, Universiteti “Ismail Qemali” i Vlorës etj.

VEPRAT E BOTUARA

Aspekte të letërsisë, Rilindja, Prishtinë, 1985

Vrojtime letrare dhe artistike, “Rilindja”, Prishtinë,1995;

Vlerësime të letërsisë shqiptare, “Rilindja”, Prishtinë,1996;

Procedime letrare,” Rilindja”, Prishtinë, 1999;

Çështje të arsimit kombëtar shqiptar, “Libri Shkollor”, Prishtinë,2000;

Josip Rela- jeta dhe vepra, “Dukagjini”, Pejë, 2002.

Metodologji dhe teknikë e punës shkencore (Dispensë), 2004.

Letërsia shqiptare e shekullit XX, “Rozafa”, Prishtinë, 2005

Ismail Kadare fitues i Çmimit The Man Booker International Prize 2005, “Onufri”, Tiranë, 2006

Studime letrare, Universiteti AAB, Prishtinë, 2010

Identiteti kombëtar i letërsisë shqiptare (Kumtesa dhe vështrime kritike), Dorëshkrim Prishtinë, 2013-09-29

Sterjo Spasse Jeta dhe krijimtaria letrare ,(Studim monografik)

Shkrimi akademik (Dispensë), Prishtinë, 2013

BIBLIOGRAFI

Bibliografi e kritikës letrare shqiptare 1944-1974, (Bashkautor Ibra-him Rugova), Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 1976. Ribotoi Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Kosovës, Prishtinë, 1997;

Bibliografitë e letërsisë dhe të kritikës letrare shqiptare, në “Procedime letrare, Prishtinë 1999

TEKSTE SHKOLLORE

Lexim letrar I, (Bashkautor Latif Berisha), ETMM i Kosovës, Prishtinë, 1977;

Lexim letrar II, (Bashkautor Latif Berisha), ETMM i Kosovës, Prishtinë, 1979;

PËRGATITJA DHE REDAKTIMI I BOTIMEVE

Hasan Mekuli: Romani shqiptar, “Libri shkollor”, Prishtinë, 2000 (Librin e kanë përgatitur: Vehap Shita, Isak Shema).

Latif Berisha: Vepra, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2002 (Librin e kanë përgatitur: Isak Shema, Nuhi Rexhepi dhe Sali Bashota

Grup autorësh: Universiteti dhe shoqëria bashkëkohore, Prishtinë, 2003

Universiteti i Prishtinës, Fakte dhe shifra (2001-2002), Prishtinë, 2002


BOOCS

Literary Aspects , Rilindja, Prishtinë, 1985;

Literary and artistic surveys, Rilindja, Prishtinë,1995;

Surveys of the Albanian Literature, Rilindja, Prishtinë,1996;

Literature proceedings, Rilindja, Prishtinë, 1999;

Albanian national education issues, Libri Shkollor, Prishtinë,2000;

Josip Rela- The life and work, Dukagjini, Pejë, 2002.

The methodology and technique of the scientific work (Dispensë), 2004.

Albanian Literature of the XX-th century, Prishtinë, 2005

Ismail Kadare winner of the Man Booker International Prize 2005, “Onufri”, Tiranë, 2006

Literature studies, Universiteti AAB, Prishtinë 2008

Identiteti kombëtar i letërsisë shqiptare Kumtesa dhe vështrime kritike Prishtinë,2013 (Dorëshkrim)
Sterjo Spasse Jeta dhe krijimtaria letrare , Prishtinë, 2013(Studim monografik),

Shkrimi akademik (Dispensë), Prishtinë, 2013

BIBLIOGRAPHY

The bibliography of the Albanian literary criticism 1944-1974, (Bashkëautor Ibrahim Rugova),
Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë,1976. Ribotoi Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Kosovës, Prishtinë, 1997;

The bibliography of the Albanian literary criticism, in “Procedime letrare, Prishtinë 1999

SCHOOL BOOKS

Literary reading I, (Bashkautor Latif Berisha), ETMM i Kosovës, Prishtinë, 1977;

Literary reading II, (Bashkautor Latif Berisha), ETMM i Kosovës, Prishtinë, 1979;

PREPARATIONS AND EDITIONS

Hasan Mekuli: The Albanian Novel, Libri shkollor, Prishtinë, 2000 (Librin e kanë përgatitur: Vehap Shita, Isak Shema).

Latif Berisha: Vepra,(Work), Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2002 (Librin e kanë përgatitur: Isak Shema, Nuhi Rexhepi dhe Sali Bashota
Grup autorësh: Universiteti dhe shoqëria bashkëkohore, Prishtinë, 2003
Universiteti i Prishtinës, Fakte dhe shifra (2001-2002), Prishtinë, 2002

PUNIME TË BOTUARA PROFESIONALE SHKENCORE
Poezia sociale e Migjenit, Prishtinë, 1963 (Dorëshkrim)
Për jetën e re, (Përshtypje mbi romanin e Sterjo Spasses “Buzë liqenit”, Rilindja, Prishtinë, 1967, 26.XI, f. 10.
Për unifikimin më elastik të trajtave gjuhësore (Diskutim rreth Projektit të “Rregullave të drejtshkrimit të shqipes”, “Rilindja”, Prishtinë, e shtunë, 6 VII. 1968.
“Pikëpamjet sociale në veprën e Sterjo Spasses”,( Pjesë nga punimi i mbrojtur i magjistraturës), Rilindja, Prishtinë, 1968, 27.VII, f.11.
“Pikëpamjet sociale në veprën e Sterjo Spasses”, “Jeta e re”, Prishtinë, 1969, nr. 1. f. 17-49; nr. 2, f. 256-276.
“Asdreni - poet i vegjëlisë”, “Rilindja”, Prishtinë, 1969, 26. IV, f. 13.
“Ngritja e ndërlikimeve dhe e konflikteve letrare”, “Fjala”, Prishtinë, 1969, nr. 6, f. 4 dhe 14.
Anton Santori (1819-1894),Jehona Shkup, 1969, nr.?, f.. 52-58.
“Karakteri popullor i letërsisë”, “Jeta e re”, Prishtinë, 1972,Nr. 5, f. 878-889.
Karakteri popullor i veprës letrare,[Nga biseda e zhvilluar në Redaksinë “Mbi kriteret kombëtare, klasore dhe universale të letërsisë”],“Rilindja “, Prishtinë, 1973,, 16. VI. , f. 13.
“Kontribut për disa çështje të periodizimit të letërsisë sonë”, “Gjurmime albanologjike - Seria filologjike”, Prishtinë, 1973, nr. 5, f. 137-142,
“Ndikimi letrar i Maksim Gorkit në formimin e shkrimtarit Sterjo Spasse”,“Gjurmime albanologjike - Seria filologjike”, Prishtinë, 1974, nr. IV-V, f. 143-156. /f.167-178/
“Ndikimi letrar i Maksim Gorkit në formimin e shkrimtarit Sterjo Spasse”, SKSHH, I, UP-FF, Prishtinë, 1975, , f. 117-129.
“Tri faza të krijimtarisë letrare të Sterjo Spasses”, “Rilindja”, Prishtinë, 1974, 28 dhjetor, f. 12.
“Mendimet aforistike të Sami Frashërit, “Jeta e re”, Prishtinë, 1974, nr. 2, f. 256-259.
“Studimi i aspektit sociologjik të letërsisë”, “Përparimi”, Prishtinë, 1974, nr. 1, f. 86-104.
“Aspekte të poezisë së Shevqet Musarajt”, “Fjala”, Prishtinë, 1975, nr. 16-17, f. 8; nr. 18, f. 18.
“Të dhëna të reja lidhur me botimin e revistës “Albania” në Bruksel (1897-1902),“Gjurmime albanologjike – Seria filologjike”, Prishtinë, 1975, nr. V, f. 119- 126.
“Zhvillimi i letërsisë shqiptare gjatë viteve të LNÇ në Kosovë, “Buletini” i Fakultetit Filozofik, Prishtinë, 1975, nr. XII, f. 281-294.
Duke kujtuar Migjenin, “Jeta e re” , Prishtinë, 1976, nr. 3, f. 542-547.
“Frymëmarrja e epokës së Rilindjes Kombëtare në roman, “Jeta e re”, Prishtinë, 1977, nr. 2, f. 269-280. Shih edhe: “Studime dhe kritika letrare” (nga autorë shqiptarë të Kosovës, Maqedonisë e Malit të Zi), Tiranë, 1985, f. 350-365.
“Vepra letrare e Sterjo Spasses në kritikën e huaj letrare”, “Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare”, Prishtinë, 1979, nr. VI, f. 235-245.
Letërsia shqiptare e viteve të Luftës Nacionalçlirimtare në Jugosllavi (1941-1945)
“Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare”, Prishtinë, 1979, nr. 6, f. 69-79.
“Pasqyrimi i epokës së Rilindjes Kombëtare në romanet “Zgjimi” dhe “Pishtarë” të Sterjo Spasses, “Studime filologjike”, Tiranë, 1983, nr. 1, f. 135-144.
“Krijimtaria letrare e Esad Mekulit”, “Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare”, Prishtinë, 1983, nr. 8, f. 51-68.
“Pikëpamjet e Hivzi Sulejmanit për letërsinë”,“Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare”, Prishtinë, 1983, nr. 8, f. 197-206.
“Pikëpamjet e Esad Mekulit për letërsinë”, “Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqip-tare”, Prishtinë, 1985, nr. 10, f. 173-178.
“Krijimtaria dramaturgjike e Josip Relës”, “Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare”, Prishtinë, 1985, nr. 10, f. 27-37.
“Romani bashkëkohor shqiptar dhe kritika letrare”, “Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 1988, nr. 13, f. 137-141.
“Disa çështje të terminologjisë së letërsisë”, në librin “Gjendja e terminologjisë shqipe në Jugosllavi”, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 1988, f. 85-91.
“Dramat e Josip Relës”, “Studime filologjike”, Tiranë, 1989, nr. 1, f. 107-116.
“Sterjo Spasse - shkrimtar i shquar i letërsisë shqiptare” In memoriam, “Rilindja”, Prishtinë, 1989, 30. IX, f. 14.
La théme de la guere de la liberation nationale dans le roman contemporain albanaise en Yougosla-vie, Sixieme Congres internationale du Sud-Est Europeen, Resumes des comunications, Sofia, 1989, f. 157-158
Botim i rëndësishëm i bibliografisë shqiptare, (Odile daniel: “Albanie- une bibliographie historique), Paris, 1985), Bujku, Prishtinë,... 1993
“Drama bashkëkohore dhe kritika letrare”,“Vrojtime letrare dhe artis-tike”, Prishtinë, 1999, f.193- 199.
“Historia e letërsisë – sintezë e letërsisë kombëtare shqiptare”, “Bujku”, Prishtinë, 1995, 10. IV, f. 9.
“Vizioni realist i Migjenit në letërsi”, “Procedime letrare”, “Rilindja”, Prishtinë, 1999, f. 30-41.
“Poezi kushtuar njeriut dhe atdheut”, Vrojtime letrare dhe artistike., Prishtinë,1995.. f. 63-71.
“Esad Mekuli – poet i krenarisë shqiptare”, “Rilindja”, Zvicër, gusht 1993.
“Kronikë në gur e fëmijërisë”, “Vrojtime letrare dhe artistike”, “Rilindja”, Prishtinë, 1995, f. 77-86.
”Nga historiku i krijimit të romaneve të Jakov Xoxës”, Po aty, f. 87-102.
“Një vepër në vargje për Naim Frashërin”, “Rilindja”, Tiranë, 1995, 17-23 shtator, f. 18. Shih edhe: “Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqip-tare”, Tiranë, 1995, nr. XVII, f. 699-705.
“Vizioni poetik i Gjergj Fishtës për Lidhjen e Prizrenit”, “Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare”, Tiranë, 1996, nr. XVIII, f. 949-955.
“Pamfletet e Mitrush Kutelit”, “Koha”, Prishtinë, 1996, nr. 96, f. 40-42.
“Kontribut i rëndësishëm i studimit të letërsisë”, “Brezi 9”, Tetovë, 1995, nr. 7, f. 19
Diskutim rreth referimit të Kristaq Jorgos “Letërsia shqiptare midis dy luftërave botërore në kontekstin evropian”,
“Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare”, SNGJLKSH, Prishtinë &ASHSH-IGJL,Tiranë, 1995, nr. XVII, f. 823-825.
Historia e letërsisë- sintezë e letërsisë kombëtare shqiptare,
Bujku, Prishtinë, 10 prill 1995, f. 9
“Aspekte të vlerësimit të letërsisë”, “Koha”, Prishtinë, 1996, nr. 103, f. 40-41. Shih edhe: “Letërsia si e tillë”, Tiranë, 1996, f. 29-33.
Diskutim,
“Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare”, SNGJLKSH, Prishtinë &ASHSH-IGJL,Tiranë, 1996, nr. XVIII, f. 1156.
Bibliografi e rëndësishme për Shqipërinë (William B. Bland: Albania- Word Bibliographical series, Vëllimi 94, Colorado, 1988)
Bujku , Prishtinë, 19 shkurt 1996, f 8.
La littérature albanaise /Letërsia shqiptare/, (Dorëshkrim), bashkautor : Latif Berisha. Punim i dorëzuar për monografinë « Kosova », Gjenevë, 1997
“Nga letërkëmbimi i Gjergj Fishtës”, “Fjala”, Prishtinë, nr. 5,
Isa Boletini në letërsinë shqiptare, “Filologji”, Prishtinë, 1997, nr. 4, f. 223-230. Shih edhe: “Isa Boletini dhe koha e tij”, Instituti i Historisë, Prishtinë, 1998, f. 211-217.
Të hartohet dhe të botohet bibliografia shqiptare
Bujku, Prishtinë, 6 mars 1998, f. 11
“Dëshmi autentike për kohën dhe për njerëzit”, “Bujku”, Prishtinë, 1997, 2 gusht, f.13.
“Studimet e Latif Berishës për krijimtarinë letrare të Naim Frashërit”, “Naim Frashëri 100 vjet pas”, Akademia e Shkencave dhe e Arte-ve e Kosovës - Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Prishtinë, 2000,f.161-164.
Kritika letrare e Hasan Mekulit,
Pasthënie, Hasan Mekuli: Romani shqiptar , Kritika e vështrime, Libri Shollor, Prishtinë, 2000, f. 315-321.
“Një nga veprat më të shquara të shekullit”, “Rilindja”, Prishtinë, 2001, 8 shtator, f. 21.
Probleme të arsimit në Kosovë,
SNGJLKSH, Nr. 19, Prishtinë, 2001, f.203-213.
“Proza e Ismail Kadaresë (Botimi i serisë së veprave në versionin përfundimtar)”, “Seminari... ”, Prishtinë, 2002, nr, 20/2, f. 281-286.Shih edhe “Perla”, Tiranë, 2002/1-2, f. 139-145.
“Faik Konica-shqiptari më erudit i Evropës”, “Ekskluzive”, Prishtinë, 2003, nr. 34, f. 112-114.“Anniversary of Faik Konica” , 2002, i pabotuar.
Përkujtim i përvjetorit të Faik Konicës
”, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2003, nr. 21/2.
f. 319-325.
“Letërsia dhe shkenca e letërsisë në shkollë”, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2003, nr. 21/1, f. 337-343
“Ekspoze për monografinë“ Josip Rela - Jeta dhe krijimtaria e tij letrare”(Dorshkrim)
“Vepra letrare dhe shkencore e Latif Berishës”. Latif Berisha ”VEPRA”, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2002., “Filologji”, Fakulteti Filologjisë, Prishtinë, 2003, nr 10, f...

“Krijimtaria letrare e Naum Priftit”, (Naum Prifti, “Yjet ndritin lartë”,, “Dukagjini”, Pejë, 2002), i pabotuar.
“Universiteti dhe shoqëria bashkëkohore”, Konferenca shkencore: Universiteti dhe shoqëria bashkëkohore Prishtinë më 16 - 17 nëntor 2002.
Gjurmë të jetës dhe të historisë në romanin “Njerëzit” II, dorëshkrim i Hivzi Sulejmanit, Prishtinë, 2003 (Dorëshkrim)
Shkrimtari dhe misioni i tij në ndërgjegjësimin e shoqërisë njerëzore (Shënime rreth romanit “Një grua me të verdha në Pyllin e Budhha-s”, Drita, Tiranë, 17 gusht 2003, f. 3
Fjalor i rëndësishëm i letërsisë botërore (« Dictionaire mondiale des littératures « , Larousse, Paris, 2002, (Përurimi i librit, Prishtinë, 2003 ).
Gertruda Ejntrej (1929-2003) studiuese e shquar e letërsisë shqiptare (In mempriam) , Zëri, 29 tetor 2003, f. 14
Shekujt letrarë të letërsisë shqiptare,“Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare”, Prishtinë, 2004, nr. 23/2, f. 213-220 Les mouvements littéraires dans la littérature albanaise du XX -e siècle (Rezyme), IX Congres internationale d`études du sud-est europeennes, Resumes, Tiranë, 2004, f. 129-130
Vlerësime të Faik Konicës për veprimtarinë e Jeronim de Radës, “Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë, dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2004, Nr. 22/2, f. 61-64.
Kontributi i Ernest Koliqit për zhvillimin e Arsimit në Kosovë, SNGJLKSH, , Prishtinë, 2004, Nr. 22/2, f. 211-214.
Botim i rëndësishëm enciklopedik dhe bibliografik
(Mehmet Gëzhilli: “Fan S. Noli” -120 vjet jetë dhe veprimtari, Tiranë 2003
Koncepte të avangardës në letërsi, “Fenomeni i avangardës në letërsinë shqiptare”, Tiranë, 2004
Eqrem Çabej për Lasgush Poradecin, Drita, Tiranë,2005,23 tetor,f. 2
Ismail Kadare fitues i Çmimit Ndërkombëtar - Njeriu i Librit 2005, Seminari, 24/2 Prishtinë 2005., f. 59-74.
“Eqrem Çabej për Lagush Pogradecin”, Drita, Tiranë, 23 tetor 2005, f. 2. Shih edhe “Letërsia shqiptare e shekullit XX”, “Rozafa”, Prishtinë, 2005, f. 60-65.
Shkrimtar dhe studiues i shquar i letërsisë shqiptare (In memoriam: Dalan Shapllo (1928-2005)
Zëri, Prishtinë, 9 prill 2005, f. 27.
Proza e Ismail Kadaresë, Seminari Ndërkombëtar i Gjuhës, Letërsisë dhe i Kulturës Shqiptare, , 25/2, Prishtinë, 2006, f. 61-71.
Hartimi i Bibliografisë Kombëtare Shqiptare, Bibliothecae 7, Tiranë, 2006, f.70-73.
Studimet e Rexhep Qosjes për romanin shqiptar, Filologji, nr. 14, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2006, f.25-33. Shih edhe Krijimtaria shkencore dhe letrare e Rexhep Qosjes, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë,2007,f. 77-87.
Naum Veqilharxhi në Historinë e letërsisë shqiptare, Në librin Naum Veqilharxhi- jeta dhe vepra e tij, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2007, f.133-139.
Studim monografik me vlerë shkencore, (Parathënie), Bujar Tafa: Krijimtaria letrare e Mirko Gashit, Universiteti AAB, Prishtinë ,2008
Konica nxës në Kolegjin Saverian të Shkodrës
Nacional, Prishtinë, 23 maj 2010, f.7.
Versionet e poezisë së Ismail Kadaresë, SNGJLKSH, Nr. 29/2, Prishtinë, 2010, f. 235-241.
Proza e Ramadan Rexhepit, SNGJLKSH, Nr. 30/2, Prishtinë, 2011, f. 499-508.
Poezi për Isa Boletinin, Seminari XXXI Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare,, 31/1, Prishtinë, 2012, f. 473-479

PUNIMET SHKENCORE NË KONGRESE, KONFERENCADHE NË SEMINARE SHKENCORE NDËRKOMBËTARE


South-Estern, East-Central Europe, West in South-Eastern and East- Central Europe
Europe throughout History
The Image(s) of South-Estern, and East-Central Europe The throughout History. The Image(s )of the West in South-Eastern and East- Central Europe throughout History
25-26 octobre 2013, “Ivo Pilar Institute of Social Sciences, Zagreb (Croatia)
Kumtesa:
L` image de Kosova dans les romans modernes d` Ismail Kadare

Seminari XXXI Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, Prishtinë, 19-30.08.2013 Referimi shkencor: Studimet e Hasan Mekulit për letërsinë shqipe

Takimi i Tetë Vjetor i Institutit-Alb-Shkenca/ 8Th Annual Meeting of Institute Alb-Shkenca Tiranë, 29-31 gusht 2013
Kumtesa: Harmonizimi i programeve universitare dhe i kërkimeve shkencore të studimit të letërsisë

Konferenca ndërdisiplinore: Terminologjia profesionale si veprimtari ndërdisiplinore
Kumtesa:Terminologjia profesionale-shkencore e letërsisë

Takimi VII Vjetor Ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca (Shkup, 29 – 31 gusht 2012 Titulli i punimit shkencor: Periodizimi i studimeve letrare shqiptare

Konferenca e 7-të Ndërkombëtare e Institutit të Sociologjisë
“Identiteti, imazhi dhe kohezioni social në kohën tonë të ndërvarësisë”,Vlorë –Shqipëri, 26-27 nëntor 2012, Në 100 vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë. International Conference:"Identity, Image & Social Cohesion in the time of Integrations and Globalization” Kumtesa:“Vlora dhe identiteti kombëtar në poezinë e Fatos Arapit dhe të Ali Podrimjes”

Konferenca shkencore e organizuar nga Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë e Kosovës dhe Komuna e Vitisë- Drejtoria e Arsimit. Tema: ARSIMI SHQIPTAR NË NJËQINDVJETORIN E PAVARËSISË SË SHQIPËRISË, Viti, më 23 nëntor 2012 Kumtesa: “Arsimi shqiptar në njëqindvjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë’

Seminari XXXI Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë,Prishtinë,13-25.08.2012Kumtesa: Poezi për Isa Boletinin (Në kuadër të Tryezës së Seminarit kushtuar 100-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë).

Seminari XXX Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë,13- 25 .08. 2011 Kumtesa: Proza e Ramadan Rexhepit
Seminari XXIX Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 16-27.08.2010
Kumtesa: Versionet e poezisë së Ismail Kadaresë

X CONGRÈS INTERNATIONAL D`ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENES

Paris 24-26 shtator 2009
Në kuadër të temës bosht « L’homme et son environnement dans le Sud-est européen (les populations, les moyens de travail, la production, les moyens de communication).Paris, 25 shtator 2009
FAIK KONICA - PERSONNALITÉ ILLUSTRE DE LA CULTURE ALBANAISE ET EUROPÉENE
Faik Konica, a distinguished personality in Albanian and European culture

Seminari XXVIII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 17-28.08.2009
Kumtesa: Krijimi i ciklit të romaneve në letërsinë shqipe

Universiteti “Ismail Qemali” i Vlorës, 21-22 maj 2008 Petro Marko - personalitet i shquar i letërsisë bash-këkohore shqiptare Kumtesa: Mendimi kritik letrar i Rexhep Qosjes për prozën e Petro Markos.

Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë, Fakulteti i Gjuhëve dhe i Komunikimit, Katedra e Gjuhës dhe e Letërsisë Shqipe

Simpoziumi III Ndërkombëtar “Gjuha dhe letërsia arbëreshe”, Tetovë, 28-29 prill 2008
Kumtesa: Jeronim de Rada- shkrimtar i shquar i romantizmit evropian.

Instituti Albanologjik i Prishtinës Sesioni shkencor (22 prill 2008): Konsulta Gjuhësore e Prishtinës (1968) Kumtesa: Zbatimi i Rregullave të drejtshkrimit të shqipes (Projekt) të vitit 1967 në letërsinë artistike.

Sesioni Shkencor i Institutit Albanologjik, 14 Dhjetor 2007 Letërsia Në Shkolla Dhe Në Fakultete
Kumtesa: Çështje të studimit akademik të letërsisë shqiptare në arsimin e lartë.

Universiteti Shtetëror i Tetovës - Seminari Ndërkombëtar i Albanologjisë, Tetovë 17 shtator 2007 dhe Ohër 18-23 shtator 2007
Tema: Zhvillimi i romanit të sotëm shqiptar dhe afirmimi i tij në në suaza të letërsisë botërore.

Akademia e Shkencave dhe e Arte-ve e Kosovës
Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë dhe Seksioni i Shkencave Shoqërore
Tryeza shkencore, 24 maj 2007: Naum Veqilharxhi – Jeta dhe Vepra Kumtesa: Naum Veqilharxhi në Historinë e letërsisë shqipe.

Universiteti i Evropës Juglindore Katedra e Gjuhës dhe e Letërsisë Shqipe - Tetovë Konferenca e dytë shkencore, Gjergj Fishta, figurë madhore e letërsisë sonë Tetovë, 24. 11. 2008.
Kumtesa: ”Dialogjet dramatike: Gjuha e Msimit dhe Nevoja e Msimit të Gjergj Fishtës.

Fakulteti i Filologjisë- Prishtinë dhe Fakulteti Histori-Filologji i Tiranës Seminari XXVI Ndërkombëtar i Gjuhës, Letërsisë dhe Kulturës Shqiptare, Tema e Sesionit shkencor Koha në Letërsinë shqipe
Kumtesa: “Hapësira dhe koha në romanet Kronikë në gur dhe Çështje të marrëzisë të Ismail Kadaresë”

Fakulteti i Filologjisë Prishtinë dhe Fakulteti Histori-Filologji i Tiranës Seminari XXV Ndërkombëtar i Gjuhës, Letërsisë dhe Kulturës Shqip-tare, Prishtinë, 14-28.08.2006.

Proza e Ismail Kadaresë, (Tryezë me rastin e 70-vjetorit të lindjes së I. Kadaresë) Tema e Sesionit shkencor: Miti në letërsinë shqipe Kumtesa: Funksioni i mitit në romanet e Vath Koreshit

Universiteti i Sankt-Petersburgut Fakulteti Filologjik - Dega e Gjuhës Shqipe
Kam qenë i ftuar për të mbajtur ligjërata (tetë tema për zhvillimin e letërsisë shqiptare), 3-16 maj 2006
Kritika letrare e Hasan Mekulit për letërsinë

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë & Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë, Tiranë, 20-22 Nëntor 2006. Tema: Bibliotekat shqiptare në botën e re demokratike
Kumtesa: Hartimi i bibliografive kombëtare shqiptare

International Book Festival Edin-burgh, 12-28 August 2006 (I ftuar nga Drejtoria e Festivalit, kam marrë pjesë edhe në programin e prezantimit të shkrimtarit Ismail kadare si fitues i Çmimit letrar ndërkombëtar Njeriu i Librit 2005)

IX Congrès International d`Études sud-Est Européenes
Tiranë, 30 gusht- 3 shtator 2004
Titulli i punimit shkencor:
Les mouvements littéraires dans la littérature albanaise du XX e siècle
Lëvizjet Letrare në Letërsinë shqiptare të shekullit XX

Seminari XXII ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
The XXIII International Seminar for Albanian Language, Literature and Culture, Prishtinë, 16.VIII-27.VIII 2004 Kumtesa: Shekuj letrarë të letërsisë shqiptare

Seminari shkencor i organizuar nga Universiteti i Tiranës (Departamenti i Letërsisë i Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë),
Tiranë, 3.5.2004
Fenomeni i Avangardës në Letërsinë shqiptare
Kumtesa: Koncepte të avangardës në letërsi

Seminari V Ndërkombëtar për Studimet Arbëreshe
V Seminario Internazionale di Studi Italo-Albanesi
/ Figura dhe vepra e J. de Radës / 100 Vjetori i vdekjes 1903-2003
Itali, Cosenza, 2-5 tetor 2003
Kumtesa: Vlerësime të Faik Konicës për veprimtarinë e Jeronim de Radës

Konferenca Shkencore: Jeta dhe vepra e Ernest Koliqit
Organizuar nga Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”Shkodër, 2003
Kumtesa: Kontributi i Ernest Koliqit për zhvillimin e arsimit në Kosovë

Konferenca Shkencore Universiteti dhe shoqëria bashkëkohore
Scientific Conference
University and Conemporary Society, Prishtinë, 16-17nëntor 2002.
Kumtesa: Universiteti dhe shoqëria bashkëkohore/University and Contemporary Society, Prishtinë, 2003.

Sixieme Congrès International d`études du Sud-est Européen
Sofia 30 gusht – 5 shtator 1989
Kumtesa: La thème de la guerre de la liberation national dans le roman contemporain albanais en Yougoslavie
Tema e luftës për çlirimin kombëtar në romanin bashkëkohor shqiptar në Jugosllavi

Konferenca Shkencore e 100-vjetorit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit
La Conference Scientifique consacre au 100 ---anniversaire de la Ligue Albanese de Prizren, Prishtinë, 6-9 qershor 1978.
Kumtesa: Trajtimi i temës së Rilindjes Kombëtare Shqiptare në romanin tonë të sotëm
La façon d`aborder le théme de la Renaissance Albanaise dans le roman d`aujord`hui.
Instituti Albanologjik i Prishtinës,

Periodizimi i letërsisë shqipe, Prishtinë, 1974
Kumtesa: Të dhëna të reja lidhur me botimin e revistës “Albania” në Bruksel (1897-1902)
Nouvelles données sur la publication de la revue “Albania” a Bruxelles (1897-1902)

IV Congrès International d`études du Sud-Est Européen,Ankara, 1979.
Kumtesa: Le developpement de la littérature contemporaine albanaise / Zhvillimi i letërsisë bashkëkohore shqiptare

III Congrès International d`Etudes du Sud-Est Européen, Bucarest, 4-10 septembre, 1974
Kumtesa: L`innfluence littéraire de Maxime Gorki sur la formation de l`écrivain Sterjo Spasse / Ndikimi letrar i Maksim Gorkit në formimin e shkrimtarit Sterjo Spasse

II Congrès International d`Étu-des du Sud-Est Européen, Athinë 7-13 maj 1970
Kumtesa: Le sujét de la lutte de la liberation national dans le romans de Hivzi Sulejmani. / Trajtimi i temës së luftës për çlirimin kombëtar në romanet e Hivzi Sulejmanit.

VËSHTRIME KRITIKE PËR KRIJIMTARINË SHKENCORE TË ISAK SHEMËS

Stipçeviq, Aleksandar: Recension për dorëshkrimin “Bibliografi e kritikës letrare shqiptare” të Isak Shemës dhe Ibrahim Rugovës. Zagreb, 13 shtator 1975;
Hasani, Hasan: “Kontribut i çmuar, por jo i kompletuar”, (Isak Shema- Ibrahim Rugova: “Bibligrafi e kritikës letrare shqiptare `44-74”, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 1976), “Fjala”, Prishtinë, 1976, nr. 21, f. 1;
Syla, Sylejman: “Informimi si vlerë e shkrimit kritik”,“Kritika dhe vepra”, Rilindja, Prishtinë, 1988, f. 80-83;
Mekuli, Hasan- Jaka, Ymer: “Vepër me vlerë shkencore”, Isak Shema: “Vrojtime letrare dhe artistike”, Rilindja, Prishtinë, 1995, f. 274-275;
Vinca, Agim: “Vrojtime të kujdesshme të rrjedhave letrare”(Tekst i lexuar me rastin e përurimit të veprës “Vrojtime letrare dhe artistike”), më 25 nëntor 1995;
Bashota, Sali:: “Shtresimi kritik i vrojtimeve letrare dhe artistike” (1995);
Gjerqeku, Enver: “Vlerësime për letërsinë dhe për artet e tjera” (1995);
Berisha, Latif: “Kritere të sotme të vlerësimit të letërsisë” (1995);
Mekuli, Hasan: “Pasurim i përvojës në vlerësimet letrare” (1995);
Rrahmani, Nazmi, “Vepër e botuar në kohë të vështirë”, (1995);
Syla, Ismail: “Vepër me vlerë historiko- letrare”, “Bujku”, Prishtinë, 1995, 12 dhjetor;
Mato, Jakup: “Ndihmesë për të hedhur dritë të re mbi dukuri letrare-artistike”, “Rilindja”, Tiranë, 1996, 3 dhjetor, f. 9; dhe “Bujku”, Prishtinë, 1997, 29 mars, f. 13 ;
Bihiku, Koço: Dje dhe sot pèr letërsinë shqiptare
(Rreth librit “Vrojtime letrare dhe artistike” të I. Shemës)...
Berisha, Latif: “Vepër që pasuron mendimin shkencor për letërsinë shqiptare”, (Isak Shema: “Vlerësime të letërsisë shqiptare”, “Rilindja”, Prishtinë, 1996). “Bujku”, Prishtinë, 1997, 2 korrik, f. 8. Shih edhe: Latim Berisha ,”Vepra”, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2002, f. 361-363;
Foniqi, Tahir: “Pasqyrë e gjerë e kritikës letrare”, (Isak Shema-Ibrahim Rugova: Bibliografi e kritikës letrare shqiptare”, Prishtinë, 1997 /Botimi i dytë/, “Bujku”, Prishtinë, 1997, 3 dhe 4 nëntor, 10;
Mekuli Hasan: “Vështrime me interes për studimin e letërsisë” ( Isak Shema: “Vrojtime letrare dhe artistike”, Rilindja, Prishtinë, 1995), “Filologji”, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2002, nr. 9, f. 221-225;

Në mbledhjen e Këshillit Mësimor – Shkencor të Fakultetit të Filologjisë, të mbajtur më 14.09.2004, Prof. Dr. Isak Shema është propozuar anëtar korrespondent i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës

Akademik Ali Podrimja
Eqrem Basha, Anëtar korrespondent
Raport vlerësimi për kandidimin e prof. Dr. Isak Shemës për anëtar korrespondent të ASHAK.

Comments

Popular posts from this blog

Legjenda e Mujit dhe Halilit

Ese për Vitin e Ri